Теми статей
Обрати теми

Інспектори праці: досягнення, проблеми, перспективи (продовження)

Гапєєв Леонід, юрист

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

КЗпП — Кодекс законів про працю України.

Постанова № 1104 — постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 18.12.2017 р. № 1104.

Закон № 1728 — Закон України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (зі змінами та доповненнями) від 03.11.2016 р. № 1728-VIII.

Розпорядження № 649 — розпорядження КМУ «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення» від 05.09.2018 р. № 649-р.

Постанова № 295 — постанова КМУ «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 26.04.2017 р. № 295.

Постанова № 509 — постанова КМУ «Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення» від 17.07.2013 р. № 509 (в редакції від 16.05.2017 р.).

Якою є практична мета попереджувально-роз’яснювальної роботи інспекторів праці? Які можна навести приклади?

Перш ніж фінансово «карати» штрафами, варто поінформувати та навчити поважати норми трудового законодавства усі сторони соціального діалогу — роботодавців і працівників. Наприклад, інспектор праці виконавчого комітету Ніжинської міської ради Чернігівської області спільно з Ніжинською міськрайонною філією Чернігівського обласного центру зайнятості провели 17 семінарів на тему «Легальна зайнятість», в цих заходах взяли участь 303 особи.

Виконкомом міськради плідно співпрацює з місцевими податківцями та пенсійним фондом. Так, кожного місяця проводяться спільні засідання тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соцвиплат та робочої групи з легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. Проведено 9 засідань комісій, на які запрошено 38 осіб. Також станом на 31.10.2018 р. спільно з управлінням Держпраці Чернігівської області проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу з трьома суб’єктами господарювання на тему «Легальна зайнятість». На сьогодні у виконкомі Ніжинської міської ради працює 1 інспектор праці.

Якими є альтернатива і профілактика правопорушень замість «покарання» роботодавців-порушників великими штрафами?

На практиці інспектори праці можуть за домовленістю проводити обстеження у роботодавців. За повідомленням Новозаводської районної у місті Чернігові ради від 13.09.18 р. управління праці та соціального захисту населення районної у місті ради проводить у суб’єктів господарювання за домовленістю обстеження стану дотримання законодавства про працю. Після здійснення такого обстеження та виявлення порушень законодавства управління надає довідку та рекомендує керівництву підприємства усунути недоліки. Так, протягом 2018 року проведено 88 обстежень підприємств, установ та організацій району. За їх результатами керівникам надано 541 рекомендацію щодо усунення виявлених недоліків.

Які порушення виявляють інспектори праці в результаті проведення інспекційних відвідувань? Які вживаються заходи для їх усунення? Які приклади цікавого і суспільно корисного напрацьованого досвіду можна навести сьогодні?

Як приклади маємо вже напрацьований суспільно корисний і цікавий досвід роботи інспекторів праці різних міст обласного значення. За повідомленням виконавчого комітету Рівненської міськради, у серпні — вересні 2018 року інспекторами праці управління праці та соцзахисту населення виконкому міськради проведено 3 інспекційні відвідування з питань своєчасної та в повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин. За результатами інспекційних відвідувань на 2 підприємствах та в одного суб’єкта підприємницької діяльності — фізичної особи виявлено такі порушення: виплата заробітної плати працівникам проводилась один раз на місяць (замість двох, передбачених законом), а ще виплата заробітної плати за весь час щорічної відпустки здійснювалась пізніше ніж за 3 дні до початку самої відпустки. А при звільненні працівника виплата усіх сум, що належать йому, не здійснювалась у день звільнення. Також при звільненні працівника не виплачувалась грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, не оплачувалась робота в надурочний час. За результатами проведених заходів складено акти інспекційних відвідувань юридичної особи (фізичної особи), яка використовує найману працю, та складено приписи про усунення виявлених порушень. Вжито заходів до притягнення винної у допущенні порушень посадової особи до передбаченої законом відповідальності: складено 3 протоколи про адміністративні правопорушення, які направлені для розгляду до міського суду.

Інший приклад стосується діяльності інспекторів праці управління з питань праці Луцької міської ради, яке було створено рішенням міськради від 29.11.2017 р. № 34/13 з 01.12.2017 р. Так, станом на 13.09.2018 р. здійснено 10 інспекційних відвідувань. Усі ці позапланові заходи контролю здійснювалися безпосередньо у об’єктів відвідування, тому не виникало потреби у прийнятті рішень щодо проведення невиїзних інспектувань. В ході проведення інспекційних відвідувань у 4-х роботодавців виявлено порушення чинного законодавства в частині недотримання строків виплати заробітної плати. А в першого роботодавця виявлено факт використання найманої праці без оформлення трудових відносин. За наслідками виявлених порушень винесено 5 постанов про накладення штрафів на юридичних і фізичних осіб відповідно до ч. 2 ст. 265 КЗпП України.

Яка передбачена для роботодавців відповідальність за порушення законодавства про працю?

Різні види порушень законодавства про працю та міра відповідальності за це докладно описані у ст. 265-й КЗпП України. Одразу звернімо увагу на те, що від позапланових перевірок з боку головних управлінь Держпраці в областях за наявності звернень фізичних осіб ніхто із роботодавців (в тому числі і посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування) фактично не застрахований.

Стаття 265 КЗпП України. Відповідальність за порушення законодавства про працю

Посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, винні у порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Юридичні та фізичні особи — підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:

фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків — у 30-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі — у 3-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення.

Штрафи у 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення, можуть накладатися за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці; недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
За недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні передбачені штрафи у 3-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення.

«Суперштрафи» загрожують роботодавцям за вчинення дій, передбачених абзацом шостим цієї частини, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому цієї частини, — у 100-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення.

Меншою може бути міра відповідальності за порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим — сьомим цієї частини, — у розмірі мінімальної заробітної плати.

Штрафи, накладення яких передбачено частиною другою цієї статті, є фінансовими санкціями і не належать до адміністративно-господарських санкцій, визначених главою 27 Господарського кодексу України.

Штрафи, зазначені у частині другій цієї статті, накладаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Штрафи, зазначені в абзаці другому частини другої цієї статті, можуть бути накладені центральним органом виконавчої влади, зазначеним у частині четвертій цієї статті, без здійснення заходу державного нагляду (контролю) на підставі рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, в установі, організації.

Виконання постанови центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, покладається на органи державної виконавчої служби.

Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю.

Як діяти інспекторам праці у разі, коли деякі суб’єкти господарювання знаходяться поза межами повноважень інспекції з питань праці та зайнятості ОМС?

Тут є один суттєвий нюанс. Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» такий нагляд (контроль) здійснюється за місцем провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання або його відокремлених підрозділів, або у приміщенні органу держнагляду (контролю). Отже, на підставі того, що деякі суб’єкти господарювання знаходяться поза межами повноважень інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради, звернення громадян були направлені для розгляду та вжиття заходів реагування до інших місцевих, міських рад та територіальних органів Держпраці і Нацполіції. На підставі актів інспекційного відвідування інспекторів праці міськради уповноваженою особою було винесено постанови про накладення штрафів.

Яким чином успішність та висока результативність роботи інспекторів праці може вплинути на показники діяльності місцевої ради в цілому? Яка може бути мотивація для інспекторів праці?

По-перше, в контексті трудового законодавства на рівні колективного договору місцевої ради можна передбачити заходи із матеріального заохочення інспекторів праці за ефективну роботу. Це стосується також кадровиків та юристів, тобто фахівців причетних безпосередньо до роботи з документами та персоналом. Бо на практиці нерідко юристи виконують роботу інспекторів праці. По-друге, дотримання роботодавцями трудового законодавства або ж (у крайньому випадку) накладення штрафів є цілком законним способом поповнення місцевих бюджетів територіальних громад.

Як має здійснюватися співпраця та взаємодія інспекторів праці з іншими державними органами? Чи можна навести приклади?

Оскільки трудові повноваження для ОМС є новим і до кінця не дослідженим напрямком у професійній діяльності, окремі міськради обрали для себе шлях конструктивної співпраці й обміну практичним досвідом.

Так, інспекторами праці Ужгородської міської ради спільно з головними державними інспекторами Держпраці у Закарпатській області з метою навчання і набуття досвіду в період з 06.04.18 р. по 20.06.18 р. здійснено 16 інспекційних відвідувань. А ще протягом березня — вересня 2018-го інспекторами праці Ужгородської міської ради проведено 4 інспекційні відвідування самостійно. Також можна навести приклад грамотного підходу до справи, з поглядом на перспективу, в роботі виконавчого комітету Пирятинської міської ради Полтавської області. За наданою інформацією від 18.10.2018 р., з метою здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю у структурі виконкому міськради введено посаду головного спеціаліста-інспектора праці управління економіки. Він приступив до виконання своїх обов’язків з 20.08.2018 р.

Також дуже важливо для налагодження ефективної роботи інспекторів праці ОТГ та ОМС взаємодіяти із інспекторами праці територіальних органів Держпраці в областях. По суті це є оптимальною моделлю співпраці державних органів. Як на приклад позитивного напрацьованого досвіду варто звернути увагу на інформацію виконавчого комітету Миколаївської міської ради Слов’янського району Донецької області. На території цієї міської ОТГ починаючи з вересня 2017-го відділом з питань праці проводяться наради на тему «Додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, своєчасної та в повному обсязі оплати праці, оформлення трудових відносин» з представниками бізнесу та підприємств за участю міського голови та інспектора праці. Розміщується інформація на цю тему на місцевому інформаційному сайті «Миколаївка 24». В лютому 2018 року проведено нараду міжвідомчої робочої групи з представниками бізнесу (фізичних осіб — підприємців) та керівників підприємств (представниками профспілок та головних бухгалтерів цих підприємств) м. Миколаївка за участю представників ГУ Держпраці в Донецькій області. У червні 2018-го в Рай-Олександрівському та в Малинівському старостаті відбулися наради за участі міжвідомчої робочої групи, інспектора праці, старости та представників бізнесу цих старостатів. Під час проведення таких заходів всім фізичним особам — підприємцям та керівникам підприємств на території Миколаївської міської ОТГ направлені за їхніми адресами листи із роз’ясненнями трудового законодавства.

Як сьогодні юристи виконують трудові функції ОТГ у сільській місцевості? Які можна навести приклади їхньої роботи?

Сучасна ідея децентралізації виражена у доступності соціальних послуг для жителів сіл і селищ, віддалених від міст. Тому варто взяти до уваги і доступність до права на працю та можливості його практичного захисту. Йдеться про те, що сільським мешканцям навряд чи вистачить часу і ресурсів, щоб поїхати до міста обласного значення та здати до канцелярії головного управління Держпраці області скаргу на дії роботодавця. Щоби місцевим жителям територіальної громади стало легше відстоювати свої права у відносинах із роботодавцями, постановою КМУ від 26.04.2017 р. № 295 надано можливості здійснювати державний нагляд (контроль) інспекторами праці місцевих рад. Отож, наскільки деякі сільські та селищні ради (територіальні громади) сьогодні підготувалися до цього? Звичайно, у сільській місцевості (де усі знають одне одного), порівняно із містами люди рідко скаржаться до сільради. Прикладом тому є інформація Тростянецької сільської ради Тростянецької ОТГ Миколаївського району Львівської області від 11.09.2018 р. До виконавчого комітету сільради протягом березня — серпня 2018 р. не надходило скарг від громадян на роботодавців. Тому й не було перевірок протягом цього часу. В ОТГ окремого відділу (структурного підрозділу) для здійснення контрольних функцій щодо дотримання законодавства про працю не створено. Водночас обов’язки інспектора праці на території Тростянецької сільради покладено на головного спеціаліста юридичного відділу. Схожа ситуація у Нововодолазькій селищній раді ОТГ Харківської області. Тут станом на 19.10.2018 р. у структурі місцевої ради є один інспектор праці. Заходів контролю на той час не проводилося. А у Великокопанівській сільраді Олешківського району Херсонської області рішенням сільради № 174 від 24.05.2017 р. введено посаду інспектора праці. Тривалий час вона залишалася вакантною, і розпорядженням сільського голови від 23.10.2017 р. покладено обов’язки інспектора праці на в. о. начальника відділу фінансів та юридичного обслуговування.

Які порушення у роботодавців було масово виявлено за результатами інспекційних відвідувань інспекторами праці в одному з великих міст обласного значення? Які це мало суспільно важливі наслідки?

Чи повинен інспектор праці повідомляти роботодавця про інспекційне відвідування, якщо йдеться про нелегальну (неоформлену) працю?

Які цікаві новації у системі моніторингу і контролю за дотриманням законодавства про працю запроваджено серед ОТГ та ОМС міжвідомчою робочою групою у Донецькій облдержадміністрації? Про це і не тільки розповімо наступного разу.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі