«Інвалідний» норматив: «готуй сани влітку, а воза — взимку»

В обраному У обране
Друк
Боярчук Інесса, експерт з питань оплати праці
Бухгалтерський тиждень Вересень, 2016/№ 37
Приводом для написання цієї статті стало таке запитання нашого читача: у серпні 2016 року кількість штатних працівників збільшилася до 8 осіб. Чи потрібно підприємству реєструватися у Фонді інвалідів і подавати за підсумками 2016 року Звіт про працевлаштування інвалідів? Відповідь на це запитання ви знайдете в цій статті.

Необхідність реєстрації у Фонді інвалідів і подання Звіту про працевлаштування інвалідів безпосередньо залежить від величини показника середньооблікової кількості штатних працівників (далі — СКШП) за звітний рік. Це випливає з ч. 9 ст. 19 Закону № 875 і абзацу третього п. 3 Порядку реєстрації. Ними визначено: якщо в роботодавця величина цього показника за звітний рік збільшиться до 8 або більше осіб, він зобов’язаний:

• по-перше, зареєструватися у Фонді інвалідів за місцем його державної реєстрації як юридичної особи або фізичної особи — підприємця до 1 лютого року, наступного за звітним;

• по-друге, подати до Фонду інвалідів Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів (форма № 10-ПІ) у строк до 1 березня року, що настає за звітним.

Як бачите, для того, щоб відповісти на запитання про необхідність реєстрації у Фонді інвалідів, слід дочекатися закінчення 2016 року, розрахувати річну СКШП і діяти залежно від отриманого результату. Якщо розрахована СКШП більше 7 — реєструйтеся у Фонді та подавайте звітність, якщо в межах 7 — розслабтеся та отримуйте задоволення.

Але щоб не потрапити в халепу, відстежувати зміну показника СКШП і думати про працевлаштування інваліда, якщо ви не збираєтеся зменшувати штат працівників, мабуть, необхідно вже зараз.

Як розрахувати або звідки запозичити показник СКШП?

Звіт за формою № 1-ПВ «Звіт з праці» не є для вас відкриттям? Отже, ви напевно знаєте, що показник СКШП за звітний рік можна взяти з його графи 2 рядка 1040.

Але впоратися можна і без форми № 1-ПВ.

Механізм визначення СКШП за рік прописано в Інструкції № 286. Умовно розрахунок цього показника можна розбити на три етапи.

1. Визначаємо облікову кількість штатних працівників (далі — ОКШП) за кожен календарний день кожного місяця звітного року (уключаючи вихідні, святкові та неробочі дні).

2. Визначаємо СКШП за кожен місяць звітного року.

3. Визначаємо СКШП за звітний рік.

Ну що, пройдемо ці етапи разом?

Етап перший. ОКШП

До ОКШП включаємо основних працівників, які виконують постійну, тимчасову чи сезонну роботу згідно з трудовими договорами. Зауважимо, що до їх числа можуть потрапити і працевлаштовані власники підприємства, які отримують заробітну плату.

ОКШП визначаємо на підставі:

• даних табельного обліку використання робочого часу;

• наказів про прийняття, переведення на іншу роботу працівників і припинення трудових договорів.

Зауважте: кількість штатних працівників облікового складу за вихідний, неробочий і святковий дні дорівнює обліковій кількості працівників за попередній робочий день.

Але чи всі працівники з числа штатних братимуть участь у розрахунку «інвалідного» нормативу? Ні, не всі. З урахуванням положень пп. 2.4, 2.5 Інструкції № 286 робимо висновок, що в розрахунку ОКШП братимуть участь працівники, які:

1) фактично з’явилися на роботу або не працювали з причин простою;

2) перебувають на випробувальному терміні;

3) працюють неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Зауважте: їх треба враховувати як цілі одиниці за кожен календарний день.

До працівників, прийнятих і переведених на роботу на неповний робочий день (тиждень), не відносять тих працівників, яким відповідно до законодавства встановлено скорочену тривалість робочого часу. Зокрема це: працівники молодше 18 років; зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці; жінки, яким надано додаткові перерви в роботі для годування дитини, інші категорії працівників (див. ст. 51 КЗпП);

4) перебувають у службових відрядженнях, уключаючи закордонні;

5) працюють удома за умовами трудового договору. В ОКШП їх ураховуємо як цілі одиниці за кожен календарний день;

6) прийняті для заміщення тимчасово відсутніх працівників (наприклад, у зв’язку з хворобою, відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами, відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею віку, установленого чинним законодавством або колективним договором);

7) працюють за межами підприємства відповідно до договору (розпорядження, наказу);

8) направлені для виконання робіт вахтовим методом;

9) є іноземними громадянами, які працевлаштовані відповідно до чинного законодавства та отримують заробітну плату;

10) є студентами денних відділень навчальних закладів, аспірантами, а також учнями професійно-технічних навчальних закладів, з якими укладено трудові договори;

11) тимчасово відсутні з причин (п. 2.5 Інструкції № 286):

• тимчасової непрацездатності;

• виконання державних або громадських обов’язків. Проте Держстат у листі від 04.07.14 р. № 09.3-6/145-14 рекомендував при розрахунку ОКШП для цілей обчислення СКШП не враховувати працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

• тимчасового переведення на інше підприємство за договором між суб’єктами господарювання;

• відриву від виробництва для підвищення кваліфікації, здобуття нової професії (спеціальності), перепідготовки в навчальних закладах і стажування на інших підприємствах або за кордоном;

• навчання в навчальних закладах, аспірантурі та перебування у відпустках у зв’язку з навчанням, вступом до навчального закладу або неявки на роботу в надані їм додаткові вільні дні, незалежно від їх оплати;

• перебування у щорічних основних і додаткових, творчих відпустках, наданих відповідно до законодавства, колективного договору і трудового договору (контракту);

• перебування у відпустках без збереження заробітної плати;

• вихідного дня відповідно до графіка роботи підприємства;

• відпочинку за роботу у вихідні, святкові та неробочі дні;

• участі у страйках;

• прогулу;

• усунення від виконання повноважень;

• перебування під слідством до рішення суду.

Не включають до ОКШП і відповідно не беруть до розрахунку СКШП працівників, які (див. п. 2.6 Інструкції № 286):

1) прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств (зовнішні сумісники)*;

* Внутрішніх сумісників (працівників, які у вільний від основної роботи час на тому самому підприємстві, крім своєї основної, виконують іншу, регулярно оплачувану роботу на умовах трудового договору) в обліковій кількості штатних працівників ураховуйте один раз за основним місцем роботи.

2) залучені до виконання робіт за цивільно-правовими договорами;

3) переведені з інших підприємств відповідно до договорів між суб’єктами господарювання (тимчасово без працевлаштування);

4) є учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів і проходять виробниче навчання і виробничу практику на підприємстві відповідно до договорів про надання робочих місць для зазначених цілей;

5) є особами, направленими підприємством для навчання до навчальних закладів з відривом від виробництва, яким підприємство за рахунок своїх коштів виплачує тільки стипендію;

6) є особами, які навчаються за рахунок коштів, передбачених у зведених кошторисах будівництва, для роботи на підприємствах, що вводитимуться в дію;

7) подали заяви про звільнення і припинили працю до закінчення строку попередження або припинили роботу без попередження адміністрації. Вони виключаються з облікового складу працівників з першого дня невиходу на роботу.

Крім того, у розрахунку ОКШП для цілей обчислення СКШП не беруть участі працівники, які (див. п.п. 3.2.2 Інструкції № 286):

• перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами (п.п. 2.5.8 Інструкції № 286);

• перебувають у відпустках для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством або колективним договором підприємства, уключаючи тих, які усиновили новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку (п.п. 2.5.9 Інструкції № 286).

Як це працює на практиці, ви побачите з прикладу нижче. А зараз наступний етап.

Етап другий. СКШП за місяць

Розрахувати СКШП за місяць не становитиме особливих труднощів. Скористаємося шпаргалкою з п.п. 3.2.1 Інструкції № 286 і виведемо формулу:

СКШПмісяць = (К1 + К2 +… + Кn) : N,

де СКШПмісяць — СКШП за звітний місяць;

К1, К2, Кn — ОКШП за кожен календарний день звітного місяця (з 1 по 31 (30, а для лютого — 28 (29) число);

N — число календарних днів у звітному місяці.

Як бачите: усе просто, залишилося врахувати ще декілька моментів:

• показник СКШП за місяць вимірюйте цілими одиницями, застосовуючи у процесі округлення звичайні правила математики. Майте на увазі: якщо при розрахунку перелічених вище показників отримано дробове число, в якому після коми стоїть «5» і більше, — округлюйте його в бік збільшення. Такі правила округлення прописано в п. 3.4 Інструкції № 42;

• СКШП на підприємствах, які працювали неповний місяць (наприклад, на створених або ліквідованих підприємствах, таких, що мають сезонний характер виробництва), визначайте шляхом ділення суми ОКШП за всі дні роботи підприємства у звітному місяці, уключаючи вихідні, святкові та неробочі дні за період роботи, на число календарних днів у звітному місяці (п.п. 3.2.4 Інструкції № 286).

Підприємства, які тимчасово припинили роботу з економічних причин, визначають СКШП у середньому за період на загальних підставах.

Звертаємо увагу: до новостворених підприємств не відносять підприємства, створені на базі ліквідованих (реорганізованих) юридичних осіб, відокремлених або невідокремлених підрозділів.

Етап третій. СКШП за рік

СКШП за звітний рік легко розрахувати за допомогою такої формули:

СКШПрік = (СКШПмісяць1 + СКШПмісяць2 +… + СКШПмісяць12) : 12,

де СКШПрік — СКШП облікового складу за рік;

СКШПмісяць1, СКШПмісяць2… СКШПмісяць12 — показники СКШП за відповідний місяць звітного року.

Увага! Якщо підприємство відпрацювало неповний звітний рік (сезонний характер виробництва або створене після січня, за винятком тих, що вимушено зупиняли виробництво з ініціативи адміністрації), до розрахунку річної СКШП беріть тільки місяці роботи підприємства, а результат усе одно діліть на 12 (п.п. 3.2.6 Інструкції № 286).

Теорії достатньо? Пройдемося за всіма етапами на конкретному прикладі.

Приклад. На підприємстві на початок серпня 2016 року ОКШП становила — 9 осіб, з яких: одна — відсутня через те, що перебуває у відпустці для догляду до 3 років, друга особа мобілізована. 05.08.16 р. був прийнятий за основним місцем роботи новий працівник, а 23.08.16 р. — основній працівниці було відкрито листок непрацездатності по вагітності та пологах.

Представимо всі розрахунки для обчислення СКШП за звітний місяць у табл. 1.

Таблиця 1. Приклад розрахунку СКШП за серпень 2016 року

Числа місяця

ОКШП (пункти 2.4, 2.5 Інструкції)

У тому числі підлягає виключенню з ОКШП

СКШП

1

9

2

7

2

9

2

7

3

9

2

7

4

9

2

7

5

10

2

8

6 (субота)

10

2

8

7 (неділя)

10

2

8

8

10

2

8

23

10

3

7

24 (святковий день)

10

3

7

25

10

3

7

30

10

3

7

31

10

3

7

Усього

306

71

235

Отже, загальна кількість штатних працівників облікового складу, які підлягають уключенню до розрахунку СКШП за всі дні серпня 2016 року, становила 235 осіб. Календарна кількість днів у серпні 2016 року — 31.

Визначимо СКШП облікового складу за серпень 2016 року:

235 : 31 = 8 (ос.).

Припустимо, що за вікном січень 2017 року і час розрахувати річну СКШП. Доповнимо дані наведеного вище прикладу новою інформацією про всі показники СКШП за звітні місяці 2016 року (табл. 2).

Таблиця 2. Показники СКШП за звітні місяці 2016 року

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Разом

7

7

7

8

7

7

7

8

8

8

7

7

88

Визначимо СКШП облікового складу за 2016 рік:

88 : 12 = 7 (ос.).

Розрахований показник дорівнює 7, а це означає, що далі не потрібно нічого робити. Просто тримайте ситуацію під контролем у наступному звітному році.

Якщо розрахований показник вищий, ніж 7 осіб

Якщо показник СКШП облікового складу звітного року — 8 або більше осіб, розраховуємо «інвалідний» норматив. Чому він дорівнює? Якщо СКШП облікового складу за рік від 8 до 25 осіб, норматив дорівнює 1 особі. А якщо СКШП облікового складу за рік дорівнює 25 або більше осіб? Тоді взявши від цього показника 4 %, отримуємо «інвалідний» норматив, виконання якого має забезпечити роботодавець.

Який механізм розрахунку СКШП облікового складу, яким установлено інвалідність і які були працевлаштовані роботодавцем у звітному році?

Обчислення СКШП інвалідів здійснюємо аналогічно СКШП облікового складу всіх працівників, тільки враховуємо кількість працівників-інвалідів, для яких місце роботи на вашому підприємстві (у вашого підприємця) є основним.

Тобто на виконання нормативу не враховуємо працевлаштованих інвалідів, які працюють у вас за сумісництвом.

Якщо інвалід прийнятий за основним місцем роботи на умовах неповного робочого часу, то на виконання нормативу його зараховуємо як повноцінну одиницю (1).

Ще один нюанс стосується фізичних осіб — підприємців, які є інвалідами. Такі особи мають право зарахувати себе до рахунку виконання свого нормативу з працевлаштування інвалідів (абзац другий п. 3.2 Інструкції № 42, лист Фонду інвалідів від 15.09.10 р. № 1/6-301/06).

Документи статті

Закон № 875 Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.91 р. № 875-ХІІ.

Інструкція № 42 Інструкція щодо заповнення форми звітності № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів», затверджена наказом Мінсоцполітики від 10.02.07 р. № 42.

Інструкція № 286 Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату від 28.09.05 р. № 286.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити