Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 644*

В обраному У обране
Друк
Держслужбовець Червень, 2018/№ 6
Проект постанови Кабінету Міністрів України

* За матеріалами Генерального департаменту управління персоналом на державній службі Національного агентства України з питань державної служби. — Прим. ред.

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 644 «Деякі питання упорядкування структури Секретаріату Кабінету Міністрів України, апарату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 71, ст. 2161) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 644

1. У підпункті 4 пункту 2 постанови слова «абзацом четвертим» замінити словами «абзацами четвертим — дев’ятим».

2. Пункти 5 — 9 Типового положення про директорат міністерства, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

«5. До складу директорату входять експертні групи, які утворюються для виконання завдань за окремими напрямами діяльності, до складу яких можуть входити експертні підгрупи. Експертні групи та експертні підгрупи діють на підставі положень, затверджених державним секретарем міністерства.

У випадку, передбаченому абзацом восьмим пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» (Офіційний вісник України, 2005 р., № 11, ст. 522), в директораті може бути введено посаду заступника керівника генерального директора директорату.

До складу експертних груп, експертних підгруп входять державні експерти, можуть входити провідні, головні спеціалісти, а також працівники, які виконують функції з обслуговування, робота яких пов’язана із документальним забезпеченням та діловодством.

У разі коли виконання завдань за окремим напрямом діяльності директорату за обсягом може бути покладено на одного державного експерта, у складі директорату вводяться посади державних експертів, що не входять до експертних груп.

6. Директорат очолює генеральний директор. У разі відсутності генерального директора його повноваження виконує заступник генерального директора директорату (за наявності), один із керівників експертних груп або державних експертів відповідно до наказу державного секретаря міністерства.

7. Працівники директорату, які займають посади державної служби, призначаються на посаду і звільняються з посади державним секретарем міністерства згідно із законодавством про державну службу.

Працівники директорату, які виконують функції з обслуговування, призначаються на посаду і звільняються з посади державним секретарем міністерства згідно із законодавством про працю.

8. Посадові обов’язки працівників директорату, включаючи керівних працівників директорату, визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються державним секретарем міністерства.

9. Штатна чисельність директорату, експертних груп та експертних підгруп у його складі встановлюється державним секретарем міністерства з урахуванням складності та обсягу покладених на зазначені структурні підрозділи завдань відповідно до вимог, визначених пунктом 1і постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» (Офіційний вісник України, 2005 р., № 11, ст. 522).».

3. Пункти 5–9 Типового положення про директорат стратегічного планування та європейської інтеграції, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

«5. До складу директорату входять експертні групи, які утворюються для виконання завдань за окремими напрямами діяльності, до складу яких можуть входити експертні підгрупи. Експертні групи та експертні підгрупи діють на підставі положень, затверджених державним секретарем міністерства.

У випадку, передбаченому абзацом восьмим пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» (Офіційний вісник України, 2005 р., № 11, ст. 522), в директораті може бути введено посаду заступника керівника генерального директора директорату.

До складу експертних груп, експертних підгруп входять державні експерти, можуть входити провідні, головні спеціалісти, а також працівники, які виконують функції з обслуговування, робота яких пов’язана із документальним забезпеченням та діловодством.

У разі коли виконання завдань за окремим напрямом діяльності директорату за обсягом може бути покладено на одного державного експерта, у складі директорату вводяться посади державних експертів, що не входять до експертних груп.

6. Директорат очолює генеральний директор. У разі відсутності генерального директора його повноваження виконує заступник генерального директора директорату (за наявності), один із керівників експертних груп або державних експертів відповідно до наказу державного секретаря міністерства.

7. Працівники директорату, які займають посади державної служби, призначаються на посаду і звільняються з посади державним секретарем міністерства згідно із законодавством про державну службу.

Працівники директорату, які виконують функції з обслуговування, призначаються на посаду і звільняються з посади державним секретарем міністерства згідно із законодавством про працю.

8. Посадові обов’язки працівників директорату, включаючи керівних працівників директорату, визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються державним секретарем міністерства.

9. Штатна чисельність директорату, експертних груп та експертних підгруп у його складі встановлюється державним секретарем міністерства з урахуванням складності та обсягу покладених на зазначені структурні підрозділи завдань відповідно до вимог, визначених пунктом 1і постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» (Офіційний вісник України, 2005 р., №11, ст. 522).».

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити