Нові завдання для місцевих рад: законодавчі норми та практика

Гапєєв Леонід, юрист
Ми продовжуємо публікацію матеріалів щодо здійснення інспекторами праці контролю за дотриманням законодавства про працю роботодавцями, які знаходяться на територіях відповідних місцевих рад та об’єднаних територіальних громад.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

КУпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення.

КЗпП України — Кодекс законів про працю України.

ККУ — Кримінальний Кодекс України.

Закон № 5067 — Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI.

Закон № 1774 — Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 р. № 1774-VIII (зі змінами).

Закон № 280 — Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР.

Постанова № 295 — Постанова КМУ «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 26.04.2017 р. № 295.

Порядок № 509 — Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 р. № 509.

ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

Статтею 265 КЗпП України передбачено відповідальність за порушення законодавства про працю.

Які випадки й ситуації у сфері трудових відносин кваліфікуються як порушення? За що передбачена відповідальність?

Юридичні та фізичні особи — підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:

фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків — у 30-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі — у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;

недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці — у 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», — у 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні — у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;

вчинення дій, передбачених абзацом шостим цієї частини, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому цієї частини, — у стократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;

порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим — сьомим цієї частини, — у розмірі мінімальної заробітної плати.

Статтею 53 Закону № 5067 також передбачено відповідальність за порушення законодавства про зайнятість.

Коли для роботодавців покарання неминуче?

У разі виявлення фактів використання праці неоформлених працівників, несвоєчасної та не в повному обсязі виплати заробітної плати, недодержання мінімальних гарантій в оплаті праці одночасно із внесенням припису незалежно від факту усунення виявлених порушень у ході інспекційного відвідування або невиїзного інспектування вживаються заходи щодо притягнення роботодавців та винних посадових осіб до кримінальної, адміністративної, фінансової та дисциплінарної відповідальності.

У разі виявлення ознак кримінальних злочинів, відповідальність за які передбачена ст. 172, 173, 175 ККУ, матеріали інспекційного відвідування (акт з додатками) направляються до правоохоронних органів для прийняття рішення щодо початку досудового розслідування. Матеріали направляються із супровідним листом за підписом керівника органу контролю. Тут маються на увазі такі кримінальні правопорушення: незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів чи у зв’язку з повідомленням ним про факти корупції; грубе порушення угоди про працю, наприклад, примус до виконання роботи, не обумовленої угодою; безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства.

Отже, варто пригадати ці норми ККУ.

Стаття 172. Грубе порушення законодавства про працю.

Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів чи у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» іншою особою, а також інше грубе порушення законодавства про працю караються штрафом від 2000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, або виправними роботами на строк до 2 років.

Стаття 173. Грубе порушення угоди про працю.

Грубе порушення угоди про працю службовою особою підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, а також окремим громадянином або уповноваженою ними особою шляхом обману чи зловживання довірою або примусом до виконання роботи, не обумовленої угодою, карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 2 років.

Стаття 175. Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат.

Безпідставна невиплата заробітної плати громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянином — суб’єктом підприємницької діяльності, карається штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або позбавленням волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Менш суворою, порівняно із кримінальною, але не менш відчутною в фінансовому плані є адміністративна відповідальність роботодавців. У разі виявлення порушень, що містять ознаки адміністративного правопорушення (ч. 1 — 4 ст. 41 КУпАП), складається протокол про адміністративне правопорушення, до якого додаються копії акта перевірки та підтвердних документів.

При складанні протоколу слід врахувати, що у випадку повторного протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню (тобто наявне рішення суду про притягнення до відповідальності), або вчинення порушення щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, протокол складається за ч. 2 ст. 41 КУпАП (тобто штраф вдруге накладатиметься у значно більшому розмірі: замість від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за ч. 1 ст. 41 КУпАП доведеться сплатити від 100 до 300 нмдг).

У випадку фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), допуску до роботи іноземця або особи без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, на умовах трудового договору (контракту) без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства, складається протокол за ч. 3 ст. 41 КУпАП.

Важливо! Протокол із додатками направляється до місцевого суду за місцем вчинення правопорушення із супровідним листом за підписом голови міської ради міста обласного значення, сільської, селищної, міської ради об’єднаних територіальних громад із проханням повідомити про прийняте рішення.

Якщо за виявлені порушення передбачена фінансова відповідальність (стаття 265 КЗпП України), інспектор праці передає акт на розгляд керівнику виконавчого органу міської ради міста обласного значення, сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади або його заступнику (відповідно до розподілу повноважень). Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 р. № 509.

За результатами контрольного заходу може бути направлена пропозиція щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності працівника об’єкта відвідування, який своїми діями або бездіяльністю вчинив порушення законодавства про працю, але не може бути притягнутий до кримінальної або адміністративної відповідальності. Така пропозиція із проханням повідомити про прийняте рішення направляється за підписом керівника органу контролю до посадової особи, наділеної правом притягнення такого працівника до дисциплінарної відповідальності.

Припис або вимога інспектора праці можуть бути оскаржені в 10-денний строк з дати їх отримання до керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-КАДРОВІ ТА ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ НА МІСЦЯХ

Враховуючи важливу й клопітку повсякденну роботу юристів, кадровиків та інших спеціалістів ОМС для можливостей виявлення порушень трудового законодавства, варто дізнатися про ситуацію на місцях. Наведу актуальну публічну інформацію та фактичні дані, отримані у відповідях на інформаційні запити.

Управління соціального розвитку виконавчого комітету Полтавської міської ради 22.11.2017 р. повідомило таке. Наразі у виконавчому комітеті міської ради не створена структура, яка займається державним контролем за додержанням законодавства про працю та відповідно не має інспекторів праці, посадовими обов’язками яких передбачено повноваження щодо здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю. Інспекційні відвідування виконавчим комітетом міськради наразі не здійснюються.

Виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради станом на 20.11.2017 р. інспекційні відвідування за зверненням фізичної особи, стосовно якої порушено правила оформлення трудових відносин у разі неправильного оформлення прийому на роботу або необґрунтованої відмови у прийомі на роботу, у тому числі в усній формі будь-яких підприємств, установ, організацій (роботодавців) не проводилися. Посвідчення інспекторів праці не видавалися. Виконком міськради розглядає питання щодо створення нового або покладення контрольних повноважень на діючий виконавчий орган (згідно з методичними рекомендаціями Держпраці України).

Управління з питань праці планується створити в структурі виконкому Луцької міськради. Наразі проведена й надалі виконується робота щодо інформування роботодавців та громадян стосовно необхідності дотримання трудового законодавства.

За інформацією виконкому Вінницької міської ради від 24.11.2017 р. Положення про Департамент самоврядного контролю Вінницької міської ради планується затвердити в новій редакції для ефективного здійснення радою нових делегованих повноважень у сфері державного контролю за дотриманням роботодавцями законодавства про працю, для реалізації цих контрольних повноважень Департаментом.

Департамент економічного розвитку Львівської міськради 24.11.2017 р. повідомив, що в діючій структурі міськради відсутній виконавчий орган, повноваженнями якого було би передбачено здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю. Проте Львівська міськрада розглядає варіанти залучення представників ОМС до обстежень спільно з ГУ Держпраці області.

Чернівецькою міською радою було прийнято рішення від 05 вересня 2017 року № 875 про затвердження Положення про департамент праці та соціального захисту населення міської ради в новій редакції, яким внесено зміни в частині здійснення повноважень. Станом на 23.11.2017 р. питання щодо структурного підрозділу департаменту праці та соціального захисту населення міської ради, до повноважень якого належить здійснення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, перебувають у стадії вирішення.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі