Конкурс на посади державної служби категорій «Б» і «В»: проведення оцінювання кандидатів*

В обраному У обране
Друк
Держслужбовець Квітень, 2018/№ 4
Під час проведення конкурсу на зайняття посад категорій «Б» і «В» за рішенням конкурсної комісії може здійснюватися відео- або аудіофіксація. Про здійснення фіксації процедури проведення конкурсу за допомогою технічних засобів адміністратор оголошує перед початком відповідного етапу конкурсу. У разі здійснення аудіо- або відеофіксації ці записи зберігаються у державному органі протягом п’яти років.

* Матеріали підготовлені Управлінням з питань персоналу апарату Сумської обласної державної адміністрації. — Прим. ред.

Під час проведення конкурсу на зайняття посад категорій «Б» і «В» за рішенням конкурсної комісії може здійснюватися відео- або аудіофіксація.

Про здійснення фіксації процедури проведення конкурсу за допомогою технічних засобів адміністратор оголошує перед початком відповідного етапу конкурсу.

У разі здійснення аудіо- або відеофіксації ці записи зберігаються у державному органі протягом п’яти років.

ТЕСТУВАННЯ

З метою визначення рівня знань Конституції України, законодавства про державну службу, антикорупційного та спеціального законодавства проводиться тестування.

Перелік тестових питань для кандидатів на зайняття посади державної служби, затверджений наказом Нацдержслужби та Міністерства юстиції України 29 травня 2017 року № 110/1740/5 (зі змінами, внесеними згідно з наказом № 113/1780/5 (далі — Перелік № 110), містить 4 розділи питань:

І. Питання на перевірку знання Конституції України (включає 193 питання).

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про державну службу» (197 питань).

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції» (199 питань).

IV. Питання на перевірку знання спеціального законодавства (законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Конвенції про права осіб з інвалідністю, Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України) (120 питань).

Тестування складається державною мовою. Одне завдання включає 40 тестових питань, які обираються для кожного учасника тестування автоматично по 10 питань із кожного розділу. Кожне питання має чотири варіанти відповіді, один з яких є правильним. Загальний час тестування складає не більше 40 хв.

Перелік тестових питань на перевірку знання Конституції України, законодавства про державну службу, антикорупційного законодавства та спеціального законодавства з варіантами відповідей оприлюднений на веб-сайті Нацдержслужби за посиланням: http://nads.gov.ua/page/perelik-testovyh-pytan.

Не пізніше як за два робочих дні до початку проходження тестування на адресу адміністратора Нацдержслужби (test@nads.gov.ua) необхідно надіслати форму у форматі .xls (додаток 1), яка розміщена на веб-сайті Нацдержслужби за посиланням: http://nads.gov.ua/page/testuvannya-2.

Додаток 1

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові

Логін

Пароль

Час

Дата

Категорія

Порядковий номер вакансії

1

2

3

Зверніть увагу! Дата та час проведення тестування визначені в умовах проведення конкурсу на зайняття відповідної посади. З інструкцією по роботі в системі тестування можна ознайомитися на веб-сайті Нацдержслужби за посиланням: http://nads.gov.ua/page/testuvannya-2.

Адміністратор Нацдержслужби створює відповідний обліковий запис та надсилає логін і пароль кожного кандидата та пін-код для проведення тестування на електронну адресу державного органу, з якого відправлено відповідну інформацію.

Про дату та час, передбачений для тестування всіх кандидатів, їм повідомляється одним із доступних способів, обраних ними, зокрема у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку, не пізніше ніж за один робочий день до проходження такого тестування.

Тестування кандидатів на зайняття посад категорій «Б» і «В» проводиться у присутності не менше трьох членів конкурсної комісії.

Перед проходженням тестування:

— кожен кандидат пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

— адміністратор оголошує умови проведення тестування під підпис (додаток 2) та проводить короткий інструктаж по роботі у системі тестування Нацдержслужби;

— кандидату вручаються логін, пароль та пін-код для входу в свій обліковий запис на сайті Нацдержслужби.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України» документами, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, є:

1) паспорт громадянина України;

2) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

3) тимчасове посвідчення громадянина України;

4) дипломатичний паспорт;

5) службовий паспорт;

6) посвідчення особи моряка;

7) посвідчення члена екіпажу;

8) посвідчення особи на повернення в Україну

Додаток 2

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУВАННЯ

Перед проходженням тестування кожен кандидат пред’являє паспорт або документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

Тестування проводиться у приміщенні, облаштованому необхідною комп’ютерною технікою. Разом з Вами в приміщенні для тестування будуть присутні й інші кандидати.

Тестування передбачає виконання тестів на веб-сайті Нацдержслужби. Кожному конкурсанту буде надано логін, пароль та пін-код і відкрито доступ до сайту Нацдержслужби.

Тестування складається державною мовою.

Одне завдання включає 40 тестових питань, які обираються для кожного учасника тестування автоматично із загального переліку питань, затвердженого спільним наказом Нацдержслужби та Мін’юсту 29 травня 2017 року № 110/1740/5 (зі змінами).

Питання для кожного учасника тестування обираються автоматично з переліку питань. Кожне питання має чотири варіанти відповіді, одна з яких є правильною.

Загальний час проведення тестування складає до 40 хвилин.

Після закінчення часу, відведеного на складення тестування, проводиться автоматичне визначення результатів тестування програмним забезпеченням.

Для подальшої участі у конкурсі необхідно набрати щонайменше 24 бали (або 26 балів — для категорії «Б»).

Під час складання тестів заборонено користуватися будь-якими підручними засобами (кодексами, законами, планшетами, телефоном тощо), списувати та спілкуватися із іншими кандидатами.

У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт.

Після закінчення тестування просимо не закривати вікно, підізвати адміністратора конкурсу для фіксування результатів тесту.

Про дату і час проведення наступного етапу конкурсу Вас буде проінформовано не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня прийняття відповідного рішення одним із доступних способів, обраним Вами, зокрема у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку.

Організаційно-технічні моменти проведення тестування:

1. Якщо кількість кандидатів більше ніж кількість робочих місць у обладнаному приміщенні, за якими проводиться тестування, то проходження тестування кандидатами можна провести в декілька етапів.

2. Не обов’язково організовувати проведення тестування за юридичною адресою державного органу — його можна провести там, де дозволяє приміщення та технічні можливості.

3. Якщо кандидат не може ввійти в свій обліковий запис, необхідно спробувати скопіювати логін та пароль із надісланого Нацдержслужбою файлу і вставити у відповідні комірки при вході в обліковий запис.

4. Якщо час тестування (40 хвилин) сплив, відбудеться автоматичне завершення тесту.

Під час проведення тестування кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами (крім випадків, коли використання додаткових електронних приладів становить необхідність розумного пристосування), підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним.

У разі порушення умов тестування кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт (додаток 3), який підписується присутніми членами конкурсної комісії.

Після закінчення тестування здійснюється автоматичне визначення його результатів програмним забезпеченням, які фіксуються адміністратором у відомості про результати тестування за формою (додаток 4).

Додаток 3

Додаток 4

Адміністратор роздруковує звіт про результати тестування кожного кандидата, підписує такий звіт у кандидата та присутніх членів конкурсної комісії і додає його до відомості про результати тестування.

За бажанням кандидата адміністратор надає йому копію звіту про результати тестування, засвідчену службою управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс.

Для визначення кількості балів, набраних за підсумками тестування, використовується така система:

Категорія посади

Правильних відповідей

«Б»

0-25

26-33

34-40

«В»

0-23

24-31

32-40

Кількість балів

0

1

2

Кандидати, які за результатами тестування набрали 0 балів, а також кандидати, які не з’явилися для його проходження протягом часу, передбаченого для тестування всіх кандидатів, вважаються такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до чергового етапу конкурсу.

Кандидати, які набрали 1 або 2 бали, вважаються такими, що пройшли тестування. З інформацією про результати тестування та кількість отриманих балів кандидати ознайомлюються під час підписання відповідного звіту. Результати тестування відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії.

Повторне тестування не допускається, крім випадків, коли тестування було перервано або не відбулося з технічних або інших причин, незалежних від членів конкурсної комісії та кандидатів.

У такому разі призначається нова дата тестування та (або) час, про що кандидати повідомляються службою управління не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня прийняття відповідного рішення одним із доступних способів, обраним кандидатом, зокрема у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку.

Зверніть увагу! Якщо тестування переноситься на інший день, процедуру створення облікових записів (одержання логінів і паролів) необхідно повторити.

Кандидати, які під час конкурсу пройшли тестування, можуть протягом шести місяців з дня проходження тестування використати його результат для участі в іншому конкурсі.

Про прийняття відповідного рішення кандидати повідомляють шляхом подання до конкурсної комісії письмової заяви, яка подається разом з іншими документами, та копії звіту про результати тестування, засвідченого службою управління персоналом державного органу, в якому кандидат проходив тестування.

У такому разі кількість балів за результатами тестування визначається з урахуванням кількості наданих кандидатом правильних відповідей, зазначених у звіті про результати тестування, наданого кандидатом. До відомості про результати тестування додається такого копія звіту.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити