Переведення VS переміщення

В обраному У обране
Друк
Мацокін Андрій, головний редактор журналу "Держслужбовець"
Держслужбовець Листопад, 2018/№ 11
У МДА заплановане злиття двох відділів. Допоможіть перемістити/перевести працівників з відділу у відділ, якщо у посадовій інструкції цих працівників зміниться лише назва підрозділу.

Стаття 41 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889 визначає, що державний службовець з урахуванням його професійної підготовки та професійної компетентності може бути переведений без обов’язкового проведення конкурсу на іншу рівнозначну або нижчу вакантну посаду в тому самому державному органі, у тому числі в іншій місцевості (в іншому населеному пункті), за рішенням керівника державної служби. Переведення здійснюється лише за згодою державного службовця.

Тож нормами Закону № 889 визначення процедури «переміщення» не передбачено!

Частиною 2 ст. 32 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) неопосередковано визначено поняття «переміщення». Зокрема, зазначено, що не вважається переведенням на іншу роботу і не потребує згоди працівника переміщення його на тому ж підприємстві на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ у тій же місцевості, доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті в межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором.

Частина 3 ст. 5 Закону № 889 передбачає, що дія норм законодавства про працю поширюється на державних службовців у частині відносин, не врегульованих цим Законом. Тобто ця норма може застосовуватися до трудової норми, яка не визначає порядок її реалізації та не відсилає до відповідних підзаконних нормативних документів.

Водночас у разі, коли нормами Закону окреслено порядок реалізації відповідних правовідносин, будь-яке додаткове або подвійне застосування норм законодавства про працю за аналогією не допускається!

Чи будь-яке переведення є зміною істотних умов державної служби?

Стаття 43 Закону № 889 визначає підстави для зміни істотних умов державної служби:

1) ліквідація або реорганізація державного органу;

2) зменшення фонду оплати праці державного органу;

3) скорочення чисельності або штату працівників у зв’язку з оптимізацією системи державних органів чи структури окремого державного органу.

Не вважається зміною істотних умов державної служби зміна назви структурного підрозділу державного органу або посади, не пов’язана зі зміною функцій державного органу та основних посадових обов’язків.

Водночас зверніть увагу: підстави для зміни істотних умов не є, власне, цими змінами.

Зміною істотних умов державної служби в розумінні ч. 3 ст. 43 вважається зміна:

1) належності посади державної служби до певної категорії посад;

2) основних посадових обов’язків;

3) умов (системи та розмірів) оплати праці або соціально-побутового забезпечення;

4) режиму служби, встановлення або скасування неповного робочого часу;

5) місця розташування державного органу (у разі його переміщення до іншого населеного пункту).

На нашу думку, цей перелік є вичерпним, адже не містить посилань на інші нормативні акти.

Отже, на підставі зазначених норм доходимо висновку:

оптимізація системи державних органів чи структури окремого державного органу не завжди є зміною істотних умов, тому що для застосування механізму, визначеного ч. 4 ст. 43, потрібні умови, визначені ч. 3 цієї статті;

переведення державних службовців має відбуватися на вакантну посаду навіть у тому самому державному органі;

переведення державного службовця на іншу вакантну посаду в умовах оптимізації структури державного органу може відбуватися і без зміни істотних умов державної служби, якщо не відбувається змін, передбачених ч. 3 ст. 43.

Зверніть увагу, що переведення на іншу рівнозначну або нижчу вакантну посаду в тому самому державному органі здійснюється лише за згодою державного службовця. Форму згоди нормативними документами не визначено.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити