Призначення персоналу за новими нормами: що змінилось

Мацокін Андрій, головний редактор журналу "Держслужбовець"
Держслужбовець Серпень, 2020/№ 8
В обраному У обране
Друк
Кабінет Міністрів України прийняв зміни до постанови «Деякі питання призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2» від 22 квітня 2020 року № 290. Про те, які змінені норми слід врахувати найближчим часом при доборі і призначенні персоналу, — у цій статті.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Закон № 889 Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889.

Постанова № 290 постанова КМУ «Деякі питання призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 22.04.2020 р. № 290.

Постанова № 688 постанова КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 290» від 05.08.2020 р. № 688.

Відповідно до абзацу п’ятого пункту 8 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України від 13 квітня 2020 року № 553-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» Кабінет Міністрів України затвердив постановою № 290 «Порядок призначення на посади державної служби на період дії карантину» (далі — Порядок) і «Типовий контракт про проходження державної служби на період дії карантину» (далі — Типовий контракт).

Власне сам Порядок і Типовий контракт викликали велику кількість запитань, на які Нацдержслужба відповідала як могла, але й досі на деякі відповіді немає. Але про них — трохи згодом.

Ми, розуміючи важливість створення єдиної позиції щодо добору у кризовий період, намагались не висловлювати своїх зауважень і спостерігали за впровадженням норм на місцях.

Зараз завдяки зусиллям нового керівництва НАДС КМУ вніс зміни до Порядку, чим прояснив найближче майбутнє добору. Тож давайте подивимося на «старі» і «нові» норми у поєднанні.

«РОЗКАЧКИ» НЕ БУДЕ

Попередньою редакцією постанови № 290 було передбачено, що міністерства та інші центральні органи виконавчої влади у двомісячний строк після відміни карантину мали забезпечити оголошення конкурсів на посади державної служби, призначення на які здійснилися відповідно до Порядку. Що робили б у цій ситуації після відміни карантину місцеві державні адміністрації — важко сказати. Скоріше за все, розробники або вирішили, що МДА не будуть проводити добору, або у «коронавірусній каруселі» забули про них.

У зміненій нормі постанови № 290 згадали про МДА, і строк оголошення конкурсів зменшили до двох тижнів!

<…>

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади та місцевим державним адміністраціям:

забезпечити у двотижневий строк після відміни карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — карантин), оголошення конкурсів на посади державної служби, призначення на які здійснилися відповідно до Порядку)

<…>

ПЕРЕВЕДЕННЮ — НІ

Попередня редакція

Чинна редакція

утриматися на період дії Порядку від переведення державних службовців, призначених на державну службу шляхом укладення контрактів на підставі Типового контракту, затвердженого цією постановою, на рівнозначні або нижчі посади

утриматися на період дії Порядку та після відміни карантину від переведення державних службовців, призначених на державну службу шляхом укладення контрактів на підставі Типового контракту, затвердженого цією постановою, на рівнозначні або нижчі посади

На жаль, як бачимо, норма щодо переведення осіб, прийнятих за нормами постанови № 290, на інші посади не стала більш «жорсткою», водночас її дія була продовжена у часі!

Юридичний момент «утримання» начебто каже про те, що не слід зловживати нормами ст. 41 Закону № 889, водночас цього не забороняє, бо сама норма ч. 1 ст. 41 не підпала під дію карантинних обмежень.

НАДС у своїх роз’ясненнях щодо застосування положень Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину (від 24.04.2020 р. № 92 і від 28.04.2020 р. № 93) каже про те, що добір і призначення осіб на вакантні посади державної служби у цей період мають здійснюватися у виняткових випадках, пов’язаних з необхідністю виконання завдань і функцій державних органів на період дії карантину.

Такими можуть бути посади, які необхідні для безперебійного функціонування державного органу (наприклад, керівники державних органів та їх заступники, керівники самостійних структурних підрозділів та їх заступники, а також посади відповідних спеціалістів, які вводяться у разі недоцільності утворення в державних органах окремих структурних підрозділів, для виконання окремих функцій).

Водночас, з урахуванням неоднозначності юридичної «поради» щодо добору і переведення НАДС, попереджає про те, що відповідальність за прийняте рішення несе суб’єкт призначення або керівник державної служби в державному органі.

Крім того, суб’єкт призначення або керівник державної служби в державному органі несе відповідальність за невиконання пункту 3 постанови № 290 щодо утримання від переведення державних службовців, призначених на державну службу шляхом укладення контрактів на підставі Типового контракту, на рівнозначні або нижчі посади на період дії Порядку.

Адже за загальною нормою статті 65 Закону № 889 підставою для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку, тобто протиправної винної дії або бездіяльності чи прийняття рішення, що полягає у невиконанні або неналежному виконанні державним службовцем своїх посадових обов’язків та інших вимог, встановлених Законом та іншими нормативно-правовими актами, за яке до нього може бути застосоване дисциплінарне стягнення.

Давайте прояснимо ситуацію щодо встановленого дисциплінарного стягнення за невиконання або неналежне виконання державним службовцем своїх посадових обов’язків.

Дисциплінарними проступками відповідно до норм ч. 2 ст. 65 Закону № 889 є:

1) порушення Присяги державного службовця;

2) порушення правил етичної поведінки державних службовців;

3) вияв неповаги до держави, державних символів України, Українського народу;

4) дії, що шкодять авторитету державної служби;

5) невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, актів органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень;

6) недотримання правил внутрішнього службового розпорядку;

7) перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу кримінального або адміністративного правопорушення;

8) невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного службовця;

9) використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних особистих інтересах інших осіб;

10) подання під час вступу на державну службу недостовірної інформації про обставини, що перешкоджають реалізації права на державну службу, а також неподання необхідної інформації про такі обставини, що виникли під час проходження служби;

11) неповідомлення керівнику державної служби про виникнення відносин прямої підпорядкованості між державним службовцем та близькими особами у 15-денний строк з дня їх виникнення;

12) прогул державного службовця (у тому числі відсутність на службі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;

13) поява державного службовця на службі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;

14) прийняття державним службовцем необґрунтованого рішення, що спричинило порушення цілісності державного або комунального майна, незаконне їх використання або інше заподіяння шкоди державному чи комунальному майну, якщо такі дії не містять складу кримінального або адміністративного правопорушення;

15) прийняття державним службовцем рішення, що суперечить закону або висновкам щодо застосування відповідної норми права, викладеним у постановах Верховного Суду, щодо якого судом винесено окрему ухвалу.

Стаття 66 визначає, що до державних службовців застосовується один із таких видів дисциплінарного стягнення:

1) зауваження;

2) догана;

3) попередження про неповну службову відповідність;

4) звільнення з посади державної служби.

А ч. 3 цієї статті каже, що у разі допущення державним службовцем дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 4, 5, 12 та 15 частини другої статті 65 Закону № 889, суб’єктом призначення або керівником державної служби такому державному службовцю може бути оголошено догану!

У разі допущення державним службовцем дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 2 та 8 частини другої статті 65 цього Закону, а також вчинення систематично (повторно протягом року) дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 4 та 5 частини другої статті 65 цього Закону, суб’єкт призначення або керівник державної служби може попередити такого державного службовця про неповну службову відповідність.

Дисциплінарне провадження порушується шляхом видання відповідного наказу (розпорядження):

міністром — стосовно державного секретаря відповідного міністерства;

суб’єктом призначення — стосовно інших державних службовців.

Дисциплінарні стягнення накладаються (застосовуються):

1) на державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А»:

зауваження — суб’єктом призначення;

інші види дисциплінарних стягнень — суб’єктом призначення з урахуванням пропозиції Комісії;

2) на державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»:

зауваження — суб’єктом призначення;

інші види дисциплінарних стягнень — суб’єктом призначення за поданням дисциплінарної комісії.

ЗМІНИ СТРОКІВ У КОНТРАКТАХ

Зверніть увагу, постанова № 290 доповнилася новою вимогою, яка також стосується і МДА:

<…>

забезпечити внесення до контрактів про проходження державної служби на період дії карантину змін щодо обмеження граничних строків їх дії з урахуванням положень абзацу шостого пункту 8 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 13 квітня 2020 р. № 553-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

<…>

Зверніть увагу! Відповідно до форми Типового контракту зміна умов його дії може виявитися «непростою» роботою.

Розділ «Зміни та умови припинення цього контракту» передбачає, що зміни до цього контракту вносяться за згодою сторін або з підстав, передбачених законодавством, шляхом підписання сторонами додаткових угод у письмовій формі у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких передається особі, а другий зберігається в її особовій справі.

Тобто контрактник також має зрозуміти зміни і підписати додаткову угоду. Начебто і нічого особливого. Але постає запитання: а якщо людина відмовиться підписувати додаткову угоду, мотивуючи це тим, що її не попередили про суттєву зміну істотних умов проходження служби?

Звісно, можна сказати, що відповідно до Закону № 889 зміною істотних умов державної служби вважається лише зміна:

1) належності посади державної служби до певної категорії посад;

2) основних посадових обов’язків;

3) умов (системи та розмірів) оплати праці або соціально-побутового забезпечення;

4) режиму служби, встановлення або скасування неповного робочого часу;

5) місця розташування державного органу (в разі його переміщення до іншого населеного пункту).

Але не слід забувати, що контракт — це строковий трудовий договір з особливими умовами праці, які прописані у самому контракті. А тому строки дії контракту можна вважати істотними умовами!

І ще одне, на що слід звернути увагу! Пункт 21 Типового контракту зараз викладено у новій редакції:

Попередня редакція

Чинна редакція

Цей контракт укладено на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства

Граничний строк перебування особи на посаді державної служби, призначення на яку відбулося шляхом укладення контракту, становить не більше двох місяців після відміни карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Тож ще раз зазначимо: «розкачки» не буде!

ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХОМ УКЛАДАННЯ КОНТРАКТУ

У Порядку призначення, затвердженому постановою № 290, у пункті 1 слова і цифри «, та протягом 30 днів з дня відміни цього карантину» виключили.

Тобто редакція п. 1 тепер каже про те, що Порядок визначає механізм добору на вакантні посади державної служби на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Добір і призначення осіб на вакантні посади державної служби відповідно до цього Порядку, як і раніше, здійснюється у виняткових випадках, пов’язаних з необхідністю виконання завдань і функцій державних органів на період дії карантину.

Зверніть увагу! Норма п. 11 Порядку дещо не відповідає нормі, закладеній у Типовому контракті:

<…>

Суб’єкт призначення або керівник державної служби в державному органі може призначити на посаду державної служби особу шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби в державному органі переможця конкурсу.

<…>

Призначення на такі посади, як і раніше, здійснюється шляхом проведення співбесіди з визначеними суб’єктом призначення або керівником державної служби у державному органі посадовими особами.

Рішення про необхідність призначення на вакантну посаду державної служби на період дії карантину та визначення уповноваженої особи приймається шляхом видання відповідного наказу (розпорядження).

Рішення, передбачене пунктом 13 цього Порядку, не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня його прийняття розміщується разом з оголошенням про добір через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби.

Інформація про необхідність призначення на вакантну посаду оприлюднюється на Єдиному порталі вакансій державної служби.

Зверніть увагу! В оголошенні про добір повинно бути зазначено власне істотні умови служби за контрактом:

1) назву та категорію посади, щодо якої прийнято рішення про необхідність призначення;

2) посадові обов’язки;

3) умови оплати праці;

4) інформацію про строковість призначення на посаду;

5) перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форму, адресата та строк її подання;

6) прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору з призначення на вакантну посаду;

7) вимоги відповідно до статей 19 і 20 Закону № 889;

8) рівень володіння іноземною мовою, яка є офіційною мовою Ради Європи, для посад категорії «А».

Стосовно вимог, визначених Законом. У формі Типового контракту п. 5, який передбачав визначення спеціальних вимог, видалено!

Але це не каже про те, що можна обійтися без спецвимог. Законом № 889 передбачено, що спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», визначаються суб’єктом призначення з урахуванням рекомендацій, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

І тут ми згадуємо про наказ НАДС від 4 червня 2020 року № 94-20 «Про затвердження Методичних рекомендації щодо визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В».

Як і раніше, особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби:

1) заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку;

2) резюме за формою згідно з додатком 2 до Порядку;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Інформація, що надходить від осіб, які виявили бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня її надходження розглядається службою управління персоналом державного органу, на вакантну посаду в якому прийнято відповідне рішення про необхідність призначення.

Така інформація протягом одного робочого дня передається уповноваженій особі.

Інформація, що не відповідає вимогам, визначеним Порядком, в тому числі неправильно заповнена заява або резюме, не розглядається.

Уповноважена особа під час опрацювання інформації розглядає її з урахуванням професійних якостей та досягнень кандидатів і визначає осіб для проведення співбесіди, які інформуються про час та місце проведення такої співбесіди не пізніше ніж за один робочий день до початку її проведення.

<…>

Забезпечення організації та проведення співбесіди покладається на уповноважену особу!

<…>

У частині проведення співбесід нічого не змінилося. Відповідно до Порядку суб’єкт призначення або керівник державної служби в державному органі проводить співбесіду з кандидатами, в тому числі дистанційно в режимі відеоконференції за умови наявності технічної можливості. Така співбесіда за рішенням суб’єкта призначення або керівника державної служби може проводитись уповноваженою ним особою.

У разі проведення співбесіди дистанційно в режимі відеоконференції канал зв’язку, час і дата початку проведення такої співбесіди узгоджуються з кандидатом будь-яким доступним способом, у тому числі засобами телекомунікаційного зв’язку.

Перед проходженням співбесіди в режимі відеоконференції кандидат пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України, що дає змогу ідентифікувати цього кандидата.

Після проведення співбесіди уповноваженою особою з визначеними нею кандидатурами вноситься обґрунтоване подання суб’єкту призначення або керівнику державної служби в державному органі про призначення на вакантну посаду державної служби кандидата шляхом укладення з ним контракту.

Зверніть увагу! Нормами не визначено форми чи змісту цього подання, але це не свідчить про те, що там має бути зазначено будь-що.

Форма, на нашу думку, має бути затверджена локальним нормативним актом!

Суб’єкт призначення або керівник державної служби в державному органі розглядає таке подання та приймає рішення про укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, який укладається на підставі Типового контракту, або про відхилення поданої кандидатури.

За нормами Порядку строк дії контракту встановлюється на період дії карантину та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно законодавства.

Важливо!

<…>

Граничний строк перебування особи на посаді державної служби, призначення на яку відбулося шляхом укладення контракту, становить не більше двох місяців після відміни карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

<…>

Рішення про призначення на посаду державної служби приймається суб’єктом призначення або керівником державної служби в державному органі після підписання контракту і оформляється шляхом видання відповідного наказу (розпорядження).

У разі відмови особи від підписання контракту або ознайомлення з рішенням про призначення на посаду державної служби вона вважається такою, що відмовилася від зайняття посади державної служби.

Інформація про прийняте рішення за результатами добору з призначення на вакантну посаду шляхом укладення контракту оприлюднюється на Єдиному порталі вакансій державної служби протягом одного робочого дня після отримання рішення суб’єкта призначення або керівника державної служби в державному органі:

для посад категорії «А» — спеціальним структурним підрозділом НАДС;

для посад категорій «Б» і «В» — службою управління персоналом державного органу, в якому прийнято рішення про необхідність призначення на вакантну посаду.

Така інформація повинна містити прізвище, ім’я та по батькові особи, найменування посади, строк укладення контракту.

Висновок. На нашу думку, з урахуванням норм про зміну істотних умов служби внесення змін до чинних контрактів — питання спірне! Укладання ж нових має відбуватися за зміненими нормами без проблем.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд