«Декретне» місце + зміна штатного розпису = нюанси переведення «строковика»

В обраному У обране
Друк
Мирний Іван, експерт з питань трудового законодавства
Держслужбовець Серпень, 2017/№ 8
Штатним розписом селищної ради було передбачено одну штатну одиницю оператора комп’ютерного набору. Працівниця, яка обіймала цю посаду, оформила відпустку для догляду за дитиною. На період її відпустки прийнято іншого працівника за строковим трудовим договором. У зв’язку із розширенням штату плануємо ввести до штатного розпису додаткову штатну одиницю оператора комп’ютерного набору. Селищний голова хоче перевести «строковика», що працює на «декретному» місці, на новоутворену посаду як постійного працівника, а на «декретне» місце взяти іншого «строковика». Як правильно оформити такі дії? В якому випадку безстроковий трудовий договір може стати строковим?

Ситуація, наведена у запитанні, загалом, стандартна. Згідно зі ст. 23 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) у випадках, коли трудові відносини не може бути встановлено на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами, може бути укладений строковий трудовий договір.

З урахуванням норм ст. 23 КЗпП на час відпустки основного працівника для догляду за дитиною ( ч. 3 ст. 2 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР) роботодавець може прийняти іншого працівника на умовах строкового трудового договору, оскільки за основним працівником зберігається місце роботи (посада).

Під час дії трудового договору «строковик» за його згодою може бути переведений на іншу посаду, а на «декретне» місце можна прийняти іншого «строковика» (до дати фактичного виходу на роботу основного працівника, який перебуває у відпустці для догляду).

Водночас у нашому випадку має місце нюанс: назва посади, на яку планується перевести «строковика», ідентична тій, на яку його було прийнято.

Щодо переведення. Стаття 32 КЗпП визначає умови, за яких допускається переведення на іншу роботу. А у статті 33 КЗпП передбачені умови тимчасового переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором. З урахуванням змісту цих статей можна говорити, що переведення передбачає подальше виконання працівником іншої роботи, відмінної від тієї, на яку він погоджувався при укладанні трудового договору.

Однак в описаній ситуації виконувані обов’язки, напевно, фактично не змінюються, назва посади і підрозділ залишаються тими ж самими. Зміни зазнає лише характер трудового договору.

На нашу думку, у кадрових документах слід відобразити, що строковий характер трудового договору змінено на безстроковий, при цьому трудовий договір продовжується за новоутвореною посадою.

Якщо ми просто трансформуємо трудовий договір зі строкового на безстроковий, не вказавши, що працівник обійматиме посаду за другою штатною одиницею, вийде, що одну штатну одиницю обійматимуть два постійні працівники, а отже, працівнику, який перебуває у відпустці для догляду, буде нікуди повертатися (посада зайнята).

Тож алгоритм дій буде таким:

Після прийняття роботодавцем рішення про введення нової посади до штатного розпису готуємо проект відповідного наказу

Одержуємо від працівника, прийнятого за строковим трудовим договором на період відпустки основного працівника для догляду за дитиною, згоду на роботу за безстроковим трудовим договором.

Укладаємо додаткову угоду про зміну умов трудового договору.

Готуємо наказ про зміну характеру трудового договору зі строкового на безстроковий за новоутвореною посадою з таким, наприклад, формулюванням:

«У зв’язку із введенням до штатного розпису додаткової штатної одиниці за посадою оператора комп’ютерного набору

НАКАЗУЮ:

Строковий трудовий договір з Барвінкіним П. О., оператором комп’ютерного набору, укладений на час відпустки Лютікової І. П. для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, вважати трудовим договором, укладеним на невизначений строк за новоутвореною посадою оператора комп’ютерного набору, з попередніми умовами оплати праці.»

Зверніть увагу, що у випадку, який ми розглядаємо, наказ видати необхідно, оскільки строк трудового договору не закінчився, а працівника потрібно зробити постійним. До того ж повинна бути підстава для прийняття третього працівника за строковим трудовим договором.

Отже, на підставі заяви працівника (або додаткової угоди до строкового трудового договору, укладеного у письмовій формі), готуємо проект наказу і передаємо його на підпис роботодавцю.

Після ознайомлення з наказом працівник працюватиме за трудовим договором, укладеним на невизначений строк

Приймаємо нового працівника на посаду працівника, який перебуває у відпустці для догляду

Новий «строковик» працюватиме до дати фактичного виходу на роботу основного працівника. Не забувайте, що звільнити цього «строковика» ви маєте останнім робочим днем перед виходом основного працівника з відпустки.

Підстава звільнення — пункт 2 статті 36 КЗпП (у зв’язку із закінченням строку трудового договору).

Чи вносити до трудової книжки відомості про трансформацію строкового трудового договору у безстроковий?

Строковість трудового договору у трудовій книжці не відображають. Запис про прийняття на роботу за строковим трудовим договором не відрізняється від запису про прийняття за трудовим договором, укладеним на невизначений строк. Отже, оскільки про строковість не зазначали з самого початку, вказувати у трудовій книжці про трансформацію трудового договору зі строкового на безстроковий не потрібно. Далі щодо іншого запитання.

Чи може безстроковий трудовий договір стати строковим?

Таке питання часто виникає на практиці у випадках, якщо потрібно перевести працівника на іншу посаду, яка передбачає укладення строкового трудового договору. Наприклад, працівник переводиться на іншу посаду у зв’язку з необхідністю заміни тимчасово відсутнього працівника.

На нашу думку, у зв’язку з тим, що КЗпП не передбачає можливості перетворення безстрокового трудового договору на строковий, у такому випадку слід оформлювати тимчасове переведення на іншу роботу відповідно до ст. 33 КЗпП.

Таке переведення відбувається за згодою працівника, а його строк не обмежується.

Отже, працівник може бути переведений тимчасово на іншу посаду, наприклад, на час перебування працівника, який її обіймає, у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Незважаючи на досить тривалий строк цього переведення, воно все ж є тимчасовим. Після закінчення строку переведення працівник повертається на ту ж посаду, яку він обіймав до цього.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити