Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Коди за УКТ ЗЕД та коди послуг за ДК 016:2010

Кравченко Дар’я, податковий експерт
Бухгалтерський тиждень Січень, 2017/№ 3
В обраному У обране
Друк
У статті «Знаки… Вони всюди!», або Обираємо код для податкової накладної» на с. 16 ми розглянули основні правила, яких належить дотримуватися під час вибору коду товару згідно з УКТ ЗЕД або коду послуги згідно з ДК 016:2010. У Шпаргалці бухгалтера ми наведемо найбільш розповсюджені коди товарів/послуг, які ви завжди можете тримати під рукою.

Коди послуг за ДК 016:2010

Код

Назва

Секція А

ПРОДУКЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

01.61

Послуги допоміжні щодо вирощування сільськогосподарських культур

01.62

Послуги допоміжні у тваринництві

01.63

Послуги, пов’язані з зібраним урожаєм

01.64

Послуги щодо обробляння насіння для сівби

Секція C

ПРОДУКЦІЯ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Продукти харчові

10.13

Послуги щодо кулінарного обробляння та приготування іншими способами продуктів з м’яса

10.39

Послуги щодо кулінарного обробляння та приготування іншим способом, стосовні консервування плодів і овочів

Вироби текстильні

13.30

Послуги щодо кінцевого обробляння текстилю

Послуги поліграфічні та щодо тиражування на носіях інформації

18.11

Друкування газет

18.12

Послуги щодо друкування, інші

18.13

Послуги щодо підготовляння до друку та допоміжні послуги, пов’язані з друкуванням

18.20

Послуги щодо тиражування на носіях інформації

Комп’ютери, електронні й оптичні вироби

26.11

Послуги, пов’язані з виробництвом електронних інтегрованих схем

26.12

Послуги, пов’язані з друкуванням схем

26.20

Послуги щодо виробництва комп’ютерів і периферійних пристроїв

Машини та устатковання, не введені в інші угрупування

28.23

Послуги щодо виробництва конторських/офісних і бухгалтерських машин

Засоби транспортні моторні (крім мотоциклів), причепи та напівпричепи

29.20

Послуги щодо відновлювання, складання, оснащування та кузовних робіт для моторних транспортних засобів

29.32

Послуги щодо складання частин і приладдя до моторних транспортних засобів, н. в. і. у.

Послуги щодо ремонтування та монтування машин і устатковання

33.11

Ремонтування та технічне обслуговування металевих виробів

33.12

Ремонтування машин (компресорів, кранів, клапанів, сільськогосподарських машин, металообробчих машин і верстатів та ін.)

33.13

Ремонтування електронного й оптичного устатковання

33.14

Ремонтування електричного устатковання

33.20

Монтування промислових машин і устатковання

Секція D

ЕНЕРГІЯ ЕЛЕКТРИЧНА, ГАЗ, ПАРА ТА КОНДИЦІЙОВАНЕ ПОВІТРЯ(1)

35.12

Передавання електричної енергії (від електростанції до споживачів)

35.13

Розподіляння електричної енергії

35.14

Торгівля електричною енергію

35.30

Постачання пари та гарячої води трубопроводами; постачання охолодженого повітря та охолодженої води

Секція E

ВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ ТА ПОСЛУГИ ЩОДО РЕКУЛЬТИВУВАННЯ(1)

Вода природна; послуги щодо обробляння та постачання води

36.00

Обробляння та розподіляння води трубопроводами

Послуги каналізаційні; мул каналізаційний

37.00

Послуги каналізаційні

Послуги щодо збирання, обробляння та розміщування відходів; послуги щодо утилізування матеріальних ресурсів

38.11

Послуги щодо збирання безпечних відходів

38.12

Збирання небезпечних відходів

(1) Увага! При оренді нерухомості орендодавець, як правило, сам оплачує комунальні послуги і тільки потім їх перевиставляє орендарю для компенсації, тому в ПН на компенсацію краще зазначити саме ті коди послуг, які будуть зафіксовані в ПН, виписані комунальними підприємствами власнику нерухомості.

Секція F

ОБ’ЄКТИ БУДІВЕЛЬНІ ТА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ

Будівлі та будування будівель

41.00

Будування будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонти)

Роботи будівельні

43.11

Знесення будівель і споруд

43.21

Роботи електромонтажні

43.22

Монтаж трубопровідних мереж, систем опалювання та кондиціювання повітря

43.29

Роботи будівельно-монтажні, інші

43.31

Роботи штукатурні

43.33

Покриття підлог і облицювання стін

43.34

Роботи малярні та скління

Секція G

ПОСЛУГИ ЩОДО ОПТОВОЇ ТА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ; ПОСЛУГИ ЩОДО РЕМОНТУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ

Послуги щодо оптової та роздрібної торгівлі, ремонтування автотранспортних засобів і мотоциклів

45.11

Торгівля автомобілями та маловантажними автотранспортними засобами

45.20

Технічне обслуговування та ремонтування автотранспортних засобів

45.31

Оптова торгівля частинами та приладдям до автотранспортних засобів (у т. ч. послуги посередників)

45.32

Роздрібна торгівля частинами та приладдям до автотранспортних засобів.

Послуги щодо роздрібної торгівлі частинами та приладдям до автотранспортних засобів, інші

45.40

Торгівля мотоциклами, частинами та приладдям до них, технічне обслуговування та ремонтування мотоциклів

Послуги щодо оптової торгівлі, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

46.11

Послуги посередників щодо оптової торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

46.14

Послуги посередників щодо оптової торгівлі машинами та механізмами, промисловим устаткованням, суднами, літаками

46.15

Послуги посередників щодо оптової торгівлі меблями, побутовими виробами, технічними засобами та металевими виробами

46.16

Послуги посередників щодо оптової торгівлі текстилем, одягом, взуттям і шкіряними виробами

46.17

Послуги посередників щодо оптової торгівлі харчовими продуктами та напоями

46.21

Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

46.31

Оптова торгівля фруктами й овочами

46.32

Оптова торгівля м’ясом і м’ясними продуктами

46.33

Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями та харчовими оліями й жирами

46.34

Оптова торгівля напоями

46.36

Оптова торгівля цукром і шоколадом та цукровими кондитерськими виробами

46.37

Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами

46.42

Оптова торгівля одягом і взуттям

46.43

Оптова торгівля електричними побутовими приладами

46.47

Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним устаткованням

46.51

Оптова торгівля комп’ютерами, комп’ютерним периферійним устаткованням і програмними засобами

46.61

Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами, устаткованням і приладдям

46.62

Оптова торгівля верстатами

46.76

Оптова торгівля іншими проміжними продуктами (папером і картоном, текстильними волокнами, пластмасами та ґумою в первинних формах)

46.77

Оптова торгівля відходами та брухтом

Послуги щодо роздрібної торгівлі, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

47.00

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

Секція H

ПОСЛУГИ ЩОДО ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Послуги наземного транспорту та послуги щодо транспортування трубопроводами

49.32

Послуги щодо експлуатування таксі, а саме:

• Послуги таксі;

• Послуги щодо оренди легкових автомобілів з водієм

49.41

Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами, а саме:

• Перевезення листів і посилок дорожніми транспортними засобами;

• Послуги щодо оренди вантажних автомобілів з водієм

Послуги щодо складування та допоміжні послуги щодо транспортування

52.10

Послуги щодо складування та зберігання

52.29

Послуги допоміжні щодо транспортування інші:

• Послуги вантажних транспортно-експедиційних агентств;

• Послуги брокерів;

• Послуги інших вантажних транспортно-експедиційних агентств та ін.

Секція I

ПОСЛУГИ ЩОДО ТИМЧАСОВОГО РОЗМІЩУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧУВАННЯ ХАРЧУВАННЯМ

Послуги готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

55.10

Послуги готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

Секція J

ПОСЛУГИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ

Послуги видавничі

58.11

Послуги щодо видавання книжок

58.13

Послуги щодо видавання газет

58.14

Послуги щодо видавання журналів і періодичних матеріалів

58.21

Послуги щодо видавання комп’ютерних ігор

Послуги телекомунікаційні

61.20

Послуги безпроводового зв’язку (послуги мобільного зв’язку)

61.30

Послуги супутникового зв’язку

Послуги щодо комп’ютерного програмування, консультування та суміжні послуги

62.01

Послуги щодо комп’ютерного програмування

62.02

Послуги щодо консультування стосовно комп’ютерної техніки

Послуги інформаційні

63.11

Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах та суміжні послуги

63.12

Розміщування інформації на веб-порталі

63.91

Послуги інформаційних агентств

Секція L

ПОСЛУГИ, ПОВ’ЯЗАНІ З НЕРУХОМІСТЮ

68.10

Продаж і купівля нерухомості

68.20

Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у лізинг нерухомості

Секція M

ПОСЛУГИ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОЇ, НАУКОВОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Послуги юридичні та бухгалтерські

69.10

Послуги юридичні

69.20

Послуги щодо бухобліку, ведення бухкниг і аудиту; послуги щодо податкового консультування

Послуги рекламні та щодо досліджування ринку

73.11

Послуги рекламних агентств

73.20

Послуги щодо досліджування ринку та визначання громадської думки

Секція N

ПОСЛУГИ АДМІНІСТРАТИВНІ ТА ПОСЛУГИ ЩОДО НАДАННЯ ДОПОМОГИ

Послуги щодо оренди, прокату та лізингу

77.11

Послуги щодо оренди та лізингу автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів

77.12

Послуги щодо оренди та лізингу вантажних автомобілів

77.31

Послуги щодо оренди та лізингу сільськогосподарських машин і устатковання

Послуги туристичних агентств, туристичних операторів, послуги щодо бронювання та суміжні послуги

79.11

Послуги туристичних агентств

79.12

Послуги туристичних операторів

Секція S

ПОСЛУГИ ІНШІ

Ремонтування комп’ютерів, предметів особистого вжитку та побутових виробів

95.11

Ремонтування комп’ютерів і периферійного устатковання

95.12

Ремонтування комунікаційного устатковання

Окремо слід сказати про субпідрядні роботи. Кодування таких робіт залежатиме від того виду продукції, щодо якої й виконуються зазначені роботи. Наприклад, субпідрядні роботи, пов’язані з виконанням електромонтажних робіт (клас 43.21 «Роботи електромонтажні»), мають код «43.21».

Коди товарів за УКТ ЗЕД

Код

Назва

Розділ I

Живі тварини; продукти тваринного походження (групи 01 — 05)

0102

Велика рогата худоба, жива

0105

Свійська птиця, тобто кури свійські качки, гуси, індики та цесарки, живі

0201

М’ясо великої рогатої худоби, свіже або охолоджене

0203

Свинина, свіжа, охолоджена або морожена

0206

Субпродукти їстівні великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней, віслюків, мулів, свіжі, охолоджені або морожені

0301

Жива риба

0305

Риба, сушена, солона або в розсолі; риба гарячого або холодного копчення; рибні борошно, порошок та гранули, придатні для харчування

0401

Молоко та вершки, незгущені та без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин

0405

Масло вершкове та інші жири, вироблені з молока; молочні пасти

0406

Сири всіх видів і кисломолочний сир

0407

Яйця птахів у шкаралупі, свіжі, консервовані або варені

Розділ II

Продукти рослинного походження (групи 06 — 14)

0701

Картопля, свіжа або охолоджена

0702

Помідори, свіжі або охолоджені

0703

Цибуля ріпчаста, цибуля-шалот, часник, цибуля-порей та інші цибулинні овочі, свіжі або охолоджені

0704

Капуста головчаста, капуста цвітна, капуста броколі, кольрабі, капуста листова та аналогічні їстівні овочі роду Brassica, свіжі або охолоджені

0706

Морква, ріпа, столові буряки, солодкий корінь, редька, селера коренева та аналогічні їстівні коренеплоди, свіжі або охолоджені

0707

Огірки, корнішони, свіжі або охолоджені

0803

Банани, включаючи плантайни, свіжі або сушені

0805

Цитрусові, свіжі або сушені

0808

Яблука, груші та айва, свіжі

0901

Кава, смажена або несмажена, з кофеїном або без кофеїну; кавова шкаралупа та оболонки зерен кави; замінники кави з вмістом кави в будь-якій пропорції

0902

Чай, ароматизований чи неароматизований

1001

Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин)

1002

Жито

1101

Борошно пшеничне або із суміші пшениці та жита (меслину)

1103

Крупи, крупка та гранули із зерна зернових культур

1206

Насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене

Розділ III

Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження (група 15)

1512

Олії соняшникова, сафлорова або бавовняна та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу

1517

Маргарин; харчові суміші або продукти з тваринних і рослинних жирів, масел та олій або їх фракцій, крім харчових жирів, масел чи олій та їх фракцій товарної позиції 1516

Розділ IV

Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; тютюн та його замінники (групи 16 — 24)

1601

Ковбаси та аналогічні вироби з м’яса, м’ясних субпродуктів чи крові; готові харчові продукти, виготовлені на основі цих виробів

1604

Готова або консервована риба; ікра осетрових (чорна ікра) та ікра інших риб

1701

Цукор з цукрової тростини або з цукрових буряків і хімічно чиста цукроза, у твердому стані

1806

Шоколад та інші готові харчові продукти з вмістом какао

1902

Вироби з макаронного тіста варені або неварені, начинені (м'ясом чи іншими продуктами) або неначинені, або приготовлені іншим способом, наприклад, спагеті, макарони, локшина, ріжки, галушки, равіолі, канелоні; кускус, готовий або не готовий до вживання

1905

Хлібобулочні, борошняні кондитерські вироби, з вмістом або без вмісту какао; вафельні пластини, порожні капсули, придатні для використання у фармацевтиці, вафельні облатки для запечатування, рисовий папір та аналогічні продукти

2001

Овочі, плоди та інші їстівні частини рослин, приготовлені або консервовані з доданням оцту чи оцтової кислоти

2007

Варення, джеми, плодові желе, мармелад, плодові або горіхові пюре, плодові або горіхові пасти, одержані шляхом теплової обробки, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин

2009

Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) або соки овочеві, незброджені та без додання спирту, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин

2201

Води, включаючи природні або штучні мінеральні, газовані, без додання цукру чи інших підсолоджувальних або ароматизувальних речовин; лід та сніг

Розділ V

Мінеральні продукти (групи 25 — 27)

2503

Сірка всіх видів, крім сірки сублімованої, осадженої та колоїдної

2506

Кварц (крім природних пісків)

2524

Азбест

2601

Руди та концентрати залізні, включаючи випалений пірит

Розділ VI

Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (групи 28 — 38)

3205

Лаки кольорові; препарати, зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені на основі цих лаків

3208

Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у неводному середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до цієї групи

Розділ VII

Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них; каучук, гума та вироби з них (групи 39 — 40)

4011

Шини та покришки пневматичні гумові нові

4014

Вироби гігієнічні або фармацевтичні (включаючи соски) з вулканізованої гуми, крім твердої (ебоніту), з фітингами з твердої гуми або без них

4015

Одяг та додаткові речі (включаючи рукавички) з незатверділої вулканізованої гуми будь-якого призначення

Розділ VIII

Шкури необроблені, шкіра вичинена, натуральне та штучне хутро та вироби з них; шорно-сідельні вироби та упряж; дорожні речі, сумки та аналогічні товари; вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального шовку) (групи 41 — 43)

4202

Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-чемоданчики, портфелі та інш.

4203

Предмети одягу та додаткові речі до одягу, з натуральної або композиційної шкіри

Розділ IX

Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля; корок та вироби з нього; вироби із соломи, альфи та інших матеріалів для плетіння; кошикові вироби та плетені вироби (групи 44 — 46)

4412

Фанера клеєна, панелі фанеровані та аналогічні матеріали з шаруватої деревини

4413

Деревина пресована у вигляді блоків, плит, брусків або профільованих форм

4415

Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани та аналогічна тара з деревини; дерев’яні барабани (котушки) для кабелів; піддони, піддони з бортами та інші дерев’яні завантажувальні щити; обичайки дерев’яні:

Розділ X

Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів; папір або картон, одержані з відходів та макулатури; папір, картон та вироби з них (групи 47 — 49)

4707

Папір та картон для утилізації (макулатура та відходи)

4801

Папір газетний у рулонах або в аркушах

4814

Шпалери та аналогічні настінні покриття; папір прозорий для вікон

4819

Ящики, коробки, мішки, пакувальні пакети та інша тара з паперу, картону, целюлозної вати або полотна з целюлозних волокон; коробки для картотек, лотки для листів та аналогічні вироби з паперу та картону, що використовуються в установах, магазинах або в аналогічних цілях

4901

Друковані книги, книжки, брошури, листівки та аналогічні друковані матеріали, зброшуровані або у вигляді окремих аркушів

Розділ XI

Текстильні матеріали та текстильні вироби (групи 50 — 63)

5007

Тканини з шовкових ниток або з шовкових відходів

5210

Тканини бавовняні, з вмістом бавовни менш як 85 мас. %, змішані головним чином або винятково з синтетичними чи штучними волокнами, з поверхневою щільністю не більш як 200 г/м2

5309

Тканини з льону

5601

Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм (пух), текстильний пил і вузлики

5801

Тканини ворсові та із синелі, крім тканин, зазначених у товарній позиції 5802 або 5806

5802

Тканини махрові для рушників та подібні махрові тканини, крім вузьких тканин товарної позиції 5806; тафтингові текстильні матеріали, крім виробів товарної позиції 5703

5804

Тюль та інші сітчасті полотна, за винятком тканих полотен, трикотажних полотен машинного або ручного в’язання; мереживо у куску, стрічках або окремими орнаментами, крім полотен товарних позицій 6002 — 6006:

5904

Лінолеум, розрізаний або нерозрізаний за формою; матеріали для покриття підлоги, на текстильній основі, розрізані або нерозрізані за формою

6101

Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки (включаючи лижні куртки), куртки та подібні вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, крім виробів товарної позиції 6103

6103

Костюми, комплекти, піджаки, блейзери, штани, комбінезони із шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), трикотажні, для чоловіків або хлопців

6105

Сорочки та сорочки з короткими рукавами, трикотажні, для чоловіків або хлопців

6110

Светри, пуловери, джемпери, кардигани, жилети та подібні вироби, трикотажні

6111

Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, трикотажні

6301

Ковдри та пледи дорожні

Розділ XIII

Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних матеріалів; керамічні вироби; скло та вироби із скла (групи 68 — 70)

6801

Брущатка, бордюрний камінь та плити для брукування з природного каменю (крім сланцю)

6806

Шлаковата, мінеральна силікатна вата і аналогічні види мінеральної вати; відшарований вермикуліт, спучені глини, спінений шлак та аналогічні спучені мінеральні продукти; суміші та вироби з теплоізоляційних, звукоізоляційних або звукопоглинальних матеріалів

6810

Вироби з цементу, бетону або штучного каменю, армовані чи неармовані

6901

Цегла, блоки, плитки та інші керамічні вироби з кремнеземистого кам’яного борошна (наприклад, з кізельгуру, триполіту або діатоміту) або з аналогічних кремнеземистих порід

6907

Плитка та плити для мостіння і покриття підлоги, печей, камінів або стін, керамічні неглазуровані; кубики керамічні неглазуровані для мозаїки та аналогічні вироби, на основі і без неї

Розділ XV

Недорогоцінні метали та вироби з них (групи 72 — 83)

7304

Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з чорних металів (крім чавунного литва)

7308

Металоконструкції (за винятком збірних будівельних конструкцій товарної позиції 9406) та їх частини, з чорних металів

7322

Радіатори для центрального опалення з неелектричним нагрівом та їх частини з чорних металів; нагрівачі повітря та розподілювачі нагрітого повітря, з неелектричним нагрівом, які мають вентилятор або повітродувку з двигуном, та їх частини, з чорних металів

8205

Інструменти ручні, що в іншому місці не зазначені; лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні інструменти, крім приладдя або частин верстатів; ковадла; горна переносні; шліфувальні круги з опорними рамами, ручним або ножним приводом

Розділ XVI

Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковідтворювальна апаратура, апаратура для запису або відтворення телевізійного зображення і звуку, їх частини та приладдя (групи 84 — 85)

8402

Котли парові або інші парогенеруючі котли (крім водяних котлів для центрального опалення, здатних також виробляти пар низького тиску); котли перегрітої води

8407

Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, із зворотно-поступальним або обертовим рухом поршня

8418

Холодильники, морозильники та інше холодильне або морозильне обладнання, електричне або інших типів; теплові насоси, крім установок для кондиціонування повітря товарної позиції 8415

8432

Машини сільськогосподарські, садові або лісогосподарські для підготовки або оброблення ґрунту; котки для газонів або спортивних майданчиків

8501

Двигуни та генератори, електричні (крім електрогенераторних установок)

8507

Акумулятори електричні, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числі квадратної) або будь-якої іншої форми

Розділ XVII

Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби і пов’язані з транспортом пристрої та обладнання (групи 86 — 89)

8701

Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709)

8702

Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія

8703

Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей

8711

Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них; коляски

Розділ XX

Різні промислові товари (групи 94 — 96)

9401

Меблі для сидіння (крім включених до товарної позиції 9402), які перетворюються або не перетворюються на ліжка, та їх частини

9402

Меблі медичні, хірургічні, стоматологічні або ветеринарні (наприклад, операційні столи, столи оглядові, лікарняні ліжка з механічним пристроєм, стоматологічні крісла); перукарські крісла та аналогічні крісла з пристроєм для обертання, нахиляння і підіймання; їх частини

9608

Ручки кулькові; ручки і маркери з наконечником з повсті та іншого пористого матеріалу; авторучки чорнильні, стилографи та інші авторучки; пера копіювальні; олівці механічні; тримачі для пір’я, тримачі для ручок, тримачі для олівців та подібні тримачі; частини цих виробів (включаючи ковпачки та затискачі)

9609

Олівці прості (крім олівців товарної позиції 9608), олівці кольорові, пастелі, грифелі для олівців чи олівці вугільні, крейда для писання чи малювання та для кравців

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно