«Трудові» перевірки ОМС: кого призначити відповідальним за проведення та чи є заборона у 2018 році

В обраному У обране
Друк
Белєвцова Людмила, експерт з питань оплати праці, l.belevtsova@id.factor.ua
Держслужбовець Квітень, 2018/№ 4
Коментар до листа Держпраці від 13.02.2018 р. № 1040/4/4.1.-ДП-18

З 01.01.2017 р. діє норма ч. 3 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР. У ній зазначено, що виконавчі органи міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад наділені повноваженнями:

— здійснювати на відповідних територіях контроль за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення в порядку, встановленому законодавством;

— накладати штрафи за порушення законодавства про працю та зайнятість населення в порядку, встановленому законодавством.

При цьому в Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженому постановою КМУ від 26.04.2017 р. № 295 (далі — Порядок № 295, постанова № 295), конкретизовано, які саме питання можуть контролювати «місцеві» органи. Так, інспектори праці виконавчих органів міських рад міст обласного значення і сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад (далі — МОЗ, ОТГ) можуть проводити інспекційні відвідування та невиїзні інспектування (далі — трудова інспекція) з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин (п. 2 Порядку № 295).

Зауважимо, що для МОЗ і ОТГ при здійсненні їх повноважень за трудовим інспектуванням положення постанови № 295 носять рекомендаційний характер (п. 3 цієї постанови). Оскільки інших детальніших нормативних приписів про проведення ними трудового інспектування немає, МОЗ і ОТГ для цілей проведення трудового інспектування варто взяти до відома Порядок № 295. Крім того, зазначеним «місцевим» органам необхідно врахувати Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про працю і зайнятість населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2013 р. № 509.

З можливістю здійснювати трудове інспектування уповноваженими особами МОЗ і ОТГ у 2017 році думки розійшлися. Пов’язано це було з нормами Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 03.11.2016 р. № 1728-VIII (далі — Закон № 1728) в редакції, що діяла у 2017 році.

Так, у ст. 6 Закону № 1728 в редакції 2017 року перераховувалися органи, на які мораторій на проведення нагляду (контролю) у 2017 році не поширювався. У числі таких органів значилися Держпраці та її територіальні органи. А ось МОЗ і ОТГ там не було (лист Мінсоцполітики від 26.04.2017 р. № 8830/0/2-17/28). Отже, можна припустити, на них поширювався мораторій на проведення трудового інспектування, тобто згідно з цим підходом МОЗ і ОТГ не могли здійснювати трудового інспектування у 2017 році.

Але існувала й інша точка зору. Держпраці (лист від 08.09.2017 р. № 9135/4/4.1-ДП-17) вважало, що МОЗ і ОТГ виконують лише делеговані повноваження з контролю за додержанням трудового законодавства. При цьому такі «місцеві» органи не є органами державного нагляду. З цієї точки зору виходило, що Закон № 1728 не поширюється на МОЗ і ОТГ, тобто вони могли здійснювати трудове інспектування у 2017 році.

Проте дебати про можливість проведення трудового інспектування МОЗ і ОТГ залишилися у 2017 році. Річ у тому, що з 01.01.2018 р. почали діяти істотні правки до Закону № 1728. Зокрема, у ст. 6 Закону № 1728 тепер зазначено: дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час проведення заходів (контролю) органами, перелік яких установлюється КМУ.

Постановою КМУ від 18.12.2017 р. № 1104 (діє з 23.02.2018 р. по 31.12.2018 р.) затверджений Перелік органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі — Перелік № 1104). У цьому Переліку зазначені Держпраці та її територіальні органи, а також МОЗ і ОТГ (у частині заходів зі здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю). Тобто на такі «місцеві» органи не поширюються норми Закону № 1728 і, отже, вони виведені з-під дії мораторію і обмежень з нагляду (контролю), встановлених цим Законом.

Важливо! З 23.02.2018 р. по 31.12.2018 р. інспектори праці МОЗ і ОТГ мають право здійснювати трудове інспектування без обмежень, установлених Законом № 1728.

При цьому Мінсоцполітики і Держпраці в листах, що коментуються, посилаються на ч. 2 ст. 3 Закону № 1728: позаплановий захід державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав проводиться органом держнагляду (контролю) за погодженням з Державною регуляторною службою. Мається на увазі, що в разі звернення фізичної особи про порушення її трудових прав МОЗ і ОТГ могли здійснювати трудове інспектування щодо додержання трудового законодавства лише після погодження такої перевірки з Державною регуляторною службою.

Підкреслимо, що таку позицію відомства висловили через те, що на момент видання листів, що коментуються, Перелік № 1104 ще не був оприлюднений. Тобто підхід, зазначений у листах, що коментуються, можна обґрунтувати лише для періоду з 01.01.2018 р. по 22.02.2018 р., тобто до набуття чинності Переліком № 1104.

А ось із набуттям чинності ж Переліком № 1104 ситуація змінилася. Як нами вже зазначалося, з 23.02.2018 р. по 31.12.2018 р. «місцеві» органи мають право проводити трудове інспектування в межах своєї компетенції.

У зв’язку з остаточним вирішенням питання про мораторій на проведення трудового інспектування за додержанням трудового законодавства «місцевими» органами, перед МОЗ і ОТГ виникає запитання: хто саме здійснюватиме контролюючі функції за додержанням законодавства про працю. У листах Мінсоцполітики і Держпраці, що коментуються, в унісон пропонують три варіанти вирішення такого питання:

— створення структурного підрозділу, на який покладається обов’язок здійснення контролю за додержанням законодавства про працю, з визначенням чисельності і структури такого підрозділу;

— введення посади (посад) з повноваженнями інспектора праці;

— покладання обов’язків інспектора праці на одну (декілька) існуючих посад (за умови можливості виконання інших повноважень без шкоди для виконання контролюючих функцій).

Визначення способу реалізації функції за трудовим інспектуванням МОЗ і ОТГ супроводжується певною процедурою, ключові моменти якої представлені на офіційному сайті Держпраці (http://dsp.gov.ua). Так, необхідно:

— міськраді МОЗ або раді ОТГ прийняти рішення про спосіб реалізації повноважень за проведенням трудового інспектування за додержанням трудового законодавства — рішення про створення нового структурного підрозділу або введення окремої посади (посад), або рішення про покладання таких обов’язків на вже наявну посаду;

— у разі створення нового структурного підрозділу міськраді МОЗ або раді ОТГ затвердити Положення про такий структурний підрозділ. Якщо повноваження за проведення трудового інспектування покладаються на вже наявну посаду — внести зміни до Положення про структурний підрозділ, за яким закріплена ця посада;

— визначити чисельність одиниць, які здійснюватимуть контрольні функції за додержанням законодавства про працю. При цьому в листі Держпраці (лист від 22.06.2017 р. № 6827/1/4-ДП-17) радить встановлювати в розрахунку 1 інспектор праці на 20000 чисельності населення, що проживає на території відповідного МОЗ і ОТГ. У ОТГ з чисельністю до 20000 жителів контролюючі повноваження можуть бути покладені на уповноважену особу;

— затвердити штатний розпис нового структурного підрозділу або внести зміни в наявний штатний розпис структурного підрозділу, за яким буде закріплена посада з обов’язками з трудового інспектування. Якщо йдеться про покладання нових обов’язків на вже наявну посаду, то зміни в штатний розпис вносити не треба;

— затвердити посадову інструкцію для посади, яку обіймає працівник, на якого покладаються обов’язки з трудового інспектування. Обов’язки, повноваження і кваліфікаційні для такої посади зазначені в листі Держпраці від 22.06.2017 р. № 6827/1/4-ДП-17. Якщо нові обов’язки з трудового інспектування покладають на вже наявну посаду, то необхідно затвердити нову посадову інструкцію або внести зміни в наявну посадову інструкцію для цієї посади.

Окремо скажемо про ситуацію, коли обов’язки з трудового інспектування додають до обов’язків за посадою, що вже є у штатному розписі. Якщо посада не вакантна, то необхідно дотриматися вимог ч. 3 ст. 32 КЗпП. Тобто працівника, який її обіймає, необхідно попередити про покладання на нього додаткових обов’язків не пізніше ніж за два місяці до їх введення. Після закінчення двомісячного строку можливі два варіанти розвитку подій. Якщо працівник згоден працювати в нових умовах праці, то перш ніж він стане до виконання нових посадових обов’язків, його необхідно ознайомити з посадовою інструкцією та іншими документами, що визначають змінені посадові обов’язки. Якщо працівник відмовиться працювати в нових умовах праці, то після закінчення двомісячного строку його звільняють на підставі п. 6 ч. 1 ст. 36 КЗпП.

Після проведення усіх перерахованих процедур голова відповідно міської, селищної, сільської ради надсилає до Держпраці лист з наданням у додатках до нього картки обліку даних інспектора праці (затверджена наказом Мінсоцполітики від 11.07.2017 р. № 1127) і фотографії інспектора праці розміром 3,0 х 4,0 см, якому пропонується видати посвідчення (п. 3 Порядку № 295). За даними Держпраці такий лист надсилають за адресою: 01025, м. Київ, вул. Десятинна, 14.

Якщо такий лист виконком МОЗ або ОТГ надсилає вперше, то, як повідомляє Держпраці (лист від 22.06.2017 р. № 6827/1/4-ДП-17), також необхідно додати інформацію про вжиті цими органами заходи щодо забезпечення здійснення контролюючих повноважень у сфері трудового законодавства: рішення «місцевого» органу про спосіб реалізації таких повноважень; положення про структурний підрозділ з контролюючими функціями у сфері трудового законодавства (при створенні такого); посадові інструкції інспектора праці, кількість юридичних і фізичних осіб, що використовують найману працю на території відповідної ради; чисельність населення; матеріальне забезпечення інспекторів праці (приміщення, офісна техніка, оплата праці) тощо.

Держпраці забезпечує передачу посвідчення інспектора праці МОЗ і ОТГ через територіальні органи Держпраці. Оформлене посвідчення видається інспекторові праці, після чого він може здійснювати трудове інспектування в установленому порядку.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити