Приклади визначення завдань і ключових показників результативності для деяких посад державної служби

В обраному У обране
Друк
Держслужбовець Лютий, 2018/№ 2

Номер завдання

Завдання (визначається безпосереднім керівником разом з державним службовцем)

Ключові показники результативності, ефективності та якості*

Строк виконання

Завдання

змінено

(так/ні)

1.

Вдосконалення тактики здійснення контрольних заходів апаратом _____ та його ТО

Розроблено технологічну картку дослідження питання дотримання законодавства про державну службу при здійсненні дисциплінарного провадження та накладення дисциплінарного стягнення

____ 2018

Розроблено технологічну картку щодо контролю за дотриманням законодавства про державну службу при здійсненні службами управління персоналом добору персоналу, плануванні та організації заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документального оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення

____ 2018

Розроблено технологічну картку дослідження питання дотримання законодавства про державну службу під час щорічного оцінювання

____ 2018

2.

Підвищення інституційної спроможності апарату ________та його ТО в частині здійснення контролю

Розроблено процедуру формування та зберігання матеріалів перевірок та службових розслідувань апаратом _____та його територіальними органами

____ 2018

Розроблено проект Методичних рекомендацій щодо підготовки планів контрольної діяльності ______ та його ТО

____ 2018

Розроблено проект методичних рекомендацій щодо форм та методів проведення перевірки умов проведення конкурсу на зайняття посад державної служби та фахівців з питань реформ

____ 2018

3.

Вдосконалення процедури проведення службових розслідувань дисциплінарними комісіями

Розроблено проект нормативно-правового акта щодо затвердження порядку проведення службового розслідування стосовно державних службовців

____ 2018

* Зазначаються кількісні та/або якісні показники, яким повинен відповідати результат виконання завдання, визначені з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, та за якими оцінюватимуться результати його службової діяльності (строк, кількість, відсоток, кількість допустимих відхилень, умови, що свідчать про якість, тощо).

Номер завдання

Завдання (визначається безпосереднім керівником разом з державним службовцем)

Ключові показники результативності, ефективності та якості*

Строк виконання

Завдання

змінено

(так/ні)

1.

Узагальнення застосування практики дотримання законодавства про державну службу

Підготовлено аналітичну довідку за результатами однієї комплексної перевірки дотримання законодавства про державну службу проведеної протягом 2017 року апаратом ________ та його ТО в частині здійснення дисциплінарного провадження та накладення дисциплінарного стягнення

____ 2018

2.

Вдосконалення тактики здійснення контрольних заходів апаратом _____ та його ТО

Розроблено технологічну картку дослідження питання дотримання законодавства про державну службу при здійсненні дисциплінарного провадження та накладенні дисциплінарного стягнення

____ 2018

3.

Вдосконалення тактики здійснення контрольних заходів апаратом _______ та його ТО

Розроблено технологічну картку дослідження питання дотримання законодавства про державну службу під час щорічного оцінювання

____ 2018

* Зазначаються кількісні та/або якісні показники, яким повинен відповідати результат виконання завдання, визначені з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, та за якими оцінюватимуться результати його службової діяльності (строк, кількість, відсоток, кількість допустимих відхилень, умови, що свідчать про якість, тощо).

Номер завдання

Завдання (визначається безпосереднім керівником разом з державним службовцем)

Ключові показники результативності, ефективності та якості*

Строк виконання

Завдання

змінено

(так/ні)

1.

Вдосконалення процедури перевірки умов проведення конкурсу на зайняття посад державної служби та фахівців з питань реформ

Підготовлено проект методичних рекомендацій щодо форм та методів проведення перевірки умов проведення конкурсу на зайняття посад державної служби та фахівців з питань реформ

____ 2018

2.

Вдосконалення процедури підготовки планів контрольної діяльності _____ та його територіальних органів

Підготовлено проект Методичних рекомендацій щодо підготовки планів контрольної діяльності ____________та його територіальних органів

____ 2018

3.

Вдосконалення тактики здійснення контрольних заходів апаратом ______ та його ТО

Розроблено технологічну картку щодо контролю за дотриманням законодавства про державну службу при здійсненні службами управління персоналом добору персоналу, плануванні та організації заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документального оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення

____ 2018

* Зазначаються кількісні та/або якісні показники, яким повинен відповідати результат виконання завдання, визначені з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, та за якими оцінюватимуться результати його службової діяльності (строк, кількість, відсоток, кількість допустимих відхилень, умови, що свідчать про якість, тощо).

Номер завдання

Завдання (визначається безпосереднім керівником разом з державним службовцем)

Ключові показники результативності, ефективності та якості*

Строк виконання

Завдання

змінено

(так/ні)

1.

Розроблення проектів нормативних документів з питань, що належать до компетенції сектору

Підготовлено 3 проекти наказів керівника з питань проведення квартального коригування кошторису _____________

____ 2018

____ 2018

____ 2018

Розроблено кошторис та проекти паспортів бюджетних програм _________________ на _____ рік

____ 2018

На підставі пропозицій ____ підготовлено проект наказу про здійснення аналізу ефективності використання бюджетних коштів в ____________________

____ 2018

Розроблено проект бюджетного запиту на 2019 рік

____ 2018

Розроблено положення про встановлення стимулюючих надбавок працівникам

__________

____ 2018

2.

Проведення тендерних процедур, електронних державних закупівель згідно із Законом України «Про здійснення державних закупівель»

Розміщено інформацію щодо договорів та фінансових звітів на єдиному веб-порталі використання публічних коштів

____ 2018

____ 2018

____ 2018

Здійснено вивчення стану дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, достовірності та правильності оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань

____ 2018

____ 2018

____ 2018

Здійснено аналіз обліку договорів з експертами та рецензентами робіт за цивільно-правовими угодами щодо правильності їх оформлення та оплати

____ 2018

____ 2018

____ 2018

3.

Забезпечення додержання:

– фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат;

– законності списання з бухгалтерських балансів дебіторської заборгованості, недостач та інших втрат,

– вимог зберігання бухгалтерських документів, оформлення і здавання їх за встановленим порядком до архіву

Проведено аналіз додержання фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських витрат

____ 2018

____ 2018

Проведено аналіз законності списання з бухгалтерських балансів дебіторської заборгованості, недостач

____ 2018

____ 2018

Здійснено перевірку додержання вимог зберігання бухгалтерських документів, оформлення і здавання їх за встановленим порядком до архіву

____ 2018

____ 2018

4.

Здійснення керівництва діяльністю персоналу бухгалтерської служби

Проведено аналіз додержання співробітниками сектору правил внутрішнього службового розпорядку

____ 2018

____ 2018

Здійснено перегляд посадових інструкцій працівників сектору і їх функціонального навантаження, відповідно до вимог до посади

____ 2018

____ 2018

Організовано підвищення кваліфікації (навчання) працівників бухгалтерської служби

____ 2018

* Зазначаються кількісні та/або якісні показники, яким повинен відповідати результат виконання завдання, визначені з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, та за якими оцінюватимуться результати його службової діяльності (строк, кількість, відсоток, кількість допустимих відхилень, умови, що свідчать про якість, тощо).

Номер завдання

Завдання (визначається безпосереднім керівником разом з державним службовцем)

Ключові показники результативності, ефективності та якості*

Строк виконання

Завдання

змінено

(так/ні)

1.

Організація роботи щодо стажування державних службовців та проведення внутрішніх навчань державних службовців

На підставі пропозицій забезпечено планування заходів з підвищення професійної компетентності (навчання) на 2018 рік державних службовців

до ____ 2018

Підвищено рівень теоретичних знань і практичних навиків

з питань

__________

не менш як

__________

держслужбовців

до ____ 2018

Здійснено планове стажування

__________

____ 2018

2.

Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту

Проведено роботу щодо аналізу посадових інструкцій

працівників

__________

на відповідність вимогам чинного законодавства

____ 2018

____ 2018

____ 2018

Проведено аналіз

кадрових документів

та стану особових

справ співробітників

__________

____ 2018

____ 2018

____ 2018

Підготовлено (переглянуто) локальну нормативну базу щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками

____ 2018

3.

Здійснення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням

Проведено

__________

тренінг-навчання щодо вимог до заповнення щорічної декларації

____ 2018

____ 2018

Забезпечено ознайомлення персоналу з вимогами антикорупційної програми

____ 2018

Розроблено та затверджено положення по роботі з викривачами

____ 2018

____ 2018

Проведено

__________

навчання з питань запобігання виникненню конфлікту інтересів та порушення обмежень

____ 2018

____ 2018

* Зазначаються кількісні та/або якісні показники, яким повинен відповідати результат виконання завдання, визначені з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, та за якими оцінюватимуться результати його службової діяльності (строк, кількість, відсоток, кількість допустимих відхилень, умови, що свідчать про якість, тощо).

Номер завдання

Завдання (визначається безпосереднім керівником разом з державним службовцем)

Ключові показники результативності, ефективності та якості*

Строк виконання

Завдання

змінено

(так/ні)

1.

Розроблення проектів нормативних документів з питань, що належать до питань в фінансовій сфері управління бюджетної організації

Підготовлено

__________

проекти формування показників бюджету, фінансування, планування надходжень, використання коштів, фонду оплати праці та соціальних виплат

____ 2018

____ 2018

____ 2018

Розроблено проект розпорядчого документа здійснення ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетної установи

____ 2018

Підготовлено проект

__________

щодо здійснення перевірки стану використання коштів, виділених на здійснення функціональних заходів і завдань державних цільових програм

____ 2018

2.

Участь у здійсненні заходів, які спрямовані на забезпечення роботи

__________

асигнуваннями з Державного бюджету

Проведено аналіз відповідності асигнувань, визначених у кошторисах і планах асигнувань, асигнуванням, затвердженим річним розписом асигнувань державного бюджету

____ 2018

____ 2018

____ 2018

Здійснено вивчення достовірності та правильності оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань

____ 2018

____ 2018

3.

Контроль за своєчасним розглядом і поданням структурними підрозділами та конкретними виконавцями документів, що надходять для виконання

Проведено аналіз додержання виконавської дисципліни стосовно виконання актів законодавства

____ 2018

____ 2018

Проведено аналіз щодо дотримання вимог у оформлені і підготовці проектів документів, що передаються керівнику

__________

на підпис

____ 2018

Здійснено перевірку додержання виконавської дисципліни стосовно

виконання наказів доручень

та інших розпорядчих

документів керівництва

__________

____ 2018

____ 2018

* Зазначаються кількісні та/або якісні показники, яким повинен відповідати результат виконання завдання, визначені з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, та за якими оцінюватимуться результати його службової діяльності (строк, кількість, відсоток, кількість допустимих відхилень, умови, що свідчать про якість, тощо).

Номер завдання

Завдання (визначається безпосереднім керівником разом з державним службовцем)

Ключові показники результативності, ефективності та якості*

Строк

виконання

Завдання

змінено

(так/ні)

1.

Здійснення керівництва управлінням

Організовано роботу щодо розробки і затверджено план роботи управління

____ 2018

Здійснено аналіз роботи управління відповідно до планових показників

___ 2018

___ 2018

___ 2018

Забезпечено підготовку проекту кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників

____ 2018

Затверджено заходи щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління

____ 2018

2.

Забезпечення організації виконання районної та обласної комплексних програм щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення

Забезпечено організацію проведення відповідної інформаційно-роз’яснювальної роботи через засоби масової інформації та семінарів для роботодавців району

До ___ 2018

До ___ 2018

Організовано виконання __________ заходів в рамках виконання районної та обласної комплексних програм щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення

____ 2018

____ 2018

____ 2018

Забезпечено узагальнення (своєчасне надання чи отримання, чи інша дія) інформації щодо надання населенню субсидій і компенсацій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян інших пільг, передбачених законодавством України

До ___ 2018

До ___ 2018

3.

Здійснення повноважень керівника державної служби

Організовано роботу керівників підрозділів щодо визначення і моніторингу завдань і ключових показників діяльності державних службовців управління

До ___ 2018

До ___ 2018

До ___ 2018

До ___ 2018

Забезпечено розробку профілів посад відповідно до затверджених вимог

До ____ 2018

Організовано роботу служби персоналу щодо затвердження плану з підвищення кваліфікації (професійної компетентності) працівників управління

____ 2018

Забезпечено роботу щодо аналізу службою персоналу та відділом контролю дотримання працівниками управління правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни

До ___ 2018

До ___ 2018

До ___ 2018

* Зазначаються кількісні та/або якісні показники, яким повинен відповідати результат виконання завдання, визначені з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, та за якими оцінюватимуться результати його службової діяльності (строк, кількість, відсоток, кількість допустимих відхилень, умови, що свідчать про якість, тощо).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити