Класифікатор професій. Змушені познайомитися…

В обраному У обране
Друк
Мацокін Андрій, головний редактор журналу "Держслужбовець", Ушакова Лілія, експерт з питань оплати праці
Держслужбовець Жовтень, 2018/№ 10
Приводом для вимушеного знайомства бухгалтерів із Класифікатором професій стала поява оновленої версії Звіту з ЄСВ. Річ у тім, що в Таблиці 5 цього Звіту тепер необхідно відображати у тому числі й інформацію про професію з Класифікатора професій. Але давайте по порядку.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

КЗпП — Кодекс законів про працю України.

Закон № 889 — Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889.

Класифікатор професій — Національний класифікатор України «Класифікатор професій ДК 003:2010», затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327.

Порядок № 435 — Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого ЄСВ, затверджений наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435.

Інструкція № 58 — Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена спільним наказом Мінпраці, Мінсоцзахисту та Мін’юсту від 29.07.93 р. № 58.

Невідворотне сталося. Наказом від 15.05.2018 р. № 511 Мінфін затвердив зміни до Порядку № 435, виклавши його та форми ЄСВ-звітності у новій редакції. За традицією, яку започаткували ще пенсійники, оновлення Звіту з ЄСВ (форма № Д4) призвело до збільшення граф, які тепер ми з вами змушені будемо заповнювати.

Цього разу «пощастило» Таблиці 5 форми № Д4. У ній додано 4 графи для відображення інформації про посаду, яку обіймає працівник (виконувану роботу).

Так, у Таблиці 5 за працівником, щодо якого відображається інформація, потрібно буде зазначати в графі:

— 12 — професійну назву роботи;

— 13 — код загальносоюзного класифікатора професій, посад та тарифних розрядів (код ЗКППТР);

— 14 — код класифікатора професій (код КП);

— 15 — назву посади.

А тепер увага: інформація, необхідна для заповнення граф 12 — 14 Таблиці 5, вибирається із покажчика професійних назв робіт (додатки А (обов’язковий) або Б (довідковий)) Класифікатора професій ДК 003:2010. Давайте розглянемо, як працювати з Класифікатором, і що робити, якщо раптом посади, на яку прийнято працівника, у ньому немає.

ГОРТАЮЧИ КЛАСИФІКАТОР

Основні найменування професійних назв робіт (професій, посад) наведені в додатках А та Б Класифікатора ДК 003:2010.

У Додатку А професії згруповано в 9 розділах.

Тут також наведено необхідні для заповнення Таблиці 5 Звіту з ЄСВ коди ЗКППТР та КП.

Зверніть увагу, код ЗКППТР є не в усіх професійних назв робіт, а тільки у тих, які «жили» ще за часів Радянського Союзу.

Зовсім інша річ — код КП. Він зазначений до кожної професії, наведеної в Класифікаторі.

Якщо вам важко одразу зорієнтуватися, в якому розділі шукати ту чи іншу професію, на допомогу прийде Додаток Б Класифікатора професій ДК 003:2010. У ньому всі професійні назви робіт розташовано в алфавітному порядку. А для того щоб зрозуміти, до якого розділу ці професії належать, достатньо подивитися на першу цифру коду КП. Вона вкаже на номер розділу.

Наприклад, «Професіонали у сфері державної служби» — код КП 2419, «Професіонали державної служби» - 2419.3. Перша цифра коду «2» означає: в Додатку А цю професію наведено в розділі 2 «ПРОФЕСІОНАЛИ».

Слід звернути увагу на те, що окремі професійні назви робіт у Класифікаторі професій ДК 003:2010 зазначено з використанням дужок, у яких може визначатися: — складова професійної назви роботи (наприклад, «помічник керівника підприємства (установи, організації)»); — вид економічної діяльності або напрям використання професійної назви роботи; — загальноприйнятий іншомовний синонім професійної назви роботи, який може використовуватися як самостійна або альтернативна назва роботи; — споріднена (однотипна) професійна назва роботи, яка може застосовуватися роботодавцями окремо в межах цієї класифікаційної групи (наприклад, «завідувач (начальник) секретаріату»). Як правило, використання роботодавцем таких професійних назв робіт потребує конкретного визначення.

Є в Класифікаторі професій ДК 003:2010 ще й Додаток В (обов’язковий). У ньому наведено похідні слова (віце-, головний, заступник, провідний, молодший та ін.) до професій (професійних назв робіт). Ці слова ми з вами можемо використати для утворення нових найменувань професій, але за умови збереження галузевої та функціональної приналежності, кваліфікаційних вимог, виключення дублювання, збереження коду таких професій.

Наприклад, від професійної назви роботи з Додатка А «головний бухгалтер» (код КП 1231) за допомогою похідного слова з Додатка В «заступник» можна утворити похідну назву професії «заступник головного бухгалтера» з тим самим кодом КП 1231. Крім того, відповідно до примітки 2 до Додатка В ми з вами можемо розширити назви професій термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладу, якщо інше не передбачено в Класифікаторі професій ДК 003:2010 чи інших нормативно-правових актах. У результаті утворену нами вище професійну назву роботи «заступник головного бухгалтера» код КП 1231 можна розширити словами-уточненнями, наприклад, «з витрат» або «з доходів». При цьому код КП залишиться тим самим — 1231. А ось створення розширених назв професій через дефіс або з наведенням уточнень у дужках, крім передбачених у Класифікаторі, не допускається. Саме тому буде помилкою об’єднання, наприклад, двох таких назв професій «бухгалтер» і «касир» в одну «бухгалтер-касир». Адже Класифікатором передбачено окремі професійні назви робіт «бухгалтер (з дипломом магістра)» з кодом КП 2411.2, «бухгалтер» з кодом КП 3433 та «касир (на підприємстві, в установі, організації)» з кодом КП 4211.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО НЕ ЗАСТОСОВУВАЛИ?

Скажемо прямо, не всі роботодавці під час внесення до штатного розпису посад, на які згодом приймалися працівники, зазирали до Класифікатора професій ДК 003:2010. Але навіть ті, хто й зазирав, могли не знайти в ньому необхідні професійні назви робіт. І це не дивно. Адже світ професій розвивається нестримно, а Класифікатор статичний.

Зауважимо, що Класифікатор професій ДК 003:2010 не зареєстрований у Мін’юсті. Закон України «Про державну службу» та КЗпП також не згадують про нього.

«Вспливає» Класифікатор у підзаконному акті — в Інструкції № 58.

У ній зазначено (див. п. 2.14), що записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнятий працівник, виконуються відповідно до найменування професій і посад, зазначених у Класифікаторі.

І вже звідси, розкручуючи пружину у зворотний бік, можна дійти висновку, що оскільки посада, на яку прийнятий працівник, має звучати однаково в трудовій книжці/наказі про прийняття на роботу/трудовому договорі (контракті)/штатному розписі/кадрових документах, то нікуди від Класифікатора професій не подітися, якщо хочеш виконати вимогу п. 2.14 Інструкції № 58.

Про те, як виправити ситуацію, якщо найменування посад/професій/робіт у штатному розписі «не дружить» із Класифікатором професій ДК 003:2010, ми поговоримо далі. Зараз звернемо вашу увагу на таке.

Існує думка, що у разі, якщо посада, на якій працював працівник, не відповідає Класифікатору, то у такого працівника можуть виникнути проблеми під час оформлення пенсії. Це не зовсім так. У загальному випадку для призначення пенсії важливим є страховий стаж працівника. Він формується за рахунок сплати страхових внесків, незалежно від посади, яку займає працівник. Проблеми можуть бути лише у разі, якщо працівник мав право на пільгове пенсійне забезпечення, але прийняття на «неправильну посаду» позбавило його такого права. У цьому випадку однозначно потрібно виправлятися. Тим паче, що Звіт з ЄСВ прямо до цього підштовхує.

УПОРЯДКОВУЄМО

З чого розпочинаємо?

Крок 1. Беремо штатний розпис та Класифікатор професій. Порівнюємо. Найменування посад (професій, робіт), які не знайшли в Класифікаторі та не змогли створити за допомогою похідних слів з Додатка В (див. вище), виписуємо окремо. Потім для таких «виняткових» професій шукаємо в Класифікаторі найбільш відповідні (близькі за духом) професії. Не засмучуйтеся, відмітні (нестандартні) особливості роботи, яку виконує працівник, який обіймає таку посаду, опишемо потім у його посадовій інструкції.

Важливо!

Частиною 3 ст. 32 КЗпП зміна найменування посад працівників розцінюється як зміна істотних умов праці. Адже назва посади/професії працівника є підставою для застосування до нього норм чинного законодавства, що надають право на скорочений робочий день, додаткову відпустку, пільгове пенсійне забезпечення, отримання доплат і надбавок до посадового окладу (тарифної ставки), а також норм, що визначають наявність істотних змін умов праці при переведенні на іншу роботу тощо. Про такі зміни працівники мають бути повідомлені роботодавцем не пізніше ніж за два місяці.

Стаття 43 Закону № 889 визначає, що підставами для зміни істотних умов державної служби є:

1) ліквідація або реорганізація державного органу;

2) зменшення фонду оплати праці державного органу;

3) скорочення чисельності або штату працівників у зв’язку з оптимізацією системи державних органів чи структури окремого державного органу.

Не вважається зміною істотних умов державної служби зміна назви структурного підрозділу державного органу або посади, не пов’язана із зміною функцій державного органу та основних посадових обов’язків.

Зміною істотних умов державної служби вважається зміна:

1) належності посади державної служби до певної категорії посад;

2) основних посадових обов’язків;

3) умов (системи та розмірів) оплати праці або соціально-побутового забезпечення;

4) режиму служби, встановлення або скасування неповного робочого часу;

5) місця розташування державного органу (в разі його переміщення до іншого населеного пункту).

Крок 2. Видаємо наказ (розпорядження) про приведення найменувань посад працівників у відповідність до вимог Класифікатора професій ДК 003:2010.

Крок 3. Готуємо й видаємо наказ (розпорядження) про внесення змін до штатного розпису або викладаємо штатний розпис у новій редакції.

Крок 4. Видаємо наказ (розпорядження) про внесення змін до пункту наказу (розпорядження) про прийняття/переведення, в якому неправильно зазначено назву роботи, посади або професії працівника.

Крок 5. На підставі наказу про внесення змін до наказу про прийняття на роботу (переведення) вносимо запис до трудової книжки працівника так:

— у графі 1 — наступний номер, що йде по порядку за номером останнього запису;

— у графі 2 — дату внесення змін;

— у графі 3 — зазначаємо «Запис за № таким-то недійсний» і продовжуємо коректним варіантом запису: «Прийнятий (призначений) за посадою _________ », де й зазначаємо правильне найменування посади;

— у графі 4 — дату й номер уточнюючого наказу (розпорядження) роботодавця.

У такому самому порядку визнається недійсним запис про переведення на іншу роботу (якщо під час трудової діяльності працівника було переведено на «неправильну» посаду).

І не забудьте ознайомити працівника з новим записом у трудовій книжці під підпис в особовій картці працівника.

Крок 6. Уносимо зміни до інших документів, що містять найменування посади/професії працівника.

Є? Тоді усе! Ви впоралися!

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити