В ОМС підвищено оклади посадових осіб і службовців: вивчаємо зміни до постанови № 268

В обраному У обране
Друк
Коновал Світлана, головний спеціаліст відділу оплати праці в бюджетній сфері Департаменту заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України
Держслужбовець Червень, 2017/№ 6
На сьогодні при нарахуванні зарплати в ОМС, як і раніше, керуються «багатостраждальною» постановою КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268. З 26 травня 2017 року додатки 48 – 55 до цієї постанови викладені у новій редакції. Що змінилось у системі оплати труда працівників ОМС?

Так, у постанові КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268 (далі — постанова № 268), змінені і викладені у новій редакції додатки 48 – 55. Головним чином цими змінами збільшено розміри окладів абсолютно всіх посадових осіб місцевого самоврядування і службовців в ОМС, що представлені в додатках 48 – 55 до постанови № 268.

Що примітно, мінімальний розмір окладу посадової особи місцевого самоврядування складає 2000 грн. (розмір окладу для посади спеціаліста згідно з додатком 54 до постанови № 268), і саме такий мінімальний розмір окладу передбачений для держслужбовців (див. постанову КМУ «Питання оплати праці працівників державних органів» від 18.01.2017 р. № 15. Тоді як мінімальний розмір окладу для службовця в ОМС установлений на рівні 1895 грн. (розмір окладу для посад діловода, архіваріуса, експедитора органів прокуратури і судів, експедитора згідно з додатком 55 до постанови № 268), і такий мінімальний розмір окладу встановлений для працівників, які виконують функції з обслуговування держорганів.

Тож з урахуванням змін, зарплату посадовим особам місцевого самоврядування і службовцям в ОМС слід нараховувати виходячи з нових розмірів окладів з 26.05.2017 р. Це означає, що вказаним працівникам зарплату за травень 2017 року необхідно розрахувати: до 26.05.2017 р. — виходячи з колишніх розмірів окладів, а з 26.05.2017 р. — виходячи з нових розмірів окладів.

Увага! Оскільки в ОМС збільшено розміри окладів для всіх посадових осіб місцевого самоврядування і службовців, доцільно затвердити новий штатний розпис. Або ж для ОМС із невеликою штатною чисельністю нові оклади можна затвердити шляхом внесення змін до діючого штатного розпису. При цьому обов’язково затвердити такі зміни (новий штатний розпис) розпорядженням керівника ОМС.

Водночас, постановою, що коментується, не лише збільшено розміри окладів для посадових осіб місцевого самоврядування і службовців в ОМС, але і передбачено ряд змін, на які варто звернути особливу увагу. Про них і поговоримо далі.

Зарплата працівників апарату (секретаріату) обласних, Київської і Севастопольської міських рад. Додаток 48 до постанови № 268 поповнився новими посадами і, відповідно, окладами для них. Так, доповнені посади для апарату (секретаріату) обласних, Київської і Севастопольської міських рад: голова ради, Київський міський голова, перший заступник голови ради, заступник міського голови — секретар Київської міської ради, заступник голови ради. До речі, зі схеми посадових окладів, наведеної в додатку 48 до постанови № 268, виключена градація розмірів окладів залежно від групи міст.

Тепер на працівників, які обіймають указані посади, не поширюється дія постанови КМУ «Про оплату праці керівників Верховної Ради та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, обласних, Київської та Севастопольської міських рад» від 30.06.2005 р. № 512 (п. 2 постанови, що коментується). Тобто з 26.05.2017 р. при визначенні зарплати за наведеними вище посадами слід керуватися постановою № 268, зокрема — додатком 48 (при визначенні окладів).

З метою приведення у відповідність норм постанови № 268 для нарахування зарплати головам обласних рад і їх заступникам викладений у новій редакції абз. 2 п. 6 постанови № 268 (ср. 025069200). Уточнено, що їх преміювання, установлення їм надбавок, надання матеріальної допомоги здійснюються в порядку і розмірах, установлених постановою № 268, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про вказані виплати приймається відповідною радою (у цьому випадку — обласною). Нагадаємо, що в абз. 2 п. 6 постанови № 268 так само, як і раніше, є аналогічні приписи стосовно сільських, селищних і міських голів, голів районних і районних у містах рад та їх заступників.

Оклади для посадових осіб об’єднаних територіальних громад (далі — ОТГ). З 26.05.2017 р. в додатках 50 і 51 до постанови № 268 чітко визначено оклади, зокрема, для керівних працівників і спеціалістів виконавчих комітетів сільських, селищних рад, що представляють інтереси ОТГ, а також оклади працівників і спеціалістів департаментів, управлінь, відділів виконавчих органів сільських, селищних рад, що представляють інтереси ОТГ. Для цього в схемах посадових окладів, наведених у додатках 50 і 51 до постанови № 268, виділена спеціальна графа якраз для визначення окладів за вказаними посадами у виконавчому комітеті ОТГ.

Зважаючи на такі уточнення, більше не актуальний припис абз. 4 п. 1 постанови № 268 про те, що умови оплати праці посадових осіб ОТГ визначаються відповідним ОМС виходячи з умов оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування і схем посадових окладів згідно з додатками 50 і 51. Саме із цієї причини абз. 4 п. 1 постанови № 268 вилучений.

Водночас у додатку 54 до постанови № 268 тепер визначені оклади для керівних працівників і спеціалістів апарату сільських і селищних рад та їх виконавчих комітетів, які не увійшли до складу ОТГ. Зверніть увагу: зі схеми посадових окладів, указаної в додатку 54 до постанови № 268, вилучена посада старости і розміри окладів за цією посадою. Пояснюється це тим, що розмір окладу за посадою «староста» тепер визначають згідно з додатком 50 до постанови № 268.

Надбавка за «працедосягнення». З 26.05.2017 р. можна встановлювати надбавку за високі досягнення в праці або за виконання особливо важливої роботи сільським, селищним головам, їх заступникам та іншим керівним працівникам, спеціалістам апарату сільських, селищних рад і їх виконавчих органів (посадові оклади визначають за додатком 54 до постанови № 268). Це стало можливим у зв’язку зі скасуванням норми абз. 3 п.п. «в» п.п. 1 п. 2 постанови № 268, у якій і йшлося про заборону на встановлення такої надбавки названим посадовим особам місцевого самоврядування.

Нагадаємо, що вказана обмежуюча норма була введена постановою КМУ від 27.05.2009 р. № 504 (набула чинності 30.05.2009 р.). Одночасно цією ж постановою вводилося підвищення посадових окладів на 50 % для сільських, селищних голів, їх заступників та інших керівних працівників, спеціалістів апарату сільських, селищних рад і їх виконавчих органів.

Оскільки постановою № 268 для вказаних працівників введено нові розміри окладів, які не потребують «дотягування» до мінімальних гарантій, то тепер 50-процентне підвищення окладів більше не застосовується до окладів сільських, селищних голів, їх заступників та інших керівних працівників, спеціалістів апарату сільських, селищних рад і їх виконавчих органів. Із цієї причини їм і повернено право на виплату надбавки за високі досягнення в праці або за виконання особливо важливої роботи (надбавку встановлюють згідно з п.п. «в» п.п. 1 п. 2 постанови № 268).

Умова для введення посади «адміністратор». Постановою № 268 зроблено уточнення стосовно введення посади «адміністратор». Так, посада адміністратора вводиться у виконавчому органі міської ради міста обласного та/або республіканського АР Крим значення, а також у виконавчому органі міської ради міста районного значення, сільської або селищної ради (як того, що ввійшов, так і того, що не ввійшов до складу ОТГ) у разі створення центру надання адміністративних послуг відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 р. № 5203-VI (примітки додатків 50, 51 і 54 до постанови № 268).

Оклади службовців. З 26.05.2017 р. у додатку 55 до постанови № 268 визначені розміри окладів виключно для службовців апарату (секретаріату) ОМС і органів прокуратури.

Тепер у цьому додатку не йдеться про розміри окладів для службовців апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, місцевих державних адміністрацій, судів та інших органів. Річ у тім, що для них оклади тепер установлені в іншій нормативній базі — зокрема, у постанові КМУ від 18.01.2017 р. № 15.

Підіб’ємо підсумок. Постановою, що коментується, збільшено розміри посадових окладів для посадових осіб місцевого самоврядування (викладено в новій редакції додатки 48 – 54 до постанови № 268) і службовців в ОМС (викладено у новій редакції додаток 55 до постанови № 268). Причому зарплату за вказаними посадами виходячи з нових розмірів посадових окладів слід нараховувати з 26.05.2017 р.

А ось для робітників, які обслуговують ОМС, розміри окладів залишилися на колишньому рівні. Річ у тім, що розміри окладів для них визначені в наказі Мінпраці «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від 02.10.96 р. № 77, а його норм правки не торкнулися.

ВІД РЕДАКЦІЇ

Підвищення окладів наприкінці місяця тягне за собою «шлейф» бухгалтерських розрахункових нюансів. Позначимо їх.

Нарахування зарплати. Зарплату за травень 2017 року доведеться розрахувати за двома періодами:

— з 1 по 25 травня — згідно зі старими посадовими окладами. Відповідно, нарахувати суми надбавок і доплат, залежні від таких окладів;

— з 26 по 31 травня — за новими умовами й окладами. Ще раз підкреслимо: посадові особи ОМС (керівні працівники і фахівці) апарату сільських і селищних рад, їх виконавчих органів (які не ввійшли до складу ОТГ) і посадові оклади яких визначаються за додатком 54 до постанови № 268, уже з 26.05.2017 р. мають право на надбавку за високі досягнення в праці або за виконання особливо важливої роботи.

Якщо зарплата за травень 2017 року була нарахована без урахування нових окладів, то в червні цього року необхідно буде зробити перерахунок і донарахувати зарплату.

Індексація зарплати. Суму зарплатної індексації за травень-2017 посадовим особам і службовцям ОМС доведеться також розрахувати, розділивши на періоди до і після 26-го числа.

Оскільки травень — місяць підвищення посадових окладів (новий базовий місяць), то цього місяця проводимо порівняльні розрахунки. Порівнюємо суму можливої індексації травня і суму підвищення зарплати виходячи з умови повністю відпрацьованого місяця в нових умовах.

Сума можливої індексації від базового грудня 2015 року (місяця останнього законодавчого підвищення окладів) у травні складає: 1684 грн. х 13,6 % = 229,02 грн.

Оскільки оклади підвищилися не з 1-го числа місяця, а з 26-го, то до 26.05.2017 р. зарплатну індексацію необхідно нарахувати на старих умовах, але пропорційно відпрацьованому часу в цьому періоді. Отже, за відпрацьовані робочі дні травня з 1-го по 25-те число (16 робочих днів) її «пропорційна» сума складе: 229,02 грн. : 20 р. дн. (норма травня) х 16 р. дн. = 183,22 грн. Тому якщо працівник відпрацював з 01.05.2015 р. по 25.05.2017 р. включно, йому необхідно нарахувати суму травневої індексації в розмірі 183,22 грн.

Нарахування індексації за період з 26.05.2017 р. по 31.05.2017 р. (як і подальше її нарахування в червні-2017) можливе тільки для службовців з найменшим новим окладом 1895 грн. (наприклад, діловод), та й то тільки якщо в нього відсутні інші постійні складові зарплати: надбавки і доплати, а також виробничі премії (виплачувані в травні).

Давайте поглянемо. Найменша сума підвищення посадового окладу складає:

— для посадових осіб ОМС — 277 грн. (2000 - 1723);

— службовців ОМС — 172 грн. (1895 - 1723).

Оскільки сума підвищення окладу посадових осіб ОМС з найменшим окладом перевищує можливу індексацію (277 > 229,02), то посадові особи ОМС утрачають право на індексацію за новими окладами, а значить, що за період з 26 по 31 травня 2017 року їх зарплату не індексують.

Така ж ситуація буде і в більшості службовців, посадові оклади яких по-новому складають 2049 грн. (оператор комп’ютерного набору) і вище, наприклад, секретар керівника (оклад 2089 грн.); касир або завідувач військово-обліковим бюро (оклад 2118 грн.) тощо.

Важливо! Посадові особи і більшість службовців ОМС утрачають право на індексацію: їх зарплату за період з 26 по 31 травня не індексують (у зв’язку з підвищенням посадових окладів).

За червень 2017 року їх зарплату також не індексують.

Службовцям з найменшим новим окладом 1895 грн. і без інших постійних складових зарплати (надбавок, доплат і премій) за період з 26 по 31 травня необхідно нарахувати індексацію-різницю в пропорційному розмірі: (229,02 грн. - 172 грн.) : 20 р. дн. х 4 р. дн. = 11,40 грн. За умови повністю відпрацьованого червня-2017 їм необхідно нарахувати індексацію-різницю в повній сумі (229,02 грн. - 172 грн. = 57,02 грн.).

Не забудьте: суму індексації включають в зарплату за відпрацьований час при порівнянні з мінзарплатою 3200 грн. (див. лист Мінсоцполітики від 13.02.2017 р. № 317/0/101-17/282). Це має значення при розрахунку доплати до МЗП.

Виплати «по-середньому»: що, коли і як коригуємо. Збільшити на коефіцієнт підвищення окладів необхідно і виплати, які розраховують згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100 (далі — Порядок № 100). Це означає, що коригувати потрібно середній заробіток для оплати відпустки, днів відрядження, матдопомоги в розмірі середнього заробітку, строку служби на особливий період (строкової і контрактної служби) тощо.

Проте доведеться врахувати ряд істотних нюансів.

Нагадаємо, що вимоги «коригувальної» норми (п. 10 Порядку № 100) установлюють:

— якщо законодавче підвищення окладів сталося в розрахунковому періоді — коригуємо зарплату, яка бере участь у розрахунку середньої, за проміжок часу до підвищення;

— якщо законодавче підвищення окладів сталося в період збереження середнього заробітку (наприклад, якщо оклад підвищений, коли працівник був у відпустці або проходив військову службу) — коригуємо вже розрахований середньоденний заробіток.

Відпустка. Розглянемо декілька варіантів з періодом надання відпустки і розрахунком відпускних.

1. Якщо початок і закінчення відпустки припадає на дату до 26.05.2017 р., тоді коригувати нічого не потрібно, адже законодавче оклади ще не підвищувалися.

2. «Перехідна» відпустка: почалася до 26.05.2017 р., але триває після цієї дати. У такому разі зарплату в розрахунковому періоді, а також з 1 по 25 травня — не коригуємо. Проте тут враховуємо, що під час відпустки працівника йому був підвищений оклад (з 26.05.2017 р.). Отже, це зобов’язує провести коригування вже нарахованих відпускних, але не за весь період, а за дні з дати підвищення — з 26.05.2017 р. по дату закінчення відпустки.

3. Початок відпустки припадає на період з 26 по 31 травня 2017 року. Тут підвищення окладів припадає на місяць надання відпустки. У цьому випадку на травневий коефіцієнт підвищення окладів коригують виплати, що включаються в розрахунок відпускних, за весь розрахунковий період (травень 2016 року — квітень 2017 року).

4. Відпустку надають з 1 червня і пізніше. Тоді в розрахунковому періоді (червень 2016 року — травень 2017 року):

— зарплату за червень 2016 року — по 25.05.2017 р. (включно) — коригують на травневий коефіцієнт;

— зарплату з 26.05.2017 р. по 31.05.2017 р. — не коригують (ураховують у фактично нарахованому розмірі).

Матдопомога до відпустки й інші виплати (у розмірі середнього заробітку). Для нарахованих і виплачених у травні 2017 року сум матеріальної допомоги (за середнім заробітком), як і сум компенсації за невикористану відпустку, вихідної допомоги розраховувати коефіцієнт коригування не потрібно. Такі виплати не є збереженням середнього заробітку за працівником (на відміну від відпустки або відрядження). Крім того, травень 2017 року для розрахунку цих виплат не увійде до розрахункового періоду.

Якщо ж такі виплати нараховуватимуться в червні 2017 року (або прив’язані до подій червня, наприклад, матдопомога на оздоровлення до відпустки з 1 червня, нарахована в травні), тоді травень-2017 потрапить у розрахунковий період, у якому сталося підвищення окладів. Отже, використовуємо загальний підхід:

— зарплату за розрахунковий період (квітень-2017 — по 25.05.2017 р.) потрібно відкоригувати на травневий коефіцієнт підвищення окладів;

— зарплату за період з 26.05.2017 р. по 31.05.2017 р. — коригувати не потрібно.

Увага! Коригуванню підлягають усі виплати, що враховуються при обчисленні середнього заробітку.

Наприклад, для розрахунку відпускних об’єктами коригування є:

— основна зарплата;

— надбавки і доплати;

— щомісячні премії та премії за підсумками роботи за рік;

— лікарняні і допомога по вагітності та пологах (що припадають на розрахунковий період);

— відпускні (що припадають на розрахунковий період);

— суми індексації зарплати.

У складі інших доплат згідно з п. 3 Порядку № 100 доплату до рівня МЗП також включають у розрахунок середньої зарплати в усіх випадках її збереження.

Важливо! Суму доплати до МЗП також коригують на коефіцієнт підвищення окладів.

Оклади робітників в ОМС — у травні-2017 без змін.

Нагадаємо, що для працівників, які обслуговують органи держвлади й ОМС, посадові оклади визначаються згідно з наказом Мінпраці «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від 02.10.96 р. № 77 (далі — наказ № 77). Наприклад, для водіїв автотранспорту, прибиральників службових приміщень, сторожів, двірників, підсобних робочих та ін.

У 2017 році востаннє їх посадові оклади, установлені в додатках 1 — 3 до наказу № 77, підвищувалися в січні 2017 року. Тоді розміри нових окладів для працівників ОМС розраховували пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, так званого «базового» тарифу за ЄТС. Штатні січневі оклади розраховували шляхом множення «схемних» окладів на коефіцієнт 1,35021 або ж штатні оклади грудня-2016 множили на коефіцієнт 1,19850 (детальніше див. консультацію фахівця Мінсоцполітики «Визначаємо оклади «обслуговуючим» працівникам з 1 січня 2017 року» // «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 1-2, с. 24). Нагадаємо: у 2017 році розміри штатних посадових окладів робітників ОМС перебувають у діапазоні 1958 — 2320 грн. Тобто, наприклад, для прибиральника службових приміщень, двірника, опалювача розмір посадового окладу у 2017 році складає 1958 грн.

Оскільки з 01.01.2017 р. «базовий» розмір посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду (1600 грн.) установлений на рівні прожиткового мінімуму для працездатної особи на 1 січня календарного року, протягом 2017 року посадові оклади робітників ОМС у зв’язку зі зростанням рівня прожитмінімуму підвищуватися не будуть.

Отже, робітникам ОМС у травні 2017 року зарплату не індексують (базовим залишається січень 2017 року).

Травневі відпускні потрібно нарахувати з урахуванням коефіцієнтів коригування зарплати в розрахунковому періоді (травень-2016 — квітень-2017):

— зарплату за травень — листопад 2016 року — коригуємо на коефіцієнт підвищення окладів з 1 грудня 2016 року і з 1 січня 2017 року;

— зарплату за грудень 2016 року — коригуємо на коефіцієнт підвищення окладів з 1 січня 2017 року;

— зарплату за січень — квітень 2017 року — не коригуємо (враховуємо за фактично нарахованою сумою).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити