Об’єднання тергромад із суміжних районів

В обраному У обране
Друк
Брусенцова Яна, юрист
Держслужбовець Червень, 2017/№ 6
У квітні набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей добровільного об’єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів» від 14.03.2017 р. № 1923-VIII. Прийняття цього законодавчого акта чекали ті територіальні громади, які виявили бажання об’єднатися, але розташовані в межах різних районів. Відтепер така можливість їм надана завдяки прийнятому Закону. У цій статті ми поговоримо про основні положення зазначеного нормативно-правового акта.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

ЗК — Земельний кодекс України.

Закон № 1923 — Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей добровільного об’єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів» від 14.03.2017 р. № 1923-VIII.

Закон № 586 — Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.99 р. № 586-XIV.

Закон № 157 — Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 р. № 157-VIII.

Слід одразу зазначити, що Законом № 1923 було внесено зміни до низки інших законодавчих актів: Земельного кодексу України, Закону «Про місцеві державні адміністрації» та Закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Розглянемо їх.

ЗМІНИ ДО ЗК

Зміни, які були внесені до ЗК, стосуються перерозподілу певних повноважень у галузі земельних відносин між деякими органами, зокрема: Верховною Радою України, Верховною Радою АР Крим, обласними радами, Київською і Севастопольською міськими радами, районними радами, місцевими державними адміністраціями, Радою міністрів АР Крим та КМУ. Що ж змінилося?

З набуттям чинності Законом № 1923 в ЗК, у статтях якого закріплені повноваження перелічених вище органів, було змінено:

Відповідна норма, до якої були внесені зміни

Орган, повноваження якого закріплені

Зміна, що відбулася

п. «ж» ст. 7

Верховна Рада АР Крим

виключено норму, яка передбачала внесення до Верховної Ради України пропозицій щодо встановлення та зміни меж районів, міст

п. «є» ст. 8

обласні ради

виключено норму, яка передбачала внесення до Верховної Ради України пропозицій щодо встановлення та зміни меж районів, міст

п. «к» ст. 9

Київська та Севастопольська міські ради

виключено норму, яка передбачала внесення у встановленому порядку пропозицій до Верховної Ради України щодо встановлення та зміни меж міст

п. «д» ст. 10

районні ради

виключено норму, яка передбачала внесення до Верховної Ради АР Крим, обласних рад пропозицій щодо встановлення і зміни меж районів, міст

ч. 1 ст. 13

КМУ

доповнено новим п. «е-1» такого змісту:

«е-1) внесення до Верховної Ради України пропозицій щодо встановлення та зміни меж районів, міст»

ч. 1 ст. 16

Рада міністрів АР Крим

доповнено новим п. «д-1» такого змісту:

«д-1) внесення до КМУ пропозицій щодо встановлення та зміни меж районів, міст»

ч. 1 ст. 17

місцеві державні адміністрації

доповнити новим п. «є-1» такого змісту:

«є-1) внесення до КМУ пропозицій щодо встановлення та зміни меж районів, міст у порядку, визначеному Законом»

Крім іншого, змін зазнала ст. 174 ЗК, ч. 1 якого відтепер має оновлений зміст:

— попередня редакція: «Рішення про встановлення і зміну меж районів і міст приймається Верховною Радою України за поданням Верховної Ради АР Крим, обласних, Київської чи Севастопольської міських рад»;

— нова редакція: «Рішення про встановлення і зміну меж районів і міст приймається Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України»

Тож, як бачимо, з 16.04.2017 р. змінюється вертикаль та перелік суб’єктів, які подають пропозиції до Верховної Ради України щодо встановлення та зміни меж районів і міст.

ЗМІНИ ДО ЗАКОНУ № 586

Тут усе просто. Враховуючи розширення повноважень місцевих державних адміністрацій, відповідних змін зазнала ст. 21 Закону № 586, яку було доповнено новим п. 12, що відтепер передбачає: саме місцева державна адміністрація вносить до КМУ пропозиції щодо встановлення та зміни меж районів, міст у порядку, визначеному законом.

ЗМІНИ ДО ЗАКОНУ № 157

Зміни, внесені до Закону № 157, визначають особливості такої процедури, як зміна меж районів, що ставиться в залежність від суб’єктів, які об’єднуються.

Так, зокрема, ст. 7 Закону № 157 було доповнено новою ч. 9, яка відтепер передбачає, що якщо до складу об’єднаної територіальної громади увійшла територіальна громада (територіальні громади), розташована на території суміжного району, розширенню підлягають межі району, на території якого розташований адміністративний центр утвореної об’єднаної територіальної громади. При цьому уточнюється, що в такому разі проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж району розробляється відповідно до:

— постанови Ради міністрів АР Крим;

— розпорядження голови обласної державної адміністрації.

Крім іншого, ст. 7 Закону № 157 було доповнено новою ч. 10, у якій визначено, що утворення об’єднаної територіальної громади, до складу якої увійшли територіальна громада міста республіканського АР Крим або обласного значення і територіальна громада (територіальні громади) села, селища, іншого міста суміжного району, зміни меж районів не потребує. Тобто чекати на зміни меж району, від якого «піде» певна територіальна громада, аби стати складовою об’єднаної територіальної громади, не треба.

Відбулися зміни і в питаннях призначення перших виборів, які були досить болючими останнім часом. Аби спростити процедуру та зняти низку питань, ст. 8 Закону № 157 було доповнено новою ч. 13, яка передбачає, що в разі якщо до складу об’єднаної територіальної громади увійшли територіальні громади, розташовані на територіях суміжних районів:

1

рішення Центральної виборчої комісії про призначення перших виборів депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови об’єднаної територіальної громади приймається до зміни меж відповідних районів

2

загальний склад відповідних районних рад з цієї підстави не змінюється

3

депутати відповідних районних рад продовжують здійснювати свої повноваження до набуття повноважень депутатами районної ради наступного скликання, крім випадків, визначених законом

4

районні ради здійснюють передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст у власність об’єднаних територіальних громад, що утворюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, відповідних бюджетних установ та майна цих установ, розташованих на їхній території, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України. До завершення такого процесу передачі фінансування бюджетних установ, що здійснювалося за рахунок районних бюджетів, продовжує здійснюватися за рахунок відповідних районних бюджетів

Таким чином, законодавець уточнив питання, які турбували багатьох і стосувалися строку повноважень депутатів районних рад, які обиралися в межах певного району і від якого «від’єдналася» певна територіальна громада. Це, у свою чергу, тягне (за загальними правилами) зменшення кількості виборців, а відповідно, і склад районної ради. Відтепер це питання зняте.

Крім іншого, законодавець закріпив для районних рад обов’язок здійснити передачу із спільної власності територіальних громад у власність об’єднаних територіальних громад. Але тут треба враховувати, що така передача здійснюється за певних умов: об’єднана територіальна громада має бути утворена згідно із Законом та перспективним планом формування територіальних громад. Як буде працювати ця норма на практиці, покаже час. На думку редакції, під час застосування цієї норми щонайменше не можна забувати про іншу норму, яка передбачена п. 10 Прикінцевих положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР (ср. 025069200). У ній, зокрема, закріплено, що за пропозицією сільських, селищних, міських рад районні, обласні ради повинні приймати рішення про передачу до комунальної власності відповідних територіальних громад окремих об’єктів, спільної власності територіальних громад, які розташовані на їхній території і задовольняють колективні потреби виключно цих територіальних громад.

І нарешті, ст. 7 Закону № 157 було доповнено новою ч. 14, у якій законодавець передбачив випадок, коли до призначення чергових виборів до районних рад Верховна Рада України не прийняла рішення про зміну меж відповідних районів, території яких мають зазнати змін внаслідок утворення об’єднаної територіальної громади. У цій ситуації законодавець говорить про те, що виборці, які належать до такої об’єднаної територіальної громади, реалізують своє право обирати депутатів районної ради району, на території якого розташований адміністративний центр цієї об’єднаної територіальної громади. Вибори депутатів таких рад організовуються і проводяться в порядку, визначеному Законом України «Про місцеві вибори» від 14.07.2015 р. № 595-VIII, з урахуванням таких особливостей:

1

загальний склад районної ради району, на території якого не розташований адміністративний центр об’єднаної територіальної громади, та кількість виборчих округів, що мають бути утворені на території відповідного району, визначаються без урахування виборців, які належать до об’єднаної територіальної громади на території цього району, та відповідних адміністративно-територіальних одиниць

2

загальний склад районної ради району, на території якого розташований адміністративний центр об’єднаної територіальної громади, та кількість виборчих округів, що мають бути утворені на території відповідного району, визначаються з урахуванням виборців, які належать до такої об’єднаної територіальної громади і проживають на території суміжних районів, та відповідних адміністративно-територіальних одиниць

Ось так, начебто, просто були вирішені ті питання, які заважали здійснити утворення об’єднаних територіальних громад із суміжних районів. Як будуть реалізовуватися наведені нами новели на практиці, залишається лише чекати. Ми, зі свого боку, обіцяємо відстежувати появу підзаконних актів, які будуть прийняті на виконання Закону № 1923, та висвітлювати на сторінках нашого видання. Практичні аспекти впровадження вказаного законодавчого акта також не будемо залишати осторонь. Тож чекайте на нові публікації.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити