Процедура оцінювання службової діяльності держслужбовців у державному органі (службам управління персоналом, безпосереднім керівникам, держслужбовцям)

В обраному У обране
Друк
Держслужбовець Жовтень, 2018/№ 10
За матеріалами і напрацюваннями Генерального департаменту управління персоналом на державній службі Національного агентства з питань державної служби.
Ресурс: http://udl.despro.org.ua — Ключові показники ефективності

Загальні положення щодо організації визначення результатів службової діяльності державних службовців

Конспект відеороз’яснення щодо визначення результатів службової діяльності державних службовців для служб управління персоналом

Колеги, перш за все, ми розробили для вас Методичні рекомендації щодо визначення результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», що затверджені наказом Національного агентства України з питань державної служби від 29.08.2018 р. № 208-18. Ми сподіваємося, що вони допоможуть вам.

Разом з тим, пропонуємо вам розібратися щодо алгоритму дій при проведенні оцінювання:

1) підготовка та прийняття наказу (розпорядження) про проведення оцінювання державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», із списком державних службовців, оцінювання яких проводиться (далі — наказ (розпорядження) про проведення оцінювання державних службовців);

2) проведення навчання для державних службовців щодо процедури оцінювання;

3) аналіз виконання визначених завдань і ключових показників, підготовка письмового звіту про виконання завдань і ключових показників у довільній формі (далі — письмовий звіт) та зазначення результатів своєї діяльності у висновку щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця, який займає посаду у державної служби категорії «Б» або «В», за формою згідно з додатком 7 до Типового порядку (далі — висновок) в частині опису досягнутих результатів у розрізі кожного визначеного завдання та строку його фактичного виконання;

4) проведення оціночної співбесіди та заповнення безпосереднім керівником висновку;

5) ознайомлення безпосереднім керівником відповідного державного службовця з результатами оцінювання його службової діяльності;

6) підготовка та прийняття наказу (розпорядження) про затвердження результатів оцінювання із списком державних службовців, які підлягають преміюванню, та зазначенням розміру премії.

Перша наша рекомендація — приділіть максимум уваги при підготовці наказу (розпорядження) про проведення оцінювання державних службовців, які займають посади державної служби в державному органі.

Такий наказ ми рекомендуємо підготувати до 1 жовтня та обов’язково зазначити в ньому:

список державних службовців, оцінювання яких проводиться;

строк проведення оцінювання;

доручення, необхідні для організаційного забезпечення проведення оцінювання державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В» (за потреби).

Такий наказ (розпорядження) рекомендуємо узгодити з керівниками самостійних структурних підрозділів.

При підготовці списку державних службовців, оцінювання яких проводиться, рекомендуємо враховувати вимоги пунктів 5, 6 Типового порядку, а саме:

1) оцінювання державного службовця, на якого покладено виконання обов’язків за вакантною посадою державної служби або виконання обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця, здійснюється за тією посадою державної служби, яку він займає;

2) оцінювання проводиться, якщо на момент прийняття наказу (розпорядження) про його проведення державні службовці працювали на займаній посаді у звітному році з визначеними їм завданнями не менш як шість місяців;

3) оцінювання не проводиться, якщо на дату прийняття наказу (розпорядження) про його проведення державні службовці відсутні на службі у зв’язку з:

перебуванням у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, без збереження заробітної плати відповідно до пунктів 3 і 18 частини першої статті 25 Закону України «Про відпустки»;

призовом на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийняттям на військову службу за контрактом, зокрема шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду.

Пам’ятайте, що строк проведення оцінювання державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», визначається з урахуванням того, що результати службової діяльності безпосередніх керівників оцінюються після визначення результатів оцінювання підпорядкованих їм державних службовців.

У наказі (розпорядженні) доречно передбачити графік проведення оцінювання, який передбачатиме:

1) кінцевий строк подання державним службовцем безпосередньому керівнику письмового звіту (у випадку прийняття державним службовцем рішення про складання такого письмового звіту);

2) кінцевий строк подання державним службовцем безпосередньому керівнику висновку, заповненого в частині опису досягнутих результатів у розрізі кожного визначеного завдання та строку його фактичного виконання;

3) кінцевий строк початку та завершення проведення співбесід в державному органі;

4) кінцевий строк подання безпосереднім керівником службі управління персоналом висновку з підписом керівника структурного підрозділу (за наявності) та відміткою про ознайомлення відповідного державного службовця;

5) кінцевий строк підготовки службою управління персоналом проекту наказу про затвердження результатів оцінювання із списком державних службовців, які підлягають преміюванню, та зазначенням розміру премії.

Також не забувайте, що необхідно передбачити перерву не менше двох робочих днів між подачею державним службовцем висновку та проведенням оціночної співбесіди.

І, звісно, якщо ви бачите, що для організаційного забезпечення проведення оцінювання в державному органі вам потрібні ще додаткові доручення, ви можете їх передбачити в наказі (розпорядженні).

Друга рекомендація для вас.

Чим краще ви проведете в державному органі роз’яснювальну роботу перед початком оцінювання, тим менше часу ви приділятимете наданню консультацій під час проведення оцінювання.

Отож рекомендуємо вам провести серію навчань для державних службовців. Залежно від кількості державних службовців, що підлягають оцінювання, їх віддаленості вам необхідно обрати доступний для них вид навчання, спосіб інформування. Також ви можете зробити одне навчання для всіх державних службовців, можете окремо провести навчання для державних службовців, яких лише оцінюють, та тих, хто також виступає безпосереднім керівником та здійснює оцінювання.

Службі управління персоналом під час проведення навчання щодо процедури оцінювання рекомендовано довести до відома державних службовців інформацію про:

етапи проведення оцінювання,

строки проведення оцінювання;

подання державним службовцем заяви про проведення оціночної співбесіди та визначення результатів оцінювання раніше визначеного строку, встановленого в наказі, якщо він припадає на період відрядження або відпустки цього державного службовця;

порядок підготовки пояснень, письмового звіту та заповнення висновку в частині опису досягнутих результатів у розрізі кожного визначеного завдання та строку його фактичного виконання;

ознайомлення з результатами оцінювання державного службовця;

проведення повторного оцінювання та оскарження результатів оцінювання.

Ви можете також підготувати своїм державним службовцям інформаційні роз’яснення, що допоможуть їм якісно підготуватися до оцінювання. До відома державних службовців рекомендуємо довести інформацію про відеороз’яснення для державних службовців щодо оцінювання результатів службової діяльності.

Сьогодні існує величезна кількість способів надання консультацій. Можете запропонувати їм онлайн-чати, форуми, годину відкритих дверей служби управління персоналом, телефонну гарячу лінію тощо — всі можливі варіанти, що допоможуть вам раціонально використати свій робочий час та надати консультаційну підтримку всім, хто її потребує.

Третя рекомендація для вас — слідкуйте за визначеними в наказі (розпорядженні) кінцевими строками. Якщо бачите, що є проблеми, — включайтеся в процес.

Вам необхідно вчасно зібрати заповнені висновки щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «В», адже після цього етапу розпочинається підготовка звітів, висновків державними службовцями, які займають посади категорії «Б».

Четверта рекомендація для вас — збираючи висновки, обов’язково перевірте, чи всі вони з підписом керівника структурного підрозділу та відміткою про ознайомлення відповідного державного службовця.

У разі неможливості ознайомлення державного службовця з результатами оцінювання у зв’язку з його відсутністю безпосередній керівник передає службі управління персоналом висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В», для ознайомлення такого державного службовця у строк, визначений законом.

П’ята рекомендація для вас — до проекту наказу (розпорядження) про затвердження результатів оцінювання ви маєте також долучити список державних службовців, які підлягають преміюванню, та зазначенням розміру премії.

Такий проект наказу (розпорядження) ви маєте підготувати у строки, визначені у наказі (розпорядженні) про проведення оцінювання державних службовців.

Преміюванню підлягають державні службовці, що отримали відмінну оцінку за результатами оцінювання.

Щодо преміювання рекомендуємо звернутися до Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів), затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 13 червня 2016 року № 646, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 червня 2016 року за № 903/29033.

Також не забувайте, що результати оцінювання затверджуються суб’єктом призначення.

Шоста рекомендація для вас — якщо оригінал висновку щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В», міститься в наказі (розпорядженні) про затвердження результатів оцінювання, то його копію вам потрібно обов’язково долучити до особової справи державного службовця.

Прийняття наказу (розпорядження) про проведення оцінювання державних службовців

Зразок Проекту наказу про проведення оцінювання

ПРОЕКТ

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

м. Київ

____ __________ 2018 р. № _____

Про проведення оцінювання

результатів службової діяльності

державних службовців апарату НАДС,

які займають посади державної служби

категорій «Б» і «В» у 2018 році

Відповідно до статті 44 Закону України «Про державну службу», Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640 (далі — Типовий порядок), з метою визначення якості виконання державними службовцями, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», завдань, а також для прийняття рішення щодо преміювання, планування службової кар’єри, визначення потреби у професійному навчанні таких державних службовців,

НАКАЗУЮ:

1. Провести оцінювання результатів службової діяльності (далі — оцінювання) державних службовців апарату НАДС, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», згідно з графіком (додаток 1).

2. Затвердити список державних службовців апарату НАДС, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», оцінювання яких проводиться у 2018 році (додаток 2).

3. Керівникам структурних підрозділів НАДС:

- у визначені терміни забезпечити виконання заходів, передбачених графіком, затвердженим пунктом 1 цього наказу;

- у разі відсутності державного службовця, який підлягає оцінюванню у зв’язку з відрядженням або відпусткою за його заявою провести оціночну співбесіду та визначення результатів оцінювання раніше термінів, визначених графіком.

4. Відділу управління персоналом (_________):

- до 04 жовтня забезпечити державних службовців, які підлягають оцінюванню, формами висновку щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В» (додаток 7 до Типового порядку), в електронній формі;

- 05 жовтня організувати та провести навчання щодо процедури оцінювання для працівників НАДС;

- забезпечити надання консультативної допомоги учасникам оцінювання в період його проведення;

- забезпечити моніторинг своєчасного виконання заходів передбачених графіком, затвердженим пунктом 1 цього наказу.

5. Відділу управління персоналом (_________________) та Департаменту фінансів та бухгалтерського обліку (_________________) узагальнити результати оцінювання державних службовців апарату НАДС, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», та до 05 грудня підготувати проект наказу про затвердження результатів оцінювання із списком державних службовців, які підлягають преміюванню, та зазначенням розміру премії.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова К. О. Ващенко

Додаток 1

до наказу Національного агентства України

з питань державної служби

від __.10.2018 № _____

ГРАФІК

Найменування заходу

Термін

Відповідальні виконавці

І. Проведення оцінювання державних службовців апарату НАДС, які займають посади спеціалістів, провідних спеціалістів, головних спеціалістів, державних експертів

1) подати безпосередньому керівнику звіт у довільній формі про свою службову діяльність щодо виконання затверджених завдань і ключових показників (далі — звіт) (у випадку прийняття державним службовцем, який підлягає оцінюванню рішення про складання звіту)

до 10.10.2018

спеціалісти, провідні спеціалісти, головні спеціалісти, державні експерти

2) подати в електронній формі безпосередньому керівнику висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В» (далі — висновок), заповнений в частині опису досягнутих результатів у розрізі кожного визначеного завдання та строку його фактичного виконання

до 10.10.2018

– // –

3) провести оціночні співбесіди з державними службовцями, які займають посади спеціалістів, провідних спеціалістів, головних спеціалістів, державних експертів та підлягають оцінюванню.

У разі відсутності такого державного службовця на роботі провести оцінювання без оціночної співбесіди.

Завершити заповнення в електронній формі висновку, у тому числі виставити оцінку та навести її обґрунтування. Роздрукувати та підписати заповнений висновок

з 16.10.2018

по 23.10.2018

безпосередній керівник, керівник самостійного структурного підрозділу (за наявності)

4) ознайомити державного службовця під підпис із результатами оцінювання зазначеними у відповідному висновку та передати оформлений висновок до Відділу управління персоналом.

У разі неможливості ознайомлення державного службовця з результатами оцінювання у зв’язку з його відсутністю передати зазначений висновок до служби управління персоналом

протягом 1 календарного дня після проведення оцінювання державного службовця

безпосередній керівник

5) у разі неможливості ознайомлення державного службовця під підпис із результатами оцінювання зазначеними у відповідному висновку здійснити зазначене ознайомлення шляхом надсилання такого висновку рекомендованим листом з повідомленням про вручення

протягом 3 календарних днів після проведення оцінювання державного службовця

Відділ управління персоналом

ІІ. Проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців апарату НАДС, які займають посади керівників структурних підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів (керівники відділів у складі департаментів та управлінь, керівники експертних груп у складі генеральних департаментів)

1) подати безпосередньому керівнику звіт (у випадку прийняття державним службовцем, який підлягає оцінюванню, рішення про складання звіту)

до 26.10.2018

керівники структурних підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів

2) подати в електронній формі безпосередньому керівнику висновок, заповнений в частині опису досягнутих результатів у розрізі кожного визначеного завдання та строку його фактичного виконання

до 26.10.2018

– // –

3) провести оціночні співбесіди з державними службовцями, які займають посади керівників структурних підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів та підлягають оцінюванню.

У разі відсутності такого державного службовця на роботі провести оцінювання без оціночної співбесіди.

Завершити заповнення в електронній формі висновку, у тому числі виставити оцінку та навести її обґрунтування. Роздрукувати та підписати заповнений висновок

з 31.10.2018

по 06.11.2018

безпосередній керівник

(керівник самостійного структурного підрозділу)

4) ознайомити державного службовця під підпис із результатами оцінювання зазначеними у відповідному висновку та передати оформлений висновок до Відділу управління персоналом.

У разі неможливості ознайомлення державного службовця з результатами оцінювання у зв’язку з його відсутністю передати зазначений висновок до служби управління персоналом

протягом 1 календарного дня після проведення оцінювання державного службовця

– // –

5) у разі неможливості ознайомлення державного службовця під підпис із результатами оцінювання зазначеними у відповідному висновку здійснити зазначене ознайомлення шляхом надсилання такого висновку рекомендованим листом з повідомленням про вручення

протягом 3 календарних днів після проведення оцінювання державного службовця

Відділ управління персоналом

ІІІ. Проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців апарату НАДС, які займають посади керівників самостійних структурних підрозділів (керівники самостійний відділів, управлінь, департаментів, генеральних департаментів)

1) подати безпосередньому керівнику звіт (у випадку прийняття державним службовцем, який підлягає оцінюванню рішення про складання звіту)

до 09.11.2018

керівники самостійних структурних підрозділів

2) подати в електронній формі безпосередньому керівнику висновок, заповнений в частині опису досягнутих результатів у розрізі кожного визначеного завдання та строку його фактичного виконання

до 09.11.2018

– // –

3) провести оціночні співбесіди з державними службовцями, які займають посади керівників самостійних структурних підрозділів та підлягають оцінюванню.

У разі відсутності такого державного службовця на роботі провести оцінювання без оціночної співбесіди.

Завершити заповнення в електронній формі висновку, у тому числі виставити оцінку та навести її обґрунтування. Роздрукувати та підписати заповнений висновок

з 14.11.2018

по 23.11.2018

безпосередній керівник

(Голова НАДС або відповідний заступник Голови НАДС, якому підпорядковано структурний підрозділ, відповідно до розподілу обов’язків)

4) ознайомити державного службовця під підпис із результатами оцінювання зазначеними у відповідному висновку та передати оформлений висновок до Відділу управління персоналом.

У разі неможливості ознайомлення державного службовця з результатами оцінювання у зв’язку з його відсутністю передати зазначений висновок до служби управління персоналом

протягом 1 календарного дня після проведення оцінювання державного службовця

– // –

5) у разі неможливості ознайомлення державного службовця під підпис із результатами оцінювання зазначеними у відповідному висновку здійснити зазначене ознайомлення шляхом надсилання такого висновку рекомендованим листом з повідомленням про вручення

протягом 3 календарних днів після проведення оцінювання державного службовця

Відділ управління персоналом

Додаток 2

до наказу Національного агентства України

з питань державної служби

від __.10.2018 № _____

СПИСОК

державних службовців апарату НАДС, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», оцінювання яких проводиться у 2018 році

№ з/п

П. І. Б.

Посада

Конспект відеороз’яснення щодо визначення результатів службової діяльності державних службовців для тих, хто оцінює (безпосередніх керівників)

Перша рекомендація. Ознайомтеся із проектом наказу (розпорядженням) про проведення оцінювання державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», за потреби — подайте свої пропозиції.

Отож, вам потрібно налагодити комунікацію із вашою службою управління персоналу на етапі підготовки проекту зазначеного наказу (розпорядження).

Перевірте, чи всі ті, хто знаходяться у вас у підпорядкуванні, є у списку державних службовців, оцінювання яких проводиться.

Хочемо наголосити, що оцінювання проводиться, якщо на момент прийняття наказу (розпорядження) про його проведення державні службовці працювали на займаній посаді у звітному році з визначеними їм завданнями не менш як шість місяців.

В Типовому порядку чітко визначені випадки, коли державний службовець не підлягає оцінюванню, а саме:

оцінювання не проводиться, якщо на дату прийняття наказу (розпорядження) про його проведення державні службовці відсутні на службі у зв’язку з:

перебуванням у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, без збереження заробітної плати відповідно до пунктів 3 і 18 частини першої статті 25 Закону України «Про відпустки»;

призовом на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийняттям на військову службу за контрактом, зокрема шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду.

Також зверніть увагу, що оцінювання державного службовця, на якого покладено виконання обов’язків за вакантною посадою державної служби або виконання обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця, здійснюється за тією посадою державної служби, яку він займає.

Друга рекомендація. Обов’язково перевірте, чи всі державні службовці будуть на роботі, у визначені у наказі (розпорядженні) строки проведення оцінювання.

Якщо ж на ці дати припадає відрядження чи відпустка — порекомендуйте їм звернутися із заявою про перенесення строків оцінювання.

Третя рекомендація. Слідкуйте за графіком проведення оцінювання, а саме за кінцевими строками:

1) подання вам державним службовцем письмового звіту (у випадку прийняття державним службовцем рішення про складання такого письмового звіту);

2) подання вам державним службовцем висновку, заповненого в частині опису досягнутих результатів у розрізі кожного визначеного завдання та строку його фактичного виконання;

3) початку та завершення проведення співбесід у вашому структурному підрозділі;

4) подання вами службі управління персоналом висновку з підписом керівника структурного підрозділу (за наявності) та відміткою про ознайомлення відповідного державного службовця.

Будь ласка, дотримуйтеся визначених строків, адже завдяки цьому служба управління персоналом вчасно завершить процедуру оцінювання та підготує проект наказу (розпорядження) про затвердження результатів оцінювання.

Четверта рекомендація. Якщо у вашому державному органі проводиться внутрішнє навчання щодо оцінювання — відвідайте його обов’язково. Це допоможе вам зорієнтуватися в строках та процедурі оцінювання.

П’ята рекомендація. Оціночна співбесіда проводиться безпосереднім керівником та керівником самостійного структурного підрозділу (за наявності) на основі усних пояснень державного службовця або його письмового звіту, що подається у довільній формі.

Якщо ж ви є керівником самостійного структурного підрозділу — оціночну співбесіду ви проводите самостійно.

Ще один важливий момент. Державний службовець вирішує самостійно, чи писати письмовий звіт, чи готувати усні пояснення. Ви можете рекомендувати йому підготувати письмовий звіт у випадках коли він має невиконані завдання та ключові показники або ж претендує на оцінку відмінно.

Проте це лише рекомендація, рішення приймає державний службовець.

Пам’ятайте, оцінювання проводиться на підставі ключових показників, визначених з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, а також дотримання ним загальних правил етичної поведінки та вимог законодавства у сфері запобігання корупції.

Шоста рекомендація. Перед оціночною співбесідою перегляньте визначені державному службовцю завдання і ключові показники на звітний період та результати моніторингу.

Це допоможе виявити завдання, що не могли бути виконані через обставини, які об’єктивно унеможливили їх виконання і на які державний службовець не міг впливати — про такі завдання він мав вас своєчасно попередити та запропонувати інший спосіб їх виконання.

Сьома рекомендація: не залишайте на останній день опрацювання поданих вам звітів та заповнених висновків.

Звірте подані вам документи із визначеними державному службовцю завданнями та ключовими показниками. Це допоможе вам швидко та якісно провести оціночну співбесіду та завершити заповнення висновку.

Восьма рекомендація. У разі, якщо державним службовцем не подано вам письмового звіту, а заповнений висновок в частині опису досягнутих результатів у розрізі кожного визначеного завдання та строку його фактичного виконання не підтверджує факт виконання завдання — обов’язково підготуйте перелік запитань для уточнення інформації щодо фактичного виконання завдань та ключових показників і підстав, що зумовили його невиконання.

Такі питання мають дати вам можливість зрозуміти, чи обґрунтованими є причини невиконання цього завдання і причини неповідомлення про неможливість його виконання.

Ще раз звертаємо вашу увагу на те, що державний службовець мав своєчасно повідомити про неможливість виконання завдання. Лише в цьому випадку задання є таким, що не підлягає оцінюванню. В іншому разі це може бути 0.

Дев’ята рекомендація. А тепер давайте поговоримо про проведення самої оціночної співбесіди. Це один із самих важливих етапів оцінювання.

По-перше, рекомендуємо проводити оціночну співбесіду індивідуально з кожним державним службовцем. Це дозволить уникнути стресу та провести співбесіду швидко і з максимальним результатом.

По-друге, перед початком співбесіди обов’язково повідомте державного службовця про загальний час та процедуру проведення оціночної співбесіди. Говоріть спокійно, виважено, чітко формулюйте запитання, уважно слухайте.

Якщо державний службовець не подавав звіт, запропонуйте йому надати усні пояснення. Якщо було подано звіт, з яким ви погоджуєтесь і який дозволив вам оцінити виконання кожного завдання, ви можете перейти одразу до запитань.

Окрім уточнення інформації по виконанню завдань, вам необхідно узгодити з державним службовцем його потреби в професійному розвитку, завдання та КРІ на наступний звітний рік.

Десята рекомендація. Якщо ви не згодні із досягнутим результатом, зазначеним державним службовцем у висновку, про таку незгоду та її обґрунтування зазначте в графі «Примітка».

У висновку в графі «Примітка» ви можете зазначити також і інші пояснення, що дозволять обґрунтувати виставлені вами бали.

Одинадцята рекомендація. Виставляючи оцінки — уважно слідуйте запропонованим критеріям виставлення балів — додаток 4 до Типового порядку.

Пам’ятайте, що ви оцінюєте кожне окреме завдання, а бали виставляєте від 0 до 4.

Отже, приведемо приклад. Для державного службовця було визначено 4 завдання, за які ви виставили: 3 бали, 5 балів та 4 бали, та одне завдання не підлягає оцінюванню, оскільки є своєчасно скасованим. Ви сумуєте отримані бали та ділите на кількість завдань, які підлягають оцінюванню, тобто (2 + 4 + 4) : 3 = 3,33. Тобто, в блоці Результати оцінювання ви ставите позначку в клітинці — позитивна.

Також обов’язково заповніть блок «Обґрунтування оцінки». Саме там вам потрібно дати загальне обґрунтування виставленій оцінці.

Дванадцята рекомендація. Заповнюючи блок «Визначені потреби у професійному навчанні», рекомендуємо врахувати такі моменти:

- якщо державний службовець продемонстрував відмінне виконання визначених завдань та ключових показників, запропонуйте йому розвивати ті компетенції, що необхідні для зайняття посади державної служби вищого рівня та/або для виконання нових завдань;

- а якщо державний службовець має завдання, що виконані з порушенням строків виконання та/або з допомогою інших працівників, запропонуйте йому приділити увагу тим компетенціям, що допоможуть підвищити ефективність виконання покладених на нього завдань.

Будь ласка, обирайте обмежену кількість компетенцій, тобто лише ті, які є дійсно істотними для його посади. Не забувайте, що вам потрібно деталізувати обрані компетенції, враховуючи спеціальні вимоги до посади державного службовця.

Тринадцята рекомендація. Пам’ятайте, ви маєте ознайомити державного службовця з результатами оцінювання.

Якщо так сталося, що ви не можете ознайомити державного службовця (через його відсутність), то ви передаєте службі управління персоналом висновок для ознайомлення такого державного службовця у строк, визначений законом, — протягом трьох календарних днів після проведення оцінювання.

Більш детально про процедуру оцінювання діяльності державних службовців ви можете дізнатися в Методичних рекомендаціях щодо визначення результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», що затверджені наказом Національного агентства України з питань державної служби від 29.08.2018 р. № 208-18 (ср. 025069200).

Якщо у вас виникають запитання, ви можете звернутися до служби управління персоналом свого державного органу, адже, відповідно до Типового порядку, саме вона надає консультативну допомогу учасникам оцінювання та здійснює заходи щодо організації оцінювання.

Будьте справедливими та уважними, шановні колеги!

Алгоритм проведення оціночної співбесіди

ПРИКЛАДИ ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ОЦІНОЧНОЇ СПІВБЕСІДИ:

— Яке із визначених завдань Ви назвали б самим цікавим? Чому?

— Яке із визначених завдань Ви назвали б самим складним? Чому?

— Як, на Вашу думку, можна було б покращити результати (підвищити практичну цінність) виконаного завдання?

— У чому полягала причина порушення строків виконання завдання?

— Що заважало Вам проявляти ініціативність в роботі? або

— Чому Ви проявляли низьку ініціативність в роботі?

— Назвіть, будь ласка, у чому причина Вашої низької самоорганізації, адже в роботі спостерігалася несамостійність і Ви постійно потребували нагадувань?

— Що для Вас правила етичної поведінки? Ви розумієте, що (наведіть конкретний приклад) поводили себе неетично?

— Чи можете Ви перелічити нормативно-правові акти, до яких Ви особисто вносили пропозиції щодо їх удосконалення?

Визначення результатів оцінювання

Конспект відеороз’яснення щодо визначення результатів службової діяльності державних службовців для державних службовців

Перша рекомендація для вас — насамперед ознайомтеся із наказом (розпорядженням) про проведення оцінювання державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В».

Перевірте, чи є ви у списку державних службовців, оцінювання яких проводиться. Звертаю вашу увагу! Ви підлягаєте оцінюванню, якщо на момент прийняття наказу (розпорядження) про його проведення ви працювали на займаній посаді у звітному році з визначеними вам завданнями не менш як шість місяців!

В Типовому порядку чітко визначені випадки, коли державний службовець не підлягає оцінюванню. Відтак, ви не підлягаєте оцінюванню, якщо на дату прийняття наказу (розпорядження) про його проведення ви відсутні на службі у зв’язку з:

перебуванням у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, без збереження заробітної плати відповідно до пунктів 3 і 18 частини першої статті 25 Закону України «Про відпустки»;

призовом на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийняттям на військову службу за контрактом, зокрема шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду.

Звертаємо вашу увагу на ще один важливий момент — оцінювання державного службовця, на якого покладено виконання обов’язків за вакантною посадою державної служби або виконання обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця, здійснюється за тією посадою державної служби, яку він займає. Іншими словами, вас оцінюватимуть за посадою, на яку вас призначили і відомості про яку внесено у вашу трудову книжку.

Друга рекомендація для вас. Ви маєте чітко знати про такі кінцеві строки, як:

1) подання вашому безпосередньому керівнику письмового звіту (у випадку прийняття вами рішення про складання такого письмового звіту);

2) подання вами безпосередньому керівнику висновку, заповненого в частині опису досягнутих результатів у розрізі кожного визначеного завдання та строку його фактичного виконання;

3) початку та завершення проведення співбесід в державному органі, а головне — дату та час вашої оціночної співбесіди.

Будь ласка, дотримуйтеся визначених строків — це допоможе службі управління персоналом вчасно завершити оцінювання та підготувати проект наказу (розпорядження) про затвердження результатів оцінювання, зі списком осіб, що підлягають преміюванню.

Третя рекомендація для вас. Якщо у вашому державному органі проводиться внутрішнє навчання щодо оцінювання — відвідайте його обов’язково. Це допоможе вам зорієнтуватися в строках та процедурі оцінювання.

Четверта рекомендація. Якщо ви бачите, що на строки оцінювання визначені в наказі (розпорядженні) припадає ваше відрядження або відпустка — ви можете звернутися із заявою про проведення оціночної співбесіди та визначення результатів оцінювання раніше визначеного строку, встановленого в наказі.

Після того, як ви дізналися про всі організаційні моменти оцінювання у вашому державному органі — розпочинайте готуватися до оцінювання.

Пам’ятайте, оцінювання проводиться на підставі ключових показників, визначених з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, а також дотримання ним загальних правил етичної поведінки та вимог законодавства у сфері запобігання корупції.

Отож, переходимо до п’ятої рекомендації. Ви маєте можливість обрати, чи готуватимете письмовий звіт, чи обмежитесь усними поясненнями на співбесіді. Ми все ж рекомендуємо знайти час та підготувати письмовий звіт, у випадках коли ви маєте невиконані завдання та ключові показники або ж претендуєте на оцінку «відмінно».

Отож, у звіті вам необхідно пояснити причини невиконання завдань, причини порушення строків виконання завдань, дати загальну оцінку якості виконання завдань та досягнення результатів. А якщо претендуєте на «відмінно», то у такому звіті зазначте про додаткові ініціативи у ході виконання завдання, такі як пропозиції щодо інших документів або їх удосконалення тощо.

Якщо ж вирішите обмежитись поясненнями, рекомендуємо зосередити увагу на моментах, що не висвітлені у підготовленому вами висновку.

Шоста рекомендація. Вам потрібно зазначити результати своєї діяльності у висновку, за формою згідно з додатком 7 до Типового порядку в частині опису досягнутих результатів у розрізі кожного визначеного завдання та строку його фактичного виконання. Досягнуті результати зазначайте чітко, коротко та по суті, обґрунтовуючи кожен окремо визначений ключовий показник.

Пам’ятайте, у разі, якщо завдання та ключові показники переглядалися, у висновок вноситься остання редакція визначених за результатами перегляду завдань та ключових показників.

Сьома рекомендація для вас. Щоб пришвидшити процес оцінювання, перед співбесідою, у встановлені в наказі строки, подайте безпосередньому керівнику заповнений вами висновок та звіт також і в електронному вигляді.

Восьма рекомендація. Оціночна співбесіда проводиться безпосереднім керівником та керівником самостійного структурного підрозділу (за наявності), і незалежно від того, чи подали ви письмовий звіт, чи підготували усні пояснення, будьте готовими до запитань. Запитання на вас чекають не лише про результати виконання визначених вам завдань, проте й про потреби в професійному розвитку, завдання та КРІ на наступний звітний рік.

Пам’ятайте, вас мають ознайомити з результатами оцінювання. Як що так сталося, що ваш безпосередній керівник не зміг вас ознайомити (через вашу відсутність), то безпосередній керівник передає службі управління персоналом висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В», для ознайомлення такого державного службовця у строк, визначений законом, — протягом трьох календарних днів після проведення оцінювання.

Повторне оцінювання результатів службової діяльності державних службовців

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити