Працівник став донором крові: надаємо донорські «бонуси» до щорічної відпустки

В обраному У обране
Друк
Синько Неля, начальник відділу оплати праці в позабюджетній сфері Департаменту з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України
Держслужбовець Серпень, 2017/№ 8
Про основні пільги, гарантовані працівникам-донорам за місцем роботи, ідеться у ст. 9 Закону України «Про донорство крові та її компонентів» від 23.06.95 р. № 239/95-ВР (далі — Закон № 239/95). При цьому порядок їх надання відрізняється залежно від того, коли саме працівник здав кров — у свій робочий день чи перебуваючи у щорічній відпустці. Саме про ці дві найпоширеніші ситуації ми й поговоримо далі.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Закон № 239/95 — Закон України «Про донорство крові та її компонентів» від 23.06.95 р. № 239/95-ВР.

Закон № 504/96 — Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Порядок № 100 — Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

ПРАЦІВНИК ЗДАВ КРОВ У СВІЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ

Працівник працює за 40-годинним робочим тижнем з вихідними днями в суботу та неділю. У свій робочий день він пройшов медичне обстеження і добровільно здав кров (відповідні довідки надано за місцем роботи).

Чи може він приєднати додатковий день відпочинку за донорство крові до частини щорічної відпустки, що йому надається тривалістю 14 календарних днів? Як зазначити в табелі обліку використання робочого часу та оплатити день давання крові та додатковий день відпочинку за донорство крові?

Гарантії за місцем роботи. У дні давання крові і медичного обстеження працівник, який виявив бажання стати донором, звільняється від роботи на підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності зі збереженням середнього заробітку (ч. 1 ст. 9 Закону № 239/95). Звичайно медичне обстеження донора крові і власне давання крові здійснюють в один день. Тому, як правило, для цілей медичного обстеження і давання крові працівника-донора звільняють від роботи на один день зі збереженням середнього заробітку.

Крім того, після кожного дня давання крові донору надається додатковий день відпочинку зі збереженням за ним середнього заробітку. За бажанням працівника цей день може бути приєднано до щорічної відпустки або використано в інший час протягом року після дня давання крові (ч. 2 ст. 9 Закону № 239/95).

Для того щоб повною мірою скористатися зазначеними гарантіями, працівник повинен подати за місцем роботи письмову заяву про свій намір пройти медичне обстеження і здати кров не пізніше ніж за 3 дні до дня медичного обстеження (ч. 1 ст. 14 Закону № 239/95). У цій самій заяві він зазначає і дату використання додаткового дня відпочинку за донорство крові. Крім того, працівник обов’язково надає за місцем роботи довідку щодо надання донорам пільг за формою № 435/о, затвердженою наказом МОЗ від 07.07.2003 р. № 301 (ч. 6 ст. 9 Закону № 239/95).

Резюмуємо: працівник, який здає кров у свій робочий день, звільняється від роботи цього дня + йому належить додатковий день відпочинку за донорство крові.

Як ми вже з’ясували, такий додатковий день відпочинку за бажанням працівника приєднується до щорічної відпустки.

Табель. У табелі обліку використання робочого часу день проходження медичного обстеження / давання крові і додатковий день відпочинку за донорство крові слід позначати буквеним кодом «ІН» або цифровим кодом «22».

Зауважимо, що згідно з наказом Держкомстату від 05.12.2008 р. № 489 такі позначення використовуються для відображення іншого невідпрацьованого часу, передбаченого законодавством, — виконання державних і громадських обов’язків, допризовна підготовка, військові збори, донорські, відгули тощо.

Оплата. День медичного обстеження / давання крові і додатковий день відпочинку за донорство крові оплачуються виходячи із середнього заробітку. Для розрахунку середньої зарплати беремо виплати за останні 2 календарні місяці роботи (за винятком виплат за середньою зарплатою), що передують події, з якою пов’язана відповідна виплата ( абз. 3 п. 2 Порядку № 100). Такою подією є день проходження медичного обстеження / давання крові і окремо — додатковий день відпочинку за донорство крові.

Підкреслимо: відпускні і додатковий день відпочинку за донорство крові оплачуються виходячи з різних середньоденних зарплат, оскільки розрахунковий період для оплати днів щорічної відпустки і додаткового дня відпочинку за донорство крові визначаємо окремо.

ПРАЦІВНИК ЗДАВ КРОВ ПІД ЧАС ЩОРІЧНОЇ ВІДПУСТКИ

Працівнику установи надано щорічну основну відпустку. Працівник повідомив, що під час відпустки пройшов медобстеження і добровільно здав кров (відповідну довідку йому видано). Чи підлягає продовженню щорічна відпустка у зв’язку з даванням крові під час перебування в ній? Як оплатити «донорські» дні?

Гарантії. У випадку, що розглядається, працівник став донором крові під час свого перебування у щорічній відпустці. Так-от, щодо такої ситуації Закон № 239/95 містить особливі приписи. У ч. 4 ст. 9 цього Закону зазначено: «У разі давання крові та (або) її компонентів у період щорічної відпустки ця відпустка продовжується на відповідну кількість днів з урахуванням надання працівнику додаткового дня відпочинку за кожен день давання крові».

При роз’ясненні цієї норми «трудове» Міністерство (лист від 21.09.2007 р. № 303/13/116-07) виходить з того, що період перебування працівника у щорічній відпустці прирівнюється до періоду фактичної роботи на підставі п. 2 ч. 1 ст. 9 Закону № 504/96. Використовуючи такий підхід, Мінпраці в листах від 06.04.2011 р. № 76/13/133-11 і від 02.04.2010 р. № 90/13/116-10 зазначає: «якщо працівник здав кров у період щорічної відпустки, то тривалість такої відпустки продовжується на два дні

По суті, якщо працівник став донором крові під час перебування у щорічній відпустці, то йому надаються такі самі «донорські» гарантії, як і при даванні крові в робочий день. Тобто давання крові в період щорічної відпустки компенсується працівнику двома оплачуваними неробочими днями (днями відпочинку): один день надається за день медичного обстеження / давання крові, а другий день є гарантованим додатковим днем відпочинку за донорство крові. При цьому такі два дні повинні оплачуватися за середнім заробітком.

Якщо працівник став донором крові під час перебування в щорічній відпустці, то він не подає за місцем роботи заяву про свій намір пройти медичне обстеження для давання крові і здати кров (ч. 1 ст. 14 Закону № 239/95). При цьому, як і в загальному випадку, підставою для забезпечення «донорських» гарантій за місцем роботи є довідка щодо надання донорам пільг за формою № 435/о (ч. 6 ст. 9 Закону № 239/95).

Водночас працівнику доцільно повідомити роботодавця про факт давання крові під час щорічної відпустки до закінчення такої відпустки. Тоді роботодавець зможе своєчасно виконати вимоги ч. 4 ст. 9 Закону № 239/95.

Кадрові нюанси & табель. Як бачимо, ч. 4 ст. 9 Закону № 239/95 свідчить про те, що період щорічної відпустки підлягає продовженню на 2 дні, якщо працівник став донором крові, перебуваючи в такій відпустці. Причому «донорські» дні мають бути саме «приєднані» до щорічної відпустки, під час якої працівник-донор здав кров.

Проте в зазначеній нормі не розкриті подробиці про таке продовження щорічної відпустки. Не стане помічником і ст. 11 Закону № 504/96 (тут наведено випадки і механізм продовження щорічної відпустки в загальному випадку), оскільки в ній не йдеться про продовження щорічної відпустки у зв’язку з даванням крові в період цієї відпустки.

Тому на практиці виробився такий підхід. Роботодавець видає наказ про продовження щорічної відпустки на два дні у зв’язку з тим, що працівник став донором крові під час перебування в такій відпустці.

При цьому безпосередній день проходження медичного обстеження / давання крові і наступний після нього день (виступає додатковим днем відпочинку за донорство на підставі ч. 2 ст. 9 Закону № 239/95) у табелі обліку використання робочого часу позначають буквеним кодом «ІН» або цифровим кодом «22». Тоді як дні щорічної основної відпустки (у тому числі і два дні продовження цієї відпустки у зв’язку з даванням крові) у табелі обліку використання робочого часу прийнято позначати буквеним кодом «В» або цифровим кодом «08».

Оплата. Якщо працівник став донором крові під час щорічної відпустки, то сума нарахованих відпускних за дні цієї відпустки не підлягає перерахунку (заново перераховувати відпускні не потрібно). У цьому випадку частина відпустки, перерваної через донорство, просто переміщується на 2 дні, розрахунковий період для відпускних не змінюється, отже, дні продовженої відпустки мають бути оплачені за тим же середнім заробітком.

А от оплату «донорських» днів розраховують окремо. Для розрахунку середньої зарплати для оплати «донорських» днів беремо виплати за останні 2 календарні місяці роботи (за винятком виплат за середньою зарплатою), що передують дню проходження медичного обстеження / давання крові та додатковому дню відпочинку за донорство крові ( абз. 3 п. 2 Порядку № 100).

Висновки:

— Працівник, який здав кров у свій робочий день, звільняється від роботи цього дня із збереженням середнього заробітку. Також йому належить додатковий день відпочинку за донорство крові з оплатою за середнім заробітком.

— Якщо працівник став донором крові в період перебування в щорічній відпустці, то така відпустка підлягає продовженню на два дні — день медичного обстеження / давання крові і додатковий день відпочинку за донорство крові. Ці дні підлягають оплаті за середнім заробітком.

— Для розрахунку середньої зарплати для оплати «донорських» днів беремо виплати за останні 2 календарні місяці роботи, що передують дню проходження медичного обстеження / давання крові і додатковому дню відпочинку за донорство крові.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити