Новації державної служби у контексті роботи Ради управління людськими ресурсами*

Рада управління людськими ресурсами державної служби при НАДС розпочала свою роботу. 16 лютого відбулось перше організаційне засідання Ради — консультаційно-дорадчого об’єднання, до складу якого увійшли представники HR-департаментів 68 центральних органів виконавчої влади. Організатором заходу виступив Генеральний департамент з питань управління персоналом на державній службі НАДС.

* За матеріалами Генерального департаменту з питань управління персоналом на державній службі Національного агентства з питань державної служби.

У вступному слові Голова НАДС Костянтин Ващенко наголосив, що Рада управління людськими ресурсами державної служби є важливим органом координації політики, що стосується управління людськими ресурсами в державних органах. Тому визначення пріоритетів, вироблення конкретних політик, рішень, методологій повинно відбуватись спільно з фахівцями, які забезпечать обмін досвідом та практиками, що допоможуть знайти ефективні відповіді на існуючі виклики реформ державного управління.

Костянтин Ващенко також зазначив, що чекає від представників Ради цікавих і практичних пропозицій щодо удосконалення конкурсних процедур, оцінювання діяльності державних службовців, внесення змін до законодавства про державну службу.

Про основні завдання та організаційні питання діяльності Ради доповіла директор Генерального департаменту з питань управління персоналом на державній службі Наталія Алюшина, яка очолила Раду.

На обговорення першого засідання Ради за тематичними секціями було винесено такі питання:

1. Конкурсна процедура добору кадрів на державну службу: здобутки та перспективи.

2. Новації в оцінюванні діяльності державних службовців «2018».

3. Створення інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі «HRMіs».

4. Актуально про зміни до законодавства.

За результатами обговорення та дискусій розроблено та презентовано програми конкретних дій за кожним з напрямів, які отримають своє продовження як у нормотворчих документах, так і в управлінських рішеннях.

Для наочності наведемо витяг із протоколу засідання.

<…>

2. Місія Ради управління людськими ресурсами державної служби при НАДС.

ВИСТУПИВ: Купрій В. О., перший заступник Голови НАДС, який звернув увагу присутніх на розуміння сутності місії Ради. Зазначив, що Рада в першу чергу — це майданчик для обміну досвідом.

Місія Ради — знайти те позитивне, що кожен набуває у своїй щоденній роботі. Анонсував роботу секції щодо новацій в оцінюванні діяльності державних службовців «2018». Окремо зупинився на професійному розвитку державного службовця та участі в цьому процесі служб управління персоналом. Зазначив, що 1 грудня 2017 року Урядом схвалена Концепція реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад. Висловив сподівання, що професійне навчання державних службовців стане ефективним та мобільним.

ВИСТУПИВ: Заболотний А. В., заступник Голови НАДС, зазначив, що окремої уваги заслуговує питання доброчесності на державній службі. У Стамбульському плані дій з протидії корупції Україні надано, зокрема, такі рекомендації:

1) Стратегія держслужби на основі фактичних даних;

2) інституційна база реформи держслужби;

3) держслужба на основі чесного відбору;

4) оцінка результативності;

5) дисциплінарні заходи та недопущення незаконних звільнень;

6) оплата: справедлива, прозора, конкурентна;

7) етика: стандарти, навчальні курси, обізнаність.

Звернувся до присутніх представників служб управління персоналом з проханням вжити заходів, в межах компетенції, для реалізації зазначених рекомендацій.

ВИСТУПИЛА: Алюшина Н. О., директор Генерального департаменту з питань управління персоналом на державній службі, яка розповіла про основні аспекти організації роботи Ради, про склад Ради.

Зазначила, що членам Ради та залученим до її діяльності особам необхідно визначитися із пропозиціями по утворенню ініціативних груп, що працюватимуть надалі із визначеним колом питань. Ініціативні групи утворюються як робочі органи Ради з метою напрацювання пропозицій за окремим напрямом сфери управління людськими ресурсами. Для участі у вивченні окремих питань можуть залучатися працівники інших структурних підрозділів НАДС, а також за згодою представники інших державних органів, народні депутати України, науковці, HR-фахівці, експерти та представники громадських організацій з питань, що належать до їх компетенції.

Запропонувала сформувати актуальні питання, які необхідно опрацювати більш детально в ініціативних групах.

Звернула увагу присутніх, що порядок денний чергового засідання Ради формується за пропозиціями Голови НАДС та осіб, які входять до складу Ради. У разі потреби, секретар Ради може здійснювати опитування осіб, які входять до складу Ради, із застосуванням засобів електронного та телефонного зв’язку щодо пропозицій до порядку денного чергового засідання.

Зазначила, що робота в Раді має стати неперервною, спілкування буде продовжуватися в онлайн-форматі: на комунікативній платформі Спільноти практик «Ключові показники ефективності», з використанням Google-документів тощо.

Підсумувала, що Рада це не тільки консультативно-дорадчий орган, а й експертне середовище фахівців з питань управління персоналом.

<…>

4. Підбиття підсумків роботи секцій.

ВИСТУПИЛА: Алюшина Н. О., директор Генерального департаменту з питань управління персоналом на державній службі.

Висловила вдячність всім тим, хто долучився до роботи секцій. Зазначила, що за результатами обговорення секції погодилися з такими пропозиціями:

1) внести зміни до постанови КМУ № 246 в частині особливостей проведення конкурсу для ФПР;

2) зменшити кількість етапів конкурсу (об’єднати всі автоматизовані етапи і види тестування в один і проводити в один день, з перенесенням етапу тестування на знання законодавства на початковий етап замість проведення його перед співбесідою як є на даний час);

3) автоматизувати перевірку професійних знань спеціального законодавства (на основі розроблених пілотними державними органами завдань, розміщених у відкритому доступі, та вивести цей етап в окремий з можливістю письмового складання тестування кандидатами на перехідний період);

4) обмежити можливість подання одним кандидатом документів для участі в конкурсах, наприклад, не більше ніж на 5 вакансій в одному державному органі одночасно;

5) додати «Мотивацію» як вимогу для оцінки під час співбесіди та визначити, що заповнення мотиваційного опитувальника є обов’язковим для кандидатів, а також встановити чітку кількість і види вимог для оцінки під час співбесіди та час її проведення;

6) визначити, які саме вимоги до професійних компетентностей та професійних знань перевіряються на відповідних етапах конкурсу;

7) передбачити обов’язкову участь у проведенні відповідного етапу конкурсу принаймні 1-го замість 3-х експертів з правом оцінювання вимог, конкретизувати, на яких саме етапах залучаються експерти політики та HR-експерти, зобов’язати конкурсні комісії забезпечити інформування залучених експертів

та експерта з моніторингу не пізніше як за 48 годин до проведення відповідного етапу конкурсу;

8) знизити рівень прохідного бала на IQ-тестуванні (відповідно до Моніторингового звіту Hudson стороні ЄС на підставі статистичних даних запропоновано: A-RAT — не менш як 10 правильних відповідей, N-RAT — 10, V-RAT — 13);

9) встановити перший проміжний рейтинг кандидатів після IQ-тестування, а саме не більш як 40 % найкращих за рейтингом, але не менш як 20 кандидатів з найвищим рейтингом проходять на наступний етап (формула 20+);

10) передбачити роботу 2-х адміністраторів у складі конкурсної комісії;

11) зменшити кількість членів комісії, що мають бути присутні при проведенні тестування, до 2 осіб;

12) до складу конкурсних комісій включати представника служби управління персоналом (в обов’язковому порядку).

ВИСТУПИВ: Купрій В. О., перший заступник Голови НАДС, який зазначив, що на секції обговорено набутий досвід під час реалізації порядку оцінювання службової діяльності державних службовців та окреслено виклики на шляху здійснення ефективного та об’єктивного оцінювання службової діяльності державних службовців.

Також зазначив, що за результатами обговорення учасники секції погодили такі пропозиції:

1) підтримати ініціативи щодо удосконалення процедури оцінювання, шляхом запровадження підготовлених змін до Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640;

2) підтримати розроблення методичних рекомендації та навчальних програм щодо оцінювання результатів службової діяльності;

3) службам управління персоналу звернути увагу на можливість перегляду визначених завдань та КРІ за результатами першого кварталу.

ВИСТУПИЛА: Крінська-Шарай Н. В., керівник експертної групи з питань інституційного розвитку служб управління персоналом, яка розповіла, що на секції учасників ознайомлено з цілями та етапами розробки HRMіs, презентовано схему процесу для майбутнього узгодження процесів «ЯК Є» та узгоджено процес погодження схем.

Також зазначила, що за результатами обговорення учасники секції погодили такі пропозиції:

1) процеси розробляються Генеральним департаментом та надсилаються керівникам служб управління персоналом державних органів чи контактним особам на погодження;

2) узгодження шести схем процесів «ЯК Є» має тривати не більше трьох днів;

3) у випадку, якщо контактні особи не надсилають схеми процесів із пропозиціями – схема процесу вважається такою, що підтримана державним органом;

4) інформацію про погодження та пропозиції надсилати в робочому порядку на адресу hrmis@nads.gov.ua з поміткою «погодження процесів «ЯК Є».

ВИСТУПИВ: Астапов А. О., керівник експертної групи з питань нормативного забезпечення менеджменту персоналу, повідомив, що на секції обговорено стан внесення змін до Закону України «Про державну службу» (законопроект № 6227) та спільно з учасниками секції актуалізовано поточні виклики та шляхи їх врегулювання.

Також зазначив, що за результатами обговорення учасники секції погодили такі пропозиції:

1) учасникам Ради взяти участь у зборі пропозицій щодо внесення змін до Закону України «Про державну службу», які носять технічний, однак нагальний характер та не передбачені в існуючому законопроекті;

2) пропозиції надіслати до 01.03.2018 р. на адресу rada@nads.gov.ua з поміткою «пропозиції щодо змін до Закону № 889».

ВИСТУПИЛА: Алюшина Н. О., директор Генерального департаменту з питань управління персоналом на державній службі НАДС, яка зазначила, що всі питання порядку денного розглянуті, та подякувала учасникам засідання за роботу.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі