Теми статей
Обрати теми

Харківський регіон — центр розвитку транскордонного співробітництва України

Внукова Наталія, професор, доктор економічних наук, завідувач кафедри управління фінансовими послугами ХНЕУ імені Семена Кузнеця; Гавкалова Наталія, професор, доктор економічних наук, завідувач кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки ХНЕУ імені Семена Кузнеця; Сиромолот Едуард, керівник виконкому Інформаційного центру АЄПР в ХНЕУ імені Семена Кузнеця, президент ХГО «Єврорегіон «Слобожанщина»
Транскордонне співробітництво є одним із визнаних в Європейському Союзі інструментів інтеграції прикордонних регіонів. Нормативно-правове регулювання розвитку транскордонного співробітництва в Україні здійснюється на підставі Закону України «Про транскордонне співробітництво» від 24 червня 2004 року № 1861-IV (із змінами). Фінансове забезпечення транскордонного співробітництва здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік.

Традиційними формами розвитку транскордонного співробітництва є єврорегіони як форми співробітництва адміністративно-територіальних одиниць європейських держав, що здійснюється відповідно до дво- або багатосторонніх угод про транскордонне співробітництво.

Перший єврорегіон — Єврорегіон Euregio (прикордонні регіони Німеччина — Нідерланди) був створений 1958 року. Єврорегіони Європи об’єднані в Асоціацію європейських прикордонних регіонів (АЄПР), яка була створена 1971 року та є потужною європейською організацією. 19 областей України є прикордонними областями, та за участю України створено 10 єврорегіонів.

В умовах конфлікту єврорегіон «Слобожанщина», до складу якого входить Харківська область, вимушений здійснювати пошук нових форм розвитку в обмеженні співпраці з іншою стороною.

У цих умовах Харківський регіон може розвивати транскордонне співробітництво, враховуючи:

1) відповідні нормативно-правові акти Ради Європи, які ратифіковані відповідними законами України, а саме:

• положення Протоколу № 2 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями, який стосується міжтериторіального співробітництва (Закон України від 24.06.2004 р. № 1879-IV);

• положення Протоколу № 3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями стосовно об’єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС) (Закон України від 16.05.2012 р. № 4704-VI);

2) положення статей глави 27 «Транскордонне та регіональне співробітництво» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Закон України від 16.09.2014 р. № 1678-VII);

3) традиції розвитку транскордонного та міжмуніципального співробітництва Харківського регіону та його сучасний стан.

Аналізуючи роль Харківського регіону у сфері розвитку транскордонного співробітництва, слід відзначити три візити Генерального секретаря АЄРП Мартіна Гільєрмо Раміреза до м. Харкова, а саме:

— 7 листопада 2008 року був перший візит у рамках проведення Міжнародного форуму «Слобожанщина — Euregio: 5x50», який був присвячений святкуванню 5-річчя створення єврорегіону «Слобожанщина» та 50-річчя єврорегіону «Єврорегіон» (Німеччина — Нідерланди);

— 12 листопада 2013 року відбувся другий візит, у рамках якого була укладена Угода про створення Інформаційного центру Асоціації європейських прикордонних регіонів у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця;

— 23 вересня 2016 року відбувся третій візит Генерального секретаря АЄПР Мартіна Гільєрмо Раміреза з проведенням виїзного засідання Цільової групи АЄПР із зовнішніх кордонів.

Що стосується сучасного стану розвитку транскордонного співробітництва Харківського регіону, слід відзначати досвід та можливості створеного Інформаційного центру Асоціації європейських прикордонних регіонів в ХНЕУ імені Семена Кузнеця, а саме:

1) налагодження співпраці з Верховною Радою України:

• 13 травня 2015 року участь у слуханнях Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції «Посилення ролі єврорегіонів у реалізації транскордонного співробітництва»;

• 8 червня 2016 року участь у парламентських слуханнях на тему «Транскордонне співробітництво як фактор євроінтеграційних процесів України»;

• 23 листопада 2016 року участь у виїзних слуханнях Комітету з питань євроінтеграції Верховної Ради України в місті Харкові на тему «Державна політика позиціонування України в європейському інформаційному і економічному просторі»;

• 21 вересня 2016 року ухвалення Рекомендацій парламентських слухань на тему «Транскордонне співробітництво як фактор євроінтеграційних процесів України», постанова ВРУ № 1537-VIII, з визначенням наступних положень:

— сприяти діяльності Інформаційного центру Асоціації європейських прикордонних регіонів в ХНЕУ імені Семена Кузнеця з питань розвитку співробітництва між українськими прикордонними регіонами і єврорегіонами;

— підтримати проведення першого засідання Асамблеї українських прикордонних регіонів та єврорегіонів в першому півріччі 2017 року у Вінниці (єврорегіон «Дністер»);

2) налагодження постійного інформаційного співробітництва на рівні представників європейських прикордонних регіонів України, а саме:

• налагодження співпраці з представниками — суб’єктами та учасниками транскордонного співробітництва єврорегіону «Дністер», АОМС «Єврорегіон «Карпати Україна», єврорегіону «Дніпро», єврорегіону «Верхній Прут»;

• досягнення домовленості про відновлення проекту створення Асамблеї українських прикордонних регіонів та єврорегіонів;

3) ініціатива Центру розвитку громад Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області, відділу міжнародних і міжрегіональних зв’язків, моніторинг проектів і програм Харківської обласної ради та Інформаційного центру Асоціації європейських прикордонних регіонів у ХНЕУ імені Семена Кузнеця щодо укладання Угоди про співробітництво між Харківською обласною радою, Харківським національним економічним університетом імені Семена Кузнеця та Асоціацією органів місцевого самоврядування Харківської області.

Угода була укладена 10 лютого 2016 року. Цією угодою передбачено розвиток транскордонного співробітництва.

24 січня 2017 року відбулася робоча нарада з питань розвитку співробітництва у 2017 році та обговорення планів щодо розвитку транскордонного співробітництва Харківської області в рамках підписаної Угоди.

За підсумками обговорення учасники робочої наради погодилися з необхідністю ініціювання змін до Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2016 — 2020 роки та обласних програм Харківського регіону щодо розвитку транскордонного співробітництва;

4) підтримка у 2016 році з боку Харківського міського голови Г. Кернеса пропозиції представників Інформаційного центру Асоціації європейських прикордонних регіонів у ХНЕУ імені Семена Кузнеця щодо створення нового бренду м. Харкова як міста розвитку транскордонного співробітництва;

5) 6 грудня 2016 року Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України та ХГО «Єврорегіон «Слобожанщина» уклали Угоду про розвиток співробітництва у сфері наукового обґрунтування проектів нормативно-правових актів у галузі транскордонного співробітництва;

6) рішення Всеукраїнської науково-практичної конференції «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ», яка відбулася 28 жовтня 2016 року в ХНЕУ імені Семена Кузнеця (організатор — кафедра державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки ХНЕУ імені Семена Кузнеця), щодо визначення транскордонного співробітництва як сфери публічного адміністрування в Україні.

Харківський регіон має можливості та традиції (інституційні, програмні, законодавчі та ін.) розвиватися як центр розвитку транскордонного співробітництва в умовах конфлікту, бо саме використання цього європейський інструменту та позиціювання Харківщини в європейському інформаційному і економічному просторі надає конкурентні переваги та буде сприяти міжнародному та міжрегіональному розвитку Харківської області.

Список використаних джерел

Внукова Н. Н. Концепция формирования трансграничного финансового кластера еврорегиона «Слобожанщина» / Н. Н. Внукова. — Х. (преп. / ХОО «Єврорегион «Слобожанщина», ХНЭУ, ХГТУСА), 2010. — 32 с.

Внукова Н. М. Нові можливості розвитку єврорегіонів для формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки / Н. М. Внукова : Матеріали наук.-практ. конференції. Тези доп. (м. Тернопіль, 11 — 12 травня 2011 р.) / Відп. ред. С. І. Юрій. — Тернопіль, 2011. — С. 79 — 80.

Внукова Н. М. Кластерні ініціативи транскордонного співробітництва у забезпеченні конкурентоспроможності єврорегіонів / Н. М. Внукова // Перспективи становлення конкурентоспроможної регіональної економіки. — К. : Спілка економістів України, 2007. — С. 72 — 75.

Внукова Н. М. Стратегія формування фінансового кластера у транскордонному розвитку єврорегіону / Н. М. Внукова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: Кластери та конкурентоспроможність прикордонних регіонів: Збірн. наук. праць. Вип. 3. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. — Львів, 2008. — С. 141 — 158.

Гавкалова Н. Л., Сєрікова Т. М., Галушко А. В., Грузд М. В., Зубчинська Н. М., Петряєв О. О. Національна економіка: Конспект лекцій. — Харків : ХНЕУ, 2010. — 228 с. (укр. мов.).

Амосов О. Ю., Гавкалова Н. Л. Капіталізація як засіб модернізації суспільства. Демографія та соціальна економіка. Науковий журнал. — №1 (17). — 2012. — С. 43 — 50 (фахове видання).

Амосов О. Ю., Гавкалова Н. Л. Модернізація в Україні: шлях у майбутнє. Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право. — Вип. 4 — Т. 1 — 2.

Амосов О. Ю., Гавкалова Н. Л. Концептуальні засади публічного управління. Публічне управління: шляхи розвитку. Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (Київ, 26 листопада 2014 р.) : у 2 т. / [за наук. ред. Ю. В. Ковбасюк, С. А. Романюка, О. Ю. Оболенського]. — К. : НАДУ, 2014. — С. 28 — 29.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі