Питання присвоєння рангу особі, яка переходить з державної служби до органу місцевого самоврядування

В обраному У обране
Друк
Мацокін Андрій, головний редактор журналу "Держслужбовець"
Держслужбовець Квітень, 2018/№ 4
Який ранг присвоїти особі, що переводиться з посади державної служби категорії «В», де їй було присвоєно 9 ранг держслужбовця, до органу місцевого самоврядування на посаду 7 категорії, в межах якої передбачені 13-15 ранги, за умов, що класифікації категорій та рангів посад не збігаються?

За новим Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889 (далі — Закон № 889) класифікація категорій і рангів державних службовців відрізняється від класифікації категорій і рангів посадових осіб місцевого самоврядування, передбаченої чинним на сьогодні Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-III (далі — Закон № 2493).Відповідність співвідношення між рангами посадових осіб ОМС і держслужбовців при переході з державної служби на службу в ОМС не визначено!

Проблема у цьому питанні мала б бути усунена з прийняттям нового Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», але, на жаль, народні обранці відхилили проект нового Закону.

Законом № 889 встановлюється дев’ять рангів державних службовців. Статтею 39 цього Закону передбачено, що у разі переведення на нижчу посаду або звільнення з державної служби за державним службовцем зберігається раніше присвоєний йому ранг, якого держслужбовець може бути позбавлений лише за рішенням суду.

Порядок присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями визначаються Кабінетом Міністрів України.

Співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями встановлюється для випадків призначення осіб, яким присвоєно такі спеціальні звання, на посади державних службовців, на яких може бути присвоєно нижчий ранг. У такому разі особі присвоюється ранг державного службовця на рівні рангу, який вона мала відповідно до спеціальних законів.

На виконання цієї норми постановою КМУ від 20.04.2016 р. № 306 було затверджено Порядок присвоєння рангів державних службовців (далі — Порядок). Порядок присвоєння рангів передбачає, що «у разі призначення посадової особи органу місцевого самоврядування на посаду державного службовця, на якій може бути присвоєно нижчий ранг, особі присвоюється такий ранг державного службовця, який вона мала відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Співвідношення між рангами державних службовців та рангами посадових осіб місцевого самоврядування визначається з урахуванням категорії посад державної служби та посад в органах місцевого самоврядування.»

Водночас звертаємо увагу, що цей Порядок визначає механізм присвоєння державним службовцям рангів під час прийняття на державну службу та її проходження (п. 1 Порядку)! А тому застосовувати зазначений порядок для визначення рангу особі, яка переводиться з посади державної служби на посаду в орган місцевого самоврядування, не можна!

Відповідно до ст. 39 Закону № 889 у разі переходу на посаду нижчої категорії або звільнення з державної служби за державним службовцем зберігається раніше присвоєний йому ранг. Державний службовець може бути позбавлений рангу лише за рішенням суду.

Стаття 15 Закону № 2493 визначає, що при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування присвоюються ранги у межах відповідної категорії посад. Ранги присвоюються відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації, результатів роботи.

Ранги присвоюються одночасно з обранням (прийняттям) на службу в органи місцевого самоврядування або обранням (призначенням) на вищу посаду.

Особам, які призначаються на посади з випробувальним строком, ранги присвоюються після його закінчення, за результатами роботи. Особам, які призначені на посади і мають ранги посадових осіб місцевого самоврядування або ранги державного службовця, присвоєні за попереднім місцем роботи, надбавка за ранг у період випробувального строку виплачується відповідно до цих рангів.

Черговий ранг присвоюється за умови, якщо посадова особа успішно відпрацювала на займаній посаді не менш як 2 роки.

Посадова особа місцевого самоврядування може бути позбавлена присвоєного відповідно до цього Закону рангу лише за вироком суду.

Отже, з урахуванням зазначених норм питання присвоєння рангу переведеному держслужбовцю ОМС може вирішити декількома шляхами:

1. Державному службовцю, якому було присвоєно 9 ранг, що вступає на посаду на посаду 7 категорії в органі місцевого самоврядування, в межах якої передбачені 13-15 ранги, ОМС може присвоїти (зберегти) 9 ранг.

З іншого боку, різниця між рангами і категоріями досить суттєва і не всі ОМС готові приймати особу з 9 рангом державного службовця на посаду 7 категорії, яка передбачає присвоєння 13-15 рангу.

Більше того. Особа, за якою буде збережено 9 ранг державного службовця, через 2 роки успішної служби в органах місцевого самоврядування не зможе отримати черговий ранг в межах 7 категорії, оскільки наступний для особи 8 ранг в межах цієї категорії не передбачений.

2. З урахуванням відповідних норм ст. 15 Закону № 2493 державному службовцю, якому було присвоєно 9 ранг і який переходить з державної служби на службу в ОМС, присвоюється ранг з урахуванням категорії відповідної посади. Тобто, якщо державний службовець 9 рангу переходить на посаду 7 категорії в ОМС, йому присвоюється ранг 13-15 з урахуванням стажу попередньої роботи в органах публічної влади і кваліфікації.

2.1. У разі незгоди службовець, якщо бажає, оскаржує це рішення до суду.

2.2. Суд визначається і приймає рішення, яке є остаточним для позивача і ОМС.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити