Теми статей
Обрати теми

Додаток 1 до декларації з рентної плати: звітуємо про видобуті корисні копалини

Децюра Сергій, податковий експерт, s.detsyura@id.factor.ua
Бухгалтерський тиждень Січень, 2016/№ 4
Друк
Звітування з рентної плати за видобування корисних копалин за 2015 рік за допомогою нової форми декларації з рентної плати (див. с. 31 цього номера) зацікавить не тільки гірничі підприємства, а й звичайних суб’єктів господарювання, які видобувають підземні води. Тому сьогодні ми детально зупинимося на правилах заповнення звітності з цього виду рентної плати.

Платники

Розпочнемо з того, хто має подавати звітність з рентної плати за видобування корисних копалин. Взагалі, усіх платників цього виду рентної плати можна поділити на два види:

1) суб’єкти господарювання, які набули права користування об’єктом (ділянкою) надр на підставі отриманих спеціальних дозволів на користування надрами (далі — спеціальний дозвіл) у межах конкретних ділянок надр з метою провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин, у тому числі під час геологічного вивчення (або геологічного вивчення з подальшою дослідно-промисловою розробкою) в межах, зазначених у таких спеціальних дозволах об’єктів (ділянок) надр ( п.п. 252.1.1 ПКУ). До цієї когорти платників входять переважно гірничі підприємства;

2) землевласники та землекористувачі (крім фермерських господарств), які видобувають підземні води на підставі дозволів на спеціальне водокористування ( п.п. 252.1.4 ПКУ), а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що в межах наданих їм земельних ділянок, розмір яких перевищує норми, передбачені ст. 121 ЗКУ, видобувають прісні підземні води із застосуванням електричних пристроїв у обсязі понад 13 куб. м на особу в місяць за показниками лічильників ( п.п. 252.1.5 ПКУ). Як бачите, ці платники ніякого відношення до гірничих підприємств не мають.

Навіть якщо ви потрапили до числа осіб, які вважаються платниками рентної плати за надра, то це не означає, що ви обов’язково будете сплачувати цей податок. Річ у тім, що для нарахування і сплати рентної плати за надра потрібно мати об’єкт оподаткування.

Щоб зрозуміти, чи маєте ви об’єкт оподаткування, необхідно звернутися до переліку корисних копалин, які не визнаються об’єктом оподаткування ( п. 252.4 ПКУ). Наприклад, якщо брати осіб, які видобувають підземну воду для власного споживання, то об’єкт оподаткування виникає лише у тому випадку, коли вони добувають прісні підземні води із свердловини глибиною більше 20 м ( п.п. 252.4.1 ПКУ). У цьому випадку вам слід нарахувати рентну плату за надра за правилами, які застосовують гірничодобувні підприємства при видобуванні корисних копалин. Якщо ж глибина свердловини не перевищує 20 м, то плату за надра сплачувати не потрібно, оскільки об’єкт оподаткування відсутній.

Подібний висновок стосується і випадків видобування, не включених до державного балансу запасів корисних копалин місцевого значення та торфу. При видобуванні цих корисних копалин для власного споживання із глибиною розробки до 2 м об’єкт оподаткування теж не виникає. Якщо ж глибина розробки більша 2 м або ви видобуваєте ці корисні копалини на продаж, то доведеться сплатити рентну плату.

Методика розрахунку

Нараховувати податкові зобов’язання (ПЗн) слід за такою формулою ( п. 252.18 ПКУ):

ПЗн = Vф х Вкк х Свнз х Кпп,

де Vф — обсяг (кількість) видобутої корисної копалини у податковому (звітному) періоді (у куб. м). Дізнатися таку величину можна з даних журналу обліку видобутих корисних копалин, який заповнюють відповідно до вимог затверджених схем руху видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) на виробничих дільницях та місцях зберігання. При цьому враховують склад вихідної сировини, умови конкретного виробництва, особливості технологічного процесу, вимоги до кінцевої продукції і нормативних актів, що регламентують вимоги до відповідного виду товарної продукції гірничих підприємств.

Якщо йдеться про видобування води негірничодобувним підприємством, то дані про обсяг видобутої води можна дізнатися з первинних документів на видобування такої води, заповнених на підставі лічильників, установлених на місці видобування води (у свердловині).

Зауважимо: якщо лічильники не встановлені, то вам доведеться розраховувати кількість видобутої корисної копалини (води) за технологічними даними (пропускна спроможність водопровідних труб за одиницю часу та часу роботи обладнання тощо);

Вкк — вартість одиниці видобутої корисної копалини. Цей показник визначають за більшою з таких величин:

• за фактичними цінами. Тобто виходячи з розміру доходу, отриманого від реалізації корисної копалини ( п.п. 252.7.1 ПКУ). Правила визначення фактичної ціни прописано для різних видів корисних копалин у  п. 252.8 ПКУ;

• за розрахунковою вартістю, тобто орієнтуючись на витрати, понесені на видобування корисних копалин, які скориговані на рівень рентабельності гірничого підприємства при видобуванні відповідних видів корисних копалин ( п.п. 252.7.2 ПКУ). Правила визначення розрахункової вартості прописані у  п. 252.16 ПКУ.

До уваги! Визначати вартість одиниці видобутої корисної копалини, порівнюючи дві величини, можна тільки в тому випадку, коли ви видобуваєте корисні копалини (зокрема, воду) для реалізації. Якщо ж ви видобуваєте корисні копалини лише для власних господарських потреб та не здійснюєте їх реалізацію, то ви матимете дані тільки про розрахункову вартість (витрати на видобування). Враховуючи це, визначати вартість одиниці видобутої корисної копалини ви будете лише на підставі однієї величини — розрахункової вартості.

З цим погоджуються і податківці (категорія 130.01 ЗІР ДФСУ). Вони стверджують, що розраховувати вартість видобутої води слід, орієнтуючись тільки на відомі дані (розрахункову вартість). Тобто про порівняння двох величин забудьте.

Отже, щоб знайти вартість одиниці видобутої води, яка використовується лише для власних потреб, вам потрібно суму фактичних витрат на видобування води збільшити на коефіцієнт рентабельності гірничих підприємств. Такий коефіцієнт беруть із матеріалів геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр.

Звичайні підприємства таких оцінок проводити не повинні. Вихід знайшли податківці. Вони у листі ДФСУ від 05.02.15 р. № 3802/7/99-99-15-04-01-17 та категорії 130.01 ЗІР ДФСУ запропонували у 2015 році застосовувати коефіцієнт 0,22 (22 %), оскільки саме такий коефіцієнт пропонувала використовувати Державна комісія України по запасах корисних копалин у листі від 02.02.15 р. № 46/07.

Таким чином, щоб знайти умовну вартість 1 куб. м води, потрібно витрати на її видобування помножити на коефіцієнт 1,22 та поділити результат на обсяг видобутої води. Якщо ж воду видобуваєте не тільки для власних потреб, то діють загальні правила;

Свнз — ставка ренти за надра у відсотках. Вони наведені у  п. 252.20 ПКУ. Так, при видобуванні підземних вод або піску ставка становить 5 %;

Кпп — коригуючий коефіцієнт, зафіксований у  п. 252.22 ПКУ.

При видобуванні підземних вод такий коефіцієнт не встановлено. Тому його можна або просто виключити з формули, або приймати за 1.

Заповнюємо звітність

Після того як ми розібралися з правилами розрахунку рентної плати за видобування корисних копалин, перейдемо до заповнення звітності. Звітувати потрібно, використовуючи нову форму декларації (про неї читайте на с. 31 цього номера).

Виходячи з правил заповнення цієї форми вам потрібно заповнити саму форму декларації з рентної плати і додаток 1 до неї. При цьому в декларації ви маєте заповнити у табличній частині:

• у розд. 4 — ряд. 4.1. До нього ви маєте перенести показники ряд. 13 додатка 1. Якщо таких додатків декілька (ви видобуваєте різні корисні копалини), то у ряд. 4.1 заносите суму даних з ряд. 13;

• у розд. 5 вказати у відведеному для цього місці кількість додатків 1, які ви заповнили і подаєте разом із декларацією.

Безпосередній розрахунок податкових зобов’язань, як ви зрозуміли, здійснюється у самому додатку. Порядок його заповнення наведено у таблиці на с. 37.

Звертаємо увагу! В одному додатку розраховуємо податкові зобов’язання щодо видобування однієї корисної копалини. Тому якщо ви видобуваєте різні види корисних копалин (наприклад, пісок і воду), то заповнити вам доведеться окремий додаток для кожної корисної копалини.

Подається декларація з рентної плати за видобування корисних копалин за IV квартал 2015 року протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (не пізніше 09.02.16 р.), до органу ДФСУ за місцезнаходженням ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини (якщо мова йде про видобування води, то за місцезнаходженням свердловини).

Увага: у випадку, якщо ваше місце обліку не збігається з місцезнаходженням свердловини, доведеться подати копію декларації та додатка 1 до органу ДФСУ за місцем своєї податкової реєстрації.

Сплатити рентну плату за V квартал 2015 року слід протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання декларації до органу ДФСУ за місцезнаходженням свердловини, тобто не пізніше 19.02.16 р. ( п. 257.5 ПКУ).

Алгоритм заповнення додатка 1 «Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин» до декларації з рентної плати

Назва показника

Код рядка

Правила заповнення

«Порядковий № Податкової декларації»

Зазначаєте номер декларації з рентної плати, до якої додається цей Розрахунок. Переносите номер декларації із самої декларації, до якої подається Розрахунок. Оскільки нова форма декларації з рентної плати подається вперше, то порядковий номер буде 1. Хоча ви звітуватимете за IV квартал

«тип Розрахунку»

Проставляєте позначку «Х» в одному з полів: «звітний», «звітний новий», «уточнюючий». При поданні Розрахунку за IV квартал 2015 року позначку «Х» поставте у полі «звітний»

«податковий період»

1

Вказуєте звітний період (квартал), за який подається Розрахунок. У нашому випадку в ряд. 1.1 слід вказати IV квартал 2015 року

податковий номер платника податку або серія та номер паспорта

2

Вказуєте код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоєний контролюючим органом, або реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізособи (ідентифікаційний номер)

«код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ»

3

Зазначаєте код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, на території якого розташовано ділянку надр. Він вказаний у ряд. 2 декларації, до якої додається цей Розрахунок

«категорія запасів корисної копалини, що використані для виробництва товарної продукції гірничого підприємства»

4

Щоб заповнити цей рядок, вам слід відкрити додаток 12 до декларації і вибрати код категорії запасів корисної копалини, що ви видобуваєте. Якщо ви видобуваєте підземні води, то вам слід вибрати код 1.1 «для обчислення податкових зобов’язань, з яких не застосовується коригуючий коефіцієнт»

«ділянка надр, з якої видобуто корисну копалину»

5.1 — 5.4

Зазначаєте інформацію про місцезнаходження ділнки надр, з якої видобуваєте корисні копалини. Інформацію для заповнення берете з дозволу на спецвикористання надр.

Увага! Якщо ви такого дозволу не маєте, оскільки видобуваєте воду, маючи тільки дозвіл на спецводокористування, то берете дані з цього дозволу. Якщо якихось даних не вистачатиме, то такі рядки Розрахунку не заповнюєте

«спеціальний дозвіл на користування ділянкою надр»

6.1 — 6.4

Зазначаєте дані із спецдозволу. Тобто переносите дані з нього у відповідний рядок.

Увага! Якщо ви такого дозволу не маєте, оскільки видобуваєте лише воду, маючи тільки дозвіл на спецводокористування, то берете дані з цього дозволу. Якщо якихось даних не вистачатиме, то такі рядки Розрахунку не заповнюєте

«державна експертиза запасів корисних копалин ділянки надр»

7.1 — 7.4

Вказуєте дані про проведену експертизу із висновку проведення експертизи (ряд. 7.1 — 7.3), а в ряд. 7.4 — обчислений у матеріалах геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин рівень рентабельності гірничого підприємства. Зазначаєте його десятковим дробом з чотирма знаками після коми.

Якщо ви видобуваєте воду, то зазвичай така експертиза не проводиться. Тому ряд. 7.1 — 7.3 не заповнюєте, а в ряд. 7.4 вкажіть коефіцієнт, рекомендований податківцями, — «0,22». Використовувати саме цей коефіцієнт рекомендують контролери (див. вище)

«вид корисної копалини»

8.1

Використовуєте дані спецдозволу на видобування корисних копалин або дозвіл на спецводокористування. Якщо видобуваєте воду, то вказуєте «підземні води»

8.2

Використовуєте дані додатка 13 до декларації, з якого вибираєте код корисної копалини, що видобуваєте. Якщо це вода, то код «1.4.01.00»

8.3

Використовуєте дані додатка 14 до декларації, з якого вибираєте код корисної копалини, що видобуваєте, який спирається на розмір ставки. Якщо видобуваєте воду, то код «3»

8.4

Використовуєте дані регламентуючих документів з питань стандартизації для відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) (якщо такі документи у вас є)

8.5

Вказуєте номер спецдозволу на видобування корисних копалин або дозволу на спецводокористування (при водобуванні води)

«об’єкт оподаткування»

9

Зазначаєте обсяг видобутої корисної копалини (видобутої води) у визначених відповідним регламентуючим документом облікових одиницях (якщо це вода, то у м куб., якщо пісок — у тоннах тощо) з точністю до третього десяткового знака з урахуванням одиниці обліку видобутої корисної копалини, що визначена для відповідної ставки плати

«вартість одиниці товарної продукції гірничого підприємства»

10

Вказуєте вартість одиниці видобутої корисної копалини: фактичну ціну реалізації води чи вартість її видобування (більшу із цих величин). Порівняйте дані ряд. 10.1 та 10.2 і, виходячи з того, яка величина буде більшою, таку і вкажіть у цьому рядку

«за фактичними цінами реалізації»

10.1

(10.1.1 — 10.1.4)

Щоб визначити вартість 1 куб. м видобутої води, слід:

• або дохід від реалізації (ряд. 10.1.1) за вирахуванням витрат на доставку корисних копалин до місця реалізації (ряд. 10.1.2) розділити на кількість проданих корисних копалин (ряд. 10.1.3),

• або розрахувати цю величину за правилами, прописаними для відповідних видів корисних копалин, наприклад, для нафти, газу тощо. Детально проце читайте у  п. 252.8 ПКУ. Якщо ви видобуваєте корисні копалини, зазначені у цьому пункті, то дані після розрахунку вказуєте лише у ряд. 10.1.4.

Увага! Якщо ви видобуваєте воду тільки для власних потреб (без реалізації води), то фактичної ціни реалізації ви не матимете, а тому ряд. 10.1, 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 та 10.1.4 не заповнюєте

«за розрахунковою вартістю»

10.2

(10.2.1 — 10.2.6)

Для визначення розрахункової вартості одиниці видобутої корисної копалини (зокрема, води) слід усі витрати, понесені на її добування (сума ряд. 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4, 10.2.5, 10.2.6), скориговані на коефіцієнт рентабельності (1 + ряд. 7.4 Розрахунку), розділити на обсяг видобутої води (ряд. 9)

«коригуючий коефіцієнт»

11

Зазначаєте коригуючий коефіцієнт, вказаний у  п. 252.22 ПКУ. Якщо видобуваєте воду, то в цьому рядку слід вказати 1, оскільки коригуючі коефіцієнти для цього виду корисних копалин не передбачені

«ставка плати»

12

Вказуєте ставку рентної плати, визначену у  п. 252.20 ПКУ для виду корисної копалини, зазначеного у ряд. 8.2 цього Розрахунку. При розрахунку плати за IV квартал 2015 року беремо ставку, що діяла у 2015 році. Якщо ви видобуваєте воду, то ставка дорівнює 5 %. У цьому рядку дані слід вказувати у вигляді десяткового дробу, тобто при видобуванні води — «0,05»

«податкове зобов’язання за податковий (звітний) період»

13

Розмір нарахованих податкових зобов’язань визначаєте шляхом множення обсягу видобутої води (ряд. 9) на вартість одиниці видобутої води, оціненої за фактичними цінами чи розрахунковою величиною (ряд. 10), ставку плати (ряд. 12) та коригуючого коефіцієнта (ряд. 11).

Дані з цього рядка слід перенести до ряд. 4.1 декларації з рентної плати

Виправлення помилок

14 — 17

Ці рядки заповнюють тільки у випадку виправлення помилок. Сьогодні ми говоримо про нарахування податкових зобов’язань, а не про виправлення помилок, тому правила їх заповнення розглядати не будемо

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі