Вимоги до посади діловода

В обраному У обране
Друк
Мацокін Андрій, головний редактор журналу "Держслужбовець"
Держслужбовець Грудень, 2018/№ 12
Сільська рада взяла на роботу діловода. Які є вимоги до цієї посади? Чи передбачено мати відповідну освіту і чи буде ця посада підпадати під дію Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування»?

Перш за все давайте визначимося зі статусом посади діловод, чи підпадає ця посада під дію норм Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-III (далі за текстом — Закон № 2493), тобто чи буде особа, прийнята на цю посаду, мати статус посадової?

Стаття 2 Закону № 2493 визначає посадовою особою місцевого самоврядування особу, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.

Дія цього Закону не поширюється на технічних працівників та обслуговуючий персонал органів місцевого самоврядування.

З метою визначення властивості організаційно-розпорядчих функцій Міністерство юстиції України у листі від 18.10.2013 р. № 610-0-2-13/7.2 посилається на постанову Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 5 «Про судову практику у справах про хабарництво».

У цій постанові Пленум зазначив, що організаційно-розпорядчими обов’язками є обов’язки щодо здійснення керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних або приватних підприємств, установ та організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідуючі відділами, лабораторіями, кафедрами), їхні заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо).

Отже, основною ознакою, на підставі якої виділяють посадових осіб, є наявність права на вчинення юридично-владних дій.

Додаток 55 до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 відносить оклад діловода до окладів службовців апарату (секретаріату) органів місцевого самоврядування, тобто до посад, які не мають статусу посадової особи.

Ще один документ, де ми можемо знайти посаду діловода, — Національний класифікатор України «Класифікатор професій», затверджений наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі за текстом — КП).

Цей класифікатор призначений для застосування центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Федерацією роботодавців України, всіма суб’єктами господарювання під час запису про роботу у трудові книжки працівників.

Об’єктами класифікації в КП є професії. У додатках А і Б відповідно наводяться покажчики професійних назв робіт за класифікаційними угрупованнями та абетковий покажчик професійних назв робіт.

Кваліфікаційний рівень робіт, що виконуються, визначається залежно від вимог до освіти, професійного навчання та практичного досвіду працівників, здатних виконувати відповідні завдання та обов’язки.

У Додатку А професії згруповано в 9 розділах.

Діловод разом із переписувачем міститься у 4 розділі КП «Технічні службовці» за кодом 4144.

Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні для підготовки, збереження, відновлення інформації та проведення обчислень. Професійні завдання, пов’язані з виконанням секретарських обов’язків, роботою на друкарських машинках чи інших конторських машинах, записом та опрацюванням цифрових даних, обслуговуванням клієнтів (поштове обслуговування, операції грошового обігу, надання довідок, реєстрація чи передавання інформації тощо).

До цього розділу належать професії, до яких може бути застосований рівень кваліфікації «молодший спеціаліст», а також професії, що вимагають повної загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві.

З урахуванням зазначеного можна зробити висновки про те, що: посада діловода в органі місцевого самоврядування не підпадає під дію Закону № 2493, а відповідний рівень знань, кваліфікації та освіти визначає розділ 4 КП.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити