Вищий антикорупційний суд: засади функціонування

В обраному У обране
Друк
Мацокін Андрій, головний редактор
Держслужбовець Березень, 2018/№ 3
Верховною Радою України 01 березня було прийнято за основу проект Закону «Про Вищий антикорупційний суд». Виходячи із задекларованих завдань, спеціалізований антикорупційний суд має розглядати кримінальні провадження, пов’язані із вчиненням правопорушень, які містять корупційну складову. Передбачається поширити юрисдикцію Вищого антикорупційного суду (далі — ВАС) на всю територію України. У цій статті ми розглянемо законодавчі засади функціонування ВАС і деякі зміни до законодавчих актів, які пропонується внести у зв’язку з прийняттям зазначеного вище законопроекту.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Проект № 7440 — Проект Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» від 22.12.2017 р. № 7440.

Закон № 1402 — Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 р. № 1402-VIII.

У світовому Індексі сприйняття корупції (СРІ) за 2016 рік Україна отримала 29 балів зі 100 можливих, посівши 131 місце зі 176 країн. Незважаючи на те, що показники України в цій сфері протягом останніх років покращуються, темпи поліпшення ситуації у сфері боротьби із корупцією є недостатніми з огляду на цілі розбудови правової, економічно розвинутої держави.

Україна взяла на себе міжнародні зобов’язання створити найближчим часом спеціалізований антикорупційний суд. Найбільш поширеним аргументом на користь створення спеціалізованих антикорупційних судів є потреба у більш ефективному та швидкому розгляді справ про корупцію та пов’язана з нею потреба подати сигнал національній та міжнародній спільності про те, що країна розпочала серйозну боротьбу з корупцією.

Конституцією України передбачено, що в Україні відповідно до закону можуть діяти вищі спеціалізовані суди (ст. 125). Закон № 1402 закріпив, що в системі судоустрою діють вищі спеціалізовані суди як суди першої та апеляційної інстанцій з розгляду окремих категорій справ. Вищими спеціалізованими судами є Вищий суд з питань інтелектуальної власності та Вищий антикорупційний суд (ст. 31). При цьому вирішення більшості питань, пов’язаних із діяльністю ВАС, Закон № 1402 відносить до врегулювання окремим законом.

Тож для започаткування роботи Вищого антикорупційного суду є нагальна потреба у вирішенні на законодавчому рівні низки питань щодо його діяльності.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Проектом № 7440 ВАС пропонується визначити як постійно діючий вищий спеціалізований суд у системі судоустрою України, завданням якого є здійснення правосуддя відповідно до визначених законом засад та процедур судочинства з метою захисту особи, суспільства та держави від корупційних і пов’язаних із ними злочинів та судового контролю за досудовим розслідуванням цих злочинів.

Виходячи із задекларованих завдань, спеціалізований антикорупційний суд має розглядати кримінальні провадження, пов’язані із вчиненням правопорушень, які містять корупційну складову.

Кримінальним кодексом України визначено злочини, які вважаються корупційними. У проекті пропонується покласти на ВАС розгляд кримінальних проваджень як стосовно корупційних злочинів, які визначені корупційними Кримінальним кодексом України (а саме злочини, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, і статтями 210, 354, 364, 364-1, 365‑2, 368 — 369-2), так і стосовно інших пов’язаних та об’єднаних із ними в одне кримінальне провадження злочинів.

Ураховуючи те, говориться в пояснювальній записці до проекту, що віднесення до підсудності названого суду всіх без виключення кримінальних проваджень незалежно від тяжкості злочину (розміру заподіяної шкоди) унеможливить концентрацію зусиль на найбільш небезпечних корупційних правопорушеннях, пропонується встановити, що ВАС будуть підсудні корупційні та пов’язані із корупцією злочини, якщо розмір предмета злочину (предметів злочинів) або завданої ним (ними) шкоди в 500 і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлений законом на час вчинення злочину (злочинів).

При цьому також передбачається встановити, що інші суди не можуть розглядати кримінальні провадження щодо злочинів, які віднесені до підсудності ВАС. Винятки становитимуть провадження щодо корупційних злочинів, вчинених суддями або працівниками Вищого антикорупційного суду (такі провадження не будуть розглядатися ВАС), та випадки, коли внаслідок відводів, заявлених суддям, неможливо буде утворити складу суду — у такому разі судовий розгляд кримінального провадження у першій інстанції пропонується покласти на апеляційний суд, юрисдикція якого поширюється на місто Київ.

Ми вже зазначали, що юрисдикцію ВАС передбачається поширити на всю територію України. При цьому пропонується утриматися від запровадження на місцевому рівні антикорупційних судів, у місцевих або апеляційних судах — посад антикорупційних суддів чи на місцях — слідчих суддів у антикорупційних кримінальних провадженнях, ураховуючи можливе завантаження та ризик впливу регіональних еліт.

Тож законопроектом не передбачено розміщення палат Вищого антикорупційного суду, окремих його суддів у різних населених пунктах.

ВАС розглядатиме віднесені до його відання справи як суд першої та апеляційної інстанцій. Перегляд у касаційній інстанції цих справ, а також за нововиявленими та виключними обставинами буде здійснюватися у загальному порядку.

Згідно з проектом № 7440 очолюватиме ВАС Голова, який обиратиметься на посаду та звільнятиметься з посади в порядку, встановленому Законом № 1402 (обиратиметься на посаду зборами суддів ВАС із числа суддів цього суду). Голова ВАС матиме одного заступника, який здійснюватиме адміністративні повноваження, визначені Головою.

Для призначення на посаду судді ВАС, згідно із законопроектом, громадянин України має бути:

— не молодшим 35 років;

— мати стаж роботи на посаді судді не менше 5 років або мати науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше 7 років, або мати досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше 7 років, або мати сукупний стаж (досвід) такої роботи (професійної діяльності) щонайменше 7 років та мати значний досвід здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби із корупцією і володіти знаннями та практичними навичками застосування сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби із корупцією, практики Європейського суду з прав людини.

Водночас встановлюються і обмеження для призначення на посаду судді ВАС окремих категорій осіб у зв’язку з «перебуванням на певних посадах у державних органах чи зайняттям певною діяльністю. Зокрема, пропонується закріпити неможливість призначення суддями ВАС осіб, які упродовж останніх 10 років працювали у правоохоронних органах, були депутатами всіх рівнів, протягом 5 років входили до складу керівних органів політичної партії або були пов’язані із політичними партіями трудовими чи договірними відносинами, входили до складу Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель або до складу комітетів з конкурсних торгів (тендерних комітетів), утворених замовниками для здійснення процедур державних, публічних закупівель до створення електронної системи закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», у будь-який час були притягнуті до відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення тощо».

Такі обмеження зумовлені тим, що, на думку авторів законопроекту, перебування на зазначених посадах чи зайняття відповідною діяльністю може негативно вплинути на упередженість при прийнятті суддею ВАС рішень.

Прикінцевими та перехідними положеннями проекту № 7440 передбачається внесення змін до певних законодавчих актів.

ЗАУВАЖЕННЯ ДО ПРОЕКТУ

Комітет Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя (далі — Комітет) на своєму засіданні ухвалив рішення, що зазначений проект Закону відповідає вимогам антикорупційного законодавства та, водночас, висловив певні зауваження.

По-перше, зауважує Комітет, встановлені ст. 7 проекту № 7440 спеціальні вимоги до суддів ВАС містять оціночні та дискримінаційні критерії для кандидатів на такі посади і неналежним чином визначають спеціальні обмеження, пов’язані з виконанням встановлених повноважень. «Нормами цієї статті проекту встановлюються дискреційні повноваження посадовим особам Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, що у подальшому дозволить їм на власний розсуд визначати наявність чи відсутність у кандидата значного досвіду та практичних навичок застосування найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби із корупцією, та створюватиме загрозу для зловживань під час реалізації ними своїх повноважень».

Підвищення нижньої вікової межі для судді ВАС, вважає Комітет, є невиправданим та «не відповідатиме змісту загальних вимог до кандидатів на посаду судді, визначених частиною першою статті 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», відповідно до положень якої: «на посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою».

По-друге — встановлення, відповідно до ч. 4 ст. 7 проекту № 7440, обмеження у призначенні на посаду судді ВАС для осіб, які упродовж останніх 10 років працювали (працюють), проходили службу у відповідних органах, порушує конституційний принцип рівності всіх перед законом та є колізійним до частини четвертої ст. 127 Конституції України. Положеннями якої визначається, що «для суддів спеціалізованих судів відповідно до закону можуть бути встановлені інші вимоги щодо освіти та стажу професійної діяльності».

«Офіційне роз’яснення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України «Про обрахування стажу професійної діяльності у сфері права, відповідно до вимог статті 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», визначає, що діяльність протягом встановленого законом строку за спеціальністю в органах прокуратури; органах державної влади та місцевого самоврядування зараховується до такого стажу.»

По-третє. Визначена законопроектом у новій статті 331 Кримінального процесуального кодексу України предметна підсудність ВАС не передбачає охоплення виключно кримінальних проваджень, що підслідні Національному антикорупційному бюро України. Водночас підсудність Вищого антикорупційного суду передбачає кримінальні провадження, що не пов’язані з високопосадовою корупцією (зокрема, ст. 262, 308, 312, 313, 320, 410 Кримінального кодексу України).

Запропонована законопроектом підсудність, вважає комітет, призведе у подальшому до обтяження реєстру судових справ ВАС та не сприятиме боротьбі з високопосадовою корупцією. Також необхідні чіткі законодавчі норми визначення підсудності між ВАС та іншими судами.

Головне науково-експертне управління ВРУ у своєму висновку, зокрема, зазначає:

<…>

1. Статтею 125 Конституції України визначено, що утворення, реорганізація і ліквідація суду здійснюється законом, проект якого вноситься до Верховної Ради України Президентом України після консультацій з Вищою радою правосуддя. Однак поданий законопроект навряд чи можна вважати проектом закону лише про утворення Вищого антикорупційного суду. Адже цей проект, як вказано в його преамбулі, визначає засади організації та діяльності Вищого антикорупційного суду, спеціальні вимоги до суддів цього суду та гарантії їх діяльності. Тобто, по суті, у ньому визначаються засади організації та діяльності одного з судів як структурної складової єдиної системи судів України.

Організація, статус та засади діяльності судів і суддів в Україні регулюються Законом України «Про судоустрій і статус суддів», який є консолідованим законом і свого часу був прийнятий на заміну одразу кількох законів, які регулювали різні аспекти судоустрою і статусу суддів. Прийняття окремого закону про Вищий антикорупційний суд започаткує новий процес десистематизації законодавства про судоустрій, аналогічний тому, який мав місце на початку 90-х років минулого століття. На нашу думку, у цьому немає потреби. У разі необхідності додатково врегулювати питання організації та діяльності Вищого антикорупційного суду, спеціальних вимог до суддів цього суду, а також гарантій їх діяльності відповідні зміни цілком можуть бути внесені до Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

2. У частині першій статті 5 проекту вказано, що до складу Вищого антикорупційного суду входять судді у кількості, що визначається відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Однак у Законі України «Про судоустрій і статус суддів» не визначається кількість суддів Вищого антикорупційного суду. В ньому лише вказано, що «кількість суддів у суді визначає Державна судова адміністрація України за погодженням з Вищою радою правосуддя з урахуванням судового навантаження та в межах видатків, визначених у Державному бюджеті України на утримання судів та оплату праці суддів» (частина шоста статті 19 вказаного Закону). При цьому для Верховного Суду Законом України «Про судоустрій і статус суддів» визначена максимальна кількість суддів. На нашу думку, такий же підхід необхідно застосувати і до Вищого антикорупційного суду.

<…>

Щодо змін до Кримінального процесуального кодексу України (далі — КПК)

1. Відповідно до частини першої статті 33-1 КПК (у редакції проекту) «Вищому антикорупційному суду підсудні кримінальні провадження стосовно корупційних злочинів, передбачених статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410 Кримінального кодексу України, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, статтями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368 – 369-2 Кримінального кодексу України, інших пов’язаних із такими злочинами та об’єднаних із ними в одне кримінальне провадження злочинів за умови, що розмір предмета злочину (предметів злочинів) або завданої ним (ними) шкоди в п’ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на час вчинення злочину (злочинів)». На думку Головного управління, до переліку проваджень, які підсудні Вищому антикорупційному суду, обов’язково слід додати кримінальні провадження, відкриті за статтею 366-1 «Декларування недостовірної інформації» Кримінального кодексу України, оскільки передбачений цією статтею склад злочину хоч і не віднесений до переліку корупційних злочинів, але виступає важливою складовою кримінально-правової протидії корупції в Україні.

2. У разі, якщо обвинувачений чи потерпілий є або був суддею чи працівником апарату Вищого антикорупційного суду і кримінальне провадження належить до підсудності цього суду, таке кримінальне провадження у першій інстанції здійснює апеляційний суд, юрисдикція якого поширюється на місто Київ, і в цьому разі ухвалені судові рішення оскаржуються в апеляційному порядку до апеляційного суду, який визначається колегією суддів Касаційного кримінального суду Верховного Суду (абзац 7 частини першої статті 34 КПК в редакції проекту). Головне управління поділяє думку про те, що з метою забезпечення об’єктивності та неупередженості кримінальне провадження щодо судді чи працівника апарату Вищого антикорупційного суду повинен здійснювати інший суд. Однак звертаємо увагу, що Вищий антикорупційний суд створюється з метою захисту особи, суспільства та держави від корупційних і пов’язаних із ними злочинів. Для кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду, крім вимог для кандидатів на посаду судді, визначених Конституцією України та Законом України «Про судоустрій і статус суддів», проектом пропонується встановити додаткові спеціальні вимоги. Крім того, визначаються обмеження щодо кола осіб, які можуть бути суддями цього суду. Тобто, потреба у створенні вищого спеціалізованого суду зумовлена тим, що судді місцевих та апеляційних судів не відповідають тому рівню вимог, які у даний час необхідні для забезпечення захисту особи, суспільства та держави від корупційних і пов’язаних із ними злочинів. Відтак, передавати з Вищого антикорупційного суду до апеляційних судів кримінальні провадження щодо судді чи працівника апарату Вищого антикорупційного суду у тих випадках, коли справа відповідно до закону підсудна цьому суду, є непослідовним. На нашу думку, відповідні повноваження повинні бути, як виняток, надані Верховному Суду. Безумовно, це потребує внесення необхідних змін до чинного законодавства. Такі ж зауваження стосуються змін до частини тринадцятої статті 31 КПК.

<…>

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити