(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
? За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить
У цьому номері :
 
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
6/28
Держслужбовець
Держслужбовець
Липень , 2017/№ 7

ВИКОНУВАЧ ОБОВ’ЯЗКІВ СТАРОСТИ: ЗАПОВНЮЄМО ТРУДОВУ КНИЖКУ

http://tinyurl.com/y4b7jmzw
До редакції останнім часом надходять запитання щодо внесення записів до трудової книжки осіб, які виконують обов’язки старост до проведення перших виборів старост в об’єднаних територіальних громадах. Ця стаття буде цікава, насамперед, для органів місцевого самоврядування, які представляють інтереси об’єднаних територіальних громад, де вже пройшли або незабаром пройдуть перші вибори старост. У ній ми розглянемо питання покладення виконання обов’язків старости на відповідних посадових осіб та надамо поради ОМС щодо заповнення трудових книжок цих посадових осіб.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Закон № 157 — Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.15 р. № 157-VIII.

Закон № 280 — Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР.

Закон № 1848 — Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу старости села, селища» від 09.02.17 р. № 1848-VIII.

НА КОГО ТА ЯК ПОКЛАСТИ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ СТАРОСТИ

Нагадаємо, що відповідно п. 3 розд. IV Прикінцевих положень Закону № 157 у селах, селищах, де були розташовані органи місцевого самоврядування (далі — ОМС) територіальних громад, що об’єдналися, обов’язки старости до обрання на перших виборах старости виконує особа, яка здійснювала повноваження сільського, селищного голови відповідної територіальної громади до об’єднання.

Виходячи із зазначеної норми Закону № 157, обов’язки старости до обрання на перших виборах старости може виконувати:

сільський, селищний голова територіальної громади, яка увійшла до ОТГ, що здійснював свої повноваження до об’єднання

або

секретар сільської, селищної ради, яка увійшла до ОТГ, що здійснював повноваження сільського, селищного голови до об’єднання відповідно до ч. 2 ст. 42 Закону № 280

Отже, ми визначилися з особою, на яку орган місцевого самоврядування може покласти виконання обов’язків старости на території сільської, селищної ради, що увійшла до об’єднаної територіальної громади (далі — ОТГ) та не є адміністративним центром цієї ОТГ. Такою особою, за загальним правилом, є сільський, селищний голова, який очолював відповідну сільську, селищну раду. В окремих випадках такою особою є секретар сільської, селищної ради, який здійснював повноваження відповідного сільського, селищного голови у разі настання обставин, передбачених нормами Закону № 280.

Далі пропонуємо розібратися з тим, який саме орган чи посадова особа органу місцевого самоврядування має вирішувати питання покладення на особу виконання обов’язків старости до обрання на перших виборах старости. Варіантів, так би мовити, не багато — маємо зробити вибір серед сільського, селищного, міського голови, виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради або сільської, селищної, міської ради, що представляє інтереси ОТГ.

Розглянемо кожен з варіантів та норми законодавства, якими мали б ми керуватися у конкретному випадку.

Варіант перший — сільський, селищний, міський голова. Почнемо з повноважень сільського, селищного, міського голови, якими наділяє його Закон № 280. Для цього звернемо увагу на ст. 12 нашого профільного Закону, а саме на ч. 3 цієї статті, згідно з якою сільський, селищний, міський голова очолює виконавчий комітет відповідної сільської, селищної, міської ради, головує на її засіданнях. Далі будемо рухатися по ст. 42 Закону № 280, що більш детально регламентує коло повноважень сільського, селищного, міського голови. Зокрема, наразі для нас має значення ч. 4 цієї статті та окремі її пункти, що передбачають повноваження, які могли б обґрунтувати право сільського, селищного, міського голови вирішувати питання покладення на певних осіб виконання обов’язків старости:

Сільський, селищний, міський голова

організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету

п. 2 ч. 4 ст. 42 Закону № 280

вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради

п. 5 ч. 4 ст. 42 Закону № 280

вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів

п. 6 ч. 4 ст. 42 Закону № 280

здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету

п. 7 ч. 4 ст. 42 Закону № 280

здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів

п. 19 ч. 4 ст. 42 Закону № 280

Як відомо, староста відповідно до ч. 4 ст. 141 Закону № 280 є членом виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за посадою. Тож, з огляду на це, ймовірно, сільський, селищний, міський голова може видати розпорядження про покладення на особу, яка здійснювала повноваження сільського, селищного голови відповідної територіальної громади до об’єднання, виконання обов’язків старости.

Варіант другий — виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради. Перш за все, звернемося до ч. 4 ст. 51 Закону № 280, яка визначає, що до складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради входять також за посадою секретар відповідної ради, староста (старости). Окрім цього, можна додати підстави, аналогічні тим, що і у сільського, селищного, міського голови, але у цьому випадку — як у керівника виконавчого комітету. Єдина різниця — виконавчий комітет є колегіальним органом і приймає рішення на своїх засіданнях, а сільський, селищний, міський голова видає розпорядження одноособово. До того ж можемо сюди продублювати норму ч. 4 ст. 141 Закону № 280, згідно з якою староста є членом виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за посадою. Знову ж таки, теоретично, як і сільський, селищний, міський голова, виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради може прийняти рішення про покладення на особу, яка здійснювала повноваження сільського, селищного голови відповідної територіальної громади до об’єднання, виконання обов’язків старости.

Варіант третій — сільська, селищна, міська рада. Почнемо з повноважень, якими Закон № 280 наділяє цей ОМС. Так, відповідно до ст. 25 цього Закону, що визначає загальну компетенцію сільських, селищних, міських рад, сільські, селищні, міські ради правомочні розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими законами до їх відання. Перш за все звернемося до Основного Закону нашої держави, а саме до розд. XI «Місцеве самоврядування». Так, у ст. 140 Конституції України зазначається, що місцеве самоврядування є правом територіальної громади — жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста — самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через ОМС: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи. Статтею 144 Конституції України передбачено, що ОМС в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній території. Інші питання організації місцевого самоврядування, формування, діяльності та відповідальності ОМС, як ідеться у ст. 146 Основного Закону, визначаються законом. Як відомо, таким законом є Закон № 280. Розділ II Закону № 280 визначає організаційно-правову основу місцевого самоврядування. Відповідно до ст. 25 Закону № 280 сільські, селищні, міські ради правомочні розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими законами до їх відання. Це загальна компетенція ОМС. А от виключну компетенцію ОМС регламентує ст. 26 Закону № 280. Згідно з ч. 1 цієї статті виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання:

Питання, що вирішуються виключно на пленарних засіданнях

сільської, селищної, міської ради

Норма Закону № 280

утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск

п. 3 ч. 1 ст. 26 Закону № 280

затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів

п. 5 ч. 1 ст. 26 Закону № 280

заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує

п. 11 ч. 1 ст. 26 Закону № 280

При цьому зверніть увагу, що виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради ОТГ, утвореної відповідно до Закону № 157, крім питань, зазначених у ч. 1 цієї статті, вирішуються такі питання (ч. 3 ст. 26 Закону № 280):

Питання, що вирішуються виключно на пленарних засіданнях

сільської, селищної, міської ради ОТГ

Норма Закону № 280

утворення старостинських округів

п. 1 ч. 3 ст. 26 Закону № 280

затвердження Положення про старосту

п. 2 ч. 3 ст. 26 Закону № 280

прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень старости у випадках, передбачених цим Законом

п. 3 ч. 3 ст. 26 Закону № 280

До речі, ч. 3 ст. 26 Закону № 280 з’явилася не так давно, і ті, хто слідкує за змінами законодавства у сфері місцевого самоврядування, знають, що цю нову частину було включено у ст. 26 Закону № 280 Законом № 1848-VIII.

До прийняття та набуття чинності Законом № 1848 в сільських, селищних, міських радах, які представляють інтереси ОТГ, могла спостерігатися неоднозначна практика щодо визначення органу чи посадової особи, які уповноважені були покладати на відповідних осіб виконання обов’язків старости до обрання на перших виборах старости. Тобто у деяких ОМС ці питання вирішувалися шляхом видання сільським, селищним, міським головою розпорядження про покладення на особу виконання обов’язків старости до обрання на перших виборах старости, у інших — шляхом прийняття рішення виконавчого комітету, а хтось, все ж таки, виносив це питання на розгляд пленарного засідання ради. Завдяки внесеним Законом № 1848 змінам, на нашу думку, у сільських, селищних, міських рад, що представляють інтереси ОТГ, вже немає жодних сумнівів у тому, що саме рада має повноваження на вирішення цих питань.

ЗАПОВНЮЄМО ТРУДОВУ КНИЖКУ

Тепер поговоримо про записи, які необхідно вносити до трудових книжок осіб, які здійснювали повноваження сільських, селищних голів до об’єднання, а також у разі, коли відповідна рада покладає на них виконання обов’язків старости до обрання на перших виборах старост. Окрім цього, у цій частині статті йтиметься про записи у трудових книжках таких осіб у разі їх звільнення з роботи як за власним бажанням, за угодою сторін, тобто — з ініціативи працівника, так і у зв’язку із обранням старости на перших виборах старост.

Тож для початку розглянемо варіант покладення виконання обов’язків старости на особу, яка здійснювала повноваження сільського, селищного голови до об’єднання — відповідного сільського, селищного голову, а в окремих випадках, визначених Законом № 280, про які ми вже згадували, — секретаря відповідної сільської, селищної ради.

Перш за все, до трудової книжки як сільського, селищного голови, так і секретаря відповідної ради маємо внести запис про завершення їх повноважень голови та, відповідно, секретаря ради.

Відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону № 157 повноваження сільських, селищних, міських рад, сільських, селищних, міських голів, обраних територіальними громадами, що об’єдналися, завершуються в день набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною ОТГ.

Отже, до трудової книжки сільського, селищного голови, який очолював сільську, селищну раду, що увійшла до складу ОТГ (яка не є її адміністративним центром) після усіх записів, які вносилися до неї за час його служби у цьому ОМС, маємо внести запис про завершення його повноважень. Аналогічний запис про завершення повноважень маємо внести до трудової книжки секретаря відповідної ради.

У наших зразках адміністративним центром ОТГ стала Андріївська сільська рада, а увійшла до ОТГ Васильківська сільська рада.

№ запису

Дата

Відомості про прийом на роботу, переведення на іншу роботу та про звільнення (із зазначенням причин і з посиланням на статтю, пункт закону)

На підставі чого внесено запис (документ, його дата та номер)

число

місяць

рік

1

2

3

4

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

7

28

12

2016

Повноваження Васильківського сільського голови завершилися, ч. 2 ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

Рішення Андріївської сільської ради 7 скликання від 28.12.2016 р. № 1

№ запису

Дата

Відомості про прийом на роботу, переведення на іншу роботу та про звільнення (із зазначенням причин і з посиланням на статтю, пункт закону)

На підставі чого внесено запис (документ, його дата та номер)

число

місяць

рік

1

2

3

4

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

7

28

12

2016

Повноваження секретаря Васильківської сільської ради завершилися, ч. 2 ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

Рішення Андріївської сільської ради 7 скликання від 28.12.2016 р. № 1

У «стандартній» ситуації, коли на час об’єднання відповідну раду, яка увійшла до ОТГ, очолював сільський, селищний голова, рада ОТГ приймає рішення про покладення на цю посадову особу виконання обов’язків старости до обрання на перших виборах старост. Звичайно, у разі, якщо ця особа згодна їх виконувати і виконувала до обрання на перших виборах старости. Тоді записи у трудовій книжці будуть такими.

№ запису

Дата

Відомості про прийом на роботу, переведення на іншу роботу та про звільнення (із зазначенням причин і з посиланням на статтю, пункт закону)

На підставі чого внесено запис (документ, його дата та номер)

число

місяць

рік

1

2

3

4

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

7

28

12

2016

Повноваження секретаря Васильківської сільської ради завершилися, ч. 2 ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

Рішення Андріївської сільської ради 7 скликання від 28.12.2016 р. № 1

8

29

12

2016

Покладено виконання обов’язків старости у селах: Дмитрівка, Петрівка та Сонячне до обрання на перших виборах старости.

Рішення Андріївської сільської ради 7 скликання від 28.12.2016 р. № 15

9

05

07

2017

Звільнено з роботи у зв’язку із закінченням строку трудового договору, п. 2 ст. 36 КЗпП України, п. 3 Прикінцевих положень Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

Рішення Андріївської сільської ради 7 скликання від 05.07.2017 р. № 123

Аналогічно вносимо записи у разі покладення виконання обов’язків старости на секретаря відповідної сільської, селищної ради, у випадку, якщо він здійснював повноваження сільського, селищного голови на час об’єднання відповідно до Закону № 280. Знову ж таки, якщо ця особа згодна їх виконувати і виконувала до обрання на перших виборах старости.

№ запису

Дата

Відомості про прийом на роботу, переведення на іншу роботу та про звільнення (із зазначенням причин і з посиланням на статтю, пункт закону)

На підставі чого внесено запис (документ, його дата та номер)

число

місяць

рік

1

2

3

4

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

7

28

12

2016

Повноваження Васильківського сільського голови завершилися, ч. 2 ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

Рішення Андріївської сільської ради 7 скликання від 28.12.2016 р. № 1

8

29

12

2016

Покладено виконання обов’язків старости у селах: Дмитрівка, Петрівка та Сонячне до обрання на перших виборах старости.

Рішення Андріївської сільської ради 7 скликання від 28.12.2016 р. № 15

9

05

07

2017

Звільнено з роботи у зв’язку із закінченням строку трудового договору, п. 2 ст. 36 КЗпП України, п. 3 Прикінцевих положень Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

Рішення Андріївської сільської ради 7 скликання від 05.07.2017 р. № 123

Але життя таке, що воно має властивість вносити свої корективи — особа, на яку рада ОТГ покладала виконання обов’язків старости до перших виборів старости, може виявити бажання звільнитися з роботи за своєю ініціативою, з підстав, передбачених Кодексом законів про працю України. Наприклад, за власним бажанням. Рішенням відповідної ради цей факт береться до відома.

№ запису

Дата

Відомості про прийом на роботу, переведення на іншу роботу та про звільнення (із зазначенням причин і з посиланням на статтю, пункт закону)

На підставі чого внесено запис (документ, його дата та номер)

число

місяць

рік

1

2

3

4

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

9

05

07

2017

Звільнено з роботи за власним бажанням ст. 38 КЗпП України.

Рішення Андріївської сільської ради 7 скликання від 05.07.2017 р. № 111

Увага! Через те, що виконувач обов’язків старости має окремий, визначений Законом № 157, статус, важливо пам’ятати про таке. У п. 3 Прикінцевих положень Закону № 157, як уже зазначалося, передбачено, що обов’язки старости до обрання на перших виборах старости виконує особа, яка здійснювала повноваження сільського, селищного голови відповідної територіальної громади до об’єднання. Саме тому у випадку, коли особа, яка здійснювала повноваження сільського, селищного голови відповідної територіальної громади до об’єднання, відмовляється розпочинати виконувати обов’язки старости взагалі або звільняється з роботи до обрання на перших виборах старости, неможливо покласти виконання цих обов’язків на будь-яку іншу посадову особу. З іншого боку, хтось має виконувати певний обсяг роботи на відповідній території, і проблематично залишити частину об’єднаної територіальної громади фактично без зв’язку з її адміністративним центром та без надання мешканцям цих територій певного переліку послуг, які б їм мав надавати виконувач обов’язків старости. Єдиний вихід із такої ситуації — покласти окремі функції (наприклад, вести прийом громадян, видавати довідки чи інше) на одну або декількох посадових осіб апарату ради об’єднаної територіальної громади чи її виконавчого комітету шляхом внесення переліку конкретних функцій до посадових інструкцій цих працівників, видання розпорядження сільського, селищного, міського голови та встановлення відповідних доплат до заробітної плати чи підвищення розміру щомісячної премії. Проте зверніть увагу, що ні в якому разі посади цих осіб не називатимуться «виконувач обов’язків старости», вони, як і раніше, будуть обіймати свої посади, але в них збільшиться функціонал на певний період часу, а саме до обрання на перших виборах старости.

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
трудова книжка додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті