Класифікатор звернень громадян: враховуємо зміни

В обраному У обране
Друк
Мороз Оксана, юрист-аналітик "Видавничого будинку "Фактор"
Держслужбовець Квітень, 2018/№ 4
Поштовхом до написання статті слугувало внесення урядовою постановою від 21.02.2018 р. № 94 «Про внесення змін до Класифікатора звернень громадян» змін до постанови КМУ від 24.09.2008 р. № 858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян». Розглянемо цей документ та проаналізуємо зміни, які відбулись, оскільки на сучасному етапі становлення громадянського суспільства в Україні актуального значення набуває розвиток інституту звернень громадян, який є основним каналом зв’язків громадянина з представниками влади.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Постанова № 858 — постанова КМУ «Про затвердження Класифікатора звернень громадян» від 24.09.2008 р. № 858.

Постанова № 94 — постанова КМУ «Про внесення змін до Класифікатора звернень громадян» від 21.02.2018 р. № 94.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

Класифікатор — Класифікатор звернень громадян.

КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Зазначимо, що Класифікатор звернень громадян було прийнято з метою здійснення в подальшому узагальнення всіх звернень громадян, які надходять до того чи іншого органу влади, та як наслідок складання аналітичної довідки.

Постанова № 858 зобов’язує органи виконавчої влади забезпечити застосування Класифікатора й щокварталу інформувати КМУ про стан роботи зі зверненнями громадян і порушені в них питання.

Нагадаємо, що за результатами розгляду звернень громадян періодично має створюватися аналітична довідка відповідно до вимог Указу Президента України від 07.02.2008 р. № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування». Вона являє собою узагальнення роботи, проведеної у сфері звернень громадян щодо кількісних показників, питань, які піднімалися у зверненнях та здійснення порівняння відомостей із попереднім роком.

Окрім того, доцільним є розробити форми аналітичних документів (таблиць, матриць, графіків) для якісного і кількісного вивчення звернень громадян. На їх основі відповідні органи проводять аналіз причин, які призвели до появи, наприклад, скарг громадян. Чимале значення має соціальна інформація, що міститься у зверненнях громадян, для визначення пріоритетів діяльності органу влади.

Разом із тим для уніфікації роботи з узагальнення й аналізу звернень громадян в установах застосовується Класифікатор звернень громадян. Усі звернення класифікують та індексують за характеристиками:

1

за формою надходження

2

за ознакою надходження

3

за видами

4

за статтю авторів звернення

5

за суб’єктом

6

за типом

7

за категоріями авторів звернення

8

за соціальним станом авторів звернення

9

за результатами розгляду

На підставі Класифікатора складається перелік основних питань, порушуваних у зверненнях громадян, із зазначенням індексів, наприклад: 030 — транспорт і зв’язок, 060 — соціальний захист, 100 — житлова політика, 200 — діяльність місцевих органів виконавчої влади тощо.

Для проведення аналізу розгляду звернень за певний період необхідно мати такі відомості:

— загальна кількість звернень, що надійшли, за змістом;

— кількість порушень прав громадян і законодавства;

— кількість звернень, які слід було направити на розгляд підвідомчим установам, прямим обов’язком яких є вирішення даного питання;

— кількість звернень, спричинених непоінформованістю громадян про чинне законодавство, формальним, бюрократичним ставленням до задоволення законних вимог громадян тощо;

— кількість звернень, за якими неправильні рішення підвідомчих установ були скасовані вищими органами.

Важливо підкреслити, що в аналітичних довідках часто-густо система роботи з листами громадян умовно поділяється на комплексний і тематичний аналіз звернень. Кожний із цих видів аналізу має свою мету і завдання. У той же час вони доповнюють один одного.

Зазначимо, що це умовний поділ аналізу звернень, проте він дозволяє краще систематизувати дані по зверненнях громадян. Далі ми детальніше їх розглянемо.

Комплексний аналіз звернень громадян ведеться за багатьма напрямками, кожен з яких відображає одну з важливих сторін суспільного життя. Наприклад, порушення законодавства про працю, якість роботи підприємств комунального, побутового, медичного обслуговування, поліпшення житлових умов, бюрократизм тощо.

При комплексному аналізі звернень, окрім змісту листів, варто враховувати:

1

ознаку надходження звернення (первинне, повторне, дублетне, неодноразове, масове)

2

характеристику суб’єкта звернення (колективне, індивідуальне, анонімне)

3

категорію авторів звернення (особа з інвалідністю, учасник війни, особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи тощо)

4

соціальний стан авторів звернення (робітник, селянин, військовослужбовець тощо)

5

роботи якого структурного підрозділу чи підвідомчої установи, конкретного керівника чи посадової особи стосується звернення

Аналітична довідка щодо роботи зі зверненнями громадян може складатись у вигляді статистичного звіту, зведення, доповіді, доповідної записки, інформаційного листа.

За результатами аналізу й узагальнення роботи за зверненнями громадян керівники установ можуть видавати розпорядчі документи з метою усунення наявних недоліків, покарання винних, вжиття заходів щодо вдосконалення роботи установи.

Цінність комплексного аналізу звернень полягає в тому, що він допомагає керівникові зосереджувати увагу на актуальних проблемах, вивчати їх та успішно вирішувати.

Особливо ефективним у роботі за зверненнями громадян є поєднання комплексного і тематичного аналізу.

Комплексний аналіз звернень відображає загальний характер отриманої кореспонденції, свідчить про її збільшення або зменшення за тими чи іншими напрямками, а тематичний аналіз — це інструмент більш вузького, але й більш глибокого дослідження.

Тематичний аналіз звернень громадян. Методика здійснення тематичного аналізу звернень залежить від характеру проблеми, її масштабності. Якщо комплексний аналіз ведеться лише на підставі їх змісту, то тематичний аналіз потребує вивчення питання на місці, перевірки, уточнення тих чи інших деталей, збору додаткового матеріалу.

Обидва зазначені види аналізу є взаємозалежними. Тематичний аналіз найчастіше ґрунтується на основі результатів комплексного аналізу. Предметом його є, як правило, найгостріші на даний момент проблеми. Тематичний аналіз звернень дозволяє виявити не лише негативні явища, але й їх причини.

За підсумками узагальнення звернень громадян складають довідки, доповідні записки, доповіді. Результати узагальнення можуть стати також предметом усної доповіді керівництву, темою виступу керівника на зборах колективу, нараді, колегії, інформації для установи вищого рівня.

ВРАХОВУЄМО ЗМІНИ

Відповідно до постанови № 94 відбулись такі зміни:

1) категорія авторів звернення доповнилась ще однією — «ветеран військової служби»;

2) категорія соціального стану авторів звернень доповнилась такими, як «пенсіонер з числа військовослужбовців», «журналіст».

До ветеранів військової служби відносяться особи, на яких поширюється дія Закону України від 24.03.1998 р. № 203/98-ВР «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист».

До пенсіонерів з числа військовослужбовців відносяться особи, на яких поширюється дія Закону України від 09.04.1992 р. № 2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

3) розширився та змінився перелік основних питань, що піднімаються у зверненнях громадян, тому нижче в таблиці ми проаналізуємо зміни, які відбулись, та порівняємо їх із минулою редакцією:

індекс

Поточна редакція постанови № 858

індекс

Попередня редакція постанови № 858

060

Соціальна політика. Соціальний захист населення

060

Соціальний захист

080

Охорона праці та промислова безпека

070

Праця і заробітна плата

140

Сімейна та гендерна політика. Захист прав дітей

130

Сім’я, діти, молодь, гендерна рівність, фізична культура і спорт

150

Молодь. Фізична культура і спорт

240

Діяльність підприємств та установ

240

Інше

270

Інше

Отже, як бачите, змін, які були внесені постановою № 94, не вже й багато, але ці зміни є важливими для аналізу та систематизації звернень громадян, що у свою чергу дозволяє оперативно на них реагувати та вирішувати питання, порушені у зверненнях громадян.

Насамкінець...

Слід зазначити, що організація роботи зі зверненнями громадян є одним із пріоритетних напрямів діяльності всіх без винятку органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні. Ефективність і спроможність держави також залежить від правильного функціонування адміністративно-правових механізмів реалізації й захисту прав громадян, від чіткого й ефективного реагування влади на звернення громадян.

Крім того, забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, порушених у них проблем, оперативне їх вирішення, задоволення законних прав та інтересів громадян на сучасному етапі є одним із пріоритетних завдань державного управління, фактором гарантування суспільно-політичної та економічної стабільності в державі.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити