Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Тет-а-тет з Класифікатором професій

Огай Олена, експерт з питань оплати праці
Бухгалтер 911 Серпень, 2020/№ 35
Друк
21 століття, новітні технології, медіакомунікації. Прогрес — це добре. Шкода, не всі куточки бухгалтерського та кадрового життя він відвідав. Узяти, наприклад, Класифікатор професій*. З нього вже пісок сиплеться. А його латають, штопають і знову підсовують нам для роботи. Але не варто сумувати. Тим більше що це не такий уже складний документ. Головне — знати, як у ньому шукати те, що потрібно. Хочете полегшити собі пошуки? Тоді увага на статтю.

* Національний класифікатор України «Класифікатор професій ДК 003:2010», затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327.

Штатний розпис, наказ про прийняття на роботу, запис у трудовій книжці, ЄСВ-звітність. Усе це ви сьогодні не складете/не заповните без Класифікатора професій. Тому відкриваємо та вивчаємо.

З чого починати пошуки?

Умовно Класифікатор професій можна розбити на описову частину, до якої додаються три додатки — А, Б і В.

В описовій частині всі професії укрупнено згруповані в 9 розділах: розділ 1 класифікації професій — «Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)»; розділ 2 — «Професіонали»; розділ 3 — «Фахівці»; розділ 4 — «Технічні службовці»; розділ 5 — «Працівники сфери торгівлі та послуг»; розділ 6 — «Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства»; розділ 7 — «Кваліфіковані робітники з інструментом»; розділ 8 — «Робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин»; розділ 9 — «Найпростіші професії».

Але в описовій частині ви не знайдете конкретних найменувань робіт. Їх слід шукати в додатках А і Б. У додатку А професійні найменування робіт відсортовано за цифровим кодом — кодом КП (див. нижче). У додатку Б ті ж професійні найменування робіт, що й у додатку А, але тут вони згруповані в алфавітному порядку. Тому якщо ви знаєте, як називається шукана професія, то починати радимо з перегляду додатка Б.

Переважна більшість професій у Класифікаторі розпочинаються саме з іменника, після якого вже йдуть відповідні уточнюючі слова. Наприклад, «начальник відділу», «директор виконавчий», «інженер з організації праці».

Пошук через алфавіт додатка Б буде легшим.

Знайшли в додатку Б те, що шукали? Чудово! Далі слід перевірити правильність свого вибору. У цьому допоможе кодування Класифікатора.

Код КП

Код ЗКППТР

Випуск ЄТКД

Випуск ДКХП

Професійна назва роботи

Розберемо, що приховують у собі ці коди.

Код КП. Це код Класифікатора професій. Він указує, до якого розділу, підрозділу, класу, підкласу та групи належить шукана професія. Перша цифра в коді КП — це цифра розділу класифікації професій. Так, наприклад, професії «Головний механік» присвоєно код КП 1222.1. У ньому перша цифра «1» означає, що професія належить до розділу 1 класифікації професій «Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)», який містить професії, пов’язані з різними функціями управління та керівництва, що відзначаються своєю складністю і відповідальністю.

У коді КП 9322, який присвоєно професійній назві робіт «Притиральник скловиробів», перша «9» означає розділ 9 — «Найпростіші професії», який охоплює найпростіші професії (роботи), що не вимагають відповідного рівня освіти та навичок.

Чим менша перша цифра в коді КП, тим більш кваліфікована професія.

Наступні цифри в коді КП означають спеціалізацію — рівні класифікації, підрозділи, класи та підкласи професії. Цифра після крапки — код групи, що відповідає кваліфікаційному рівню професії.

А як бути, якщо в Класифікаторі трапляються декілька однакових найменувань робіт, які належать до одного розділу? Наприклад, у Класифікаторі професій є аж чотири начальники відділу з кодами КП 1221.2, 1223.2, 1229.7 і 1235. Як тут обрати потрібну професію? Тут допоможе таблиця з класифікацією професій Класифікатора (перед додатком А). У ній, орієнтуючись на коди КП найменувань робіт, знайдені в додатку Б, дивимося їх класифікацію.

1221.2

Начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі

1223.2

Начальники (інші керівники) та майстри дільниць (підрозділів) у будівництві

1229.7

Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності

1235

Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання

Як бачите, професія «начальник відділу» може мати різну спеціалізацію: від сільського господарства до будівництва. Обираємо ту, яка потрібна.

Код ЗКППТР. Цей код прийшов з минулого. Він існував ще при Радянському Союзі, а потім перекочував в існуючий український Класифікатор професій. У сучасних (нових) найменувань професій у Класифікаторі такого коду немає. Тому якщо за шуканою професією його немає, то й переживати не варто. Код ЗКППТР потрібен для заповнення таблиці 5 Звіту з ЄСВ.

«ЗКППТР — загальносоюзний класифікатор професій, посад та тарифних розрядів».

Графи «Випуск ДКХП/ЄТКД». Зазначені за окремими професійними найменуваннями робіт. Рекомендуємо звернути увагу на першу з них — графу «Випуск ДКХП».

ДКХП (довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників) — це збірник описів професій, який складається з безлічі випусків. Він описує кваліфікаційні характеристики професій, зазначених у Класифікаторі. Перше, чим він може допомогти вам, — зрозуміти відмінність між схожими професіями. Друге — може послугувати основою для складання посадової інструкції за обраною професією.

Приклад

Код КП

Код ЗКППТР

Випуск ЄТКД

Випуск ДКХП

Професійна назва роботи

4211

65

Касир торговельного залу

4211

12965

65

Контролер-касир

Як бачите, обидві професії мають один код КП. Та і їх назви, на перший погляд, дуже схожі. Визначитися з необхідною допоможе випуск 65 довідника кваліфікаційних характеристик професій (див. графу «Випуск ДКХП» навпроти цих професій).

У цьому випуску довідника зазначено, що до обов’язків касира торговельного залу переважно входить: перевірка наявності штрихкодів на товарах, ведення розрахунків зі споживачами за товари, вироби та послуги, ведення касового журналу, складання касової звітності та ін. А в контролера-касира обов’язки пов’язані більше з організаційними і контролюючими функціями: ознайомлення з асортиментом товарів на складі, участь у його отриманні, підготовка товарів до продажу, перевірка їх найменування, кількості, ціни, наявність штрихового коду. Крім того, до його обов’язків входить консультування покупця про властивості і якість товарів та ін.

Дужки в назві професії

У Класифікаторі дуже багато професійних назв робіт, зазначених зі складовими в дужках. Що ці дужки означають? І чи потрібно їх відкривати?

Професійну назву роботи слід зазначати не в повному обсязі, а в певній частині, якщо вона:

— містить варіанти галузевої ознаки;

— містить види діяльності;

— стосується структурного підрозділу;

— узагальнює або враховує варіанти використання споріднених іноземних назв професій.

Наприклад, професія «менеджер (управитель) із збуту» (код КП 1475.4). «Менеджер» є іншомовним синонімом «управителя», тож можна обрати те, що вам подобається, — або «менеджер із збуту», або «управитель із збуту».

Але будьте уважні: обирати з дужок потрібно не завжди! Назву професії з уточненням у дужках отриманого рівня освіти або конкретної галузевої належності «забираємо» з Класифікатора повністю.

Наприклад, «бухгалтер (з дипломом магістра)». У цьому випадку відкидати дужки не можна. Це цілісна назва професії, яка повинна використовуватися саме із застосуванням дужок у такому самому вигляді, як зазначено в Класифікаторі. Цього вимагає п. 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.93 р. № 58. Адже, по суті, вона говорить про більш високу кваліфікацію працівника. Так, «бухгалтер (з дипломом магістра)» має код КП 2411.2, тобто належить до розділу 2 «Професіонали» (див. вище). А ось просто «бухгалтер» має код КП 3433 і потрапляє до розділу 3 «Фахівці».

І тут виникає ще одне запитання: чи можна прийняти на посаду «бухгалтер (з дипломом магістра)» працівника, який має диплом спеціаліста? Можна. Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII (див. п.п. 2 п. 2 розд. XV) законодавець прирівняв диплом спеціаліста до диплому магістра і диплом молодшого спеціаліста до диплому про вищу освіту зі ступенем молодшого бакалавра (п.п. 4 п. 2 розд. XV).

Як використовувати додаток?

Якщо ви не знайшли потрібну вам професію в додатках А і Б, вам допоможе додаток В. У ньому наведено похідні слова до професій. Такі, наприклад, як «віце», «головний», «заступник», «провідний», «молодший» та ін. За допомогою таких слів можна створити потрібну професію. Але для цього необхідно виконати три умови:

1) зберегти галузеву і функціональну належність;

2) виключити дублювання;

3) зберегти код професії.

Наприклад, вам потрібна професія «заступник головного бухгалтера». У Класифікаторі її немає. Тому берете з додатків А, Б професію «головний бухгалтер» (код КП 1231). Додаєте до неї похідне слово «заступник» з додатка В. Разом отримуєте потрібну вам професію з тим же кодом КП 1231. Але спочатку не забудьте перевірити, може, ця професія вже є в Класифікаторі.

А ще є примітка 2 в додатку В. Вона дозволяє розширювати базові професійні назви робіт шляхом додавання до них термінів та слів, що уточнюють, наприклад: місце роботи, сферу діяльності або виконувані роботи. Так, професійну назву роботи «заступник головного бухгалтера» за необхідності можна розширити словами-уточненнями «з витрат» або «з доходів». Код КП знову-таки залишиться тим самим — 1231.

Але зауважте: розширюючи назву професії, потрібно дотриматися лаконічності її викладу.

Чи можна, керуючись приміткою 2 в додатку В, самостійно створити професію через дефіс? Ні! Класифікатор не дозволяє утворювати розширені назви професій через дефіс, окрім тих випадків, коли в ньому вже передбачено такі назви. Тому буде помилкою об’єднувати окремі професії «бухгалтер» і «касир» в одну — «бухгалтер-касир». Адже Класифікатором передбачено окремі професійні назви цих робіт.

Що ж робити, якщо потрібно, щоб працівник виконував певний обсяг роботи за іншою професією? Тут є декілька варіантів.

Перший — можна розширити посадову інструкцію за основною професією працівника, додатково прописавши в ній обов’язки, які включає «додаткова професія».

Наприклад, до посадової інструкції бухгалтера «довантажити» обов’язки касира.

Другий — ввести суміщення.

Третій — оформити внутрішнє сумісництво.

А тепер поглянемо на Класифікатор з точки зору впливу на нього гендерного фактора.

«Бухгалтер» чи «бухгалтерКА»?

Звертаємо увагу: наказом Мінекономіки від 18.08.2020 р. № 1574 затверджено Зміни № 9 до Класифікатора професій, що стосуються, зокрема, і можливості використовувати жіночі назви професій. Зміни передбачають, що професійні назви робіт наводяться у чоловічому роді, окрім назв, які застосовуються виключно у жіночому роді («економка», «нянька», «покоївка», «сестра-господиня», «швачка»). До речі, професійну назву роботи «сестра медична» (код КП 3231) тепер визначено як «сестра медична (брат медичний)».

За потребою користувача, при внесенні запису про назву роботи до кадрової документації окремого працівника професійні назви робіт можуть бути адаптовані для означення жіночої статі особи, яка виконує відповідні роботи (відповідно до п. 4 § 32 Українського правопису, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 р. № 437). Наприклад, інженер — інженерка, верстатник широкого профілю — верстатниця широкого профілю, соціолог — соціологіня.

А якщо не дотримуватися?

Що ж там приховувати, не всі роботодавці при внесенні до штатного розпису посад, на які згодом приймалися працівники, зазирали до Класифікатора.

Наприклад, як ви знаєте, в Класифікаторі є професія «директор (начальник, інший керівник) підприємства» з кодом КП 1210.1.

У більшості з вас ця професія звучить як просто «директор». Чи буде це помилкою? З одного боку, Мінсоцполітики це до помилок не відносить (див. лист від 06.02.2019 р. № 19/0/193-19). Проте вимушені вас попередити: Держпраці вважає правильність найменування посади в трудовій книжці об’єктом інспектування. А вона не завжди так само лояльна до модернізації назв професії, як Мінсоцполітики.

Хоча навіть у такому разі все, що вам може загрожувати, — це припис і робота над помилками. Адже якщо виправити порушення у строк, установлений в приписі, то штрафу не буде.

Або ось ще приклад. «Фінансовий директор» чи «директор фінансовий». На практиці така перестановка слів трапляється дуже часто. На перший погляд, різниці немає. Але насправді, застосовуючи найменування «фінансовий директор», ми порушуємо вимоги Класифікатора. І, до речі, з точки зору Мінсоцполітики, це вже помилка (див. лист від 06.02.2019 р. № 19/0/193-19). Тож пишемо тільки як у Класифікаторі — «директор фінансовий».

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі