Теми статей
Обрати теми

Як ФОП-загальносистемнику відзвітувати про доходи за 2015 рік

Хмелевська Оксана, податковий експерт
Усім підприємцям, які пропрацювали весь або частину 2015 року на загальній системі, потрібно подати річну декларацію про доходи. Дуже важливо її правильно заповнити та розрахувати суми ПДФО і ВЗ, які необхідно сплатити. Детальніше про правила її подання та заповнення читайте в цій статті.

Звітуємо за 2015 рік

У загальному випадку ФОП-загальносистемники звітують один раз — за результатами звітного року. Виняток — ФОП, які в 2015 році почали діяльність або перейшли з єдиного податку на загальну систему. Вони повинні були, ще до річної, подати декларацію за перший квартал роботи на загальній системі*.

* Якщо ви стали загальносистемником з (у) IV кварталу 2015 року, то квартальна декларація за перший квартал роботи = річній декларації за 2015 рік, яка подається у «квартальний» строк.

Зверніть увагу! Якщо ви протягом 2015 року мігрували із загальної системи на єдиний податок, то вам все одно доведеться відзвітувати про «загальносистемні» доходи. У цьому випадку ви подасте дві декларації за 2015 рік: платника єдиного податку і про доходи ФОП-загальносистемника.

Майте на увазі: подавати декларацію повинні також і ті загальносистемники, які протягом усього або частини 2015 року не провадили діяльність (простоювали) і не отримували дохід (категорія 104.09 ЗІР ДФСУ).

Форма, строки, способи подання

Розпочнемо з форми декларації про майновий стан і доходи. З 01.01.16 р. ФОП на загальній системі та звичайні громадяни звітують за новою формою, затвердженою наказом № 859 (категорія 103.24 ЗІР ДФСУ).

Вона складається з восьми розділів і чотирьох додатків (Ф1, Ф2, Ф3, Ф4). Усі ФОП-загальносистемники повинні заповнити додаток Ф4, а додатки Ф1 — Ф3 призначені для розрахунку податкових зобов’язань за окремими видами громадянських доходів, обов’язкових для декларування.

Граничний строк подання декларації за 2015 рік — 09.02.16 р. ( п.п. 49.18.5 ПКУ*).

Подати декларацію можна у такі способи:

• особисто або за допомогою уповноваженої особи;

• поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення (не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання декларації ( п. 49.5 ПКУ));

• в електронній формі (за наявності у підприємця ЕЦП). У цьому випадку декларацію необхідно відправити не пізніше закінчення останньої години дня, в який спливає граничний строк її подання ( п. 49.5 ПКУ).

Зверніть увагу! Підприємець наводить у декларації інформацію про всі свої доходи, як підприємницькі (у тому числі за період перебування на єдиному податку, хоча вони не обкладаються ПДФО та ВЗ), так і громадянські ( п. 177.11 ПКУ). Також потрібно навести відомості про рухоме і нерухоме майно, яке перебуває у власності на кінець звітного року.

Важливо! ФОП, який працював у 2015 році за трудовим договором і поніс витрати, зазначені у  ст. 166 ПКУ, має право на податкову знижку (див. «БТ», 2015, № 51, с. 31).

У загальному випадку, громадяни можуть подати декларацію для декларування податкової знижки не пізніше 31 грудня року, наступного за звітним ( п.п. 166.1.2 ПКУ). Чи може так зробити ФОП? Ні, йому доведеться задекларувати право на податкову знижку вже при поданні підприємницької декларації (у 2016 році — не пізніше 09.02.16 р.).

Водночас, якщо з якихось причин він цього не зробить (наприклад, не встигне підготувати відповідні підтвердні документи), такий підприємець для реалізації свого права на податкову знижку може подати уточнюючу декларацію до раніше поданої річної декларації за 2015 рік.

Нюанси заповнення

«Грошові» показники в декларації та додатках до неї проставляємо у гривнях з копійками.

Якщо ви заповнюєте декларацію на папері, то, будьте ласкаві, забезпечте вільне читання тексту (цифр). Заповнюємо її друкованим способом, чорнильними або кульковими ручками синього чи чорного кольору.

У декларації не повинно бути стирань, помарок, виправлень, дописок і закреслень. Якщо якийсь рядок декларації (додатків) не заповнюється через відсутність інформації (операції, суми), то його прокреслюємо (на паперових носіях), крім випадків, прямо визначених у декларації (додатках).

Заповнюємо додаток Ф4

Можливо, це здаватиметься дивним, але декларацію потрібно починати заповнювати не з основної частини, а з додатків до неї. Так, ФОП на загальній системі спочатку обов’язково заповнює додаток Ф4.

У «шапці» цього додатка вказуємо звітний період і свої підприємницькі реквізити. Правила заповнення розділів і рядків додатка наведемо в табл. 1 (нижче). Підказки щодо заповнення рядків основної частини декларації ви знайдете у табл. 2 на с. 41.

Таблиця 1. Заповнюємо додаток Ф4 до декларації про доходи

Графа/рядок

Що зазначаємо

І. ДОХОДИ ВІД ПРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2

Назви видів економічної діяльності, від провадження яких у звітному році отримано підприємницький дохід. Кожний вид економічної діяльності записують в окремому рядку

3

Коди видів економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010) відповідно до назв у колонці 2

4

Суми доходів (грн., коп.), отриманих у 2015 році, окремо за кожним видом економічної діяльності, зазначеним у графі «2» цього додатка (щомісяця розподіляти дохід не потрібно).

Підприємцю необхідно визначити суми доходів, отриманих від кожного виду підприємницької діяльності у звітному році, та вказати їх у прив’язці до КВЕД-2010. Зазвичай річну суму доходу розподіляють «на око», так, у Книзі обліку доходів і витрат такий розподіл не передбачений

5 — 7

Щоб заповнити ці колонки, необхідно розподілити витрати спочатку за видами економічної діяльності, а потім за напрямками:

• витрати на придбання товарно-матеріальних цінностей, які були реалізовані або використані у виробництві продукції (графа 5);

• витрати на оплату праці та нарахування на зарплату (графа 6);

• інші витрати, уключаючи вартість виконаних робіт/послуг (гр. 7).

Якщо витрати не можуть бути віднесені до конкретного виду діяльності (наприклад, оренда, витрати на утримання рухомого та нерухомого майна тощо), то податківці радять розподіляти їх пропорційно доходам від кожного виду діяльності.

При розподілі витрат доцільно використати дані гр. 6, 7 і 8 Книги обліку доходів і витрат

8

Суму річного чистого оподатковуваного доходу (грн., коп.). Щомісяця розподіляти чистий дохід не потрібно. Його величина дорівнює різниці між отриманим доходом і витратами господарської діяльності та розраховується за формулою:

гр. 8 = гр. 4 - гр. 5 - гр. 6 - гр. 7.

Як бачимо, якщо дотримуватися правил заповнення додатка Ф4, при розрахунку річного чистого доходу прибутки та збитки різних місяців «згортаються».

Якщо за підсумками року отриманий збиток, то в колонці 8 ставлять прокреслення.

Перевірка: значення гр. 8 має дорівнювати річному показнику гр. 9 Книги обліку доходів і витрат

«Усього»

Підсумкові значення за кожною колонкою

«Місяці, протягом яких фізичною особою — підприємцем одержано доходи від провадження підприємницької діяльності»

Якщо виходити з назви цього рядка, то в ньому потрібно вказати кількість місяців, протягом яких був отриманий дохід від провадження підприємницької діяльності.

Але податківці вважають, що під таким формулюванням слід розуміти кількість місяців, протягом яких підприємець провадив діяльність у звітному році (див. с. 47)

ІІ. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ / ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ

1

Розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу (від підприємницької діяльності). Цей показник визначаємо шляхом ділення суми чистого оподатковуваного доходу (підсумковий показник гр. 8 розділу I) на показник графи «Місяці, протягом яких фізичною особою — підприємцем одержано доходи від провадження підприємницької діяльності»

2

Частину середньомісячного річного оподатковуваного доходу, яка обкладається за ставкою 20 %. Значення цього рядка дорівнює додатному результату різниці між значенням ряд. 1 розділу II цього додатка і десятикратним розміром мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2015 році — 12180,00 грн.)

3

Суму ПДФО, розраховану за підсумками 2015 року виходячи з розміру середньомісячного оподатковуваного доходу. Формула для розрахунку наведена в назві рядка

4

Суму авансових платежів з ПДФО 2015 року. Вона дорівнює добутку значення ряд. 08 додатка 5 до декларації за старою формою та кількості кварталів діяльності. Причому якщо ви зменшували суму авансових платежів, то врахуйте такі коригування (див. с. 47)

5.1

Суму ПДФО, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками 2015 року (за вирахуванням уже сплачених авансових внесків із ПДФО). Значення цього рядка визначаємо як додатну різницю між значеннями ряд. 03 і ряд. 04. Показник ряд. 5.1 переносимо до колонки 6 ряд. 10.7 розділу II декларації.

Якщо значення виходить від’ємне, заповнюємо ряд. 5.2

5.2

Суму ПДФО, переплаченого протягом 2015 року (такі суми можна зарахувати в рахунок майбутніх платежів з ПДФО або повернути з бюджету). Заповнюємо, якщо різниця між значеннями ряд. 03 і ряд. 04 є від’ємною. Суму вказуємо без знака «мінус».

Дані цього рядка переносимо до ряд. 21 розділу ІV декларації

6

Цей рядок «відстав» від змін ПКУ, що діють з 01.01.2016 р. У ньому потрібно визначити розмір щоквартальних авансових платежів з ПДФО на 2016 рік за старими правилами, тобто виходячи з чистого доходу за 2015 рік. Проте з 01.01.16 р. згідно з  п.п. 177.5.1 ПКУ ФОП на загальній системі визначатимуть авансові платежі виходячи з розміру фактичного чистого доходу, відображеного у Книзі обліку доходів і витрат за квартал, і сплачувати їх до 20-го числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом, крім IV (до 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня). Авансовий платіж за IV календарний квартал не розраховується та не сплачується.

Якщо результатом розрахунку авансового платежу є від’ємне значення, то авансовий платіж за такий період не сплачується (лист ДФСУ від 12.01.16 р. № 594/7/99-99-17-02-02-17).

Як же діяти підприємцю? На нашу думку, тут слід поставити прокреслення

7

Суму ВЗ, що підлягає сплаті. Її розраховуємо за формулою: загальна сума гр. 8 розділу I цього додатка х 1,5 %. Цю суму переносимо до колонки 7 ряд. 10.7 розділу II декларації

Таблиця 2. Заповнюємо рядки декларації

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1. «Тип декларації»

Відмітку «Х» вносимо до графи відповідного варіанта:

• «звітна», якщо вперше подаєте декларацію за 2015 рік;

• «звітна нова» — у разі повторного подання декларації-2015 не пізніше 09.02.16 р. (у зв’язку з виявленням помилки);

• «уточнююча», якщо хочете виправити помилку, виявлену після граничного строку подання декларації

2. «Звітний (податковий) період»

Пишемо «2015» (навіть якщо IV квартал 2015 року був першим робочим на загальній системі, то все одно вказуємо тільки рік)

3. «Прізвище, ім’я, по батькові платника податку»

Вказуємо П. І. Б. підприємця згідно з паспортом українською мовою. Якщо ФОП у звітному році або поточному (до подання декларації) змінив П. І. Б., то також у дужках вказуємо його попередні П. І. Б.

«Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта <…>»

Наводимо 10-значний номер реєстраційної картки платника податку — підприємця. Якщо підприємець відмовився від ІПН і має в паспорті відмітку про це, вказуємо серію та номер його паспорта

4. «Податкова адреса (місце проживання) платника податку»

Вказуємо місце проживання, за яким підприємець узятий на облік в податковому органі (податкова адреса), у тому числі поштовий індекс. Контактні телефони та адреса електронної пошти — за бажанням

5. «Найменування контролюючого органу, до якого подається декларація»

Вказуємо найменування ДПІ, в якій ФОП перебуває на обліку та куди подаємо декларацію

6. «Резидентський статус платника податку»

Уносимо відмітку «Х» до комірки «резидент»

7. «Декларація заповнена»

Вказуємо, хто заповнив декларацію (відмітка «Х»): підприємець чи уповноважена особа

8. «Категорія платника»

Уносимо відмітку «Х» до комірки «підприємець»

9. «Інформація про особу, уповноважену на заповнення декларації»

Заповнюємо, якщо декларацію заповнювала уповноважена особа. Вказуємо її П. І. Б., номер облікової картки платника податків (ІПН) або серію та номер паспорта, якщо особа відмовилася від ІПН

ІІ. ДОХОДИ, ОТРИМАНІ ПРОТЯГОМ ЗВІТНОГО (ПОДАТКОВОГО) РОКУ
(інформація в таблиці наводиться при отриманні зазначених доходів та заповненні відповідних додатків)

У цьому розділі колонки заповнюємо так:

Колонка 3

Колонки 4, 5

Колонки 6, 7

«Грязна» сума доходів, тобто без вирахування ПДФО, ЄСВ і ПСП

Суми ПДФО та ВЗ, утримані податковими агентами

Суми ПДФО та ВЗ, які згідно з ПКУ необхідно сплатити самостійно

 

Підприємницькі доходи від роботи на загальній системі відображаємо за ряд. 10.7. При цьому до колонки:

• 3 переносимо підсумкове значення за гр. 8 розділу I додатка Ф4;

• 6 — значення ряд. 5.1 розділу II додатка Ф4;

• 7 — значення ряд. 7.1 розділу II додатка Ф4.

У ряд. 10.1 — 10.6 і 10.9 відображаємо громадянські доходи (за наявності).

Далі загальну суму оподатковуваного доходу вказуємо в колонці 3 ряд. 10 (перший рядок), також підбиваємо загальні суми ПДФО та ВЗ у колонках 4 — 7.

У ряд. 11 зазначаємо доходи, які не обкладаються ПДФО та ВЗ ( ст. 165 ПКУ). У тому числі в колонці 3 ряд. 11.1 декларації вказуємо загальний обсяг єдиноподатного доходу, якщо протягом 2015 року підприємець також працював на єдиному податку.

У ряд. 12 наводимо загальну суму річного доходу. Вона дорівнює сумі ряд. 10 і 11 декларації

ІІІ. РОЗРАХУНОК СУМИ ПОДАТКУ, НА ЯКУ ЗМЕНШУЮТЬСЯ ПОДАТКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРАВА НА ПОДАТКОВУ ЗНИЖКУ ЗГІДНО ІЗ СТАТТЕЮ 166 РОЗДІЛУ ІV ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ (грн., коп.)

Цей розділ заповнюють тільки ФОП, які вирішили скористатися правом на податкову знижку ( ст. 166 ПКУ)

ІV. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ / ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ

До ряд. 18 переносимо загальну суму ПДФО з колонки 6 ряд. 10 розділу II декларації.

У ряд. 19 — 22 вказуємо суми податку, на які зменшуємо суму ПДФО з ряд. 18. До ряд. 21 переносимо значення ряд. 5.2 додатка Ф4 — суму надміру сплаченого ПДФО, яка має бути зарахована в рахунок сплати майбутніх платежів або повернена з бюджету.

Формули для розрахунку інших рядків цього розділу вказані в їх назві.

У ряд. 24.1 вказуємо суму ВЗ до сплати — переносимо значення колонки 7 ряд. 10

V. РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК У ПОПЕРЕДНІХ ЗВІТНИХ ПЕРІОДАХ

Цей розділ платники податків заповнюють при виправленні помилок минулих періодів

VІ. Реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку

Переплату з ПДФО, що утворилася, можна або зарахувати в рахунок майбутніх платежів з ПДФО, або повернути. Цей розділ заповнюємо, якщо хочемо повернути переплату

VIІ. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНУ НЕРУХОМІСТЬ ТА/АБО НЕРУХОМІСТЬ, ЯКА НАДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ (СУБОРЕНДУ), ЖИТЛОВИЙ НАЙМ (ПІДНАЙМ)

Вказуємо відомості про нерухоме майно, яке перебуває у власності платника податків станом на кінець 2015 року як на території України, так і за її межами, відповідно до категорії об’єкта нерухомого майна. Кожній категорії об’єктів нерухомого майна присвоєний окремий номер:

1 — земельні ділянки;

2 — житлові будинки;

3 — квартири;

4 — садовий (дачний) будинок;

5 — гараж;

6 — водойми;

7 — інше нерухоме майно.

Якщо таке майно здаємо в оренду — проставляємо відповідну відмітку

VIІІ. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНЕ РУХОМЕ МАЙНО ТА/АБО РУХОМЕ МАЙНО, ЯКЕ НАДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ (СУБОРЕНДУ)

Вказуємо відомості про рухоме майно, яке перебуває у власності платника податків станом на кінець 2015 року.

Кожній категорії об’єктів рухомого майна присвоєний окремий номер:

1 — автомобілі легкові;

2 — автомобілі вантажні (спеціальні);

3 — водні транспортні засоби;

4 — повітряні судна;

5 — мотоцикли (мопеди);

6 — інші транспортні засоби.

Якщо таке майно здаємо в оренду, проставляємо відповідну відмітку

Наприкінці декларації проставляємо відмітку «Х» у полі поряд з тим додатком до декларації (Ф1, Ф2, Ф3, Ф4), який формували, і вписуємо дату її подання. І не забуваємо поставити підпис!

 

Порядок сплати ПДФО, заявленого в декларації

Якщо в декларації заповнені ряд. 23.1 (ПДФО до сплати) і 24.1 (ВЗ до сплати), то ці суми сплачуємо до бюджету протягом 10 календарних днів, наступних за граничним строком її подання, тобто не пізніше 19.02.16 р.

Якщо за підсумками року утворилася переплата з ПДФО, тобто якщо заповнений ряд. 23.2 декларації (переплата з ПДФО), цю суму можна або зарахувати в рахунок майбутніх платежів з ПДФО, або повернути на поточний рахунок підприємця.

Документи та скорочення статті

Наказ № 859 — наказ Мінфіну «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи» від 02.10.15 р. № 859.

ФОП — фізична особа — підприємець.

ПДФО — податок на доходи фізичних осіб.

ВЗ — військовий збір.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі