(044) 581-10-10 Передзвоніть менi
Перейти до номеру
 • № 11
 • № 10
 • № 9
 • № 8
 • № 7
 • № 6
 • № 5
? За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить
У цьому номері :
 
 • У обране
 • Друк
 • Шрифт
 • Колір фону
 • Коментарі 0
 • В розробці
5/33
Держслужбовець
Держслужбовець
Грудень , 2016/№ 12

Порядок перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій та звільнення «уповноваженого»

Відповідно до частини першої ст. 8, п. 5 ч. 1 ст. 12, ст. 49 Закону України «Про запобігання корупції» Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило своїм рішенням від 06.09.20116 р. № 19 Порядок перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій та Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми. Про ці документи і піде мова у нашій статті.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Порядок перевірки Порядок перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 р. № 19.

Порядок надання згоди — Порядок надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми, затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 р. № 19.

ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ

Порядок перевірки визначає процедуру перевірки державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, а також юридичними особами публічного права (далі — орган, в якому працює (працював) суб’єкт декларування) факту подання суб’єктами декларування, які в них працюють (працювали), декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі — декларація), відповідно до Закону №1700, а також процедуру повідомлення органом, в якому працює (працював) суб’єкт декларування, Національного агентства з питань запобігання корупції (далі — Національне агентство) про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій.*

* У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі та прийнятих відповідно до нього нормативно-правових актах. Припиненням діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, є день видачі трудової книжки суб’єкту декларування, із зазначенням підстав такого припинення. — Прим. ред.

Зверніть увагу! Відповідно до обговорюваного Порядку перевірки державні органи, органи місцевого самоврядування, а також юридичні особи публічного права, у яких працюють (працювали) особи, які згідно зі статтею 50 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII (далі — Закон № 1700) займають відповідальне та особливо відповідальне становище і подають згідно з п. 1 рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 р. № 2 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», щорічні декларації за 2015 рік, зобов’язані перевірити факт подання такими суб’єктами декларування зазначених декларацій.

Робота уповноваженого підрозділу. Перевірка факту подання декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій покладаються на уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції органу, в якому працює (працював) суб’єкт декларування, або інший структурний підрозділ такого органу (далі — відповідальний підрозділ (особа)), визначений керівником органу.

Важливо! Керівник органу, в якому працює (працював) суб’єкт декларування, визначає порядок взаємодії відповідального підрозділу (особи) з іншими підрозділами з метою обліку суб’єктів декларування, у яких виник обов’язок подати декларації відповідно до вимог Закону. Тобто, внутрішній, локальний порядок взаємодії має бути розроблений та затверджений кожним державним органом.

Відповідальний підрозділ (особа) органу, в якому працюють (працювали) суб’єкти декларування, перевіряє факт подання декларацій у такі строки:

щорічні декларації суб’єктів декларування — протягом 10 робочих днів з граничної дати подання таких декларацій

декларації суб’єктів декларування, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, — упродовж п’яти робочих днів з дня такого припинення; якщо припинення зазначеної діяльності відбулося з ініціативи керівника органу, в якому працював суб’єкт декларування, — упродовж п’яти робочих днів після спливання строку у двадцять робочих днів з дня, коли суб’єкт декларування дізнався чи повинен був дізнатися про таке припинення

декларації суб’єктів декларування, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, — протягом 10 робочих днів з граничної дати подання таких декларацій наступного за звітним року, у якому було припинено таку діяльність

декларації суб’єктів декларування, які є особами, що претендують на зайняття посад, зазначених у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону № 1700, — до призначення або обрання особи на посаду

У випадку встановлення факту неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування відповідно до вимог Закону № 1700 відповідальний підрозділ (особа) органу, в якому працюють (працювали) суб’єкти декларування, повідомляє про це Національне агентство упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту.

Повідомлення Національного агентства про факт неподання чи несвоєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (додаток 1 до Порядку перевірки), надсилається на адресу електронної пошти, зазначену на офіційному веб-сайті Національного агентства, та засобами поштового зв’язку (рекомендованим листом з повідомленням про вручення). Увага! Зазначене повідомлення надсилається органом, в якому працюють (працювали) суб’єкти декларування, окремо за кожним фактом такого неподання чи несвоєчасного подання.

Робота НАЗК. У випадку встановлення факту неподання декларації суб’єктом декларування відповідно до вимог Закону № 1700 Національне агентство письмово повідомляє такого суб’єкта про факт неподання декларації! Повідомлення суб’єкту декларування надсилається за адресою зареєстрованого місця його проживання, що вказана в останній поданій таким суб’єктом декларації, або за адресою, зазначеною органом, в якому працює (працював) суб’єкт декларування, у повідомленні про встановлення факту неподання чи несвоєчасного подання декларації. Національне агентство має право з’ясувати адресу зареєстрованого місця проживання суб’єкта декларування в органі, в якому він працює (працював).

Суб’єкт декларування повинен протягом десяти днів з дня отримання такого повідомлення подати декларацію!

У разі встановлення факту неподання декларації суб’єктом декларування Національне агентство письмово повідомляє про це керівника органу, в якому працює (працював) відповідний суб’єкт декларування, та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Повідомлення про факт неподання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, надсилається за формою, встановленою в додатку 2 Порядку перевірки, з урахуванням положень ст. 216 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОРЯДОК НАДАННЯ ЗГОДИ

Цей Порядок визначає процедуру надання згоди Національним агентством на розірвання трудового договору з особою, відповідальною за реалізацію антикорупційної програми (далі — Уповноважений), яка працює на відповідній посаді у юридичної особи, зазначеній у ч. 2 ст. 62 Закону № 1700 (далі — юридична особа), з ініціативи керівника юридичної особи або її засновників (учасників) у випадках, визначених ст. 40, 41 Кодексу законів про працю України.

Нагадаємо! По суті антикорупційна програма органу влади є документом, який має містити всі вичерпні заходи для створення системи запобігання корупції. Слід зауважити, що антикорупційна програма затверджується на один рік, не пізніше 1 березня поточного року (завдання 14 додатку 2 до Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Уряду від 29.04.2015 р. № 265).

При цьому з метою координації та моніторингу антикорупційної програми відповідно до розділу «3. Запобігання корупції» Засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014-2017 роки, затверджених Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1699-VII, в органі влади передбачається утворення відповідної комісії, до завдань якої, зокрема, належить здійснення моніторингу та координації виконання антикорупційної програми органу влади.

Антикорупційні програми повинні передбачати:

— визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у відповідній сфері, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми;

— оцінку корупційних ризиків у діяльності органу, установи, організації, причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють;

— заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси;

— навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;

— процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм;

— інші спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням заходи.

Тож процедура надання згоди така:

1. З метою надання згоди Національним агентством на звільнення особи з посади Уповноваженого керівник юридичної особи або її засновники (учасники) вносять письмове подання про розірвання трудового договору.

Зверніть увагу! Подання про розірвання трудового договору складається у довільній формі та має містити інформацію про:

– прізвище, ім’я та по батькові Уповноваженого;

– дату призначення його на посаду;

– рівень фахової та професійної підготовки;

– стаж роботи за фахом;

– аналіз результатів роботи;

– підставу розірвання трудового договору з обґрунтуванням обставин, що зумовили необхідність звільнення.

До подання про розірвання трудового договору додаються:

завізований керівником юридичної особи або її засновниками (учасниками) проект наказу (розпорядження) про звільнення особи з посади Уповноваженого із зазначенням підстав розірвання трудового договору

належним чином завірені копії документів, що підтверджують наявність підстав для звільнення

належним чином завірена копія пояснень Уповноваженого (якщо він звільняється за порушення трудової дисципліни)

належним чином завірені копії матеріалів службового розслідування (у разі його проведення)

належним чином завірені копії інших документів, які, на думку керівника юридичної особи або її засновників (учасників), стосуються прийняття рішення про звільнення

2. У разі надходження до Національного агентства подання про розірвання трудового договору, яке не містить інформації та обов’язкових додатків, Національне агентство протягом трьох робочих днів з дати надходження подання залишає його без розгляду та повертає заявнику із зазначенням зауважень до поданого пакета документів.

3. Подання про розірвання трудового договору з доданими до нього матеріалами розглядається на засіданні Національного агентства. Представник юридичної особи або її засновники (учасники) мають право бути присутніми під час розгляду Національним агентством відповідного подання.

4. У разі надходження до Національного агентства звернення щодо бажання представника юридичної особи або її засновників (учасників) взяти участь у розгляді відповідного подання Національне агентство повідомляє таких осіб про дату і час його розгляду не пізніше ніж за два робочі дні до дня проведення засідання.

5. У разі встановлення за результатами розгляду подання про розірвання трудового договору та доданих до нього матеріалів відповідності підстав звільнення положенням статей 40, 41 Кодексу законів про працю України Національне агентство приймає рішення про надання згоди на розірвання трудового договору з Уповноваженим.

6. Якщо за результатами розгляду подання про розірвання трудового договору законність підстав звільнення особи з посади Уповноваженого не підтверджено, а також у разі встановлення, що відповідне розірвання здійснюється із порушенням вимог абзацу першого частини третьої статті 53 Закону України «Про запобігання корупції», Національне агентство приймає рішення про відмову у наданні згоди на розірвання трудового договору з Уповноваженим.

Важливо! Рішення має містити відповідне обґрунтування.

Належним чином завірена копія рішення Національного агентства про надання (відмову у наданні) згоди на розірвання трудового договору направляється за місцезнаходженням відповідної юридичної особи або її засновників (учасників) не пізніше трьох робочих днів з дня його прийняття.

Опрацювання документів щодо надання згоди на розірвання трудового договору, отриманих Національним агентством, підготовка обґрунтованих пропозицій щодо повернення їх без розгляду або проекту рішення про надання (відмову у наданні) згоди на звільнення особи з посади Уповноваженого здійснюється структурним підрозділом апарату Національного агентства, до повноважень якого належить організація роботи із запобігання та виявлення корупції.

Увага! Загальний строк розгляду подання про розірвання трудового договору не може перевищувати 10 робочих днів з дня його отримання Національним агентством.

7. Про звільнення особи з посади Уповноваженого керівник юридичної особи письмово повідомляє Національне агентство протягом двох робочих днів з дня прийняття відповідного наказу (розпорядження).

подання декларацій, перевірка факту подання, неподання декларації, несвоєчасне подання декларації, антикорупційне законодавство додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
 • Добре
 • Нормально
 • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті