Зміна методу амортизації: чи можна посеред року?

В обраному У обране
Друк
Біляєва Олена
Бухгалтерський тиждень Жовтень, 2017/№ 43-44
Протягом 9 місяців 2017 року підприємство нараховувало амортизацію легкового автомобіля методом прискореного зменшення залишкової вартості. З 01.10.17 р. ми б хотіли перейти на прямолінійний метод. Чи можна змінити метод нарахування амортизації основних засобів у середині звітного року?

Так, можна.

Але спочатку пояснимо. Підприємство застосовувало прискорений метод, передбачений п.п. 3 п. 26 П(С)БО 7 «Основні засоби», і хоче перейти на прямолінійний метод, передбачений п.п. 1 того ж пункту.

Нагадаємо, прискорене нарахування амортизації основних засобів (далі — ОЗ) можливе і в податковому обліку (за рахунок скорочення строку нарахування амортизації до 2 років) на підставі п. 43 підрозд. 4 розд. XX ПКУ. Але податковий метод «прискорення» передбачений тільки для ОЗ групи 4 (машини та устаткування), а в запитанні йдеться про автомобіль (група 5 ОЗ, п.п. 138.3.3 ПКУ).

Отже, згідно з пп. 24 і 28 П(С)БО 7 метод нарахування амортизації підприємство встановлює для кожного конкретного об’єкта ОЗ з урахуванням:

• очікуваного способу отримання економічних вигід від його використання;

• його потужності або продуктивності;

• передбачуваного фізичного і морального зносу;

• правових або інших обмежень щодо строків його використання та інших чинників.

Якщо хоч би одна з умов міняється, підприємство має право переглянути раніше обраний метод нарахування амортизації об’єкта ОЗ. Таку зміну (і бажано — її обґрунтування) треба оформити наказом, що вносить зміни в наказ про облікову політику.

Нараховувати амортизацію за новим методом розпочинають з місяця, що йде за місяцем, у якому прийняли відповідне «змінююче» рішення (абз. 2 п. 28 П(С)БО 7, абз. 5 п. 26 Методрекомендацій № 561*). Тобто ніщо не заважає підприємству змінити метод нарахування амортизації в середині звітного року.

* Методрекомендації з бухобліку основних засобів, затверджені наказом Мінфіну від 30.09.03 р. № 561.

При цьому базою для розрахунку нової суми амортизаційних відрахувань служить залишкова вартість об’єкта ОЗ на початок місяця, що йде за місяцем змін (див. лист Мінфіну від 25.07.13 р. № 31-08410-07-27/22430).

Цікаво, а чи треба після маніпуляцій з методами амортизації перераховувати суму, яка вже була нарахована з моменту передачі об’єкта ОЗ в експлуатацію?

Ні, не треба. Оскільки ми маємо справу зі зміною облікової оцінки (лист Мінфіну від 02.11.09 р. № 31-34000-20-23-5535/5708). А цю зміну відображають перспективно, тобто в поточному і подальших звітних періодах.

Бухгалтерські наслідки зміни методу амортизації ОЗ розглянемо на прикладі.

Приклад. Підприємство в грудні 2016 року придбало легковий автомобіль, первинна вартість якого склала 260000 грн. Автомобіль у тому ж місяці введений в експлуатацію. Його ліквідаційну вартість визначили на рівні 0,00 грн. Очікуваний строк корисного використання — 5 років.

При зарахуванні автомобіля на баланс вирішено нараховувати амортизацію методом прискореного зменшення залишкової вартості. З 01.10.17 р. метод нарахування амортизації змінений на прямолінійний.

Річну норму амортизації (На) для прискореного методу розраховуємо виходячи зі строку корисного використання об’єкта і подвоюємо (п.п. 3 п. 26 П(С)БО 7).

На = 1 : 5 років х 2 = 0,4.

Річна сума амортизації за перший рік експлуатації автомобіля складає 104000 грн. (260000 х 0,4). Щомісячна сума амортизації — 8666,67 грн. (104000 : 12).

За 9 місяців 2017 року сума нарахованої амортизації склала 78000,03 грн. (8666,67 грн. х 9).

Відповідно, залишкова вартість автомобіля на 01.10.17 р. дорівнює 181999,97 грн. (260000 - 78000,03). Виходячи з цієї вартості підприємство починає нараховувати амортизацію за прямолінійним методом.

Строк експлуатації автомобіля, що залишився, — 4 роки і 3 місяці (чи 51 місяць).

Щомісячна сума амортизації дорівнюватиме 3568,63 грн. (181999,97 : 51).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити