Теми статей
Обрати теми

Місцеві ради — 2020. Декларування, спецперевірка і всі-всі-всі…

Мацокін Андрій, головний редактор всеукраїнського видання «Держслужбовець» і спецвипуску «Юридичні практики»
Держслужбовець Листопад, 2020/№ 11
Друк
Тематика наслідків місцевих виборів та організації діяльності «нових і старих» рад у 2020 році нікого не залишає в спокої! Після проведеної виборчої кампанії наших читачів хвилює питання подання депутатами та посадовими особами декларацій! З урахуванням кількості запитань, що надходять до редакції «ДС», ми вирішили дати рекомендації щодо всіх можливих варіантів декларування.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Закон № 1700 Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII.

Закон № 93 Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11.07.2002 р. № 93-IV.

Закон № 280 — Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР.

Закон № 2493 Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493‑III.

Законом № 1700 передбачено чотири типи декларацій суб’єкта декларування:

1) щорічна декларація — декларація, яка подається відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону № 1700 у період з 00 годин 00 хвилин 1 січня до 00 годин 00 хвилин 1 квітня року, наступного за звітним роком. Така декларація охоплює звітний рік (період з 1 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація;

2) декларація суб’єкта декларування, який припиняє відповідну діяльність (декларація «перед звільненням») — декларація, яка подається відповідно до абз. 1 ч. 2 ст. 45 Закону № 1700 не пізніше двадцяти робочих днів з дня припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншої діяльності, зазначеної у пп. «а» та «в» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону. Декларація «перед звільненням» охоплює період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими таким суб’єктом декларування;

3) декларація після звільнення — декларація, яка подається відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 45 Закону № 1700 з 00 годин 00 хвилин 1 січня до 00 годин 00 хвилин 1 квітня року, наступного за звітним роком, у якому було припинено діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншу діяльність, зазначену у пп. «а» та «в» п. 2 ч. ст. 3 Закону № 1700. Така декларація охоплює звітний рік (період з 1 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація;

4) декларація кандидата на посаду — декларація, яка подається відповідно до абз. 1 ч. 3 ст. 45 Закону № 1700 до призначення або обрання особи на посаду. Така декларація охоплює звітний рік (період з 1 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому особа подала заяву на зайняття посади, якщо інше не передбачено законодавством.

Ще одна особливість стосується осіб, які подають в установленому Законом № 1700 порядку декларацію за минулий рік у разі входження до складу конкурсної або дисциплінарної комісії, утвореної відповідно до законів про державну службу чи службу в органах місцевого самоврядування або інших законів України. Такі особи повинні подати декларацію кандидата на посаду протягом десяти календарних днів після входження (включення, залучення, обрання, призначення) до складу відповідної комісії.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ОБРАНЦІВ

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 8 Закону № 93 на депутатів місцевих рад поширюється дія Закону № 1700.

Депутати місцевих рад зобов’язані щороку до 1 квітня подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік відповідно до Закону № 1700, а також дотримуватися інших вимог фінансового контролю, передбачених зазначеним Законом.

Частиною 2 ст. 4 Закону № 93 передбачено, що повноваження депутата місцевої ради починаються з дня відкриття першої сесії відповідної ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради або ради, до складу якої його обрано.

Відповідно до абз. 1 ч. 2 ст. 45 Закону № 1700 особи, зазначені у п. 1, пп. «а» і «в» п. 2 ч. 1 ст. 3 цього Закону (а це, зокрема, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови), які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.

Відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 45 Закону № 1700 особи, зазначені у п. 1, пп. «а» і «в» п. 2 ч. 1 ст. 3 цього Закону (а це, зокрема, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови), які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язані до 1 квітня наступного року після припинення діяльності подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Отже, депутати сільської, міської, районної, обласної ради, повноваження яких закінчуються в день відкриття першої сесії ради нового скликання, зобов’язані подати:

ВАЖЛИВО

— не пізніше двадцяти робочих днів з дня припинення повноважень депутата місцевої ради декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями (тип декларації — декларація перед звільненням, звітний період — з 01.01.2020 р. по день припинення повноважень депутата);

— до 1 квітня наступного року після припинення повноважень депутата міської ради подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (тип декларації — щорічна декларація, звітний період — 2020 рік).

Для новообраних. Особа, обрана депутатом місцевої ради, сільським, селищним, міським головою, подає декларацію протягом п’ятнадцяти календарних днів з дня набуття повноважень. Відповідне положення закріплено в ч. 3 ст. 45 Закону № 1700.

Що є днем набуття повноважень?

Нормою ч. 6 ст. 283 Виборчого Кодексу України передбачено:

<…>

Рішення територіальної виборчої комісії про реєстрацію депутата, сільського, селищного, міського голови оголошуються на пленарному засіданні відповідної сільської, селищної, районної у місті, міської, обласної ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та є підставою для набуття повноважень, складення присяги депутата, сільського, селищного, міського голови.

<…>

На факт складення присяги депутатами не звертаємо уваги)!

Депутати. У ч. 2 ст. 4 Закону № 93 визначено, що повноваження депутата місцевої ради починаються з дня відкриття першої сесії відповідної ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради або ради, до складу якої його обрано.

Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання (ч. 1 ст. 49 Закону № 280).

Сільський, селищний, міський голова. Частина 1 ст. 42 Закону № 280 визначає, що

«повноваження новообраного сільського, селищного, міського голови починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на пленарному засіданні відповідної сільської, селищної, міської ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації. Повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах».

ВАЖЛИВО

Декларацію особі, обраній депутатом місцевої ради, необхідно подати протягом 15 календарних днів із дня відкриття першої сесії ради (визнання його повноважень), а особі, обраній сільським, селищним, міським головою, — протягом 15 календарних днів з моменту складення нею присяги на пленарному засіданні відповідної сільської, селищної, міської ради, на якому територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо її обрання та реєстрації.

Якщо більш-менш детально розповідати про процедуру подання «першої» декларації, то й пів номера «ДС» не вистачить! Тож зазначимо таке.

1. Перед початком роботи з Єдиним державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Реєстром):

— потрібно отримати кваліфікований електронний підпис (КЕП) в одного із кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг (КНЕДП). Перелік КНЕДП можна переглянути за посиланням: czo.gov.ua/ca-registry;

— потрібно мати персональну електронну поштову скриньку (у разі відсутності персональної електронної поштової скриньки потрібно її створити);

— для коректної роботи з Реєстром рекомендуємо використовувати інтернет-браузер Google Chrome останньої версії.

2. Початок роботи з Реєстром:

— необхідно перейти на сторінку входу до Реєстру за посиланням: portal.nazk.gov.ua/login;

— правильно обрати КНЕДП, який вам видав КЕП, зі списку, обрати файл ключа та ввести пароль особистого ключа КЕП, натиснути «Увійти»;

— при реєстрації обов’язково слід перевірити правильність ваших даних, а саме П. І. Б. (має бути українською) та РНОКПП. У разі виявлення розбіжностей необхідно припинити реєстрацію та звернутись до КНЕДП, який вам видав КЕП (отримати новий ключ із правильними даними) та здійснити реєстрацію з новим ключем;

— при реєстрації правильно зазначайте адресу персональної електронної поштової скриньки (на цю адресу буде направлено лист підтвердження реєстрації) та ваш номер телефону (у Реєстрі використовується адреса електронної пошти, яку ви зазначаєте при реєстрації та яка не залежить від адреси, зазначеної вами при отриманні КЕП);

— для завершення реєстрації необхідно увійти до вашої поштової скриньки (зазначеної при реєстрації), відкрити електронний лист «Підтвердження реєстрації в Єдиному Державному Реєстрі Декларацій» та перейти за посиланням. Якщо у вхідній пошті немає листа підтвердження реєстрації, перевірте папку «Спам».

3. На сайті НАЗК необхідно обрати тип декларації «кандидата, що претендує на зайняття посади».

Декларація кандидата, що претендує на зайняття посади, відповідно до ч. 3 ст. 45 Закону № 1700 подається за минулий рік до обрання на посаду.

Тобто новообрані депутати мають подати декларацію за 2019 рік, а саме за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. Якщо з якихось причин ви вже подали декларацію за минулий рік (тобто за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р.), повторно її подавати після оголошення результатів виборів та набуття повноважень не потрібно, оскільки відомості про ваші доходи та видатки за минулий рік вже є у НАЗК.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ

Відповідно до ст. 13 Закону № 2493 посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом № 1700.

Відповідні норми ми згадали на початку статті, водночас ще раз зазначимо, що згідно з наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 12.12.2019 р. № 168/19:

декларація перед звільненням — декларація, яка подається відповідно до абз. 1 ч. 2 ст. 45 Закону № 1700 не пізніше двадцяти робочих днів з дня припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування, або іншої діяльності, зазначеної у пп. «а» і «в» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону № 1700. Така декларація має охоплювати період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими суб’єктом декларування, та має містити інформацію станом на останній день такого періоду. Останнім днем такого періоду є день припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування, або іншої діяльності, зазначеної у пп. «а» і «в» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону № 1700. Під раніше поданими деклараціями розуміються декларації, що були подані до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

декларація після звільнення — декларація, яка подається відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 45 Закону № 1700 до 00 годин 00 хвилин 1 квітня року, наступного за звітним роком, у якому було припинено діяльність, пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування. Така декларація охоплює звітний рік (період з 1 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року. Інформація про місце роботи (проходження служби) та займану посаду суб’єкта декларування у такій декларації зазначається відповідно до місця роботи (проходження служби) та займаної посади, перебування (проходження) на яких зумовили обов’язок подання такої декларації.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВСІХ

У цьому розділі ми відповімо та зазначимо позицію НАЗК* на найбільш поширені запитання.

* За матеріалами роз’яснень НАЗК від 13.02.2020 р. № 1, від 01.04.2020 р. № 2, від 03.08.2020 р. № 8, від 26.08.2020 р. № 9 та офіційного сайту НАЗК: wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya/

Чи потрібно подавати декларації перед звільненням та після звільнення, якщо особа перестала бути суб’єктом декларування відповідно до законодавчих норм?

Ні, не потрібно, адже в цих випадках особа втрачає статус суб’єкта декларування і вимоги фінансового контролю більше не поширюються на неї, а отже, особа вже не повинна подавати декларації.

Чи подається декларація у випадку переведення чи перед звільненням у разі, якщо нова посада особи також пов’язана з виконанням функцій місцевого самоврядування?

У разі переведення державного службовця на іншу посаду державної служби декларація не подається.

Звільнення особи за переведенням або у разі, якщо особа стала переможцем конкурсу і у зв’язку з цим звільнилася з роботи в одному органі і прийнята на роботу в інший орган наступного робочого дня (без врахування вихідних днів), не вважається припиненням діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, оскільки в такому разі відбувається лише зміна посади або інших істотних умов праці.

Чи подається декларація після звільнення, якщо суб’єкт декларування продовжує виконання функцій місцевого самоврядування?

Декларація суб’єкта декларування, який припинив діяльність, пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування, або іншу діяльність, зазначену в пп. «а» і «в» п. 2 ч. 1 ст 3 Закону № 1700, не подається, якщо такий суб’єкт декларування до 1 квітня наступного року знов розпочинає діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншу діяльність, зазначену Законом № 1700, і подає декларацію відповідно до ч. 1 ст. 45 цього Закону (щорічну декларацію).

Те ж саме правило діє у випадку, коли особа обіймала одночасно дві посади, що зумовлювали обов’язок подати декларацію, але протягом року особа звільнилася або іншим чином припинила перебувати на одній із таких посад.

Чи можна подати виправлену декларацію або іншим чином виправити інформацію, зазначену в декларації?

Згідно з ч. 4 ст. 45 Закону № 1700 суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію протягом семи днів після подання декларації, але не більше трьох разів.

У суб’єкта декларування відсутня можливість подати виправлену декларацію за власною ініціативою після спливу семиденного строку.

У разі виявлення суб’єктом декларування у поданій декларації недостовірних відомостей після семиденного строку суб’єкт декларування може звернутись до Національного агентства через персональний електронний кабінет, деталізовано описати виявлені неточності або помилки. Відповідна інформація буде врахована Національним агентством у разі проведення повної перевірки (перевірки) декларації відповідного суб’єкта декларування.

З якого часу у суб’єкта декларування припиняється обов’язок подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані?

Обов’язок подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування припиняється з моменту втрати статусу службової особи, яка займає відповідальне та особливо відповідальне становище, або з моменту припинення перебування на посаді, пов’язаній з високим рівнем корупційних ризиків. Це може бути звільнення суб’єкта декларування або переведення на іншу посаду, яка не зазначена в примітці до ст. 50 Закону № 1700 та в Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків.

Яка відповідальність передбачена за неподання або несвоєчасне подання декларації?

Суб’єктами адміністративної або кримінальної відповідальності за неподання або несвоєчасне подання декларації є особи, які відповідно до ч. 1 та 2 ст. 45 Закону № 1700 зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

За порушення суб’єктами декларування вимог фінансового контролю (неподання або несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларування недостовірної інформації) чинним законодавством України передбачено притягнення до адміністративної, кримінальної відповідальності.

КОМУ НА СПЕЦПЕРЕВІРКУ?!

Тут ми дамо відповідь на два змістовних запитання:

для яких посад передбачено проведення спецперевірки і який вид декларації потрібно подавати для проходження спецперевірки?

Почнемо з другого. Для проведення спеціальної перевірки використовується декларація, яка повністю охоплює попередній рік — період з 1 січня по 31 грудня включно.

Згідно зі ст. 56 та 57 Закону № 1700 та Порядком проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженим постановою КМУ від 25.03.2015 р. № 171*, особа, яка претендує на зайняття посади, що передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посади з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, подає до Національного агентства в порядку, визначеному ч. 1 ст. 45 Закону № 1700, декларацію за минулий рік.

* Далі — Порядок

Для проведення спеціальної перевірки можна подати один із таких видів декларацій: щорічну, декларацію після звільнення, декларацію особи, яка претендує на зайняття посади.

Декларацію «перед звільненням» (подання якої передбачене абз. 1 ч. 2 ст. 45 Закону № 1700) НАЗК може використати для спеціальної перевірки, лише якщо вона охоплює період з 1 січня по 31 грудня включно.

Під час здійснення спеціальної перевірки Національне агентство перевірятиме декларацію за попередній рік, яка була подана останньою, без врахування її типу.

Якщо особа, яка перемогла в конкурсі, раніше не подавала декларацію за минулий рік, їй необхідно подати декларацію «кандидата на посаду».

У такій декларації потрібно зазначити назву майбутнього місця роботи і майбутньої посади, у зв’язку з якою в особи виник обов’язок подати декларацію, тип і категорію посади, на яку вона претендує, інші статуси (чи належить суб’єкт декларування до осіб, які займають відповідальне або особливо відповідальне становище, відповідно до ст. 56 Закону № 1700; чи належить його посада до посад, пов’язаних з високим рівнем корупційних ризиків, а також чи належить особа до публічних діячів), які зазначаються з огляду на статус посади, на яку особа претендує.

Тепер повернемося до першого запитання,

Відповідно до норм Порядку спецперевірку мають проходити особи, які претендують на зайняття посад, що передбачають відповідальне або особливо відповідальне становище, а також посад з підвищеним корупційним ризиком. Водночас тут не все так однозначно, тому давайте деталізуємо реалізацію цих норм.

1. Посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища (ч. 1 ст. 56, примітка до ст. 56 Закону № 1700 — посади, які ч. 1 ст. 14 Закону № 2493 віднесені до першої — третьої категорій).

Нагадаємо, що відповідно до норм Закону № 2493 у цих категоріях передбачено такі посади:

перша категорія — посади Київського міського голови, голів обласних рад;

друга категорія — посади міських (міст — обласних центрів) голів; заступників голів обласних рад, заступника міського голови — секретаря Київської міської ради;

третя категорія — посади перших заступників та заступників міських голів (міст — обласних центрів) з питань діяльності виконавчих органів ради; секретарів міських (міст — обласних центрів) рад, міських голів (міст обласного і республіканського в АР Крим значення, крім міст — обласних центрів), голів районних, районних у містах рад:

2. Посади з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків (ч. 1 ст. 56 Закону № 1700, рішення НАЗК від 17.06.2016 р. № 2):

— перших заступників, заступників міських (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, районного значення) голів, заступників сільських, селищних голів;

— заступників голів районних, районних в містах рад;

— секретарів міських (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, районного значення), сільських, селищних рад;

— керуючих справами виконавчих комітетів міських (міст — обласних центрів та міста Сімферополя, міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад;

— голів постійних комісій з питань бюджету обласних, Київської та Севастопольської міських рад (у разі, коли вони працюють у раді на постійній основі).

3. Водночас сільським, селищним та міським головам і деяким особам, які призначаються шляхом переведення чи просування по службі із спецперевіркою, як кажуть, «не поталанило»!

Відповідно до норм Порядку спеціальна перевірка не проводиться щодо:

— кандидатів у депутати місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів;

— претендентів, які перебувають на посадах у державних органах, органах місцевого самоврядування та призначаються в порядку переведення чи просування по службі на посади в межах того ж органу або призначаються в порядку переведення на посади, зокрема, в інших органах місцевого самоврядування;

— претендентів, які перебувають на посадах у державних органах, органах місцевого самоврядування, що припиняються, та призначаються в порядку переведення на роботу до інших органів, до яких переходять повноваження та функції органів, що припиняються;

4. Щодо претендентів на посади, які вже колись пройшли спецперевірку! Згідно з нормами Порядку претенденти на посади, стосовно яких спеціальна перевірка вже проводилася, під час призначення в порядку переведення на посаду до іншого державного органу, органу місцевого самоврядування письмово повідомляють про це відповідному органу із зазначенням найменування органу, яким організовано проведення такої перевірки. Керівник (заступник керівника) органу місцевого самоврядування або їх апарату надсилає запит про надання копії довідки про результати спеціальної перевірки до органу, де проводилася така перевірка. Питання про призначення претендента на посаду розглядається після отримання копії такої довідки.

5. Закон № 2493 каже нам про те, що стосовно осіб, які обрані (затверджені) відповідною радою на посади, зазначені в абз. 3 ст. 3 цього Закону (виборні посади, на які особи обираються або затверджуються відповідною радою), а також стосовно осіб, які претендують на зайняття зазначених в абз. 4 ст. 3 цього Закону посад в органах місцевого самоврядування, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції».

Водночас Порядком стосовно претендентів на посади в органах місцевого самоврядування, призначення (обрання) чи затвердження на які здійснюється місцевою радою, передбачено окремий механізм проведення спецперевірки.

Отже, стосовно посад:

— голови та заступників голови районної, районної у місті, обласної ради, заступника міського голови — секретаря Київської міської ради, секретаря сільської, селищної, міської ради, голови постійної комісії з питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської міських рад (обрання відповідною радою);

— заступників сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради (затвердження відповідною радою);

спецперевірка проводиться відповідно вже після їх призначення (обрання) чи затвердження на відповідні посади.

Тобто спеціальна перевірка для претендентів на такі посади (а фактично вони вже працюватимуть) проводиться вже після того, як вони приступають до виконання своїх обов’язків. У разі ненадання такою особою у встановлений строк згоди на проведення спеціальної перевірки або встановлення за результатами її проведення обставин, які є підставою для відмови у призначенні (обранні) чи затвердженні на посаду, її повноваження за відповідною посадою достроково припиняються без припинення повноважень депутата ради.

Така особа звільняється з посади без прийняття рішення відповідною радою.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі