Теми статей
Обрати теми

Облік у ФОП-ЄП

5.1. Загальні вимоги щодо ведення Книг обліку

Платникам ЄП дуже важливо знати, чи потрібно їм вести КОД або КОДВ? На це запитання ви зможете знайти відповідь в зручно структурованій табл. 5.1.

Таблиця 5.1. Облік у платників ЄП

Критерій

Групи платників ЄП

ФОП

Юридичні особи

група 1

група 2

група 3

група 3

Облік доходів і витрат

Ведуть у КОД, в якій доходи відображають щодня (за підсумками робочого дня)

Неплатники ПДВ ведуть облік у КОД (доходи відображають щодня за підсумками робочого дня)

Ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів і витрат з урахуванням положень п. 44.2 ПКУ [1]

Платники ПДВ ведуть облік у КОДВ

Таким чином, як бачимо, і КОД, і КОДВ ведуть тільки єдиноподатники-фізособи. Юросіб на ЄП ця уся справа взагалі не стосується. Книги обліку доходів вони не заповнюють.

Форми Книг обліку затверджені наказом № 579 [17], який запрацював з 28.07.2015 р.

Основне, що потрібно мати на увазі: підприємцям не слід перейматися заміною старих Книг на нові. У наказі № 579 є пряма норма про те, що стара Книга діє до її закінчення. Отже, можна продовжити їх вести і далі, але вже з урахуванням нових правил заповнення.

Важливо: Книгу потрібно заповнювати у гривнях з копійками. Книга є джерелом даних для складання декларації єдиноподатника, яку, до речі, також заповнюють у гривнях з копійками.

Електронна форма Книги обліку

Тепер існує можливість єдиноподатникам вести Книгу в електронній формі (у тому ж сервісі податківців «Електронний кабінет платника», що і для загальносистемників).

Що робити, якщо ФОП на ЄП стару Книгу ще не закінчить, але захоче перейти на ведення Книги в електронному вигляді? Вважаємо, що в цьому випадку немає необхідності чекати того часу, коли буде заповнена остання сторінка старої Книги. Податківці не повинні перешкоджати завести ФОП нову Книгу обліку доходів в електронній формі, навіть якщо стара ще не закінчилася.

Для того щоб перейти на електронну версію Книги, ФОП доведеться:

— заздалегідь отримати посилені сертифікати відкритих ключів та укласти договір про визнання електронних документів з контролюючим органом;

— сформувати та надіслати в електронній формі податківцям заяву про обрання способу ведення Книги в електронній формі. Електронний цифровий підпис тут також є необхідною умовою.

Податківці, у свою чергу, зареєструють таку заяву про обрання способу ведення Книги в електронній формі і протягом трьох днів сформують і нададуть повідомлення про реєстрацію Книги із зазначенням її реєстраційного номера та дати реєстрації.

Цікавий момент: записи до Книги, як і раніше, потрібно вносити щодня, за підсумками дня загальною сумою, але тепер для електронних Книг такі записи можна робити не пізніше наступного календарного дня.

Однак якщо єдиноподатник має справу з доходами в готівковій формі, то запис до електронної Книги такого доходу наступного дня може обернутися для нього порушенням касової дисципліни.

Річ у тім, що п. 2.6 Положення № 637 [19] вимагає оприбутковувати готівку у день їх надходження. А запис готівкового доходу у Книзі для єдиноподатника саме й є його оприбуткуванням. Тож готівкові суми рекомендуємо єдиноподатникам записувати до електронної Книги день у день.

Помилки в електронній Книзі виправляти можна тільки шляхом доповнення рядка, в якому відображається від’ємне або додатне значення.

Якщо ФОП перейде на електронну форму Книги, записи в новій Книзі йтимуть наростаючим підсумком. А свою стару Книгу ФОП залишить у себе.

Для ФОП на ЄП є два різновиди Книги обліку:

— доходів — для єдиноподатників груп 1 — 3 (неплатники ПДВ),

— доходів і витрат — для єдиноподатників групи 3 з ПДВ.

Обов’язкова умова — Книга має бути зареєстрована в податковій. Без реєстрації Книга є недійсною.

Якщо протягом дня жодних доходів отримано не було, то за цей день заповнювати Книгу не потрібно.

ФОП, які займаються декількома видами діяльності, ведуть тільки одну Книгу з усіх видів діяльності одночасно.

Якщо торговельних точок у підприємця декілька, то для зручності йому є сенс відкрити своєрідну відомість (довільної форми), в якій після закінчення дня фіксувати суму доходу, отриманого кожним реалізатором. Усі ці суми плюсуються, і до них додається дохід, що надійшов особисто підприємцю (якщо такий був). Остаточна (підсумкова) сума доходу записується до Книги обліку доходів (і витрат).

Враховуючи, що на працівників Книги обліку доходів (і витрат) не заводяться, вони можуть не знаходитися в торговельній точці. Більше того, така Книга (оскільки вона в єдиному примірнику) має зберігатися у самої фізособи-єдиноподатника.

При заповненні Книг обліку доходів (і витрат) єдиноподатники використовують касовий метод. Момент виникнення (відображення) доходу застерігає окремий п. 292.6 ПКУ [1], згідно з яким єдиноподатники визнають дохід за такими правилами:

— за грошовим доходом — на дату надходження грошових коштів готівкою або на поточний рахунок єдиноподатника (при продажу через торговельні автомати дохід відображають з урахуванням положень пп. 292.7, 292.8 ПКУ [1]);

— за безоплатно отриманими товарами (роботами, послугами) — на дату їх фактичного отримання;

— за кредиторською заборгованістю зі строком позовної давності, що минув, яка списується, — на дату її списання.

Структурована інформація про визнання доходу наведена в табл. 2.1 і 2.2.

Що стосується витрат (для єдиноподатників групи 3 — платників ПДВ), то записи про них вносять до Книги обліку доходів і витрат у день сплати (перерахування) єдиноподатником грошових коштів постачальникам, підрядникам, до бюджету тощо. Таким чином, сам факт отримання товарів або підписання акта виконаних робіт (наданих послуг) не має значення, оскільки запис про витрати на цю дату у Книзі не відображається.

Для того щоб записати до КОДВ суму витрат, єдиноподатник не зобов’язаний чекати на отримання доходу, пов’язаного з такими витратами. Сума витрат відображається у Книзі в день сплати грошових коштів незалежно від того, отриманий вже дохід, пов’язаний з цими витратами, чи ні. Отже, принцип відповідності доходів і витрат на єдиноподатників не поширюється.

Суму доходу (і витрат) у Книгах необхідно підраховувати за підсумками місяця, кварталу та року (п. 6 наказу № 579 [17]). Таким чином, наприклад, наприкінці березня 20ХХ року у Книзі мають бути два підсумкові записи: «Разом за березень 20ХХ року» і «Разом за I квартал 20ХХ року».

Відповідно до п. 292.1 ПКУ [1] не включаються до доходу і відповідно не відображаються у Книзі отримані фізособою-єдиноподатником пасивні доходи у вигляді процентів (за депозитом, за користування коштами на поточному рахунку і т. п.), дивідендів, роялті, страхових виплат і відшкодувань, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна (яке підлягає реєстрації в установленому порядку, наприклад, автотранспорт, нерухомість), що належить на праві власності фізичній особі і використовується в її господарській діяльності.

Крім того, до доходу не включають і до Книги не записують надходження, зазначені в п. 292.11 ПКУ [1], зокрема:

— суми ПДВ (для платників ПДВ);

— суми «короткострокової» поворотної фінансової допомоги (отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з моменту її отримання);

— суми кредитів (у тому числі банківських) незалежно від строку їх отримання;

— дотації та кошти цільового призначення (наприклад, сума допомоги по тимчасовій непрацездатності).

Книги обліку повинні зберігатися у ФОП три роки після закінчення періоду, в якому внесено останній запис. Однак ми рекомендуємо, у разі якщо у ФОП не було за цей період перевірок, зберігати її довше — до моменту проведення перевірок. Це допоможе уникнути багатьох проблем.

Тепер перейдемо безпосередньо до розгляду порядку заповнення Книги обліку доходів і Книги обліку доходів і витрат. Загальні правила ведення Книг обліку наведемо в табл. 5.2.

Таблиця 5.2. Загальні правила ведення Книг обліку доходів і Книг обліку доходів і витрат

Установлене правило

Пояснення

Єдиноподатник веде

тільки одну Книгу

незалежно від кількості

видів діяльності

Незалежно від того, скільки видів діяльності внесено до Реєстру платників ЄП, а також від того, скільки з них фактично провадить ФОП, ведеться лише одна Книга. У ній фіксуються доходи (і витрати) за всіма видами діяльності одночасно. Це стосується спрощенців-фізосіб усіх трьох груп

Форма Книги —

паперова

чи електронна?

Наказ № 579 [17] надає ФОП-ЄП право вибору: вести Книгу в паперовому чи в електронному вигляді

«Паперова» Книга

має бути

пронумерована,

прошнурована

та зареєстрована

в податковому

органі

Книга обліку доходів (і витрат) має бути прошнурована, а всі її сторінки пронумеровані. У такому вигляді її слід зареєструвати в податковому органі за основним місцем обліку платника податків. Така реєстрація проводиться безоплатно. На титульній сторінці Книги потрібно вказати такі відомості:

— прізвище, ім’я, по батькові ФОП-ЄП;

— реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серію та номер паспорта для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

— податкову адресу.

Нумерація сторінок має розпочинатися з першої сторінки, на якій здійснюватимуться записи за господарськими операціями єдиноподатника. На останній сторінці вказується кількість сторінок Книги, запис про це посвідчується підписом фізособи-підприємця та печаткою органу ДФСУ

Як завести Книгу

в електронній формі

Якщо ви вирішили вести Книгу в електронній формі, то вам необхідно:

— отримати посилені сертифікати відкритих ключів в акредитованому центрі сертифікації ключів, уключеному до системи подання податкових документів в електронному вигляді;

— укласти договір про визнання електронних документів з контролюючим органом за основним місцем обліку;

— сформувати та направити до контролюючого органу заяву про обрання способу ведення Книги в електронній формі засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, використовуючи електронний сервіс

Строк реєстрації

Книги в органі ДФСУ

Заяву про обрання способу ведення Книги в електронній формі податківці реєструють у реєстрі поданих заяв і протягом трьох робочих днів формують і направляють платнику повідомлення про реєстрацію Книги із зазначенням реєстраційного номера Книги та дати її реєстрації. Після отримання такого повідомлення ФОП може заносити до Книги відомості про здійснені господарські операції.

Строк реєстрації паперових Книг нормативно-правовими актами не визначений. Однак, як роз’яснюють податківці в консультації, розміщеній у категорії 107.07 ЗІР ДФСУ, Книгу обліку повинні зареєструвати того самого дня, в який платник ЄП її подав до податкового органу

Паперова Книга

може бути придбана

в торговельній

мережі

або виготовлена

самостійно

Книгу обліку доходів (і витрат) не обов’язково придбавати в торговельній мережі, її можна виготовити самостійно. За усними роз’ясненнями фахівців податкової служби, наказ № 579 [17] встановлює лише форму Книг і порядки їх ведення, але не застерігає порядок їх виготовлення. Таким чином, підприємець цілком може самостійно роздрукувати Книгу.

Важливо тільки, щоб:

1) Книга відповідала формі, затвердженій наказом № 579 [17];

2) була пронумерована та прошнурована;

3) на її титульному аркуші були наведені дані фізособи-єдиноподатника (інакше приналежність Книги неможливо буде визначити).

При дотриманні цих умов податковий орган не зможе відмовити в реєстрації Книги

Книги не заводяться

на найманих

робітників

Реєструвати окремі Книги на кожного працівника не потрібно. ФОП-ЄП повинен зареєструвати тільки одну Книгу, незалежно від кількості наявних у нього працівників. Це підтверджують і фахівці податкової служби (див. консультацію, розміщену в категорії 107.07 ЗІР ДФСУ).

Водночас у своїй Книзі підприємець повинен після закінчення кожного дня відображати загальну суму доходу, з урахуванням коштів, отриманих реалізаторами.

Якщо ж торговельних точок у підприємця декілька, то для зручності йому є сенс відкрити своєрідну відомість (довільної форми), в якій після закінчення дня фіксувати суму доходу, отриманого кожним реалізатором. Усі ці суми плюсуються, і до них додається дохід, що надійшов особисто підприємцю (якщо такий був). Остаточна (підсумкова) сума доходу записується до Книги обліку доходів (і витрат).

Ураховуючи, що на працівників Книги обліку доходів (і витрат) не заводяться, вони можуть не знаходитися в торговельній точці. Більше того, така Книга (оскільки вона в єдиному примірнику) повинна зберігатися у самої фізособи-єдиноподатника

Порядок

унесення

виправлень

до Книги

Записи в паперовій Книзі повинні здійснюватися розбірливо чорнилом темного кольору або кульковою ручкою. Унесення виправлень здійснюється шляхом нового запису (з відображенням від’ємного або додатного значення), який посвідчується підписом фізособи-єдиноподатника. На нашу думку, при коригуванні помилкового запису у Книзі слід також керуватися Положенням № 88 [24], у п. 4.4 якого зазначено, що виправлення помилки в документі має бути застережено написом «виправлено» і підтверджено підписами осіб, які підписали цей документ, із зазначенням дати виправлення.

В електронній Книзі допускаються виправлення помилок або коригування шляхом доповнення рядком, в якому відображається від’ємне або додатне значення

Дати відображення

доходів і витрат

у Книгах

При заповненні Книг обліку доходів (і витрат) єдиноподатники використовують касовий метод, тобто орієнтуються на дату надходження або витрачання грошових коштів.

Момент виникнення (відображення) доходу застерігає окремий п. 292.6 ПКУ [1]. Детальний аналіз дат виникнення доходу у єдиноподатників ви можете знайти в табл. 2.2.

Що стосується витрат (для єдиноподатників групи 3 — платників ПДВ), то записи про них уносяться до Книги обліку доходів і витрат у день сплати (перерахування) єдиноподатником грошових коштів (постачальникам, підрядникам, до бюджету тощо). Сам факт отримання товарів або підписання акта виконаних робіт (наданих послуг) не має значення, оскільки запис про витрати на цю дату у Книзі не відображається.

Для того щоб записати до Книги обліку доходів і витрат суму витрат, ФОП-єдиноподатник не зобов’язаний чекати на отримання доходу, пов’язаного з такими витратами. Сума витрат відображається у Книзі в день сплати грошових коштів незалежно від того, отримано вже дохід, пов’язаний з цими витратами, чи ні. Отже, принцип відповідності доходів і витрат на ФОП-єдиноподатників не поширюється.

Зверніть увагу! Єдиноподатники — неплатники ПДВ облік витрат не ведуть. Для них це не передбачено ні формою Книги обліку доходів, ні порядком її заповнення

У Книзі дохід

вказується

загальним

підсумком за день

Фізособи-єдиноподатники мають право записувати до Книги дохід загальним підсумком за день, не розшифровуючи його за окремими операціями.

Якщо протягом робочого дня підприємець не отримував дохід, то заповнювати Книгу за цей день не потрібно. Не потрібно заповнювати Книгу і у вихідний день, якщо цього дня підприємець не працював і відповідно не отримував дохід

Унесення запису про

дохід до електронної

Книги наступного

дня: можна, тільки

обережно!

Порядок ведення Книги обліку доходів (і витрат) дозволяє вносити дані до електронної Книги щодня за підсумками робочого дня, але не пізніше наступного календарного дня. Однак якщо єдиноподатник має справу з доходами в готівковій формі, то запис такого доходу до електронної Книги наступного дня може перетворитися на проблему. Річ у тім, що п. 2.6 Положення № 637 [19] вимагає оприбутковувати готівку в день її надходження. А запис готівкового доходу до Книги для єдиноподатника саме й є його оприбуткуванням. Тож рекомендуємо єдиноподатникам готівкові суми записувати до електронної Книги день у день

Сума доходу

і витрат у Книгах

підраховується

не менше одного

разу на місяць

Суму доходу (і витрат) у Книгах необхідно підраховувати за підсумками місяця, кварталу та року. Таким чином, наприклад, наприкінці червня 2016 року у Книзі мають бути два підсумкові записи: «Разом за червень 2016 року» і «Разом за II квартал 2016 року». А наприкінці року у Книзі мають бути три підсумкові записи: «Разом за грудень 2016 року», «Разом за ІV квартал 2016 року» і «Разом за 2016 рік»

Книга заповнюється

у гривнях

з копійками

Суми до Книги записують у гривнях з копійками. До декларації платника єдиного податку показники переносять також у гривнях з копійками

Доходи,

які не відображаються

у Книзі

Відповідно до п. 292.1 ПКУ [1] не включають до доходу і відповідно не відображають у Книзі отримані фізособою-єдиноподатником пасивні доходи у вигляді процентів (за депозитом, за користування коштами на поточному рахунку тощо), дивідендів, роялті, страхових виплат і відшкодувань, а також доходи, отримані від продажу рухомого і нерухомого майна (яке підлягає реєстрації в установленому порядку, наприклад, автотранспорт, нерухомість), що належить на праві власності фізичній особі і використовується в її господарській діяльності.

До доходів фізосіб-єдиноподатників груп 1, 2, а також групи 3 —

неплатників ПДВ, які працюють на ставці 5 %, не включається кредиторська заборгованість зі строком позовної давності, що минув.

Крім того, до доходу не включають і до Книги не записують надходження, зазначені в п. 292.11 ПКУ [1], зокрема:

— суми ПДВ (для платників ПДВ);

— суми «короткострокової» поворотної фінансової допомоги (отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з моменту її отримання); 

— суми кредитів (у тому числі банківських) незалежно від строку їх отримання;

— дотації та кошти цільового призначення (наприклад, суму допомоги по тимчасової непрацездатності)

Книга має зберігатися

у підприємця

протягом 3 років

після внесення

останнього запису

Якщо Книга, яку веде підприємець, закінчилася, вона залишається у нього та зберігається протягом трьох років після здійснення останнього запису.

У наступній Книзі обліку доходів (і витрат), яку підприємець заведе замість тієї, що закінчилася, записи потрібно буде продовжувати наростаючим підсумком з початку звітного року, тобто переносити до новозаведеної Книгу дані за податковий (звітний) період із закінченої Книги не потрібно

Відповідальність

за невиконання

вимоги щодо зберігання

Книги протягом

3 років

За це порушення ФОП загрожує штраф, передбачений ст. 121 ПКУ [1], у розмірі 510 грн. За повторне порушення протягом року — штраф у розмірі 1020 грн.

5.2. Заповнюємо Книгу обліку доходів (і витрат)

Порядки заповнення Книги обліку доходів і розділу I «Доходи» Книги обліку доходів і витрат ідентичні, за винятком того, що у Книзі обліку доходів і витрат єдиноподатники групи 3 — платники ПДВ усі суми доходу фіксують без ПДВ. Тому ми не зупинятимемося окремо на кожному з них, а опишемо загальну схему дій стосовно обох Книг у цілому.

Таблиця 5.3. Порядок заповнення граф Книги обліку доходів і розділу I «Доходи» Книги обліку доходів і витрат

Код графи

Назва графи

1

Дата запису

У цій графі вказують дату запису. Тут проставляють дати всіх робочих днів підприємця, протягом яких отримано дохід.

Вихідні дні, а також дні, коли підприємець не мав доходу, тут не наводять.

У цій графі також вказують дату, на яку підбивається підсумок доходу за місяць, квартал, рік

2 — 6

Дохід від провадження діяльності

У графах 2 — 6 фіксують доходи у вигляді:

— вартості проданих товарів, виконаних робіт, наданих послуг (графи 2 — 4);

— вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) (графа 5)

2

сума, грн., коп. (для Книги обліку доходів)

сума без ПДВ, грн., коп. (для Книги обліку доходів і витрат)

Тут вказують щоденний підсумок доходу, отриманого від продажу товарів, виконання робіт, надання послуг у межах єдиноподатної діяльності (для груп 1 і 2 обов’язково у межах діяльності, зазначеної в Реєстрі платників ЄП).

Зверніть увагу! До цієї графи вносять тільки той дохід, який отриманий у вигляді готівкових грошових коштів або коштів, що надійшли на поточний рахунок підприємця. Сюди потрапляє дохід, отриманий як самим підприємцем, так і його реалізаторами.

Що стосується інших доходів, то в цій графі не вказують, наприклад, дохід, отриманий:

— від діяльності, не зазначеної в Реєстрі платників ЄП;

— у вигляді векселя;

— у вигляді товарів (робіт, послуг), отриманих в обмін на продані;

— в іншому натуральному вигляді.

Такі доходи обкладають ЄП за ставкою 15 % і вказують у графах 7 — 8 Книги обліку доходів або у графах 8 — 9 Книги обліку доходів і витрат. На це вказує відповідна виноска до форми Книги.

Крім того, до цієї графи не повинні потрапляти вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) або заборгованість, за якою минув строк позовної давності.

Якщо загальна річна сума доходу, зазначеного у графі 2, перевищить гранично допустиме значення, то із суми перевищення потрібно буде сплатити єдиний податок за ставкою 15 %. Отже, суму перевищення слід записувати не до графи 2, а до граф 7 і 8 Книги обліку доходів (8 і 9 Книги обліку доходів і витрат).

Підтверджувати будь-якими документами записи в цій графі наказ № 579 [17] не вимагає. Утім, щодо безготівкових надходжень підприємець завжди матиме підтвердний документ — виписку банку. Оформляти ж яким-небудь документом отримання готівки необхідності немає.

Важливий момент! Дохід у графі 2 потрібно записувати загальною сумою за день, але з розподілом за видами доходу. Окремо потрібно показати готівковий дохід і окремо безготівковий. Отже, графу 2 доведеться розбивати на дві частини, якщо єдиноподатник протягом дня мав різні види доходів. Зрозуміло, що виконати цю вимогу можна буде лише у тому випадку, якщо ви ведете Книгу в паперовому вигляді. В електронній формі Книги реалізувати такий фокус не вдасться. Тому весь отриманий грошовий дохід заносите до графи 2 електронних Книг однією сумою. При цьому не забувайте робити це «день у день», якщо у складі такого доходу була хоча б копійка готівки.

Дані з графи 2 Книги переносять до графи 4 (з урахуванням значення графи 3), а потім вони потрапляють до графи 6 Книги обліку доходів (графи 7 Книги обліку доходів і витрат)

3

сума повернутих коштів за товар (роботи, послуги) та/або передоплати, грн., коп. (для Книги обліку доходів)

сума повернутих коштів за товар (роботи, послуги) та/або передоплати без ПДВ, грн., коп. (для Книги обліку доходів і витрат)

У цій графі вказують суму коштів (у тому числі отримані аванси), яку єдиноподатник повернув своїм покупцям або замовникам у зв’язку з розірванням договору, поверненням товару або за листом-заявою про повернення коштів (п.п. 5 п. 292.11 ПКУ [1]).

Записи в цій графі обов’язково повинні підтверджуватися відповідним документом (угода про розірвання договору, лист-заява про повернення коштів, ТТН на повернений товар, претензія з приводу якості товару тощо).

Дані з графи 3 Книги враховують при заповненні графи 4.

Значення цієї графи може перевищувати значення графи 2

4

скоригована сума доходу, грн., коп. (гр. 2 - гр. 3)

У цій графі вказують скориговану суму доходу за продані товари (роботи, послуги) без урахування коштів, повернених покупцям і замовникам. Визначають її як різницю між значеннями граф 2 і 3.

Значення цієї графи може бути від’ємним

5

вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), грн., коп.

(для Книги обліку доходів)

вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) без ПДВ, грн., коп. (для Книги обліку доходів і витрат)

У цій графі вказують вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

Про те, як визначати розмір доходу при безоплатних отриманнях, у наказі № 579 [17] нічого не сказано. ПКУ [1] також не містить приписів, що зобов’язують єдиноподатників застосовувати звичайні ціни. Водночас податківці наполягають на визначенні єдиноподатниками доходу у формі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) виходячи зі звичайних цін (див. категорії 107.04, 108.01.02 ЗІР ДФСУ).

Для доказу «звичайності» застосованих цін слід подбати про наявність відповідних підтвердних документів (для цього підійде, наприклад, ксерокопія оголошення в газеті про продаж аналогічних товарів, робіт, послуг та їх ціну).

Такий дохід виникає на дату підписання акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг)

6

сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, без ПДВ, грн., коп.

(для Книги обліку доходів і витрат)

Цю графу заповнюють тільки ФОП-ЄП групи 3 — платники ПДВ, які сплачують ЄП за ставкою 3 %.

Тут вказують заборгованість єдиноподатника перед постачальниками та підрядниками, за якою він не розрахувався, а строк давності за нею вже минув.

Нагадаємо, що згідно зі ст. 257 ЦКУ [5] загальний строк позовної давності встановлений тривалістю у три роки.

При цьому прописана в п. 292.3 ПКУ [1] вимога (про включення до складу «єдиноподатного» доходу) стосується виключно кредиторської заборгованості, що списується у зв’язку із закінченням строку позовної давності (тобто тієї, що списується за цією ознакою). Такий дохід відображають на дату списання заборгованості.

У разі списання «іншої» безнадійної заборгованості (п.п. 14.1.11 ПКУ [1]), зокрема при банкрутстві або ліквідації боржника, доходи у фізосіб-єдиноподатників усіх трьох груп не виникають взагалі

6

всього, грн., коп. (гр. 4 + гр. 5) (для Книги обліку доходів)

7

всього, грн., коп. (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6) (для Книги обліку доходів і витрат)

Тут вказують загальну суму доходу, отриманого єдиноподатником. Її розраховують як суму значень граф 4 і 5 Книг обліку доходів або граф 4, 5 і 6 Книг обліку доходів і витрат

7 — 8

Дохід, що оподатковується за ставкою 15 % (для Книги обліку доходів)

7

вид доходу (для Книги обліку доходів)

У цій графі вказують вид доходу, отриманого з порушенням правил роботи на спрощеній системі оподаткування. Виноска до назви графи 7 посилає нас до пп. 1 — 5 п. 293.4 ПКУ [1]. Відповідно тут вказують доходи:

1) єдиноподатників групи 1, якщо вони перевищили 300 тис. грн., групи 2 — понад 1,5 млн грн., групи 3 ФОП — понад 5 млн грн.;

2) від діяльності, не вказаної в Реєстрі платників ЄП (для ФОП, віднесених до групи 1 або 2);

3) отримані при використанні інших форм розрахунків, ніж розрахунки у грошовій формі (готівковій та/або безготівковій);

4) від видів діяльності, які не надають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

5) від діяльності, не дозволеної для груп 1 і 2 (наприклад, здійснення єдиноподатником групи 1 діяльності у сфері ресторанного господарства або надання єдиноподатником групи 2 послуг загальносистемнику);

Увага! У графі 7 слід вказувати цифру від 1 до 5, яка відповідає виду доходу, вказаного в п. 293.4 ПКУ [1].

Усі перераховані доходи обкладають ЄП за ставкою 15 %.

Особливо слід зазначити ситуацію, коли єдиноподатник отримує плату за товари (роботи, послуги), відвантажені (виконані, надані) у період роботи на загальній системі оподаткування в межах забороненої для єдиноподатника діяльності. За роз’ясненнями податківців, такий дохід має бути обкладений ЄП за ставкою 15 %, однак отримання таких сум не позбавляє підприємця права працювати на єдиному податку.

Важливо! Усе зазначене вище стосується тільки тих випадків, коли такий дохід був отриманий за договором, в якому єдиноподатник виступав як підприємець, а не як громадянин-фізособа. Таким чином, якщо фізособа отримала заборонений для єдиноподатників дохід як громадянин (і сплатила з нього ПДФО), а не як підприємець-єдиноподатник, то податківці не повинні позбавляти її права працювати на спрощеній системі

8

сума, грн., коп. (для Книги обліку доходів)

У цій графі вказують суму доходу, вид якого був записаний у графі 7

8 — 9

Дохід, що оподатковується за ставкою 15 % (для Книги обліку доходів і витрат)

8

вид доходу (для Книги обліку доходів і витрат)

Виноска до цієї графи посилає нас до пп. 1, 3, 4 п. 293.4 ПКУ [1]. Відповідно тут потрібно вказувати доходи:

— ФОП-ЄП групи 3, які перевищили граничний обсяг у 5 млн грн.;

— отримані при використанні інших форм розрахунків, ніж розрахунки у грошовій формі (готівковій та/або безготівковій);

— від видів діяльності, які не надають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

Усі зазначені доходи обкладають ЄП за ставкою 15 %.

Після закінчення того кварталу, в якому підприємець отримає такі доходи, він зобов’язаний залишити спрощену систему оподаткування та працювати на загальній як мінімум до кінця року (п.п. 298.2.3 ПКУ [1])

9

сума, грн., коп. (для Книги обліку доходів і витрат)

У цій графі вказують суму доходу, вид якого був записаний у графі 8

Розділ «Витрати» у Книзі обліку доходів і витрат для групи 3 з ПДВ не змінився.

Тут варто зазначити, що в Законі про РРО [10] (з урахуванням змін, унесених Законом № 569 [7]) міститься норма, згідно з якою (п. 12 ст. 3 Закону про РРО [10]) єдиноподатники групи 3 з ПДВ зобов’язані вести в установленому законодавством порядку облік товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації. Таким обліковим регістром для них саме й є Книга обліку доходів і витрат (зокрема, розділ «Витрати»). Детальніше про порядок обліку товарних запасів ми розповімо далі в розділі, присвяченому роботі єдиноподатників з РРО.

Витрати, які єдиноподатники відображають у Книзі обліку доходів і витрат, повинні підтверджуватися первинними документами. Цю вимога містить ст. 44 ПКУ [1]. Якщо документів, які підтверджують витрати, єдиноподатник не матиме, податківці можуть застосувати до нього штраф у розмірі 510 грн. (ст. 121 ПКУ [1]), див. роз’яснення в категорії 107.11 ЗІР ДФСУ. Отже, щоб уникнути проблем з контролюючими органами, краще документи, що підтверджують витрати, усе ж таки мати.

Далі розглянемо, як заповнюється розділ II «Витрати» Книги обліку доходів і витрат (для єдиноподатників групи 3 — платників ПДВ) (див. табл. 5.4).

У цьому розділі Книги єдиноподатники відображають суми здійснених витрат, зокрема, на оплату товарів (робіт, послуг), виплату заробітної плати, сплату ЄСВ тощо. Витрати відображаються ними за датою списання коштів з поточного рахунка або за датою оплати готівкою.

До Книги витрати записують загальним підсумком за день за кожним видом витрат, без розшифровки в ній, кому та за що перерахована оплата.

Таблиця 5.4. Порядок заповнення граф розділу II «Витрати» Книги обліку доходів і витрат

Код графи

Назва графи

1

Дата

У цій графі вказують дату запису. Тут проставляють дати всіх робочих днів підприємця, протягом яких були здійснені витрати.

Вихідні дні, а також дні, коли підприємець не мав витрат, тут не наводять.

У цій графі також вказують дату, на яку підбивається підсумок витрат за місяць, квартал, рік

2 — 3

Витрати, пов’язані з придбанням товарів (робіт, послуг)

2

вид витрат

До цієї графи записують витрати на купівлю товарів (робіт, послуг), наприклад:

— вартість оплачених постачальнику (продавцю) товарів (робіт, послуг) згідно з договором;

— митний збір;

— суми непрямих податків, сплачені у зв’язку з купівлею товарів (робіт, послуг), які не відшкодовуються підприємцю;

— транспортні витрати;

— інші витрати, безпосередньо пов’язані з купівлею товарів (робіт, послуг) і доведенням їх до стану, придатного для використання для запланованих цілей.

Зверніть увагу: оскільки витрати підприємець може відображати загальним підсумком за день, у цій графі можна вказати відразу декілька видів витрат, зазначених вище (зрозуміло, якщо протягом дня були оплачені різні види витрат, наприклад, оплачені товари, оплачені транспортні послуги)

3

сума без ПДВ, грн., коп.

У цій графі вказують підсумкову суму коштів, витрачену підприємцем протягом дня у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг). При цьому щоб здійснити запис про витрати у графі 3 Книги, підприємцю не потрібно чекати моменту отримання доходу від продажу придбаних товарів — достатньо одного лише факту сплати грошових коштів.

Інакше кажучи, записи до цієї графи повинні потрапляти за касовим методом: сплатив гроші — записав до графи 3 загальним підсумком за день.

Вартість придбаних товарів (робіт, послуг) записують без ПДВ.

Підтверджувати документально записи в цій графі наказ № 579 [17] не вимагає. Однак настійно рекомендуємо подбати про наявність документів за кожним видом витрат. Це убезпечить вас від можливих претензій податківців з приводу того, що бездокументні товари (роботи, послуги) могли бути отримані безоплатно або придбані у громадян без утримання з них ПДФО і відображення відповідних сум у Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ тощо. До того ж у єдиноподатника групи 3 — платника ПДВ обов’язково мають бути первинні документи на купівлю товару (робіт, послуг), як мінімум, для підтвердження свого права на податковий кредит з ПДВ

4

Витрати на оплату праці найманих працівників, грн., коп.

Якщо підприємець має найманих працівників, то до цієї графи він записує суму нарахованої ним зарплати (без вирахування ПДФО і ВЗ, тобто «грязну» суму). Запис здійснюють у день виплати зарплати

5

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, грн., коп.

У цій графі слід відображати суму ЄСВ, нарахованого на зарплату працівників.

Запис у цій графі здійснюють у день перерахування (сплати) ЄСВ

6

Інші витрати, грн., коп.

Тут вказують суму інших витрат, пов’язаних з підприємницькою діяльністю єдиноподатника (наприклад, на рекламу, оренду, оплату вартості електроенергії, тепла, води, телефонного зв’язку, на передплату спеціалізованих періодичних видань, на сплату податків тощо)

7

Всього, грн., коп. (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5 + гр. 6)

У цій графі підраховують загальну суму витрат за день. Значення цієї графи є сумою значень

граф 3, 4, 5 і 6 розділу II Книги обліку доходів і витрат

Зверніть увагу: згідно з п. 44.5 ПКУ [1] при втраті, пошкодженні або достроковому знищенні документів, зазначених у пп. 44.1 і 44.3 ПКУ [1], платник податків зобов’язаний у 5-денний строк з дня такої події письмово повідомити контролюючий орган за місцем обліку в порядку, встановленому ПКУ [1] для подання податкової звітності. А відновити втрачені документи необхідно протягом 90 календарних днів з дня, наступного за днем повідомлення контролерів.

Відповідальність за неналежне ведення (неведення), втрату Книг обліку наведемо в табл. 5.5.

Таблиця 5.5. Відповідальність за неналежне ведення (неведення), втрату Книг обліку

Порушення

Відповідальність

Чим передбачена

Незабезпечення платником податків зберігання первинних документів, облікових та інших регістрів, бухгалтерської і статистичної звітності, інших документів з питань обчислення та сплати податків і зборів протягом встановлених ст. 44 ПКУ [1] строків їх зберігання та/або ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів документів (крім документів, отриманих з Єдиного реєстру податкових накладних) або їх копій при здійсненні податкового контролю

Штраф

у розмірі 510 грн.

П. 121.1 ПКУ [1]

Повторне таке саме порушення протягом року

Штраф

у розмірі 1020 грн.

Неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат суб’єктами господарювання, для яких встановлена обов’язкова форма обліку

Попередження або штраф

від 51 до 136 грн.

Ст. 1641 КпАП [3]

Повторне таке ж порушення протягом року

Штраф

від 85 до 136 грн.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі