ІНДЕКСУЄМО «БЮДЖЕТНУ» ЗАРПЛАТУ: ЩО ВРАХУВАТИ

В обраному У обране
Друк
Жанна ЛАВРЕНТЬЄВА, головний спеціаліст відділу рівня життя та моніторингу бідності Департаменту стратегічного планування і аналізу Міністерства соціальної політики України
Держслужбовець Липень, 2017/№ 7
Правильно визначити «базовий» місяць — зробити перший крок на шляху індексації зарплати. Проте практика підкидає нестандартні ситуації, які можна побачити «під різним кутом». Як вирішити такі проблеми для працівників бюджетних установ, що врахувати і як трактувати окремі норми? На гарячі запитання індексації відповідає фахівець Мінсоцполітики.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Закон № 889 — Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VІІІ.

Порядок № 1078 — Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.

Постанова № 268 — постанова КМУ «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268.

Постанова № 1013 — постанова КМУ «Про впорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації і внесення змін до деяких нормативно-правових актів» від 09.12.2015 р. № 1013.

Постанова № 462 — постанова КМУ «Питання оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» від 22.07.2016 р. № 462.

Постанова № 15 — постанова КМУ «Питання оплати праці працівників державних органів» від 18.01.2017 р. № 15.

Наказ № 526 — наказ Мінсоцполітики «Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» від 18.05.2015 р. № 526.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

ЄТС — єдина тарифна сітка.

ІСЦ — індекс споживчих цін.

ОМС — органи місцевого самоврядування.

ПМПО — прожитковий мінімум, встановлений для працездатної особи.

ЗНЗ — загальноосвітній навчальний заклад.

ЦСССДМ — центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Згідно з абз. 1 п. 5 Порядку № 1078 у разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення ІСЦ в місяці підвищення береться за 1 або 100 %. Для проведення подальшої індексації обчислення ІСЦ здійснюється з місяця, що настає за місяцем підвищення грошового доходу (абз. 2 п. 5 Порядку № 1078). Право на індексацію у працівників виникне, коли ІСЦ наростаючим підсумком перевищить встановлений поріг індексації (з 01.01.2016 р. — 103 %).

Це означає, що «базовим» місяцем для індексації зарплати буде місяць, в якому підвищили оклад (тарифну ставку) за посадою.

При цьому встановлення або збільшення інших постійних складових зарплати (надбавок, доплат, премій і т. д.) без збільшення посадового окладу (тарифної ставки) не впливає на зміну «базового» місяця. Іншими словами, у разі збільшення зарплати тільки за рахунок постійних доплат, надбавок, премій і т. д. без збільшення посадового окладу суму індексації не треба зменшувати на розмір такого збільшення зарплати. Отже, цього місяця проводити порівняльні розрахунки для визначення права на індексацію не потрібно (абз. 5 п. 5 Порядку № 1078). Працівникові продовжують виплачувати суми індексації, обчислені залежно від останнього підвищення окладу.

Крім того, для окремих працівників (новоприйнятих, переведених на іншу роботу, таких, що вийшли з відпустки для догляду за дитиною до 3 (6) років) Порядком № 1078 передбачений особливий механізм обчислення ІСЦ. Так, згідно з п. 102 цього Порядку для такої категорії працівників передбачений механізм обчислення ІСЦ з місяця, що настає за місяцем підвищення посадового окладу (тарифної ставки) за посадою, яку обіймає працівник. Тобто для індексації зарплати таких працівників орієнтиром буде місяць останнього підвищення окладу в штатному розписі установи за займаною посадою.

Які особливі ситуації можуть виникнути у бюджетній сфері? Це і створення нових посад, і, як наслідок, прийняття або переведення на таку новостворену посаду працівника, і присвоєння працівникові більш високої категорії, тарифного розряду, і підвищення окладів наприкінці місяця. При індексації зарплати таких осіб потрібно враховувати певні нюанси.

Важливо! Бюджетні установи підвищують посадові оклади тільки згідно з актами Кабміну, на законодавчому рівні.

Це передбачено ст. 8 і 13 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

Для цілей індексації зарплати цей факт є особливо важливим, а саме у бюджетних установах в питаннях індексації зарплати треба орієнтуватися на останнє законодавче підвищення окладів для відповідної категорії працівників. Тому і для новоприйнятих працівників (незалежно від місяця введення посади в штатний розпис установи), і для працівників, у яких підвищився розряд або категорія (і в результаті індивідуально збільшився оклад), при індексації зарплати «базовим» місяцем буде місяць підвищення тарифних ставок (окладів) згідно з рішеннями Кабміну (законодавчого підвищення).

ПРАЦІВНИКИ ЦСССДМ: ДЕРЖСЛУЖБА — ЄТС

Приклад 1. У листопаді 2016 року керівним працівникам ЦСССДМ були встановлені нові умови оплати праці за ЄТС: їх, окрім директора, перевели на новостворені посади (наприклад, головного фахівця-бухгалтера на посаду бухгалтера, головного фахівця на посаду психолога тощо). Який «базовий» місяць буде для індексації зарплати таких працівників?

З 1 травня 2016 року набув чинності Закон № 889, згідно з яким керівні працівники центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі — ЦСССДМ) втратили статус держслужбовців. На них більше не поширюються умови оплати праці, встановлені для такої категорії працівників.

Крім того, Урядом було визначено, що посадові оклади і умови оплати праці працівників ЦСССДМ визначаються за ЄТС. Такі зміни з 29.07.2016 р. внесені постановою № 462, а також нові умови оплати праці таких працівників прописані в додатку 3 до наказу № 526.

Такі зміни — ні що інше, як зміна істотних умов праці. Крім того, практично усіх працівників ЦСССДМ (окрім директора, оскільки у нього не помінялося найменування посади) перевели на інші новостворені посади.

Оскільки для працівників ЦСССДМ встановлені нові умови оплати праці (оплата за ЄТС), для цілей індексації зарплати слід орієнтуватися на підвищення окладів для працівників за ЄТС.

Останнє підвищення окладів для працівників з оплатою за ЄТС було в січні 2017 року («базовий» місяць). Обчислення ІСЦ для поточної індексації здійснюватиметься з лютого — місяця, який настає за місяцем підвищення окладу.

Право на індексацію зарплати для «базового» січня 2017 року настало в червні 2017 року. Коефіцієнт індексації склав 3,7 % (1,01 лютий х 1,018 березень х 1,009 квітень х 100 - 100), сума індексації 62,31 грн. (1684 грн. х 3,7 %).

На цей же коефіцієнт індексують зарплату і в липні 2017 року.

НОВА ПОСАДА В ДЕРЖОРГАНІ

Приклад 2. У березні 2017 року в держоргані була створена (введена в штатний розпис) нова посада держслужбовця (головного фахівця з посадовим окладом 3200 грн.). У квітні 2017 року на цю посаду був прийнятий працівник. Який місяць є «базовим»? Чи індексувати в червні 2017 року його зарплату?

Як було сказано вище, у бюджетній сфері посадові оклади підвищують тільки на підставі відповідних нормативно-правових актів. Поява нової посади в штатному розписі не є новою посадою в держоргані на законодавчому рівні. Тому якщо в штатний розпис держоргану була введена нова посада, то розмір посадового окладу за нею буде встановлений згідно з вимогами відповідної постанови КМУ. Це означає, що для індексації зарплати працівників бюджетної сфери, прийнятих на новостворені посади, слід орієнтуватися не на місяць введення посади в штатний розпис, а на місяць останнього законодавчого підвищення окладу для цієї посади (згідно з нормативно-правовими актами). У цьому випадку для індексації використовуємо п. 102 Порядку № 1078.

Так, оклади держслужбовців останній раз підвищувалися в січні 2017 року згідно з постановою № 15. Отже, якщо у березні 2017 року в штатний розпис держоргану була введена нова посада держслужбовця, то при індексації зарплати працівника, прийнятого на таку посаду, слід орієнтуватися на останнє законодавче підвищення окладів для цієї категорії працівників, тобто «базовим» місяцем буде січень 2017 року.

Право на індексацію зарплати для «базового» січня 2017 року настало в червні 2017 року. Коефіцієнт індексації склав 3,7 % (1,01 лютий х 1,018 березень х 1,009 квітень х 100 - 100), сума індексації 62,31 грн. (1684 грн. х 3,7 %).

На цей же коефіцієнт індексують зарплату і в липні 2017 року.

ОМС: У ГРУДНІ 2016 РОКУ ЗБІЛЬШИЛИ ОКЛАД ЗГІДНО З «ВИЛКОЮ» ОКЛАДІВ

Приклад 3. До 26.05.2017 р. в ОМС для посади начальника самостійного управління був передбачений діапазон розмірів посадового окладу 1785 — 1834 грн. (додаток 51 до постанови № 268). З 1 грудня 2015 року в штатному розписі оклад начальникові управління був установлений на рівні нижньої межі — 1785 грн. З 1 грудня 2016 року посадовий оклад за цією посадою встановили на рівні верхньої межі (1834 грн.). Чи був грудень 2016 року «базовим»? З 26.05.2017 р. оклад працівника збільшили до 5500 грн. Як індексувати зарплату такого працівника?

Нагадаємо: до 26.05.2017 р. останнє законодавче підвищення окладів посадовим особам ОМС було в грудні 2015 року згідно з постановою № 1013. Підвищення торкалося усіх найменувань посад у встановлених діапазонах (нижньої і верхньої межі) розміру посадових окладів. Тому збільшення з 01.12.2016 р. розміру посадового окладу з нижньої межі на верхню не вплинуло на зміну «базового» місяця. Такому працівникові повинні були продовжувати виплачувати суму індексації, визначену від останнього законодавчого підвищення окладу, — грудня 2015 року. Сума поточної індексації (з розрахунку на повну ставку за повністю відпрацьований місяць) для такого працівника складала:

— у грудні 2016 року — лютому 2017 року — 150,40 грн. (1600 х 9,4 %);

— у березні і квітні 2017 року — 217,60 грн.(1600 х 13,6 %);

— у травні 2017 року — 229,02 грн. (1684 х 13,6 %). Проте це травнева сума індексації за повний місяць при старому окладі (1834 грн.). Її виплачують пропорційно відпрацьованим дням до 26.05.2017 р.

Зверніть увагу: в травні 2017 року слід було переглянути суму індексації, оскільки згідно з постановою № 353 з 26.05.2017 р. посадовим особам ОМС були підвищені посадові оклади.

Отже, індексація за травень (229,02 грн.) до підвищення окладів виплачується пропорційно відпрацьованому часу. Її сума (за умови повністю відпрацьованих днів з 1 по 25 травня) складе:

229,02 грн. : 20 роб. дн. х 16 роб. дн. = 183,22 грн.

Для визначення долі індексації після підвищення окладів треба порівняти суму підвищення зарплати з сумою можливої індексації. У порівняльних розрахунках беруть участь усі складові зарплати, що не мають разового характеру. Причому виплати, розмір яких може мінятися з місяця в місяць (наприклад, надбавки за високі досягнення в праці або ж щомісячні премії) враховують виходячи з розміру, встановленого в місяці підвищення посадового oклaду. А ось доплата до М3П при проведенні порівняльних розрахунків не враховується.

Елементи зарплати

Зарплата до підвищення, грн.

Зарплата після підвищення, грн.

Сума підвищення,

грн.

Оклад

1834

5500

3666

Ранг

90

90

0

Надбавка за вислугу років, 15 %

288,60

((1834 + 90) х 15 %)

838,50

((5500 + 90) х 15 %)

549,90

Надбавка за високі досягнення в праці, 30 %

663,78

((1834 + 90 + 288,60) х 30 %)

1928,55

((5500 + 90 + 838,50) х 30 %)

1264,77

Премія, 10 % посадового окладу

183,40

(1834 х 10 %)

550

(5500 х 10 %)

366,60

Разом

3059,78

8907,05

5847,27

Як видно з розрахунків, сума підвищення зарплати 5847,27 грн. (8907,05 - 3059,78) перевищила суму можливої індексації — 229,02 грн. (у цьому випадку навіть підвищення самого окладу на 3666 грн. (5500 - 1834) перевищує індексацію, що склалася, — 229,02 грн.). Тому з 26 травня 2017 року працівник втрачає право на індексацію. Травень 2017 року стає новим «базовим» місяцем.

Зарплату з 26 по 31 травня не індексують. Не індексують зарплату такого працівника ні в червні, ні в липні 2017 року (не настає права).

СЛУЖБОВЦІ В ОМС: ЯК РОЗРАХУВАТИ ІНДЕКСАЦІЮ-РІЗНИЦЮ

Приклад 4. Діловоду ОМС з 26.05.2017 р. встановлений посадовий оклад у розмірі 1895 грн. (до підвищення розмір окладу складав 1723 грн.), а також надбавка за вислугу років у розмірі 20 %. Щомісячних премій не виплачувалося ні в травні, ні в червні 2017 року. Водночас зарплата такого працівника менша за мінімальну, і йому нараховують доплату до МЗП. Загальний розмір зарплати працівника до і після підвищення складає 3200 грн. Як індексувати зарплату такого працівника після підвищення окладів? Чи враховувати при проведенні порівняльних розрахунків доплату до МЗП?

Щоб визначити долю індексації після підвищення окладів, треба порівняти суму зарплатного підвищення з сумою можливої індексації в місяці підвищення окладу. Розрахуємо суму зарплати діловода за повністю відпрацьований місяць до і після підвищення з урахуванням усіх постійних складових зарплати.

Важливо! Доплата до МЗП при проведенні порівняльних розрахунків не враховується.

Тому незважаючи на те, що в наведеному прикладі загальний дохід (зарплата) працівника за місяць до і після підвищення окладу не змінився, і складає 3200 грн., в порівнянні братиме участь не уся сума зарплати працівника, а оклад і надбавка за вислугу років.

Далі визначимо суму можливої індексації за травень 2017 року. Вона складає 229,02 грн.(1684 грн. х 13,6 %).

Як видно з розрахунків, сума підвищення зарплати за повний місяць 206,40 грн. (2274 - 2067,60) не перевищила суму можливої індексації 229,02 грн. Тому суму індексації з урахуванням підвищення (індексацію-різницю) за повний місяць визначаємо так: 229,02 - 206,40 = 22,62 (грн.).

Оскільки підвищення посадового окладу відбулося з 26.05.2017 р., то суму індексації за період з 26.05.2017 р. по 31.05.2017 р. треба розрахувати пропорційно робочим дням, що припадають на цей період: 22,62 грн. : 20 роб. дн. x 4 роб. дн. = 4,52 грн.

Крім того, необхідно нарахувати індексацію за період до підвищення окладів. Її суму визначаємо пропорційно відпрацьованим дням до підвищення: 229,02 грн. : 20 роб. дн. х 16 роб. дн. = 183,22 грн.

Елементи зарплати

Зарплата до підвищення, грн.

Зарплата після підвищення, грн.

Сума підвищення,

грн.

Оклад

1723

1895

172

Надбавка за вислугу років, 20 %

344,60

(1723 х 20 %)

379

(1895 х 20 %)

34,40

Разом

2067,60

2274

206,40

Розрахуємо загальну суму зарплати працівника за травень 2017 року:

1378,40 + 275,68 + 183,22 + 379 + 75,80 + 4,52 + 903,38 = 3200 (грн.),

де 1378,40 — сума оплати за окладом до підвищення (1723 грн. : 20 роб. дн. x 16 роб. дн.);

275,68 — сума надбавки за вислугу років до підвищення (1378,40 грн. х 20 %);

183,22 — сума індексації за період з 1 до 26 травня (229,02 грн. : 20 роб. дн. х 16 роб. дн.);

379 — сума оплати за окладом після підвищення (1895 грн. : 20 роб. дн. x 4 роб. дн.);

75,80 — сума надбавки за вислугу років після підвищення (379 грн. х 20 %);

4,52 — сума індексації-різниці після підвищення (22,62 грн. : 20 роб. дн. х 4 роб. дн.);

903,38 — доплата до МЗП.

Травень 2017 року став «базовим» місяцем. Для подальшої індексації з червня 2017 року починають розрахунок ІСЦ наростаючим підсумком. При цьому в наступних місяцях, до чергового підвищення окладу, у працівника збережеться розрахована сума індексації (індексація-різниця) у розмірі 22,62 грн.

У липні 2017 року зарплата діловода за повністю відпрацьований місяць складе: 1895 оклад + 379 надбавка за вислугу років + 22,62 індексація + 903,38 доплата до МЗП = 3200 (грн.).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити