Оцінювання держслужбовців, які проходять спецпідготовку на посаду суддів у Національній школі суддів України*

В обраному У обране
Друк
Держслужбовець Грудень, 2018/№ 12
Чи підлягають оцінюванню державні службовці, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В» та на момент прийняття наказу про проведення оцінювання проходять спеціальну підготовку кандидата на посаду суддів у Національній школі суддів України?

* Роз’яснення надано Генеральним департаментом з питань управління персоналом на державній службі НАДС. Назва редакційна. — Прим. ред.

Відповідно до пункту 6 Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 р. № 640 (далі — Типовий порядок), оцінювання результатів службової діяльності (далі — оцінювання) проводиться, якщо на момент прийняття наказу (розпорядження) про його проведення державні службовці працювали на займаній посаді у звітному році з визначеними їм завданнями не менш як шість місяців.

Абзацами другим — четвертим пункту 6 Типового порядку передбачено, що оцінювання не проводиться, якщо на дату прийняття наказу (розпорядження) про його проведення державні службовці відсутні на службі у зв’язку з:

— перебуванням у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, без збереження заробітної плати відповідно до пунктів 3 і 18 частини першої статті 25 Закону України «Про відпустки»;

— призовом на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийняттям на військову службу за контрактом, зокрема шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду.

Зі змісту абзаців другого — четвертого пункту 6 Типового порядку, на думку НАДС, вбачається однаковий підхід до характеру виникнення підстав, із настанням яких оцінювання не проводиться, зокрема обставини унеможливлюють присутність державного службовця на робочому місці; обґрунтоване підтвердження, оформлене з дотриманням вимог законодавства, про підстави такої відсутності; тривалий і вагомий характер. Наприклад, до таких підстав може бути віднесено зарахування кандидатів на посаду судді, зокрема державних службовців слухачами Національної школи суддів України (далі — НШСУ), з огляду на таке.

Частинами третьою та четвертою статті 77 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що спеціальна підготовка проводиться протягом дванадцяти місяців (якщо інший строк не визначено рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України) за рахунок коштів Державного бюджету України. На період проходження кандидатом підготовки за ним зберігається основне місце роботи, виплачується стипендія в розмірі посадового окладу помічника судді місцевого суду. Строк проходження спеціальної підготовки в НШСУ зараховується до стажу професійної діяльності у сфері права.

Порядок проходження спеціальної підготовки кандидатами на посаду судді затверджено рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 12.02.2018 р. № 19/зп-18 (далі — Порядок).

Відповідно до підпункту 3.4. пункту 3 Порядку тривалість дня теоретично-практичної підготовки кандидатів на посаду судді, спеціальна підготовка яких проводиться протягом дванадцяти місяців, становить не більше восьми академічних годин. Тривалість тижня підготовки таких слухачів становить не більше п’яти днів.

Тобто тривалість спеціальної підготовки збігається з тривалістю робочого часу державного службовця, передбаченою статтею 56 Закону України «Про державну службу».

Згідно з підпунктом 1.2. глави 1 розділу ІV Регламенту НШСУ, затвердженого наказом НШСУ від 24.06.2016 р. № 34, кандидат на посаду судді, направлений Вищою кваліфікаційною комісією суддів України до НШСУ для проходження спеціальної підготовки та зарахований наказом ректора відповідно до Порядку і цього Регламенту, також набуває статусу слухача.

Підпунктом 2.5. пункту 2 Порядку та Регламентом НШСУ передбачено, що слухач зобов’язаний, зокрема, відвідувати заняття згідно з Навчальним планом та розкладом спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, сумлінно виконувати всі завдання.

При цьому Порядком не визначено чіткий механізм увільнення від виконання посадових обов’язків працівника, який є кандидатом на проходження спеціальної підготовки на посаду судді в НШСУ за денною формою навчання, визначення місця збереження трудової книжки, зарахування часу проходження спеціальної підготовки до стажу роботи.

Враховуючи порушені в листі Національного антикорупційного бюро України питання, обґрунтованим підтвердженням відсутності державного службовця за основним місцем роботи може вважатися рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 01.08.2018 р. № 184/зп-18 та наказ НШСУ «Про зарахування кандидатів на посаду судді слухачами Національної школи суддів України» від 20.08.2018 р. № 31-сп.

Водночас зазначене прямо не передбачено Типовим порядком, у зв’язку з чим НАДС рекомендує діяти з дотриманням вимог законодавства про державну службу шляхом включення державних службовців, які є слухачами НШСУ та на момент прийняття наказу (розпорядження) про його проведення працювали на займаній посаді у звітному році з визначеними їм завданнями не менш як шість місяців, до списку державних службовців, оцінювання яких проводиться.

З огляду на обґрунтований та в установленому порядку оформлений факт відсутності державного службовця на робочому місці з 27 серпня 2018 року до 24 травня 2019 року, окремі етапи оцінювання рекомендується здійснювати, керуючись:

абзацом другим пункту 11 Типового порядку;

абзацом другим пункту 32 Типового порядку;

абзацом четвертим пункту 33 Типового порядку.

Враховуючи проведений системний аналіз норм законодавства, вважаємо, що оцінювання кожного визначеного завдання і досягнення ключових показників доцільно проводити станом на день, який передує дню зарахування державного службовця слухачем НШСУ з урахуванням критеріїв виставлення балів згідно з додатком 4 до Типового порядку.

Згідно з частиною четвертою статті 5 Закону України «Про державну службу» особливості правового регулювання державної служби в системі правосуддя визначаються законодавством про судоустрій і статус суддів.

Окремо інформуємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади мають лише роз’яснювальний (інформаційний) характер і не встановлюють правових норм.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити