Удосконалення професійної компетентності працівників державних органів*

В обраному У обране
Друк
Держслужбовець Жовтень, 2018/№ 10

* Із практики роботи управління персоналом апарату Сумської обласної державної адміністрації.

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

24.04.2018 м. Суми № 254-ОД

Про заходи з удосконалення професійної компетентності працівників державних органів у Сумській області

Відповідно до статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 18, 48, 49 Закону України «Про державну службу», Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 липня 2010 року № 564, Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у навчальних закладах за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби, затвердженого наказом Нацдержслужби від 19.04.2017 р. № 86, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 липня 2017 року за № 832/30700:

1. Затвердити Порядок формування перспективного плану вдосконалення професійної компетентності працівників державних органів Сумської області (додається).

2. Затвердити План заходів з питань модернізації управління персоналом в державних органах Сумської області у 2018 році.

3. Головам районних державних адміністрацій, керівникам структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації забезпечити:

1) аналіз потреби в удосконаленні професійної компетентності підпорядкованих працівників за професійними програмами, тематичними постійно діючими і короткостроковими програмами, іншими формами підвищення кваліфікації;

2) планування заходів з удосконалення професійної компетентності підпорядкованих працівників відповідно до потреби згідно зі встановленим порядком у розрізі перспективних, щорічних та інших планів;

3) контроль за станом виконання затверджених планів підвищення професійної компетентності працівників, зокрема шляхом заслуховування звітів відповідальних працівників на нарадах, засіданнях дорадчих органів, а також застосування інших форм моніторингу.

4. Рекомендувати керівникам територіальних органів центральних органів виконавчої влади в області здійснювати заходи, визначені в пункті 3 цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату Сумської обласної державної адміністрації Живицького Д. О.

Голова Сумської обласної державної адміністрації М. О. Клочко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Сумської обласної державної адміністрації

24.04.2018 № 254-ОД

Порядок

формування перспективного плану вдосконалення професійної компетентності працівників державних органів Сумської області

Порядок формування перспективного плану вдосконалення професійної компетентності працівників державних органів Сумської області (далі — Порядок) спрямований на унормування та підвищення ефективності процесу планування потреби в підвищенні кваліфікації керівників, державних службовців, працівників, які виконують функції з обслуговування, державних органів обласної і районних державних адміністрацій, додержання відповідного законодавства.

Порядок має рекомендаційний характер для інших державних органів Сумської області.

Перспективний план вдосконалення професійної компетентності працівників державного органу (далі — перспективний план) формується на період не менш як три роки з урахуванням вимог Закону України «Про державну службу», інших актів законодавства та реальної потреби державного органу в професійній підготовці працівників з різних напрямків і сфер діяльності.

Тематика професійного вдосконалення може мати як загальний, так і вузькоспеціалізований характер.

Відповідальність за підготовку проекту перспективного плану покладається на керівників структурних підрозділів державного органу і службу управління персоналом цього державного органу відповідно до їх компетенції та функцій, передбачених законодавством і цим Порядком.

Керівники структурних підрозділів державного органу:

1) аналізують потребу в професійному вдосконаленні підпорядкованих працівників;

2) надають не пізніш як за 30 днів до початку нового періоду, на який здійснюється планування, відповідні пропозиції службі управління персоналом відповідного державного органу для узагальнення за формою, що додається.

Служба управління персоналом державного органу:

1) надає методичну і практичну допомогу керівникам структурних підрозділів державного органу в підготовці зазначених пропозицій;

2) аналізує подані пропозиції на предмет відповідності чинному законодавству;

3) узгоджує їх з пропозиціями інших структурних підрозділів, керівниками вищого рівня або керівником (заступником керівника), який згідно зі своїми функціональними обов’язками відповідає за організацію процесу вдосконалення професійної компетентності;

4) вносить корегування у відповідні заплановані заходи в разі необхідності;

5) подає узагальнений проект перспективного плану на розгляд і затвердження керівнику державної служби не пізніше як за 15 днів до початку нового періоду, на який здійснюється планування.

У державних органах, які у своєму складі не мають структурних підрозділів, служба управління персоналом формує проект перспективного плану самостійно з урахуванням пропозицій працівників та подає його на затвердження керівнику державної служби.

Період і вид професійного вдосконалення щодо керівників самостійних структурних підрозділів місцевої державної адміністрації, що мають статус юридичної особи публічного права, до включення у перспективний план погоджуються із першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату відповідної місцевої державної адміністрації, який координує роботу цього структурного підрозділу згідно з розподілом обов’язків.

Затверджений перспективний план доводиться до відома працівників та в порядку повідомлення надається Сумському центру післядипломної освіти.

Внесення змін до перспективного плану проводиться з об’єктивних причин на підставі відповідних пропозицій керівників структурних підрозділів державного органу, реалізація яких не суперечить встановленим законодавством вимогам щодо термінів підвищення кваліфікації та не порушує нормальне функціонування такого органу.

Заходи з формування перспективного плану не виключають інші форми планування підвищення кваліфікації, що визначені нормативними чи регламентуючими актами.

Контроль за виконанням заходів перспективного плану здійснюється безпосередніми керівниками працівників, загальний моніторинг і звітування перед керівником державної служби про стан вдосконалення професійної компетентності не рідше ніж двічі на рік здійснює служба управління персоналом державного органу на підставі звітів структурних підрозділів державного органу. Строки і форми звітування про стан виконання перспективного плану визначаються керівником державної служби з урахуванням вимог цього Порядку.

Керівник апарату Сумської обласної державної адміністрації Д. О. Живицький

Начальник управління з питань персоналу апарату Сумської обласної державної адміністрації О. С. Макуха

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Сумської обласної державної адміністрації

24.04.2018 № 254-ОД

План заходів

з питань модернізації управління персоналом в державних органах Сумської області у 2018 році

№ з/п

Заходи

Терміни

Виконавці

1

Розробка методичних рекомендацій, практичних посібників, інструктивних та інших допоміжних матеріалів з питань державного управління та кадрового менеджменту

Квітень, травень, жовтень

Управління з питань персоналу апарату Сумської обласної державної адміністрації,

Сумський центр післядипломної освіти

2

Проведення обласного семінару-наради з виїзним практичним заняттям з питань удосконалення управління персоналом в органах публічного права у рамках проведення тематичного постійно діючого семінару «Сучасні технології управління людськими ресурсами на державній службі»

Травень

Управління з питань персоналу апарату, служби управління персоналом структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, інших державних органів та органів місцевого самоврядування (за згодою), Сумський центр післядипломної освіти, Міжрегіональне управління Нацдержслужби в Харківській та Сумській областях, Тростянецька районна державна адміністрація (у межах компетенції)

3

Реалізація заходів «кризового менеджменту» з питань управління персоналом у державних органах, зокрема шляхом аутсорсингу/інсорсингу відповідних фахівців

Травень,

червень

Управління з питань персоналу апарату Сумської обласної державної адміністрації,

Буринська районна державна адміністрація,

Департамент агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації

4

Організація і проведення «кущових» семінарів-практикумів з питань удосконалення управління людськими ресурсами в органах публічного права

Квітень,

червень,

вересень

Управління з питань персоналу апарату, служби управління персоналом структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації,

районних державних адміністрацій, інших державних органів (за згодою):

Білопільського, Краснопільського, Лебединського та Сумського районів,

Липоводолинського, Недригайлівського та Роменського районів

Великописарівського, Охтирського та Тростянецького районів

5

Формування майданчика для обміну практичним досвідом реалізації проектів у сфері державного управління та кадрового менеджменту засобами електронного зв’язку

Червень

Управління з питань персоналу апарату Сумської обласної державної адміністрації

6

Проведення «круглого столу» в рамках робочої зустрічі щодо обміну практичним досвідом з представниками інших областей з метою вирішення спільних проблемних питань територій у сфері державного управління, кадрового менеджменту та підвищення професійної кваліфікації

Жовтень

Управління з питань персоналу апарату Сумської обласної державної адміністрації,

Сумський центр післядипломної освіти, Міжрегіональне управління Нацдержслужби в Харківській та Сумській областях (у межах компетенції)

Керівник апарату Сумської обласної державної адміністрації Д. О. Живицький

Начальник управління з питань персоналу апарату Сумської обласної державної адміністрації О. С. Макуха

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити