Структурний підрозділ МДА: чим визначити статус

В обраному У обране
Друк
Мацокін Андрій, головний редактор
Держслужбовець Лютий, 2018/№ 2
На підставі яких нормативів визначити статус структурних підрозділів МДА: структурний підрозділ апарату райдержадміністрації; самостійний підрозділ райдержадміністрації; самостійний підрозділ райдержадміністрації зі статусом юридичної особи публічного права?

На жаль, законодавство з цього питання не дає прямої відповіді, а тому ми також виходимо з наявних норм.

Відповідно до норм ст. 5 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.99 р. № 586 (далі — ЗУ «Про МДА») їх голови визначають структуру місцевих державних адміністрацій. Типове положення про структурні підрозділи місцевої державної адміністрації та рекомендаційний перелік її структурних підрозділів затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Вид структурного підрозділу (департамент, управління, відділ, сектор, інший структурний підрозділ, передбачений законом) та його статус як юридичної особи публічного права визначаються головою місцевої держадміністрації (п. 4 Типового положення про структурний підрозділ МДА, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2012 р. № 887). Види структурних підрозділів визначає постанова КМУ від 12.03.2005 р. № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» (далі — постанова № 179).

Якщо йти від зворотнього, то легше за все у структурі МДА ідентифікувати за формальними ознаками структурний підрозділ зі статусом юридичної особи публічного права. Відповідно до п. 15 Типового положення структурні підрозділи, утворені як юридичні особи публічного права, мають самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

Відповідно до норм ст. 13 ЗУ «Про МДА» керівники структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій зі статусом юридичних осіб публічного права здійснюють визначені Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889 повноваження керівника державної служби у цих структурних підрозділах.

З урахуванням цього визначення структурні підрозділи без статусу юрособи не будуть мати рахунків, самостійного балансу, печатки і бланків, а керівники — не будуть керівниками державної служби для своїх підлеглих. Водночас, і ті й інші підрозділи будуть структурними підрозділами МДА, оскільки входять до структури МДА (п. 1 Типового положення).

Тепер щодо підрозділів у апараті МДА. Оскільки апарат МДА не є окремою структурою, то і підрозділи МДА, які віднесені до апарату, не є окремими підрозділами, а — частиною структури МДА. Стаття 11 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 р. № 3166 визначає, наприклад, апарат міністерства як організаційно поєднану сукупність структурних підрозділів і посад, що забезпечують діяльність міністра, а також виконання покладених на міністерство завдань.

Функціональне навантаження апарату МДА передбачає постанова КМУ від 11.12.99 р. № 2263 «Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації». Ця постанова також визначає, що організація роботи апарату місцевої держадміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та положення про її апарат, що затверджується головою місцевої держадміністрації.

Пунктом 31 постанови № 179 визначено види структурних підрозділів, які утворюються у складі місцевих державних адміністрацій, але цей перелік не є вичерпним, оскільки інший вид підрозділу і його статус можуть бути передбачені іншими спеціальними законодавчими або нормативними актами. Сам перелік для РДА не передбачає самостійного виду структурних підрозділів. Водночас не заперечує проти їх існування у структурі (абз. 2 п. 4).

Про що йдеться? Скоріш за все, розробники мали на увазі статус підрозділу, який може визначати спеціальне положення. Наприклад, Типове Положення про службу управління персоналом державного органу, затверджене наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2016 р. № 47, передбачає, що «у державному органі залежно від чисельності персоналу утворюється самостійний структурний підрозділ …— служба управління персоналом). Зверніть увагу, це підрозділи, які знаходяться в «структурі апарату». Також про самостійність юридичної служби зазначається у постанові КМУ від 26.11.2008 р. № 1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації».

Постанова № 179 визначає самостійне управління (відділ) як структурний підрозділ одногалузевого або однофункціонального спрямування, а сектор — як структурний підрозділ, що утворюється для виконання завдань за окремим напрямом діяльності органу виконавчої влади, функції якого неможливо поєднати з функціями інших структурних підрозділів

Тож, на думку редакції, коли «законодавець» говорить про самостійний структурний підрозділ, то мається на увазі саме незалежне спрямування роботи і підпорядкованість керівнику державного органу.

Підіб’ємо підсумок: структурний підрозділ МДА може бути 1) самостійним і мати статус юридичної особи (з відповідними атрибутами), 2) самостійним (за положенням) і не мати статусу юридичної особи, 3) підрозділом — як частиною самостійного — без статусу юрособи чи апарату (який не є структурним підрозділом).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити