«Гарячі» роз’яснення із ЗІР ДФСУ про ПДВ

В обраному У обране
Друк
Бухгалтерський тиждень Травень, 2016/№ 20

Запитання

Суть відповіді податківців / наша позиція

Заповнюємо ПН без помилок (категорія 101.17 ЗІР ДФСУ)

Який порядок скорочення та округлення вартісних і кількісних показників ПН?

Вартісні показники ПН повинні містити не більше 2 знаків після коми (крім показника гр. 7, якщо для нього інше не передбачено чинним законодавством) (пп. 4 і 16 Порядку № 1307).

При цьому Порядком № 1307 не визначені:

• обмеження щодо кількості знаків, які можуть містити після коми кількісні показники, що вказуються у гр. 6 ПН;

• правила округлення як вартісних, так і кількісних показників, отриманих у результаті розрахунку.

Необхідною кількістю знаків після коми в кількісному показнику вважається така кількість, якої вистачає для правильного розрахунку вартісного показника у гр. 10 ПН і рядках I — IX розділу А ПН.

Розрахунок вартісного показника, в якому в результаті множення показників граф 6 і 7 ПН виходить число, в якому кількість знаків після коми перевищує два, вважається правильним, якщо для цілей скорочення такої кількості знаків до другого знаку після коми округлення не призводить до збільшення такого знака на «1»

Інакше кажучи, обмеження щодо кількості знаків Порядком № 1307 встановлено лише для вартісних показників ПН (гр. 7, гр. 10). При заповненні кількісних показників (гр. 6) ви вільні обирати. Головне, щоб у результаті розрахунку ви отримали потрібну суму у гр. 10 ПН і загальних рядках розділу А. Тому варіюйте значення ряд. 6, доки не отримаєте необхідну величину суми ПЗ, яку округлите до двох знаків після коми за загальними правилами (якщо перша з цифр, що відкидається, більше 5, то остання з цифр, що залишаються, збільшується на одиницю)

Які особливості складання підсумкових ПН, у тому числі при здійсненні платником як оподатковуваних ПДВ операцій, так і звільнених від оподаткування, а також при постачанні підакцизних товарів, що імпортуються?

Обсяги операцій з постачання товарів (у тому числі підакцизних та імпортованих) у ПН, складеній за щоденними підсумками операцій, у разі постачання за готівку кінцевому споживачу (який не є платником ПДВ) відображаються так:

• окремим рядком показники з постачання підакцизних та імпортних товарів за кодами УКТ ЗЕД;

• окремим рядком показники з постачання інших товарів (за вирахуванням обсягів поставок підакцизних та імпортних товарів). При цьому у гр. 2 «Номенклатура товарів/послуг продавця» ПН вказується «Товари/послуги в асортименті»; графи 4, 5, 6 і 7 не заповнюються.

У ПН, складеній на звільнені операції:

• додатково в полі «Складена на операції, звільнені від оподаткування» верхньої лівої частини робиться позначка «Без ПДВ»;

• а рядки II — VIII розділу А не заповнюються

Таким чином, при здійсненні постачань товарів, звільнених від ПДВ, неплатникам ПДВ за готівку продавець за підсумками дня складає окрему ПН за щоденними підсумками. Така ПН уключає усі нюанси заповнення як для підсумкових ПН, так і для ПН, складених на пільгові операції

ПДВ-звітні нюанси (категорія 101.20 ЗІР ДФСУ)

Яким чином виправити помилку, допущену в додатку 1 до ПДВ-декларації, яка вплинула / не вплинула на числові показники такої декларації?

Враховуючи те, що подання УР є одним із способів виправлення самостійно виявлених помилок у показниках поданої раніше ПДВ-декларації, то якщо додаток Д1 є складовою такої ПДВ-декларації, отже і виправляти помилки в ньому потрібно шляхом подання УР разом з уточнюючим додатком Д1.

У такому уточнюючому додатку Д1 числові показники відображаються на суму уточнення (збільшення чи зменшення) з відповідним знаком і відповідають даним з колонки 6 самого УР.

При цьому якщо помилка не вплинула на числові показники ПДВ-декларації, то виправлення помилок в додатку проводиться способом коригування.

Наприклад, для виправлення ІПН одержувача/постачальника в уточнюючому додатку:

• повторіть помилковий запис зі знаком «-» (тобто відсторнуйте його);

• вкажіть повністю (включаючи вартісні показники) правильний запис щодо операції з контрагентом за звітний період, за який виправляються помилки;

• підсумковий рядок «Усього (+ чи -)»не заповнюйте

Який порядок заповнення додатка Д4 до ПДВ-декларації?

Додаток Д4 заповнюється у двох випадках:

1. Якщо платник ПДВ заповнив ряд. 20.2 ПДВ-декларації. У цьому випадку він повинен:

• відомості, необхідні для формування показників критеріїв, встановлених п.п. 200.19.3 ПКУ, відобразити у трьох таблицях;

• суму БВ із ряд. 20.2 декларації відповідно до ст. 200 ПКУ вказати окремо (нижче таблиць):

а) у сумі (словами та цифрами), що перераховується на рахунок банку платника із зазначенням номера рахунка (рядок 20.2.1 декларації);

б) у сумі (словами та цифрами), яка враховується в рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу за іншими платежами, що сплачуються до держбюджету, із зазначенням коду бюджетної класифікації та рахунка платежу (рядок 20.2.2 декларації).

2. Якщо на ПДВ-рахунку є кошти, сума яких перевищує суму, що підлягає перерахуванню до бюджету.

Тоді у Відомостях платник ПДВ вказує:

• суму коштів на ПДВ-рахунку на момент подання декларації;

• суму узгоджених ПЗ поточного звітного періоду (рядок 18.1 декларації 0110, 0121 — 0123, 0130);

• суму податкового боргу з податку на момент подання декларації;

• суму коштів на ПДВ-рахунку, яка може бути перерахована до бюджету;

• суму коштів на ПДВ-рахунку, яка може бути перерахована на поточний рахунок платника

Тут звертаємо увагу на деякі нюанси:

1. Переплата на ПДВ-рахунку може бути спрямована виключно в рахунок погашення (лист ДФСУ від 26.08.15 р. № 31730/7/99-99-19-03-02-17):

• ПЗ з ПДВ;

• податкового боргу з ПДВ;

• розстрочених або відстрочених сум ПДВ.

Але! Сюди не входять ПЗ та/або податковий борг, який виник внаслідок подання УР, нарахування штрафних санкцій і пені. Оскільки для таких сум прописаний свій порядок сплати (подробиці ви знайдете на с. 14 цього номера).

2. При заповненні другої частини додатка Д4 у гр. 3 про наявність сум податкового боргу з ПДВ необхідно вказувати будь-який податковий борг. Оскільки він є своєрідним критерієм, який надає можливість повернути переплату з ПДВ-рахунка.

Але! Якщо такий борг виник унаслідок подання УР або нарахування штрафних санкцій та пені, він не буде списаний за рахунок переплати на ПДВ-рахунку, причому навіть якщо ви вкажете цю суму у гр. 4 таблиці додатка Д4. Пов’язано це з тим, що такі суми сплачуються зі звичайного поточного рахунка, а не з ПДВ-рахунка (п. 25 Порядку № 569). Їх доведеться сплатити окремо

Виправляємо помилки, допущені в УР (категорія 101.23 ЗІР ДФСУ)

Який порядок виправлення помилки в ряд. 18.3 УР у разі неправильного нарахування (ненарахування) платником податків суми штрафу?

У разі якщо в майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться в раніше поданому ним УР, він зобов’язаний направити другий УР до декларації, але з урахуванням показників, вказаних у першому УР

Однак не забувайте: якщо в результаті помилки ви занизили ПЗ, необхідно до моменту подання УР доплатити суму штрафу, якої бракує (п. 50.1 ПКУ). Якщо ж помилка призвела до утворення переплати, то можна:

• або повернути надміру сплачені кошти з дотриманням процедури, прописаної у ст. 43 ПКУ (оминувши ПДВ-рахунок);

• або залишити для сплати ПЗ за наступними УР

Використані документи та скорочення

Порядок № 1307 — Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.15 р. № 1307.

Порядок № 569 — Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість, затверджений постановою КМУ від 16.10.14 р. № 569.

ПН — податкова накладна.

ПЗ — податкові зобов’язання.

ПК — податковий кредит.

УР — Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити