(066) 87-010-10
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
Перейти до номеру
 • № 9
 • № 8
 • № 7
 • № 6
 • № 5
 • № 4
 • № 3
? За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить
У цьому номері :
 
 • У обране
 • Друк
 • Шрифт
 • Колір фону
 • Коментарі 0
 • В розробці
6/14
Держслужбовець
Держслужбовець
Жовтень , 2018/№ 10

Процедура оцінювання службової діяльності держслужбовців у державному органі (службам управління персоналом, безпосереднім керівникам, держслужбовцям)

За матеріалами і напрацюваннями Генерального департаменту управління персоналом на державній службі Національного агентства з питань державної служби.
Ресурс: http://udl.despro.org.ua — Ключові показники ефективності

Загальні положення щодо організації визначення результатів службової діяльності державних службовців

Конспект відеороз’яснення щодо визначення результатів службової діяльності державних службовців для служб управління персоналом

Колеги, перш за все, ми розробили для вас Методичні рекомендації щодо визначення результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», що затверджені наказом Національного агентства України з питань державної служби від 29.08.2018 р. № 208-18. Ми сподіваємося, що вони допоможуть вам.

Разом з тим, пропонуємо вам розібратися щодо алгоритму дій при проведенні оцінювання:

1) підготовка та прийняття наказу (розпорядження) про проведення оцінювання державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», із списком державних службовців, оцінювання яких проводиться (далі — наказ (розпорядження) про проведення оцінювання державних службовців);

2) проведення навчання для державних службовців щодо процедури оцінювання;

3) аналіз виконання визначених завдань і ключових показників, підготовка письмового звіту про виконання завдань і ключових показників у довільній формі (далі — письмовий звіт) та зазначення результатів своєї діяльності у висновку щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця, який займає посаду у державної служби категорії «Б» або «В», за формою згідно з додатком 7 до Типового порядку (далі — висновок) в частині опису досягнутих результатів у розрізі кожного визначеного завдання та строку його фактичного виконання;

4) проведення оціночної співбесіди та заповнення безпосереднім керівником висновку;

5) ознайомлення безпосереднім керівником відповідного державного службовця з результатами оцінювання його службової діяльності;

6) підготовка та прийняття наказу (розпорядження) про затвердження результатів оцінювання із списком державних службовців, які підлягають преміюванню, та зазначенням розміру премії.

Перша наша рекомендація — приділіть максимум уваги при підготовці наказу (розпорядження) про проведення оцінювання державних службовців, які займають посади державної служби в державному органі.

Такий наказ ми рекомендуємо підготувати до 1 жовтня та обов’язково зазначити в ньому:

список державних службовців, оцінювання яких проводиться;

строк проведення оцінювання;

доручення, необхідні для організаційного забезпечення проведення оцінювання державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В» (за потреби).

Такий наказ (розпорядження) рекомендуємо узгодити з керівниками самостійних структурних підрозділів.

При підготовці списку державних службовців, оцінювання яких проводиться, рекомендуємо враховувати вимоги пунктів 5, 6 Типового порядку, а саме:

1) оцінювання державного службовця, на якого покладено виконання обов’язків за вакантною посадою державної служби або виконання обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця, здійснюється за тією посадою державної служби, яку він займає;

2) оцінювання проводиться, якщо на момент прийняття наказу (розпорядження) про його проведення державні службовці працювали на займаній посаді у звітному році з визначеними їм завданнями не менш як шість місяців;

3) оцінювання не проводиться, якщо на дату прийняття наказу (розпорядження) про його проведення державні службовці відсутні на службі у зв’язку з:

перебуванням у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, без збереження заробітної плати відповідно до пунктів 3 і 18 частини першої статті 25 Закону України «Про відпустки»;

призовом на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийняттям на військову службу за контрактом, зокрема шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду.

Пам’ятайте, що строк проведення оцінювання державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», визначається з урахуванням того, що результати службової діяльності безпосередніх керівників оцінюються після визначення результатів оцінювання підпорядкованих їм державних службовців.

У наказі (розпорядженні) доречно передбачити графік проведення оцінювання, який передбачатиме:

1) кінцевий строк подання державним службовцем безпосередньому керівнику письмового звіту (у випадку прийняття державним службовцем рішення про складання такого письмового звіту);

2) кінцевий строк подання державним службовцем безпосередньому керівнику висновку, заповненого в частині опису досягнутих результатів у розрізі кожного визначеного завдання та строку його фактичного виконання;

3) кінцевий строк початку та завершення проведення співбесід в державному органі;

4) кінцевий строк подання безпосереднім керівником службі управління персоналом висновку з підписом керівника структурного підрозділу (за наявності) та відміткою про ознайомлення відповідного державного службовця;

5) кінцевий строк підготовки службою управління персоналом проекту наказу про затвердження результатів оцінювання із списком державних службовців, які підлягають преміюванню, та зазначенням розміру премії.

Також не забувайте, що необхідно передбачити перерву не менше двох робочих днів між подачею державним службовцем висновку та проведенням оціночної співбесіди.

І, звісно, якщо ви бачите, що для організаційного забезпечення проведення оцінювання в державному органі вам потрібні ще додаткові доручення, ви можете їх передбачити в наказі (розпорядженні).

Друга рекомендація для вас.

Чим краще ви проведете в державному органі роз’яснювальну роботу перед початком оцінювання, тим менше часу ви приділятимете наданню консультацій під час проведення оцінювання.

Отож рекомендуємо вам провести серію навчань для державних службовців. Залежно від кількості державних службовців, що підлягають оцінювання, їх віддаленості вам необхідно обрати доступний для них вид навчання, спосіб інформування. Також ви можете зробити одне навчання для всіх державних службовців, можете окремо провести навчання для державних службовців, яких лише оцінюють, та тих, хто також виступає безпосереднім керівником та здійснює оцінювання.

Службі управління персоналом під час проведення навчання щодо процедури оцінювання рекомендовано довести до відома державних службовців інформацію про:

етапи проведення оцінювання,

строки проведення оцінювання;

подання державним службовцем заяви про проведення оціночної співбесіди та визначення результатів оцінювання раніше визначеного строку, встановленого в наказі, якщо він припадає на період відрядження або відпустки цього державного службовця;

порядок підготовки пояснень, письмового звіту та заповнення висновку в частині опису досягнутих результатів у розрізі кожного визначеного завдання та строку його фактичного виконання;

ознайомлення з результатами оцінювання державного службовця;

проведення повторного оцінювання та оскарження результатів оцінювання.

Ви можете також підготувати своїм державним службовцям інформаційні роз’яснення, що допоможуть їм якісно підготуватися до оцінювання. До відома державних службовців рекомендуємо довести інформацію про відеороз’яснення для державних службовців щодо оцінювання результатів службової діяльності.

Сьогодні існує величезна кількість способів надання консультацій. Можете запропонувати їм онлайн-чати, форуми, годину відкритих дверей служби управління персоналом, телефонну гарячу лінію тощо — всі можливі варіанти, що допоможуть вам раціонально використати свій робочий час та надати консультаційну підтримку всім, хто її потребує.

Третя рекомендація для вас — слідкуйте за визначеними в наказі (розпорядженні) кінцевими строками. Якщо бачите, що є проблеми, — включайтеся в процес.

Вам необхідно вчасно зібрати заповнені висновки щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «В», адже після цього етапу розпочинається підготовка звітів, висновків державними службовцями, які займають посади категорії «Б».

Четверта рекомендація для вас — збираючи висновки, обов’язково перевірте, чи всі вони з підписом керівника структурного підрозділу та відміткою про ознайомлення відповідного державного службовця.

У разі неможливості ознайомлення державного службовця з результатами оцінювання у зв’язку з його відсутністю безпосередній керівник передає службі управління персоналом висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В», для ознайомлення такого державного службовця у строк, визначений законом.

П’ята рекомендація для вас — до проекту наказу (розпорядження) про затвердження результатів оцінювання ви маєте також долучити список державних службовців, які підлягають преміюванню, та зазначенням розміру премії.

Такий проект наказу (розпорядження) ви маєте підготувати у строки, визначені у наказі (розпорядженні) про проведення оцінювання державних службовців.

Преміюванню підлягають державні службовці, що отримали відмінну оцінку за результатами оцінювання.

Щодо преміювання рекомендуємо звернутися до Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів), затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 13 червня 2016 року № 646, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 червня 2016 року за № 903/29033.

Також не забувайте, що результати оцінювання затверджуються суб’єктом призначення.

Шоста рекомендація для вас — якщо оригінал висновку щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В», міститься в наказі (розпорядженні) про затвердження результатів оцінювання, то його копію вам потрібно обов’язково долучити до особової справи державного службовця.

Прийняття наказу (розпорядження) про проведення оцінювання державних службовців

Зареєструйтесь

для того, щоб читати статтю повністю.

Зареєструватися

Вже зареєстровані? Увійти з паролем

державні службовці, службова діяльність, оцінювання результатів, проведення оцінювання, процедура оцінювання, визначення результатів, служба управління персоналом, проведення співбесіди, повторне оцінювання додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Коментарі до статті