Щодо порядку проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» в малочисельних структурних підрозділах місцевої державної адміністрації зі статусом юридичної особи публічного права

В обраному У обране
Друк
Держслужбовець Жовтень, 2018/№ 10
Роз’яснення Національного агентства з питань державної служби від 04.10.2018 р. № 60-р/з

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 13 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Пpo державну службу» НАДС роз’яснює.

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про державну службу» (далі — Закон) повноваження керівника державної служби у місцевих державних адміністраціях здійснюють:

керівник апарату — в апараті місцевої державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права);

керівник структурного підрозділу зi статусом юридичної особи публічного права — у такому підрозділі.

Керівник державної служби, зокрема, організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «B». Статтею 2 Закону передбачено, що керівник державної служби в державному органі — це посадова особа, яка займає вищу посаду державної служби в державному органі, до посадових обов’язків якої належить здійснення повноважень з питань державної служби та організації роботи інших працівників у цьому органі.

Суб’єкт призначення — це державний орган або посадова особа, яким відповідно до законодавства надано повноваження від імені держави призначати на відповідну посаду державної служби в державному органі та звільняти з такої посади.

Відповідно до частини четвертої статті 11 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» керівники структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій зi статусом юридичних осіб публічного права здійснюють визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби у цих структурних підрозділах.

Частиною четвертою статті 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» передбачено, що керівник апарату місцевої державної адміністрації, зокрема, здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в апараті місцевої державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права).

Пунктом 5 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами), (далі — Порядок) передбачено, що рішення про оголошення конкурсу на зайняття посади категорій «Б» і «В» приймає керівник державної служби в державному органі.

Згідно із пунктом 13 Порядку для проведення конкурсу на зайняття посад категорій «Б» і «В» керівником державної служби утворюється конкурсна комісія у складі голови і членів комісії. Відповідно до пункту 15 Порядку конкурсна комісія утворюється у складі не менше п’яти осіб.

До складу конкурсної комісії можуть входити представники служби управління персоналом, юридичної служби, окремих структурних підрозділів та інші працівники державного органу, в якому проводиться конкурс.

У разі неможливості утворення або функціонування конкурсної комісії в державному органі, штатна чисельність якого становить менше 15 oci6, конкурс може проводити конкурсна комісія, утворена керівником державної служби державного органу вищого рівня.

До складу конкурсної комісії можуть залучатися представники громадських об’єднань, що діють відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання», в установленому НАДС порядку.

Частиною першою статті 11 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» передбачено, що керівники структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій очолюють відповідні підрозділи і несуть персональну відповідальність перед головами відповідних державних адміністрацій за виконання покладених на ці підрозділи завдань.

Згідно із частиною першою статті 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» для правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності місцевої державної адміністрації, підготовки аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, систематичної перевірки виконання актів законодавства та розпоряджень місцевої державної адміністрації, подання методичної та іншої практичної допомоги місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування головою місцевої державної адміністрації утворюється апарат місцевої державної адміністрації в межах виділених бюджетник коштів.

Враховуючи викладене, на думку НАДС, у разі неможливості утворення або функціонування конкурсної комісії в структурних підрозділах місцевої державної адміністрації зі статусом юридичної особи публічного права, штатна чисельність яких становить менше 15 осіб, конкурс може проводити конкурсна комісія, утворена керівником aпapaтy цієї державної адміністрації.

Голова К. О. Ващенко

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити