Щодо правомірності направлення запитів для отримання інформації в частині забезпечення вимог антикорупційного законодавства*

В обраному У обране
Друк
Держслужбовець Червень, 2017/№ 6
Лист Міністерства юстиції України від 04.05.2017 р. № 16951/9158-0-32-17/11

* Назва редакційна. — Прим. ред.

<витяг>

Міністерством юстиції розглянуто звернення <...> щодо надання роз’яснення правомірності дій в частині направлення запитів для отримання інформації, необхідної для забезпечення вимог антикорупційного законодавства, і в межах компетенції повідомляється про таке.

Департаментом захисту економіки Національної поліції України у своєму листі від 14 січня 2017 року № 378/39/04-2017 зазначено, що запитувана інформація необхідна для проведення перевірки дотримання вимог антикорупційного законодавства суб’єктами, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (далі — Закон), з метою вжиття заходів щодо запобігання, виявлення та припинення правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Щодо цього насамперед необхідно зазначити, що Законом до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції віднесено органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції (стаття 1 Закону). При цьому відповідальним за забезпечення формування та реалізацію державної антикорупційної політики визначено Національне агентство з питань запобігання корупції (далі — Національне агентство) (частина перша статті 4 Закону).

<...>

Національне агентство має право, зокрема, отримувати заяви фізичних та юридичних осіб про порушення вимог цього Закону, проводити за власною ініціативою перевірку можливих фактів порушення вимог цього Закону; вносити приписи про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених цим Законом; ініціювати проведення службового розслідування, вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, надсилати до інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції матеріали, що свідчать про факти таких правопорушень; складати протоколи про адміністративні правопорушення, віднесені законом до компетенції Національного агентства, застосовувати передбачені законом заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення.

У випадках виявлення порушення вимог Закону Національне агентство вносить керівнику відповідного органу, підприємства, установи, організації припис щодо усунення порушень законодавства, проведення службового розслідування, притягнення винної особи до встановленої законом відповідальності.

У разі виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, уповноважені особи Національного агентства складають протокол про таке правопорушення, який направляється до суду згідно з рішенням Національного агентства. У разі виявлення ознак іншого корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення Національне агентство затверджує обґрунтований висновок та надсилає його іншим спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції.

До завдань та повноважень Національної поліції жодним законодавчим актом не віднесено питання проведення перевірки з дотримання вимог антикорупційного законодавства суб’єктами, на яких поширюється дія Закону, чи будь-яких контрольних функцій у цій сфері. Відповідно до положень статті 2 Закону України «Про Національну поліцію» (далі — Закон про поліцію) завданнями поліції є надання поліцейських послуг, зокрема у сферах охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, протидії злочинності. Згідно зі статтею 23 Закону про поліцію поліція відповідно до покладених на неї завдань вживає заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень; припиняє виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення (далі — КУпАП); уповноваженим на те посадовим особам органів внутрішніх справ (Національної поліції) надано право складати протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією за статтями 1724 — 1729 КУпАП.

Аналіз адміністративної практики показує, що приводами для порушення адміністративної справи є: заява або повідомлення підприємств, установ, організацій, посадових осіб, представників влади, громадськості, громадян (свідків, потерпілих, інших зацікавлених осіб); повідомлення, опубліковані в пресі; безпосереднє виявлення правоохоронними органами ознак правопорушення. Водночас справа може бути порушена у разі, якщо об’єктивні дані свідчать про наявність ознак адміністративного правопорушення. Єдиною матеріальною підставою порушення адміністративної справи є склад адміністративного правопорушення.

Системний аналіз положень законодавства вказує на те, що тільки у разі наявності конкретного факту виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції вправі запитувати інформацію від посадових осіб органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб, необхідну для виконання покладених на них завдань. Такі факти можуть бути відомі, зокрема, при здійсненні уповноваженим органом контрольних функцій або у зв’язку із надходженням заяви чи повідомлення про порушення вимог Закону.

Однак у листі Департаменту захисту економіки Національної поліції України не вказано передбачених законодавством підстав для витребовування запитуваних документів та інформації.

З огляду на викладене зазначаємо про відсутність правових підстав для надання Полтавською обласною радою запитуваних документів та інформації.

Заступник міністра з питань європейської інтеграції Сергій Петухов

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити