Як місцеві ради втілюють у життя трудові повноваження?

В обраному У обране
Друк
Гапєєв Леонід, юрист
Держслужбовець Грудень, 2018/№ 12
Більше року минуло з моменту, коли постановою КМУ № 295 відкрито нові можливості для здійснення перевірок роботодавців інспекторами праці місцевих рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад. Як місцеві ради та об’єднані територіальні громади за цей час уже втілюють у життя свої нові повноваження у великих містах та більш віддалених від обласних центрів населених пунктах? З якими проблемами стикаються деякі ОМС і ОТГ? Про це і не тільки поговоримо детальніше.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

КЗпП України — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Постанова № 1104 — постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 18.12.2017 р. № 1104.

Закон № 1728 — Закон України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (зі змінами та доповненнями) від 03.11.2016 р. № 1728-VIII.

Розпорядження № 649 — розпорядження КМУ «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення» від 05.09.2018 р. № 649-р.

Постанова № 295 — постанова КМУ «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 26.04.2017 р. № 295.

ЯК ІНСПЕКТОРИ ПРАЦІ ДОСЯГАЮТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ, АБО ДІЛИМОСЬ ПРАКТИЧНИМ ДОСВІДОМ…

Хоча й інспектори праці місцевих рад наділені виключно повноваженнями контролювати роботодавців з питань своєчасної та в повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці та оформлення трудових відносин, сьогодні вже можемо поділитися із читачами цікавим напрацьованим досвідом окремих ОМС.

Відповідно до п. 2 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою № 295, державний контроль за додержанням законодавства про працю здійснюється у формі проведення інспекційних відвідувань інспекторами праці виконавчих органів міських рад об’єднаних територіальних громад з питань своєчасної та в повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин. Також інспектори праці можуть накладати штрафи на роботодавців у разі порушень ними законодавства про працю та зайнятість населення.

Досвід невеликих міст за чисельністю населення завжди є цікавим.

Так, виконавчий комітет Полонської міськради Полонського району Хмельницької області у відповідь на запит 19.10.2018 р. повідомив, що протягом березня — вересня 2018 року проведено 2 інспекційні відвідування за одержаною інформацією від ГУ ПФУ в Хмельницькій області. Під час цих відвідувань виявлено порушення норм трудового законодавства. Це несвоєчасна виплата заробітної плати за час щорічних відпусток. За результатами проведених інспекційних відвідувань винесено постанову про накладення штрафних санкцій за статтею 265 КЗпП України на загальну суму 11 169 грн. Штрафи сплачено, а порушення усунено. Станом на 19.10.2018 р. у виконкомі міськради працює один інспектор праці — головний спеціаліст з питань додержання законодавства про працю.

НОВІТНІ ЗАВДАННЯ З ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ ОМС

На підставі розпорядження № 649 Державній службі з питань праці, Державній фіскальній службі, Пенсійному фонду України, Національній поліції, іншим центральним органам виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування доручено було провести:

1) починаючи з 5 жовтня 2018 року у встановленому порядку комплексні заходи, спрямовані на детінізацію зайнятості та доходів населення;

2) до 5 жовтня 2018 року інформаційно-роз’яснювальну кампанію про заплановані заходи та неприпустимість допуску до роботи найманих працівників без оформлення з ними трудових відносин.

Також міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади слід переглянути власні нормативно-правові акти та внести до них зміни з метою посилення контролю за оформленням трудових відносин з найманими працівниками.

Тому додатково до деяких ОМС було направлено звернення про надання інформації щодо виконання розпорядження КМУ № 649-р «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення» від 05.09.2018 р., зокрема з таким питанням:

«Прошу поінформувати: які найбільш актуальні проблеми із дотриманням роботодавцями законодавства про працю існували до цього часу та які практичні можливості для територіальної громади з’явилися після введення в дію постанови КМУ від 26.04.2017 р. № 295 та скасування з 23.02.2018 р. тимчасових обмежень на здійснення позапланових перевірок роботодавців виконавчими органами міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад?».

Найбільш актуальною проблемою сьогодення в питаннях додержання законодавства про працю виявилася підміна трудових відносин цивільно-правовими, використання праці осіб без оформлення трудових відносин, порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, виплата їх не в повному обсязі тощо.

Під час проведення відвідувань в обов’язковому порядку зверталася увага кожного роботодавця на критерії, згідно з якими визначаються трудові відносини та наголошувалося на неприпустимості підміни трудових відносин цивільно-правовими, а також на необхідності забезпечення законності і обґрунтованості підстав для укладання з працівниками договорів цивільно-правового характеру.

Щоб вийти на сьогоднішній розвинений рівень контролю роботодавців, Хмельницькій міській раді, напевно, нелегко було організаційно здійснювати різні кроки. У складі управління праці та соціального захисту населення ще з 2001 року функціонує відділ праці, тому новий відокремлений підрозділ не створювався. Ще 10.08.2017 р. виконавчим комітетом міськради прийнято рішення про внесення на розгляд сесії міськради пропозиції про затвердження в новій редакції Положення про управління праці та соціального захисту населення. Потім 20.09.2017 р. депутатами міськради прийнято рішення про затвердження цього Положення в новій редакції. Згодом, у жовтні 2017 року отримано відповідні посвідчення інспекторів праці 8 посадовими особами міськради. З метою здійснення заходів, направлених на підвищення рівня заробітної плати, легалізацію «тіньової» зайнятості населення та «тіньової» заробітної плати, управління провело низку заходів.

За наданою докладною інформацією управління праці та соціального захисту населення станом на 19.10.2018 р. у виконкомі Хмельницької міської ради посвідчення інспекторів праці отримали 8 посадових осіб, серед яких заступник міського голови, начальник управління праці та соціального захисту населення міськради, заступник начальника цього управління та 5 посадових осіб відділу праці управління праці та соцзахисту населення міськради.

Аби інспектори праці Хмельницької міськради працювали ефективніше, життєво необхідний зворотний зв’язок із територіальною громадою. Виявили соціально-правову активність і громадяни. За їхніми зверненнями проведено 3 інспектування з приводу нарахування заробітної плати та строків її виплати; оформлення офіційних трудових відносин із найманим працівником; нарахування не в повному обсязі заробітної плати за час щорічної відпустки та компенсації при звільненні невикористаних днів відпустки. За результатами проведених інспектувань стосовно 8 роботодавців міста прийнято рішення про накладення штрафних санкцій через порушення трудового законодавства.

За інформацією департаменту економічного розвитку Львівської міськради від 26.10.2018 р., станом на 15.10.2018 р. Головним управлінням Держпраці у Львівській області видано 1 посвідчення інспектора праці провідному спеціалісту цього департаменту для здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю.

Спільна робота спеціальних держорганів та ОМС нерідко дає практично корисні результати. Наприклад, на підставі проведених відвідувань (п. 33) та інспекційних відвідувань (згідно з п. 5 постанови № 295) у суб’єктів господарської діяльності виявлено 7 актуальних проблем із дотриманням трудового законодавства:

1) порушення вимог ч. 6 ст. 95 КЗпП України та ст. 33 Закону «Про оплату праці» — не забезпечено проведення індексації грошових доходів населення;

2) порушення вимог ст. 96 КЗпП України, ч. 3 ст. 6 Закону «Про оплату праці» — тарифна сітка сформована без урахування міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів);

3) порушення вимог ст. 106 КЗпП України — при огляді табелів обліку робочого часу встановлено, що працівники залучаються до роботи в надурочний час, проте їм не забезпечено оплату праці за години роботи, відпрацьовані в надурочний час, в подвійному розмірі годинної ставки;

4) порушення вимог ч. 1, 2 ст. 115 КЗпП України, ч. 1 ст. 24 Закону «Про оплату праці» — не здійснено виплати заробітної плати працівникам не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата;

5) порушення вимог ч. 4 ст. 115 КЗпП України, ст. 21 Закону «Про відпустки» — виплата заробітної плати працівникам за весь час щорічної відпустки здійснюється пізніше ніж за 3 дні до початку відпустки;

6) порушення вимог ч. 1 ст. 116 КЗпП України — при звільненні працівників виплата усіх сум, що належать їм, не відбувається в день звільнення;

7) порушення вимог ч. 1 ст. 117 КЗпП України — при порушенні термінів виплати коштів, належних при звільненні працівникам, не проводиться виплата середнього заробітку за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

ПРО СТАН СПРАВ В ОМС

Різні ОМС мають не однакові стартові організаційно-технічні та практичні можливості. Стан справ у місцевих радах міст обласного значення та об’єднаних територіальних громадах умовно можна поділити на 3 основні групи.

До І групи можна віднести ті, де на місцях досі не визначилися із доцільністю проведення таких заходів. Адже, на думку місцевих керівників, є територіальні органи Держпраці, які мають відповідні повноваження. Тому в деяких містах обласного значення у структурі міськради досі немає інспекторів праці.

До ІІ групи варто включити ті, які усвідомили актуальність і соціальну значимість цієї роботи на місцевому рівні. Хоча з організаційних причин ще не розпочали здійснювати повною мірою цю діяльність (наприклад, надіслали листи до Держпраці та очікують отримання посвідчень інспекторів праці). Адже йдеться про можливості контролювати дотримання законодавства про працю, накладати штрафи на роботодавців-порушників і таким чином поповнювати місцевий бюджет.

До ІІІ групи можна включити ті, які вже станом на сьогодні, попри наявність окремих законодавчих перешкод, у певний проміжок часу (йдеться про тривалий у часі мораторій на проведення перевірок, який тепер не стосується ОМС і ОТГ) встигли і змогли провести відповідну роботу, досягти суттєвих результатів. І тому нам сьогодні особливо цікавим, повчальним, пізнавальним і практично корисним є цей досвід.

Є окремі і дуже цікаві соціально активні районні ради окремих міст обласного значення, які повідомили про те, що сьогодні їм не делегували певних повноважень з боку міської ради. У разі делегування таких повноважень та відповідного організаційного і матеріально-технічного забезпечення можна сподіватися на те, що в деяких районах таких міст можна буде побудувати сучасні моделі правової держави і цивілізованого суспільства у відносинах із роботодавцями.

Які успіхи і досягнення є в інших містах обласного значення та об’єднаних територіальних громадах? З якими проблемами стикаються різні ОМС і ОТГ під час виконання нових трудових функцій? Які порушення виявляють інспектори праці серед роботодавців?

Про це та інше продовжимо розповідь…

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити