Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Оновлений ЄСВ-звіт: перше знайомство

Романова Ксенія, податковий експерт
Бухгалтер 911 Липень, 2018/№ 29
Друк
Щойно поговорили про зміни в Інструкції зі сплати ЄСВ*, приспіла черга ЄСВ-звітності. Мінфін наказом від 15.05.2018 р. № 511 виклав у новій редакції Порядок № 435**, а також оновив усі додатки до нього. Серед яких і форми ЄСВ-звітності. «З коли» потрібно буде подавати ЄСВ-звіт за новою формою і чого чекати від внесених змін, дізнаєтеся прямо зараз.

* Про зміни в Інструкції про порядок нарахування і сплати ЄСВ читайте в журналі «Бухгалтер 911», 2018, № 28.

** Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого ЄСВ, затверджений наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435.

Наказ, що коментується, опублікований у виданні «Офіційний вісник України» від 06.07.2018 р. № 51. З урахуванням цього, дата набрання ним чинності — 01.08.2018 р.

Хочеться вірити, що щомісячний ЄСВ-звіт за формою № Д4 уперше страхувальникам доведеться подавати за звітний період «серпень 2018 року» (граничний строк подання — 20.09.2018 р.). Офіційного підтвердження цьому поки що немає, але сподіваємося саме на такий варіант розвитку подій.

Що стосується платників з річним звітним періодом (зокрема, ФОП, незалежних професіоналів і членів фермерських господарств), то звіт за новою формою № Д5 вони подаватимуть у 2019 році за підсумками 2018 року. Загалом «лихоманки» немає.

Або раніше, але після 01.08.2018 р., якщо йдеться про подання «ліквідаційної» звітності.

Загальні положення. Мінфін уточнив, що діючим вважається останній електронний або паперовий звіт, поданий страхувальником до закінчення строків подання звітності, який пройшов усі контролі при завантаженні до Реєстру страхувальників і до Реєстру застрахованих осіб (п. 8 розд. II, п. 1 розд. V Порядку № 435).

Встановлено, що члени фермерського господарства (далі — ФГ) нарівні з ФОП і незалежними професіоналами повинні подавати ЄСВ-звіт «за себе» незалежно від того, провадять вони діяльність чи ні (п. 13 розд. II Порядку № 435).

Звільнені від подання ЄСВ-звіту ФОП (загальносистемники і єдиноподатники) і члени ФГ, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV, і отримують згідно із законом пенсію або соцдопомогу (п. 3 розд. III Порядку № 435).

Але якщо зазначені особи за власним бажанням вирішили платити ЄСВ, то звіт подається у встановлені строки: ФОП — до 10 лютого, членами ФГ — до 1 травня року, наступного за звітним.

У разі припинення діяльності незалежних професіоналів і членів ФГ їм потрібно подати «останній» ЄСВ-звіт «за себе» із зазначенням типу форми «ліквідаційна» за останній звітний період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня подання податківцям заяви про зняття з обліку платника ЄСВ. Строк — протягом 30 календарних днів з дня подання заяви про зняття з обліку платника ЄСВ.

Аналогічний строк (30 календарних днів з дня реєстрації припинення підприємницької діяльності) встановлений для подання «ліквідаційного» ЄСВ-звіту тими ФОП, які вирішили знятися з держреєстрації (пп. 9,11 розд. III Порядку № 435).

Для членів ФГ у додатку 1 до Порядку № 435 з’явився новий код категорії страхувальника «245».

Також для такої категорії застрахованих осіб, як військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу, в додатку 2 до Порядку № 435 передбачені нові коди 50 — 63.

У ЄСВ-звітності врахований той факт, що нині застраховані особи отримують пластикові паспорти (ID-карти). Так, за тими фізособами, у яких є відмітка в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією і номером паспорта, в ЄСВ-звітності зазначають:

— за наявності звичайного паперового паспорта — серію і номер паспорта у форматі «БКNNХХХХХХ», де БК — константа, яка вказує на реєстрацію за паспортними даними, NN — дві українські букви серії паспорта (за наявності), ХХХХХХ — 6 цифр номера паспорта (з провідними нулями);

— за наявності ID-карти формат такий: «ПХХХХХХХХХ», де П — константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними, ХХХХХХХХХ — 9 цифр номера паспорта у формі пластикової карти.

ЄСВ-звіт за формою № Д4. Таблиця 1. У реквізиті 15 заголовної частини цієї таблиці замість штатної чисельності працівників тепер потрібно буде зазначати облікову кількість штатних працівників. Цей показник розраховують відповідно до розд. 2 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286.

Згідно з п. 2.2 цієї Інструкції облікову кількість штатних працівників визначають на певну дату звітного періоду, наприклад на перше або останнє число місяця. Станом на яку дату наводити цей показник у таблиці 1 форми № Д4, поки що не зрозуміло. Відповісти на це запитання зможуть лише податківці.

Також у таблиці 1 введені нові рядки 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, у яких відображається сума ЄСВ, яка була б нарахована на зарплату осіб з інвалідністю звичайними підприємствами, товариствами УТОГ і УТОС, а також підприємствами й організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю за умови застосування ставки 22 %. Як можна зрозуміти із самої форми таблиці 1, інформація в цих рядках носить довідковий характер і не включається в показники рядків 3.2, 3.3, 3.4 відповідно і в підсумковий показник рядка 3.

Зверніть увагу, що розраховувати суму ЄСВ за загальною ставкою 22 % потрібно лише для зарплати осіб з інвалідністю. Лікарняні і декретні залишилися «за кадром».

Таблиця 5. Розширено перелік підстав для подання таблиці 5 форми № Д4 (п. 8 розд. IV Порядку № 435). Тепер таблицю 5 потрібно буде подавати в тому числі у випадку, якщо протягом звітного періоду працівник був переведений на іншу посаду або роботу в того ж самого страхувальника.

Також таблицю 5 доведеться подати, якщо особа вперше поступила на військову службу або закінчила проходження військової служби (з виключенням зі списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо)) в порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби.

У графі 11 окрім періоду трудових або цивільно-правових відносин і відпусток доведеться зазначати ще й період проходження військової служби.

Зверніть увагу на вимоги до заповнення нових граф таблиці 5 форми № Д4:

У таблиці 5 з’явилися нові графи: 12 «Професійна назва роботи», 13 «Код ЗКППТР», 14 «Код класифікатора професій», 15 «Посада», 16 «Документ — підстава про початок роботи та відпустку, кінець трудових або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду», 19 «Військове звання».

— код класифікатора професій (код КП), код загальносоюзного класифікатора професій, посад і тарифних розрядів (код ЗКППТР), професійну назву робіт потрібно обирати з довідника, що відповідає національному класифікаторові України «Класифікатор професій ДК003:2010»;

— назва посади повинна відповідати запису в трудовій книжці;

— запис про переведення працівника на іншу посаду або роботу потрібно вносити до таблиці 5 у тому ж порядку, як і про прийняття на роботу;

— записи про причини звільнення вносять у точній відповідності з формулюваннями чинного законодавства з посиланням на відповідну статтю, пункт закону (наприклад, п. 4 ст. 40 КЗпП України).

При заповненні графи 8 таблиці 5 зверніть увагу на те, що з’явилися дві нові категорії осіб: 7 — особи з числа військовослужбовців, особи рядового і начальницького складу, які одержують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами; 8 — особи з числа військовослужбовців, особи рядового і начальницького складу.

У графі 17 зазначайте підставу для припинення не лише трудових, але й цивільно-правових відносин.

Таблиця 6. При заповненні графи 10 таблиці 6 пам’ятайте про новий код типу нарахувань «14» — сума різниці між розміром мінзарплати і фактично нарахованої зарплати (доходу) за попередні періоди у зв’язку з проведенням перерахунку при звільненні працівника за попередні періоди, пов’язані з уточненням днів використаної наперед відпустки (у зв’язку зі сторнуванням) (див. також п. 9 розд. IV Порядку № 435).

Щодо коду типу нарахувань «13» (різниця між розміром мінзарплати і фактично нарахованою зарплатою за звітний місяць) уточнили, що його можна застосовувати для сум у поточному звітному місяці за попередні при нарахуванні:

— сум допомоги по тимчасовій непрацездатності за попередні місяці;

— сум у зв’язку з вагітністю та пологами за попередні місяці.

Заповнюючи графу 14 таблиці 6, врахуйте, що кількість днів без збереження зарплати — це кількість календарних днів відпустки без збереження зарплати та/або кількість днів звільнення від роботи згідно з довідкою про тимчасове звільнення від роботи по догляду за хворою дитиною (п. 9 розд. IV Порядку № 435).

Форма № Д5. Відразу скажемо, що всі фізособи — платники ЄСВ «за себе» відтепер заповнюватимуть одну таблицю річного ЄСВ-звіту за формою № Д5. Він тепер складається всього з двох таблиць: таблиця 1 — нарахування ЄСВ, таблиця 2 — наявність підстав для обліку спецстажу.

Принцип заповнення таблиці 1 не змінився. Він такий же, як був для таблиць 1 — 3 «старої» форми № Д5. Єдина відмінність — необхідність зазначати в графі 2 таблиці 1 код категорії застрахованої особи, що пов’язано з введенням однієї таблиці для відображення отриманого доходу і нарахованого ЄСВ відразу для чотирьох категорій платників-фізосіб.

Таблиця 2 повністю ідентична таблиці 4 «старої» форми № Д5.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі