«Трудова» відповідальність: стаття 265 КЗпП від А до Я

В обраному У обране
Друк
Коновалова Олена, заступник директора Департаменту — начальник відділу з питань трудових відносин Держпраці
Держслужбовець Серпень, 2017/№ 8
Статтею 265 КЗпП передбачена ціла низка штрафів за порушення трудового законодавства. Як і в усьому, тут є нюанси. Розібратися з ними вам допоможе ця стаття.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон про оплату праці — Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

Закон про відпустки — Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Закон № 1975 — Закон України «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12.12.91 р. № 1975-XII.

Закон № 2232 — Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.92 р. № 2232-XII.

Закон № 3543 — Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.93 р. № 3543-XII.

Порядок № 100 — Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Фінансова відповідальність за порушення законодавства про працю встановлена з 01.01.2015 р. До такої відповідальності можуть бути притягнені роботодавці за правопорушення, які були здійснені починаючи із цієї дати або раніше, але були такими, що тривають на 01.01.2015 р.

Підкреслимо: строки давності при застосуванні фінансових санкцій у ст. 265 КЗпП не визначені. Отже, у цьому випадку застосовуються загальні строки давності — 3 роки.

Заходи фінансової відповідальності (розміри штрафів) залежно від виду правопорушення наведені в абз. 2 — 8 ч. 2 ст. 265 КЗпП.

При цьому розмір фінансових санкцій за порушення, перелічені в абз. 3 і 8 ч. 2 ст. 265 КЗпП, не залежить від кількості працівників, стосовно яких здійснені такі правопорушення, часу, протягом якого тривало правопорушення, і кількості виявлених випадків порушень у періоді, що перевірявся. Водночас розмір штрафів за порушення, указані в абз. 2, 4 і 5 ч. 2 ст. 265 КЗпП, обчислюється кратно кількості працівників, стосовно яких здійснено правопорушення.

Майте на увазі! Сплата штрафу не звільняє від необхідності усунення порушень законодавства про працю.

Далі давайте з’ясуємо, за які порушення роботодавцеві загрожує відповідальність, передбачена…

АБЗ. 2 Ч. 2 СТ. 265 КЗпП

Цим абзацом передбачений штраф за такі порушення трудового законодавства:

— фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту). Річ у тім, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом (розпорядженням) роботодавця, і повідомлення органу фіскальної служби про прийняття працівника на роботу (див. ч. 3 ст. 24 КЗпП). Форма такого Повідомлення наведена в додатку до постанови КМУ «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» від 17.06.2015 р. № 413;

— оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений в установі;

— виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування і сплати ЄСВ і ПДФО. Зауважимо: у цьому випадку йдеться про відповідальність за виплату «чорної» зарплати «в конвертах». Відповідальність за порушення вимог податкового законодавства і законодавства про ЄСВ установлена Податковим кодексом України від 02.12.2010 р. № 2755-VI і Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI відповідно.

Увага! Міра відповідальності за перелічені порушення — штраф у 30‑кратному розмірі мінзарплати, установленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєне порушення.

На сьогодні розмір цього штрафу складає 96000 грн. за кожного працівника, стосовно якого здійснено порушення.

АБЗ. 3 Ч. 2 СТ. 265 КЗпП

Цим абзацом передбачений штраф за затримку виплати зарплати (її частини), інших трудових виплат більш ніж на один місяць.

У яких випадках роботодавцеві може загрожувати штраф за цією підставою? Якщо він більш ніж на місяць пропустить строки:

— виплати зарплати, установлені в ст. 115 КЗпП. Пам’ятайте: роботодавець зобов’язаний виплачувати заробітну плату працівникам не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів; не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата; у робочі дні;

— проведення розрахунку при звільненні, установлені в ст. 116 КЗпП. Нагадаємо, що в загальному випадку при звільненні працівника виплата всіх сум, належних йому від роботодавця, здійснюється в день звільнення;

— виплати відпускних, які визначені в ст. 21 Закону про відпустки.

Штраф за порушення, перелічені в абз. 3 ч. 2 ст. 265 КЗпП, дорівнює 3-кратному розміру мінзарплати, установленої законом на момент виявлення порушення. На сьогодні — це 9600 грн. Розмір цього штрафу не залежить від кількості працівників, яких стосується порушення, тривалості порушення і кількості випадків порушень.

АБЗ. 4 Ч. 2 СТ. 265 КЗпП

Цим абзацом передбачений штраф за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці. Про які гарантії йдеться? Передусім про ті, які встановлені КЗпП і ст. 12 Закону про оплату праці.

Тобто, наприклад, недотримання будь-якої норми КЗпП, яка стосується оплати праці працівника, надання гарантій і компенсацій, пов’язаних з необхідністю розрахунку і нарахування середнього заробітку працівникові за будь-які періоди, загрожуватиме роботодавцеві штрафом відповідно до абз. 4 ч. 2 ст. 265 КЗпП. Перерахуємо найпоширеніші порушення, які підпадають під «недотримання мінімальних держгарантій в оплаті праці» згідно із КЗпП і ст. 12 Закону про оплату праці:

— установлення окладів (тарифних ставок) на рівні нижче прожиткового мінімуму для працездатних осіб, виплата зарплати в розмірі нижче мінімальної заробітної плати, розрахованої пропорційно виконаній нормі праці;

— недотримання порядку оплати праці в нічний час, у святкові, неробочі та вихідні дні, у наднормовий час, при невиконанні норм виробітку, при виготовленні продукції, що виявилася браком, а також часу простою не з вини працівника й освоєння нового виробництва;

— недотримання порядку оплати праці за виконану роботу у відрядженні;

— недотримання порядку оплати праці працівників, що суміщують професії і виконують обов’язки тимчасово відсутніх працівників;

— оплата часу щорічних (інших оплачуваних) відпусток у розмірі нижче передбаченого Порядком № 100, ненарахування компенсації за невикористані дні щорічної відпустки і соціальної додаткової відпустки батькам, які мають дітей або повнолітню дитину — інваліда з дитинства підгрупи А групи I;

— недотримання гарантій зі збереження середнього заробітку у випадках, перелічених у КЗпП (за період підвищення кваліфікації з відривом від виробництва, обстеження в медустановах, переведення за станом здоров’я на легшу нижчеоплачувану роботу, переведення на іншу роботу тимчасово у зв’язку з виробничою необхідністю, для вагітних жінок і жінок, які мають дітей у віці до 3 років, за період переведення на легшу роботу, донорам тощо), за винятком гарантій і пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами № 2232, 1975 і 3543.

Розмір штрафу за такі порушення дорівнює 10-кратному розміру мінзарплати, установленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого здійснено порушення. На сьогодні — це 32000 грн. за кожного працівника, стосовно якого здійснено порушення.

АБЗ. 5 Ч. 2 СТ. 265 КЗпП

Цим абзацом передбачений штраф за недотримання встановлених законом гарантій і пільг для працівників, які залучаються до виконання «військових обов’язків», передбачених законами № 2232, 1975 і 3543.

Наприклад, незбереження місця роботи, посади і середньої зарплати за працівниками, які проходять строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, прийняті на військову службу за контрактом, під час дії особливого періоду.

Розмір штрафу дорівнює 10-кратному розміру мінзарплати, установленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого здійснено порушення. На сьогодні — 32000 грн. за кожного працівника, стосовно якого здійснено порушення.

АБЗ. 6 Ч. 2 СТ. 265 КЗпП

Цією нормою встановлений штраф за безпідставну відмову в проведенні перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні. Сума штрафних санкцій дорівнює 3-кратному розміру мінзарплати, установленої законом на момент виявлення порушення. На сьогодні — це 9600 грн.

АБЗ. 7 Ч. 2 СТ. 265 КЗпП

Тут уже все серйозніше. Абзацом 7 ч. 2 ст. 265 КЗпП передбачені фінансові санкції, що накладаються на установу за безпідставну відмову (створення перешкод) у проведенні перевірки, яка здійснювалася з метою встановлення фактів:

— допуску працівників до роботи без оформлення трудового договору (контракту);

— оформлення працівників на неповний робочий час у разі фактичного виконання ними роботи повний робочий час, установлений в установі;

— виплати заробітної плати (винагороди) «в конвертах».

Підсумок — штраф у розмірі, передбаченому в абз. 7 ч. 2 ст. 265 КЗпП. Чому він дорівнює? 100 розмірам мінзарплати, установленої на момент виявлення порушення. На сьогодні — це 320000 грн.

АБЗ. 8 Ч. 2 СТ. 265 КЗпП

Усі порушення вимог трудового законодавства, які не були перелічені в абз. 2 — 7 ч. 2 ст. 265 КЗпП (див. вище), зібрав «під своє крило» абз. 8 ч. 2 ст. 265 КЗпП. Це, наприклад:

— неповідомлення працівникам за два тижні про початок відпустки (див. лист Держпраці від 25.01.2017 р. № 828/4.3/4.1-ДП-17);

— ненарахування компенсації втрати частини зарплати у зв’язку з порушенням строків її виплати (лист Держпраці від 19.05.2016 р. № 5548/4/4.3-ДП-16);

— незастосування коефіцієнта коригування згідно з п. 10 Порядку № 100 (див. лист Мінсоцполітики від 16.08.2016 р. № 1143/13/84-16);

— порушення строків повідомлення про зміну істотних умов праці;

— тимчасове переведення на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без згоди працівника у випадках, не вказаних у ч. 2 ст. 33 КЗпП;

— недотримання граничних норм за наднормовими роботами, установлених у ст. 65 КЗпП;

— залучення працівників до роботи у вихідні дні з порушенням порядку, установленого ст. 71 КЗпП;

— недотримання умов і порядку надання щорічних відпусток, відкликання з відпустки, перенесення ( ст. 79 КЗпП) тощо.

Розмір штрафу за порушення інших вимог трудового законодавства, окрім передбачених абз. 2 — 7 ч. 2 ст. 265 КЗпП, дорівнює одній мінзарплаті, установленій на момент виявлення порушення (на сьогодні — 3200 грн.). Як ми вже підкреслили на початку статті, застосовують його за сукупність таких порушень, а не за кожне порушення окремо.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити