Теми статей
Обрати теми

Підприємницький Звіт з ЄСВ «за себе»

Боршовська Валентина, заступник директора Департаменту інформаційних систем та електронних реєстрів ПФУ
Здавалося б, тільки-но промайнули новорічно-різдвяні свята, а вже не за горами граничний строк подання підприємцями Звіту з ЄСВ «за себе». На що слід звернути увагу при його заповненні? Де шукати форму Звіту і куди йти «здаватися»? Відповіді на ці й інші «звітно-підприємницькі» запитання в нашій статті.

Організаційні моменти

За загальним правилом, Звіт з ЄСВ «за себе» за 2017 рік подають усі підприємці, що працювали цього року на єдиному податку та/або на загальній системі оподаткування. Виняток — ФОП, які весь 2017 рік були звільнені від сплати ЄСВ «за себе» і при цьому не виявили бажання стати платниками ЄСВ на умовах добровільної участі (ч. 4 ст. 4 Закону про ЄСВ)*.

* Детальніше читайте в статті «Звіт підприємця з ЄСВ «за себе». Усе розпочинається з прав і обов’язків» цього ж номера.

З ЄСВ «за себе» підприємці звітують, подаючи «Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» за формою № Д5, наведеною в додатку 5 до Порядку № 435**.

** Порядок формування та подання страхувальниками звіту про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435.

Зверніть увагу, форма Звіту порівняно з минулим роком не змінилася.

Куди подавати Звіт? До податкового органу за місцем постановки на облік як платника ЄСВ.

У які строки? Звіт за формою № Д5 підприємці подають один раз на рік. За 2017 рік його слід подати до податкового органу не пізніше 09.02.2018 р.

Яким способом можна подати Звіт? Форму № Д5 подає особисто ФОП або інша особа, спеціально уповноважена підприємцем на такі дії, одним з таких способів:

— засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови стосовно реєстрації електронного цифрового підпису в порядку, визначеному законодавством;

— на паперових носіях, засвідчених підписом ФОП і скріплених печаткою (за наявності), разом з електронною формою на електронних носіях інформації. Електронна форма Звіту повинна відповідати Звіту на паперових носіях;

— на паперових носіях безпосередньо до податкового органу, якщо у ФОП кількість застрахованих осіб не більше п’яти;

— на паперових носіях шляхом надсилання поштою з повідомленням про вручення і з описом вкладення за умови, що у ФОП кількість застрахованих осіб не перевищує п’яти. Зробити це потрібно не пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного строку надання Звіту за формою № Д5.

У цьому випадку Звіт вважатиметься поданим у день отримання відділенням поштового зв’язку від платника ЄСВ поштового відправлення зі звітністю.

Знайомимося зі Звітом

Звіт за формою № Д5 складається з титульного аркуша і чотирьох таблиць. Якщо протягом 2017 року підприємець працював:

— на загальній системі оподаткування, йому необхідно буде заповнити титульний аркуш і таблицю 1;

— на єдиному податку — титульний аркуш і таблицю 2;

— як на загальній системі, так і на єдиному податку — титульний аркуш, таблицю 1 (за період роботи на загальній системі оподаткування) і таблицю 2 (за період роботи на єдиному податку).

Якщо ж ФОП здійснював свою діяльність у сферах, робота в яких зараховується в спецстаж, то додатково до означених таблиць йому потрібно сформувати таблицю 4.

Таблиця 3 призначена для осіб, що здійснюють незалежну професійну діяльність.

Як бачимо, основна маса ФОП матиме справу з титульним аркушем і таблицями 1 та/або 2 Звіту за формою № Д5. Про них і поговоримо. А розпочнемо з титульного аркуша.

Зазвичай заповнення титульного аркуша не викликає запитань, оскільки назва його обов’язкових реквізитів говорить сама за себе. Єдине, на чому хотілося б зупиниться, — це на заповненні реквізиту «Тип форми». Якщо ви формуєте Звіт за формою № Д5 за звітний рік, проставляйте позначку в осередку з типом форми «початкова». А ось тип форми:

— «ліквідаційна» вкаже на те, що Звіт поданий за останній звітний період до дня держреєстрації припинення підприємницької діяльності. Зазначимо, що Звіт з таким типом форми подаватимуть підприємці, які «розреєструвалися» протягом 2017 року;

— «призначення пенсії» означає, що Звіт поданий за період до дати формування заяви на призначення пенсії в разі призначення пенсії.

Тепер розглянемо порядок заповнення таблиць 1 і 2 Звіту за формою № Д5.

Звіт з ЄСВ загальносистемника

Якщо підприємець у 2017 році працював тільки на загальній системі оподаткування, то його Звіт за формою № Д5 складатиметься з титульного аркуша і таблиці 1. Заповнити її допоможе табл. 1 нижче.

Таблиця 1. Порядок заповнення таблиці 1 Звіту за формою № Д5

Графа/рядок

Пояснення

Графа 2

У рядках з найменуванням календарних місяців, у яких ФОП перебував на обліку як платник ЄСВ, указуємо середньомісячний дохід. Його суму знаходимо, розділивши чистий підприємницький дохід (прибуток), заявлений у податковій декларації, на кількість місяців звітного року, в яких ФОП здійснював підприємницьку діяльність на загальній системі оподаткування. У рядку «Усього» проставляємо загальну суму доходу, «розкиданого» вище за місяцями звітного року

Графа 3

Вказуємо дохід, відображений у графі 2, з урахуванням мінімальної і максимальної величини бази нарахування ЄСВ у розрізі місяців звітного року. Тобто якщо сума доходу:

— нижче мінімальної зарплати, у графі 3 вказуємо суму мінімальної зарплати, встановленої законом (у 2017 році — 3200 грн.);

— вище за мінімальну зарплату, але нижче максимальної величини бази нарахування ЄСВ — переносьте її в графу 3 без змін;

— вище за максимальну величину бази нарахування ЄСВ — у графі 3 вказуєте максимальну величину бази нарахування ЄСВ (для січня — квітня 2017 р. це 40000 грн., для травня — листопада — 42100 грн., для грудня — 44050 грн.). У рядку «Усього» проставляємо загальну суму доходу, який увійшов до бази нарахування ЄСВ, згідно з даними, вказаними в графі 3

Графа 4

Проставляємо ставку ЄСВ — 22 %

Графа 5

Вказуємо в розрізі місяців звітного року нараховані суми ЄСВ за відповідний місяць. У рядку «Усього» проставляємо загальну суму нарахованого ЄСВ за звітний рік

Рядок «У тому числі нараховано у розмірі…»

Проставляєте ставку (22 %) і загальну суму ЄСВ за звітний рік

Приклад 1. ФОП був на загальній системі весь 2017 рік. Сума чистого оподатковуваного доходу, заявленого в податковій декларації ФОП за 2017 рік, — 37457,04 грн. (позитивне значення графи 9 рядка «УСЬОГО» розділу I додатка Ф2 до Декларації про майновий стан і доходи за 2017 рік).

Визначимо розмір середньомісячного доходу:

37457,04 : 12 = 3121,42 (грн.).

Сума середньомісячного доходу нижча мінімальної заробітної плати, встановленої на 2017 рік (3200,00 грн.). Отже, у графі 3 таблиці 1 Звіту за формою № Д5 вказуємо базу нарахування ЄСВ, що дорівнює розміру мінзарплати (3200,00 грн.), а в графі 5 — суму страхового внеску (704,00 грн. (3200,00 грн. х 22 % : 100 %)).

Наведемо на рис. 1 фрагмент заповненої таблиці 1 Звіту за формою № Д5.

img 1

Рис. 1. Фрагмент заповненої таблиці 1 Звіту за формою № Д5

Звіт з ЄСВ єдиноподатника

Звіт за формою № Д5 підприємця, який у 2017 році працював тільки на спрощеній системі оподаткування, складатиметься з титульного аркуша і таблиці 2. Уся увага на неї (див. табл. 2 нижче).

Таблиця 2. Порядок заповнення таблиці 2 Звіту за формою № Д5

Графа/рядок

Пояснення

Графа 2

По рядках з найменуванням місяців, в яких підприємець працював на єдиному податку, проставляємо самостійно визначену ним суму доходу, з якої він сплачував ЄСВ. Врахуйте, що ця сума має бути не меншою мінзарплати (у єдиноподатників 1 групи — 0,5 розміру мінзарплати) і не більше максимальної величини бази нарахування ЄСВ відповідного місяця ЄСВ (для січня — квітня 2017 р. це 40000 грн., для травня — листопада — 42100 грн., для грудня — 44050 грн.). У кінці (рядок «Усього») проставляємо підсумкову суму доходу, на яку нарахований ЄСВ

Графа 3

Проставляємо ставку ЄСВ — 22 %

Графа 4

Указуємо в розрізі місяців звітного року суми ЄСВ, які мають бути сплачені за відповідний місяць (гр. 2 х гр. 3). У кінці (рядок «Усього») проставляємо підсумкову суму ЄСВ

Рядок «У тому числі нараховано у розмірі…»

Наводьте ставку (22 %) і загальну суму ЄСВ за звітний рік, відображену в графі 4

Приклад 2. ФОП працював на спрощеній системі оподаткування (платник єдиного податку 2 групи) весь 2017 рік. Самостійно визначена сума доходу в кожному місяці звітного календарного (2017) року, з якої він сплачував ЄСВ, дорівнює розміру мінзарплати (3200,00 грн.).

Наведемо на рис. 2 фрагмент заповненої таблиці 2 Звіту за формою № Д5.

img 2

Рис. 2. Фрагмент заповненої таблиці 2 Звіту за формою № Д5

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі