Компенсація за відпустку: право чи обов’язок роботодавця?

В обраному У обране
Друк
Кравченко Тетяна, аналітик "Видавничого будинку "Фактор", адвокат
Держслужбовець Листопад, 2018/№ 11
Деякі працівники відмовляються від щорічних відпусток і просять замінити їх грошовою компенсацією або не бажають використати вже накопичені дні відпусток за минулі роки. І здавалось би, що тут складного: заміни відпустки грошовою компенсацією, тим паче на прохання працівника, й нехай не відпочивають. Але це тільки на перший погляд. Щоб дізнатись, як правильно вирішувати питання, пов’язані з компенсацією за невикористані відпустки, і чи має право роботодавець її не надавати, пропоную звернутись до норм трудового права.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

КЗпП — Кодекс законів про працю України.

Конвенція №132 — Конвенція Міжнародної організації праці про оплачувані відпустки від 24.06.1970 р. № 132, ратифікована Законом України від 29.05.2001 р. № 2481-III.

ПОДІЛ ТА ПЕРЕНЕСЕННЯ ВІДПУСТКИ

Відпустка надається працівнику для зняття фізичного та морального навантаження, яке останній отримує в процесі праці, відновлення сил та енергетичного потенціалу для подальшої праці, підтримання нормального стану здоров’я.

Саме тому угоди про відмову від права на мінімальну щорічну оплачувану відпустку або про невикористання такої відпустки із заміною її компенсацією чи іншим чином, відповідно до національних умов визнаються недійсними або забороняються (Конвенція № 132).

Чинним законодавством допускається поділ щорічної відпустки на частини та перенесення відпустки на інший період, але за певних умов.

Так, відповідно до ч. 6, 7 ст. 79 поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості допускається на прохання працівника за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

При цьому невикористана частина щорічної відпустки має бути надана працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

Відповідно до ч. 1 ст. 80 КЗпП щорічна відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період у разі:

порушення власником або уповноваженим ним органом терміну письмового повідомлення працівника про час надання відпустки (ч. 5 ст. 79 цього Кодексу)

несвоєчасної виплати власником або уповноваженим ним органом заробітної плати працівнику за час щорічної відпустки (частина третя статті 115 цього Кодексу)

Щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена у разі:

тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку;

виконання працівником державних або громадських обов’язків, якщо згідно із законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням заробітної плати;

настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;

збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв’язку з навчанням.

Щорічна відпустка за ініціативою власника або уповноваженого ним органу, як виняток, може бути перенесена на інший період тільки за письмовою згодою працівника та за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) у разі, коли надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо відбитися на нормальному ході роботи підприємства, установи, організації, та за умови, що частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана в поточному робочому році.

Норми національного законодавства повністю узгоджуються із положеннями Конвенції № 132.

Так, п. 2 ст. 8 Конвенції № 132 передбачено, що при поділі відпустки на частини одна з частин відпустки повинна складати, принаймні, два безперервні робочі тижні.

Статтею 9 Конвенції № 132 передбачено, що безперервна частина щорічної оплачуваної відпустки, яка згадується в п. 2 ст. 8 Конвенції, надається і використовується не пізніше як протягом одного року і залишок щорічної оплачуваної відпустки — не пізніше як протягом вісімнадцяти місяців, рахуючи з кінця того року, за який надавалася відпустка.

Будь-яка частина щорічної відпустки понад зазначену мінімальну тривалість може бути перенесена за згодою зацікавленої особи, яка працює за наймом, на період, що перевищує той, який зазначений у п. 1 цієї статті, але який не виходить за встановлені межі.

Мінімум і межі часу, згадані в п. 2 цієї статті, визначаються компетентним органом після консультації з зацікавленими організаціями роботодавців та працівників або шляхом колективних переговорів, або іншим способом, що відповідає національній практиці і який може бути сумісним із національними умовами.

Як бачимо, роботодавець зобов’язаний надати, а працівник — використати хоча б частину відпустки: в одних випадках — не менш як 24 календарних дні, в інших — не менш як 14 календарних днів з наданням невикористаної частини відпустки до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

Забороняється ненадання щорічних відпусток протягом робочого року особам віком до вісімнадцяти років та працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером праці.

Окрім того, що ненадання щорічних відпусток є грубим порушенням законодавства про працю, за яке передбачена адміністративна і навіть кримінальна відповідальність роботодавця, вимоги про стягнення грошової компенсації за невикористані відпустки можуть стати предметом судового розгляду.

А з огляду на заборону ненадання відпусток повної тривалості протягом двох років підряд, така бездіяльність роботодавця, як невідправлення, навіть без заяви, працівника у щорічну відпустку може бути розцінена судом як відсутність вини самого працівника у невикористанні відпусток і призвести до необґрунтованих стягнень з роботодавця.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити