Податкова пільга працюючим батькам: як скористатися?

В обраному У обране
Друк
Гапєєв Леонід, юрист
Держслужбовець Серпень, 2017/№ 8
В умовах постійного подорожчання товарів та послуг настав час подумати про способи економії. Це стосується державних службовців, працівників та службовців органів місцевого самоврядування, а також працівників державних органів. Отже, для працюючих осіб, які мають 2 і більше дітей віком до 18 років, є цілком законна можливість зменшити податок із заробітної плати. Для цього варто скористатися податковою соціальною пільгою.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Конвенція МОП № 156 — «Конвенція Міжнародної організації праці про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов’язками».

Закон про ратифікацію Конвенції МОП № 156 — Закон України «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 156 про рівне ставлення і рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов’язками» від 22.10.99 р. № 1196-XIV.

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Закон про Держбюджет-2017 — Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 р. № 1801-VІІІ.

Порядок № 1227 — постанова КМУ «Про затвердження Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги» від 29.12.2010 р. № 1227.

Ця норма щодо податкової соціальної пільги для вітчизняного законодавства є відносно недавньою. До набуття нею чинності діяли норми міжнародного права, які стосуються працівників (чоловіків і жінок) із сімейними обов’язками. Україна як держава, безумовно, має їх виконувати.

Працюючим батькам варто звернути увагу на «Конвенцію про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов’язками № 156». Серед 34 країн, які ратифікували цю Конвенцію Міжнародної організації праці у різні роки (Японія, Франція, Фінляндія, Словенія, Словакія, Російська Федерація, Австралія, Ісландія, Іспанія, Аргентина та інші), є й Україна. Наша держава визнала міжнародні зобов’язання частиною вітчизняного законодавства, тобто ратифікувала Конвенцію № 156 Законом від 22.10.99 р. № 1196-XIV.

Які ж норми Конвенції стосуються сімейних працівників?

Ця Конвенція поширюється на трудящих чоловіків і жінок, які мають сімейні обов’язки щодо дітей, які перебувають на їхньому утриманні. Для встановлення дійсної рівності ставлення і можливостей для працюючих чоловіків і жінок державою мають вживатися всі заходи, для того щоб ці особи могли здійснювати своє право на вільний вибір роботи; а також щоб брались до уваги їхні потреби щодо умов зайнятості й соціального забезпечення.

Якщо сама Конвенція МОП № 156 діє не один рік, то певні соціально-економічні можливості для заощадження сімейного бюджету працюючих батьків 2 та більше дітей почали діяти відносно недавно. Йдеться про податкову пільгу. Що вона являє собою та як нею скористатися? Про це й поговоримо докладніше.

ПОНЯТТЯ ПОДАТКОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПІЛЬГИ

Одразу варто пояснити, що податкова соціальна пільга практично означає право кожного працюючого на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати. На підставі ст. 169 ПКУ платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу на суму податкової соціальної пільги.

Відповідно до п.п. 169.4.1 ПКУ податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

Із урахуванням ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб з 1 січня 2017 року складає 1600 гривень. У 2017 році розмір заробітної плати, що дає право будь-якому працюючому на податкову соціальну пільгу, становить 2240 грн. (тобто прожитковий мінімум на працездатну особу у розмірі 1600 грн. помножимо на 1,4). Варто додати, що розмір податкової соціальної пільги протягом цього року не буде змінюватися. Адже орієнтиром є розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб станом на 1 січня, що складає 1600 гривень.

Перерахунок податку та податкові соціальні пільги, а також їх перелік докладно описані у п. 169.1 ПКУ та наступних підпунктах ст. 169 ПКУ. Окрім будь-якого платника податку, який може оформити податкову пільгу (50 % від розміру прожиткового мінімуму), такі пільги у більшому відсотку (тобто 100 % суми пільги для «звичайних» платників) передбачені для одного з працюючих батьків, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, — у розрахунку на кожну таку дитину.

Ще такі пільги стосуються платника податку, який є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником; утримує дитину-інваліда.

На підставі п.п. 169.1.3 ПКУ податкова пільга надається цим категоріям працюючих осіб у розмірі, що дорівнює 150 % суми пільги, визначеної п.п. 169.1.1 цього пункту — теж в аналогічному розрахунку на кожну дитину віком до 18 років.

ЯКЩО Є ПОПОВНЕННЯ В РОДИНІ

Тепер пропоную зосередити увагу на податкових соціальних пільгах, визначених для батьків двох та більше дітей у віці до 18 років.

Якщо ваша родина поповнилася і тепер ви є батьками двох чи більше дітей у віці до 18 років, то настав час одному з працюючих батьків оформити податкову пільгу у розрахунку на кожну таку дитину ( п.п. 169.1.2 ПКУ). Для цього необхідно, окрім заповненої заяви, надати до бухгалтерії копії свідоцтв про народження кожної дитини (це передбачено пп. 2, 5 «Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги», затвердженого постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1227).

Який граничний розмір заробітної плати дає право оформити податкову пільгу? Нині у платника податку, який утримує двох дітей віком до 18 років, розмір податкової соціальної пільги становитиме 1600 грн. (800 х 2). Наприклад, для одного з батьків дітей у віці до 18 років (це може бути або працюючий батько, або працююча мати дитини), граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги, становить 4480 грн. (2240 грн. х 2).

Для одного з працюючих батьків трьох дітей граничний розмір зарплатні для оформлення пільги становить 6720 грн. (2240 х 3).

Для працюючих батьків чотирьох та більше дітей можна аналогічно 2240 грн. помножити на відповідну кількість дітей, щоб уточнити гранично допустимий розмір доходу для отримання пільги. Йдеться про розмір заробітної плати «до нарахування», а не остаточно «до виплати» (після здійснення бухгалтерією необхідних відрахувань).

Оскільки скористатися підвищеним кратно кількості дітей доходом при реалізації права на податкову соціальну пільгу може тільки один із батьків, фахівці Державної фіскальної служби рекомендують у заяві про застосування цієї пільги зазначити, що чоловік (дружина) платника податку не отримує податкову соціальну пільгу у збільшеному розмірі кратно кількості дітей.

МІСЦЕ РОБОТИ

Для чіткого розуміння взаємин між людиною та державою одразу зауважу, що кожна працююча особа може скористатися своїм правом на отримання податкової соціальної пільги лише в одного роботодавця. Цей нюанс є актуальним для працівників-сумісників. Вони мають самостійно обрати, за яким саме місцем роботи цим скористатися. Зазвичай, це краще зробити у місці отримання більшої зарплатні, тобто за місцем основної роботи.

В яких випадках не пізно оформити цю пільгу? Законодавством визначено надання податкової пільги з моменту звернення та надання необхідних документів. Тому у ваших інтересах зробити це швидше.

Водночас не описується «перелік ситуацій», коли варто подати роботодавцю документи для її оформлення. Практично це може бути народження 2-ї, 3-ї дитини, переїзд до іншого місця проживання й оформлення на новій роботі тощо.

ДОХОДИ

На підставі п.п. 169.2.3 ПКУ податкова соціальна пільга не може бути застосована до доходів платника податку, інших ніж заробітна плата.

Також не можна оформити цю пільгу, якщо заробітну плату працівник протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету. Не передбачено застосування податкової соцпільги до доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.

Податкова соціальна пільга до заробітної плати державних службовців застосовується під час її нарахування до завершення нарахування таких доходів без подання відповідних заяв, зазначених у п.п. 169.2.2 ПКУ, але з поданням підтверджуючих документів для встановлення розміру пільги.

ПРО ЗАКОННУ ЕКОНОМІЮ СІМЕЙНОГО БЮДЖЕТУ: ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ

Для практичного втілення права на податкову соціальну пільгу працюючий платник податку може подати заяву у довільній формі.

Незалежно від того, чи оформляєте податкову пільгу вперше, чи користувалися нею в попередньому році, у новому звітному 2017-му для батьків двох та більше дітей у віці до 18 років слід зібрати й надати необхідні документи.

Нерідко бухгалтери радять працівнику отримати з місця роботи другого із подружжя довідку в довільній формі. Про те, що він (вона) протягом 2017 року не отримує податкову соціальну пільгу із розрахунку на двох (або більше) дітей у розмірі, передбаченому п.п. 169.1.2 п. 169.1 ст. 169 ПКУ. Практично, отримавши такий підтверджуючий документ, бухгалтерія за вашим місцем роботи (служби) напевно вже без сумнівів оформить цю соціальну пільгу.

А для тих працюючих батьків, хто нещодавно відчув радість поповнення дітей у родині (якщо народилась друга чи третя дитина) та відтепер виховує двох чи більше дітей віком до 18 років, необхідно поквапитися. Адже податкова соціальна пільга із розрахунку на двох (або більше) дітей надається з моменту звернення із заявою та наданими копіями дитячих свідоцтв про народження. Тож варто завчасно подбати про законну економію сімейного бюджету.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити