Порушення вимог фінконтролю у період відпустки для догляду за дитиною

В обраному У обране
Друк
Мацокін Андрій, головний редактор
Держслужбовець Березень, 2018/№ 3
Працівник знаходиться у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. До організації, в якій працює цей працівник, надійшов лист Департаменту захисту економіки Національної поліції України, у якому зазначено, що на працівника складено протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 1726 КУпАП. Чи можливо притягнути працівника до дисциплінарної відповідальності у період перебування у відпустці та якщо немає рішення суду? Чи можливо розпочати службове розслідування стосовно працівника, який знаходиться у відпустці, та якщо немає рішення суду?

Законом України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VI (далі — Закон № 1700) передбачено, що суб’єкти декларування зобов’язані щороку, до 1 квітня, подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається НАЗК. Це, нагадаємо, лише один тип декларації в рамках здійснення фінансового контролю, який подає відповідна особа під час здійснення своїх повноважень.

Суб’єкт декларування, який знаходиться у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, не здійснює повноважень, він залишається у трудових відносинах з певним органом і не втрачає статусу суб’єкт декларування. Тому на таку особу розповсюджуються вимоги фінансового контролю.

Статтею 49 Закону № 1700 передбачено, що державні органи, органи місцевого самоврядування, а також юридичні особи публічного права зобов’язані перевіряти факт подання суб’єктами декларування, які в них працюють (працювали або входять чи входили до складу утвореної в органі конкурсної комісії, до складу Громадської ради доброчесності, відповідних громадських рад, рад громадського контролю, утворених при державних органах), відповідно до цього Закону декларацій та повідомляти Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку.

Національне агентство перевіряє факт подання відповідно до цього Закону декларацій особами, зазначеними у п. 5 ч. 1 ст. 3 цього Закону.

Якщо за результатами контролю встановлено, що суб’єкт декларування не подав декларацію, Національне агентство письмово повідомляє такого суб’єкта про факт неподання декларації, і суб’єкт декларування повинен протягом десяти днів з дня отримання такого повідомлення подати декларацію.

Одночасно Національне агентство письмово повідомляє про факт неподання декларації спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, а також керівнику державного органу, органу місцевого самоврядування, їх апарату, юридичної особи публічного права, вищому органу управління відповідного громадського об’єднання, іншого непідприємницького товариства про факт неподання декларації відповідним суб’єктом декларування.

Стаття 65 Закону № 1700 встановлює відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Так, цією статтею передбачено, що за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

Стаття 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає, що за порушення вимог фінансового контролю накладається штраф.

Пунктом 2 ст. 65 Закону № 1700 визначено, що особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889 (ст. 66. Види дисциплінарних стягнень та загальні умови їх застосування) передбачено, що:

«До державних службовців застосовується один із таких видів дисциплінарного стягнення:

1) зауваження;

2) догана;

3) попередження про неповну службову відповідність;

4) звільнення з посади державної служби.»

Підставами для припинення державної служби у зв’язку із втратою права на державну службу або його обмеженням, зокрема, є: набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення державного службовця до адміністративної відповідальності за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.

Стаття 83 Закону № 889 визначає підстави для припинення державної служби:

1) у разі втрати права на державну службу або його обмеження (стаття 84 цього Закону);

2) у разі закінчення строку призначення на посаду державної служби (стаття 85 цього Закону);

3) за ініціативою державного службовця або за угодою сторін (стаття 86 цього Закону);

4) за ініціативою суб’єкта призначення (стаття 87 цього Закону);

5) у разі настання обставин, що склалися незалежно від волі сторін (стаття 88 цього Закону);

6) у разі незгоди державного службовця на проходження державної служби у зв’язку із зміною її істотних умов (стаття 43 цього Закону);

7) у разі досягнення державним службовцем 65-річного віку, якщо інше не передбачено законом;

8) у разі застосування заборони, передбаченої Законом України «Про очищення влади».

У випадках, зазначених у ст. 84 Закону № 889, зокрема через набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення державного службовця до адміністративної відповідальності за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, суб’єкт призначення зобов’язаний звільнити державного службовця у триденний строк з дня настання або встановлення факту, передбаченого цією статтею, якщо інше не встановлено законом.

З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконанню вимог цього Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства рішенням керівника органу, підприємства, установи, організації, в якому працює особа, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Порядок проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України «Про запобігання корупції» прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 р. № 950 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 р. № 691).

Дія цього Порядку не поширюється на державних службовців, крім випадку виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог Закону № 1700 в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства з питань запобігання корупції за рішенням керівника органу, підприємства, установи, організації, в якому працює особа, стосовно якої пропонується проведення службового розслідування, а у разі його відсутності — особи, яка виконує його обов’язки.

Водночас цей Порядок визначає, що: «Період проведення службового розслідування не включає час тимчасової втрати працездатності особою, стосовно якої проводиться службове розслідування, час її перебування у відпустці або службовому відрядженні чи відсутності з інших причин, час отримання інформації, що стосується предмета службового розслідування, від установ, підприємств, організацій іноземних держав, а також час ознайомлення такої особи з актом службового розслідування.»

З урахуванням усіх норм та приписів можна сказати, що, службове розслідування щодо особи, яка порушила норми фінансового контролю, можна провести лише після її виходу на роботу.

Якщо ж до вас надійде рішення суду щодо притягнення державного службовця до адміністративної відповідальності за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, застосувати такий вид дисциплінарного стягнення, як звільнення з посади державної служби, ви зможете також лише після виходу такої особи на роботу.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити