Приклади визначення та перегляду KPI для деяких посад державної служби

В обраному У обране
Друк
Держслужбовець Березень, 2018/№ 3

Номер завдання

Завдання (визначається безпосереднім керівником разом з державним службовцем)

Ключові показники результативності, ефективності та якості*

Строк виконання

Завдання

змінено

(так/ні)

1.

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, соціального захисту та обслуговування населення

Організовано проведення аналізу щодо стану та тенденцій соціального розвитку району

____ 2018

____ 2018

Підготовлено ____ пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку району

____ 2018

Визначено пріоритети роботи відповідних районних комісій, які координує Управління

____ 2018

Здійснено аналіз ефективності роботи відповідних районних комісій, які координує Управління

____ 2018

____ 2018

так

Проведено аналіз розпорядчих документів, виданих Управлінням на здійснення власних повноважень

____ 2018

____ 2018

так

Організовано контроль за якістю виконання документів нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер

____ 2018

____ 2018

так

2.

Організація роботи Управління та визначення результатів його діяльності

Здійснено планування роботи Управління та його підвідомчих структур

____ 2018

Здійснено аналіз роботи державних соціальних інспекторів

____ 2018

____ 2018

____ 2018

так

Визначено критерії щодо ефективного використання бюджетних коштів

____ 2018

так

Визначено критерії ефективності роботи Управління

____ 2018

так

Здійснено аналіз виконання комплексних програм соціального обслуговування відповідного контингенту населення району за місцем проживання

____ 2018

____ 2018

так

Здійснено контроль за забезпеченням виплати передбачених законодавством пільг і компенсацій

____ 2018

____ 2018

3.

Забезпечення функціонування інформаційного і телекомунікаційного середовища Управління

Здійснено кадрове забезпечення ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики

____ 2018

Визначено ефективні канали інформування населення з питань, що належать до компетенції Управління

____ 2018

Організовано систему проведення особистих прийомів громадян керівним складом управління

____ 2018

4.

Організація роботи з персоналом

Організовано функціональне обстеження посадових інструкцій працівників

____ 2018

Організовано роботу щодо перегляду та визначення KPI для працівників Управління

____ 2018

____ 2018

так

Організовано якісний добір кадрів на вакантні посади

____ 2018

Здійснено аналіз кількісного і якісного складу працівників Управління

____ 2018

____ 2018

так

* Зазначаються кількісні та/або якісні показники, яким повинен відповідати результат виконання завдання, визначені з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, та за якими оцінюватимуться результати його службової діяльності (строк, кількість, відсоток, кількість допустимих відхилень, умови, що свідчать про якість, тощо).

Номер завдання

Завдання (визначається безпосереднім керівником разом з державним службовцем)

Ключові показники результативності, ефективності та якості*

Строк виконання

Завдання

змінено

(так/ні)

1.

Забезпечення ефективної роботи підпорядкованих підрозділів: відділу соціальної допомоги, відділу персоніфікованого обліку, відділу праці

Затверджено плани роботи відповідно до функціонального навантаження

____ 2018

Забезпечено розробку показників оцінки ефективності роботи підпорядкованих підрозділів

____ 2018

так

Здійснено моніторинг виконання планів роботи

____ 2018

____ 2018

____ 2018

____ 2018

так

2.

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин

Здійснено аналіз стану реєстрації колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству

____ 2018

так

Проведено аналіз стану атестації робочих місць за умовами праці з метою підготовки та вжиття відповідних оперативних заходів щодо усунення наявних недоліків

____ 2018

____ 2018

так

Підготовлено розгорнутий звіт щодо ефективності інформаційно-роз’яснювальної роботи стосовно легалізації зайнятості населення

____ 2018

____ 2018

так

3.

Забезпечення реалізації державної політики у сфері призначення та виплати соціальної допомоги, компенсацій, надання субсидій

Здійснено аналіз проведення роботи з нарахування та фінансування пільг по категоріях по ЖКП та інших послугах і надання адресної допомоги на тверде паливо і скраплений газ, пільгове перевезення

____ 2018

____ 2018

Здійснено аналіз нарахування пільг та адресної грошової допомоги по всіх пільгових категоріях громадян

____ 2018

____ 2018

Здійснено аналіз роботи з надання соціальними працівниками списків пільговиків по всіх категоріях на виплату допомоги на тверде паливо та скраплений газ

____ 2018

____ 2018

так

4.

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, соціального супроводу

Організовано виконання комплексних районних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

____ 2018

____ 2018

____ 2018

Проведено аналіз виконання заходів щодо створення умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури

____ 2018

____ 2018

так

* Зазначаються кількісні та/або якісні показники, яким повинен відповідати результат виконання завдання, визначені з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, та за якими оцінюватимуться результати його службової діяльності (строк, кількість, відсоток, кількість допустимих відхилень, умови, що свідчать про якість, тощо).

Номер завдання

Завдання (визначається безпосереднім керівником разом з державним службовцем)

Ключові показники результативності, ефективності та якості*

Строк виконання

Завдання

змінено

(так/ні)

1.

Організація роботи відділу

Затверджено план роботи відділу відповідно до функціонального навантаження

____ 2018

Забезпечено розробку і перегляд показників оцінки ефективності роботи працівників відділу

____ 2018

____ 2018

____ 2018

так

Здійснено моніторинг виконання планів роботи

____ 2018

____ 2018

____ 2018

____ 2018

так

2.

Забезпечення реалізації державної політики щодо здійснення заходів соціальної підтримки населення

Проведено аналіз своєчасності призначення всіх видів допомоги відповідно до вимог законів України

____ 2018

____ 2018

Забезпечено безперебійне ведення обліку нарахування, фінансування компенсацій по соціальним виплатам, житлово-комунальним послугам, твердому паливу, скрапленому газу в розрізі організацій — надавачів послуг

____ 2018

____ 2018

Здійснено аналіз виконання рішень комісії з розгляду питань, пов’язаних з призначенням населенню різних видів соціальної допомоги та наданням пільг

____ 2018

____ 2018

* Зазначаються кількісні та/або якісні показники, яким повинен відповідати результат виконання завдання, визначені з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, та за якими оцінюватимуться результати його службової діяльності (строк, кількість, відсоток, кількість допустимих відхилень, умови, що свідчать про якість, тощо).

Номер завдання

Завдання (визначається безпосереднім керівником разом з державним службовцем)

Ключові показники результативності, ефективності та якості*

Строк виконання

Завдання

змінено

(так/ні)

1.

Контроль за правильністю надання державної соціальної допомоги, субсидії для відшкодування, інших соціальних та компенсаційних виплат, цільовим використанням коштів державного бюджету, спрямованих на цю мету

Проведено моніторинг якості перевірок щодо визначення достовірності та повноти інформації про доходи і майновий стан осіб, які входять до складу сім‘ї, що звертається за призначенням державної соціальної допомоги

____ 2018

____ 2018

____ 2018

так

Визначено кількість повторних перевірок особових справ одержувачів державної соціальної допомоги за рішенням керівника відповідного органу праці та соціального захисту населення або його заступника

____ 2018

так

Здійснено моніторинг призначення та виплати державної соціальної допомоги

____ 2018

Проведено аналіз причин порушення законодавства з питань надання державної соціальної допомоги

____ 2018

* Зазначаються кількісні та/або якісні показники, яким повинен відповідати результат виконання завдання, визначені з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, та за якими оцінюватимуться результати його службової діяльності (строк, кількість, відсоток, кількість допустимих відхилень, умови, що свідчать про якість, тощо).

Номер завдання

Завдання (визначається безпосереднім керівником разом з державним службовцем)

Ключові показники результативності, ефективності та якості*

Строк виконання

Завдання

змінено

(так/ні)

1.

Організація прийому документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг

Визначено кількість повторних звернень одержувачів державної соціальної допомоги

____ 2018

так

Здійснено моніторинг скарг, заяв та пропозицій щодо вдосконалення прийому документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг

____ 2018

____ 2018

Проведено аналіз причин порушення законодавства з питань звернень громадян

____ 2018

Здійснено вибіркову перевірку стану формування особових справ звернень громадян

____ 2018

____ 2018

2

Надання консультацій щодо призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг

Визначено стан оновлення матеріалів на інформаційних стендах

____ 2018

____ 2018

так

Підвищено професійну кваліфікацію

____ 2018

так

* Зазначаються кількісні та/або якісні показники, яким повинен відповідати результат виконання завдання, визначені з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, та за якими оцінюватимуться результати його службової діяльності (строк, кількість, відсоток, кількість допустимих відхилень, умови, що свідчать про якість, тощо).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити