Надання відомостей з ЄДР та доступ ОМС до них

Федченко Л., головний редактор
Місцеве самоврядування Травень, 2015/№ 5
В обраному У обране
Друк
Мін’юст своїм наказом від 31.03.15 р. № 466/5 «Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»1 затвердив Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців2 та Порядок отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, органами прокуратури, органами Служби безпеки України3. Наказом передбачено, що він набирає чинності з дня його офіційного опублікування4, але не раніше набрання чинності Законом України від 12.02.15 р. № 191-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу (дерегуляція)», крім абз. 3 п. 1, який набирає чинності через 45 днів з дня офіційного опублікування наказу. Саме про згаданий наказ та два затверджені ним Порядки йтиметься у цій статті.

1 Зареєстровано у Мін’юсті 31.03.15 р. за № 349/26794, далі за текстом — наказ.

2 Далі за текстом — Порядок надання відомостей.

3 Далі за текстом — Порядок отримання відомостей.

4 Опубліковано в бюлетені «Офіційний вісник України», № 25 (07.04.15 р.), ст. 742.

Наказ

Окрім того, що п. 1 наказу затверджені зазначені вище Порядки, сам наказ містить багато важливих норм. Тож з них і почнемо наш огляд.

Перш за все п. 2 наказу встановлює, що:

1

виписки, витяги та довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» мають однакову юридичну силу

2

у виписках з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців5, які надаються в обов’язковому порядку при проведенні реєстраційних дій відповідно до Закону України від 15.05.03 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»6, зазначаються відомості, визначені п. 13 розд. II Порядку надання відомостей, затвердженого цим наказом

3

суди отримують відомості з ЄДР відповідно до Положення про порядок доступу судів загальної юрисдикції до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, затвердженого наказом Мін’юсту від 31.07.13 р. № 1556/5, зареєстрованого в Мін’юсті 05.08.13 р. за № 1324/23856

4

до 01 жовтня 2015 року отримання відомостей з ЄДР органами державної влади, ОМС, органами внутрішніх справ, органами прокуратури, органами Служби безпеки України та їх посадовими особами може здійснюватись відповідно до розд. VII Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, затвердженого наказом Мін’юсту від 14.12.12 р. № 1846/5, зареєстрованого в Мін’юсті 18.12.12 р. за № 2105/22417

5 Далі за текстом — ЄДР.

6 Далі за текстом — Закон № 755.

А от п. 3 наказу вносить зміни до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Мін’юсту від 22.02.12 р. № 296/57.

7 Зареєстрований у Мін’юсті 22.02.12 р. за № 282/20595, далі за текстом — Порядок вчинення нотаріальних дій.

Зміни торкнулися гл. 4 Порядку вчинення нотаріальних дій, яка, зокрема, врегульовує правила визначення обсягу цивільної дієздатності фізичної особи. Так, викладено у новій редакції абз. 3 п. 3 цієї глави. Відтепер у разі перевірки цивільної дієздатності фізичної особи, яка досягла 16 років і займається підприємницькою діяльністю, нотаріус має отримати відомості з ЄДР шляхом пошуку через офіційний веб-сайт розпорядника ЄДР.

Зазначимо, що до внесення змін у разі перевірки цивільної дієздатності фізичної особи, яка досягла 16 років і займається підприємницькою діяльністю, нотаріус мав витребувати Свідоцтво про реєстрацію підприємницької діяльності або отримати інформацію з ЄДР.

Наступна зміна дісталася п. 1 гл. 5 Порядку вчинення нотаріальних дій, що регламентує порядок перевірки цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи. Так, наразі цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи, від імені якої діє уповноважений орган та/або посадова особа, перевіряється нотаріусом на підставі установчих документів, відомостей з ЄДР, які отримуються шляхом пошуку через офіційний веб-сайт розпорядника ЄДР, та документів, що підтверджують повноваження органів та/або посадових осіб.

Зауважимо, що до внесення цих змін цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи, від імені якої діє уповноважений орган та/або посадова особа, перевірялася нотаріусом на підставі установчих документів, що підтверджувалися інформацією відповідних державних реєстрів, та документами, які підтверджували повноваження органів та/або посадових осіб.

І останні зміни — вони торкнулися пп. 3.11 п. 3 гл. 5 розд. II Порядку вчинення нотаріальних дій. Цей підпункт викладено у новій редакції:

Цитата

3.11. Факт смерті наймача (орендаря, користувача) підтверджується свідоцтвом про смерть або витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть, факт ліквідації юридичної особи підтверджується відомостями з ЄДР, які отримуються шляхом пошуку через офіційний веб-сайт розпорядника ЄДР, та документів.

До слова сказати, раніше ця норма Порядку вчинення нотаріальних дій передбачала підтвердження факту ліквідації юридичної особи витягом з ЄДР про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Увага! На підставі п. 4 наказу визнано такими, що втратили чинність, такі накази Мін’юсту:

1

від 14.12.12 р. № 1846/5 «Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», зареєстрований у Мін’юсті 18.12.12 р. за № 2105/22417 (із змінами), крім розд. VII, який втрачає чинність з 01.10.15 р.

2

від 07.04.14 р. № 598/5 «Про затвердження Опису бланка виписки, витягу та довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», зареєстрований у Мін’юсті 09.04.14 р. за № 396/25173 (із змінами)

3

від 16.03.12 р. № 420/5 «Про затвердження Порядку надання Державній фінансовій інспекції України та її територіальним органам даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», зареєстрований у Мін’юсті 21.03.12 р. за № 423/20736

4

від 09.12.13 р. № 2599/5 «Про затвердження Порядку надання органам державної виконавчої служби даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», зареєстрований у Мін’юсті 13.12.13 р. за № 2114/24646

Ось такі основні положення наказу. А тепер перейдемо до розгляду затверджених ним Порядків.

Порядок надання відомостей

Порядком встановлюється механізм надання відомостей з ЄДР (крім виписок з ЄДР, які надаються в обов’язковому порядку при проведенні реєстраційних дій відповідно до Закону № 755 з метою забезпечення органів державної влади, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

Порядок надання відомостей передбачає свою термінологію:

виписка з ЄДР8,

витяг з ЄДР9,

довідка з ЄДР10

документ, що сформований програмними засобами ведення ЄДР за відповідними критеріями пошуку та містить відомості з ЄДР про юридичних осіб або фізичних осіб — підприємців, визначені цим Порядком, які є актуальними на дату та час формування витягу або на дату та час, визначені запитувачем у запиті, або інформацію про відсутність таких відомостей у цьому реєстрі

запити про надання відомостей з ЄДР

запит про надання виписки з ЄДР, запит про надання витягу з ЄДР, запит про надання довідки з ЄДР

запитувач

особа (юридична особа, фізична особа, їх уповноважені представники), яка подає відповідно до цього Порядку запит про надання виписки, витягу або довідки

Реєстраційний портал

програмне забезпечення, представлене у формі інтернет-сторінки, що забезпечує формування та подання документів, необхідних для отримання відомостей з ЄДР, перегляду запитувачем інформації про стан розгляду направлених ним електронних документів, а також для отримання запитувачем електронних документів

8 Далі за текстом — виписка.

9 Далі за текстом — витяг.

10 Далі за текстом — довідка.

Увага! Інші терміни у Порядку надання відомостей вживаються у значеннях, наведених у законах України від 22.05.03 р. № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг», від 22.05.03 р. № 851-IV «Про електронний цифровий підпис», Законі № 755.

Розпорядником ЄДР є Мін’юст, він же забезпечує ведення та функціонування ЄДР.

Технічним адміністратором ЄДР є ДП «Інформаційно-ресурсний центр»11.

11 Далі за текстом — технічний адміністратор.

Користувачами ЄДР є:

1

розпорядник ЄДР та його територіальні органи, які мають доступ до ЄДР через комп’ютерну мережу, отримують відомості з ЄДР у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законодавством

2

органи державної влади, ОМС, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи Служби безпеки України, що мають доступ до ЄДР через офіційний веб-сайт розпорядника ЄДР та отримують відомості з ЄДР в електронній формі з метою здійснення ними повноважень, визначених законом, у порядку, визначеному розпорядником ЄДР

3

суди загальної юрисдикції, що мають доступ до ЄДР через комп’ютерну мережу та отримують відомості з ЄДР відповідно до ст. 221 Закону № 755

4

бюро кредитних історій та банки, які на свій електронний запит отримують на підставі відповідних договорів з технічним адміністратором інформацію з ЄДР в електронному вигляді у форматі бази даних, витягу та/або в іншому форматі у режимі реального часу

Увага! Відомості, що містяться в ЄДР, є відкритими і загальнодоступними, за винятком реєстраційних номерів облікових карток платників податків, відомостей про відкриття та закриття рахунків, накладення та зняття арештів на рахунки та майно (п. 6 Порядку надання відомостей).

Згідно з п. 7 Порядку надання відомостей відомості, що містяться в ЄДР, надаються:

у паперовій формі державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців12

у вигляді:

— витягу;

— довідки;

— виписки

в електронній формі

— у форматі бази даних або в іншому форматі відповідно до договору між технічним адміністратором та бюро кредитних історій або банком;

— державним реєстратором через Реєстраційний портал у вигляді виписки, витягу та довідки, засвідчених його електронним цифровим підписом;

— програмними засобами ведення ЄДР через офіційний веб-сайт розпорядника ЄДР у вигляді:

— виписки щодо юридичної особи;

— витягу та довідки;

— доступу до відомостей з ЄДР

12 Далі за текстом — державний адміністратор.

При цьому виписка щодо юридичної особи, витяг та довідка надаються на запит будь-якої фізичної та юридичної особи, а виписка щодо фізичної особи — підприємця надається на запит цієї фізичної особи — підприємця або її представника.

Увага! Запит про надання виписки, витягу та довідки подається незалежно від місця зберігання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

Запит про надання відомостей з ЄДР заповнюється українською мовою:

1

машинодруком або від руки розбірливими друкованими літерами, без виправлень — у разі подання запиту в паперовій формі

2

за допомогою Реєстраційного порталу або офіційного веб-сайту розпорядника ЄДР — у разі подання запиту в електронній формі

Запити про надання відомостей з ЄДР реєструються у базі даних ЄДР, куди вноситься така інформація:

1

вихідні дата та номер (за наявності) запиту, на підставі якого надаються відомості з ЄДР

2

повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, на запит якої надаються відомості з ЄДР

3

прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, на запит якої надаються відомості з ЄДР

4

спосіб надходження запиту про надання відомостей з ЄДР (особисто, поштовим відправленням, через Реєстраційний портал)

5

дані про те, що відомості надаються представнику юридичної особи або фізичної особи — підприємця — для виписок

Увага! До бази даних ЄДР не вноситься інформація щодо запитів про надання виписок, витягів та довідок, які надаються через офіційний веб-сайт розпорядника ЄДР.

Програмними засобами ведення ЄДР здійснюються автоматично:

1) присвоєння запиту вхідного номера, фіксація дати та часу реєстрації запиту;

2) фіксація номера, дати та часу формування виписки, витягу, довідки, відомостей про особу, яка сформувала виписку, витяг та довідку.

У разі відсутності відомостей у ЄДР щодо юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців програмними засобами ведення ЄДР у відповідному полі виписки, витягу або довідки вноситься запис «відомості відсутні».

Увага! Виписки, витяги та довідки надаються у такій самій формі (паперовій або електронній), у якій подано запит. Тобто, якщо надходить запит у електронній формі — відповідні документи з ЄДР надаються також тільки в електронній формі.

Пошук сформованих виписок, витягів та довідок здійснюється на офіційному веб-сайті розпорядника ЄДР за номером та датою їх формування. Вони зберігаються у ЄДР протягом одного року, а після спливу цього строку в ЄДР зберігаються відомості про факт формування виписки, витягу та довідки.

При цьому запитувач може отримати відомості про хронологію реєстраційних дій шляхом отримання витягу з відомостями про хронологію таких дій з подальшим отриманням витягів на дату, яка передує даті певної реєстраційної дії, та на дату цієї реєстраційної дії.

Надання виписки, витягу та довідки в паперовій формі. Запит про надання виписки, витягу та довідки в паперовій формі подається запитувачем державному реєстратору особисто або надсилається
поштовим відправленням.

Надання виписки, витягу та довідки в паперовій формі здійснюється на підставі:

1

запиту про надання виписки з ЄДР за формою згідно з додатком 1 до Порядку надання відомостей

2

запиту про надання витягу з ЄДР за формою згідно з додатком 2 до Порядку надання відомостей

3

запиту про надання довідки з ЄДР за формою згідно з додатком 3 до Порядку надання відомостей

Під час подання запиту про надання виписки, витягу та довідки запитувач пред’являє документ, що посвідчує його особу, відповідно до пп. 1 п. 2 Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою КМУ від 27.07.98 р. № 1147.

Цитата

<...>

1) документ, що посвідчує особу:

для громадян України — паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка, службове посвідчення, посвідчення водія чи інший виданий державним органом документ, який має такі обов’язкові реквізити, як прізвище, ім’я, по батькові, фотокартку, підпис відповідальної посадової особи, відбиток печатки або штампу установи, яка видала документ, дату видачі;

для іноземців — національний паспорт або документ, що його замінює;

для осіб без громадянства — посвідчення особи без громадянства, посвідчення особи без громадянства
для виїзду за кордон, посвідка на постійне або тимчасове проживання;

<...> (пп. 1 п. 2 Положення про прикордонний режим)

Зверніть увагу, що у разі подання запиту про надання виписки, витягу та довідки уповноваженою особою така особа пред’являє, крім документа, який зазначено вище, документ, що підтверджує її повноваження, та надає його ксерокопію. А у разі надсилання запиту про надання виписки щодо фізичної особи — підприємця поштовим відправленням справжність підпису запитувача на запиті повинна бути нотаріально засвідчена.

У запиті про надання виписки треба зазначити один з таких критеріїв пошуку:

1

про юридичних осіб:

повне найменування та ідентифікаційний код

2

про відокремлений підрозділ юридичної особи:

найменування та ідентифікаційний код

3

про фізичну особу — підприємця:

прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)

У запиті про надання витягу вказується один з таких критеріїв пошуку:

1

про юридичну особу:

— повне найменування;

— ідентифікаційний код;

— дані про особу, яка обирається (призначається) до органу управління юридичної особи, уповноважену представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами: прізвище, ім’я, по батькові або реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта — для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

— дані про засновника (учасника) юридичної особи: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта громадянина України чи паспортного документа іноземця; повне найменування юридичної особи
та/або ідентифікаційний код юридичної особи

2

про фізичну особу — підприємця:

— прізвище, ім’я, по батькові;

— реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)

У запиті про надання витягу про відокремлений підрозділ юридичної особи зазначається один з таких критеріїв пошуку:

1

найменування відокремленого підрозділу

2

ідентифікаційний код відокремленого підрозділу

У запиті про надання довідки вказується один з таких критеріїв пошуку:

1

про юридичних осіб: повне найменування та ідентифікаційний код

2

про фізичних осіб — підприємців: прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)

Окрім цього, до запиту про надання виписки, витягу та довідки в паперовій формі додаються:

1

ксерокопія документа, що підтверджує повноваження представника, у разі подання запиту про надання виписки щодо фізичної особи — підприємця уповноваженою особою

2

документ (копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала або квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку), що підтверджує внесення плати за отримання виписки, витягу або довідки

Порядок надання відомостей передбачає лише 3 підстави для відмови державного реєстратора у наданні виписки, витягу та довідки в паперовій формі:

1

запит про надання виписки щодо фізичної особи — підприємця подано особою, яка не підтвердила на це повноваження

2

у запиті про надання виписки, витягу або довідки відсутні критерії пошуку відомостей у ЄДР
для їх формування

3

запитувачем не подано документ, що підтверджує внесення плати за отримання виписки, витягу та довідки, або плату внесено не в повному обсязі

При цьому державний реєстратор має направити повідомлення про відмову у наданні відомостей з ЄДР (додаток 4 до Порядку надання відомостей) у строк, визначений ч. 7 ст. 20 Закону № 755.

Довідка

Відомості з Єдиного державного реєстру надаються протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження запиту.

( ч. 7 ст. 20 Закону № 755)

Також разом з повідомленням про відмову в наданні відомостей з ЄДР у паперовій формі з підстав, наведених вище, або у разі внесення плати не в повному обсязі запитувачу повертається документ, що підтверджує внесення плати за отримання відомостей.

У разі відсутності підстав для відмови державний реєстратор видає запитувачу виписку, витяг, довідку в паперовій формі або надсилає їх поштовим відправленням у разі проставлення відповідної відмітки у запиті. Виписка, витяг та довідка в паперовій формі виготовляються на білому папері формату А4 і засвідчуються підписом та печаткою державного реєстратора.

На деталях змісту виписки, витягу та довідки ми не будемо зупинятися, їх описи містяться у п.п. 13 — 16
Порядку надання відомостей. Перейдемо до правил надання аналогічних документів в електронній
формі.

Надання виписки, витягу та довідки в електрон­ній формі. Запит про надання таких документів запитувач подає через Реєстраційний портал або офіційний веб-сайт розпорядника ЄДР.

Так, надання виписки, витягу та довідки в електрон­ній формі через Реєстраційний портал здійснюється на підставі:

1

запиту про надання виписки з ЄДР за формою згідно з додатком 1 до Порядку надання відомостей

2

запиту про надання витягу з ЄДР за формою згідно з додатком 2 до Порядку надання відомостей

3

запиту про надання довідки з ЄДР за формою згідно з додатком 3 до Порядку надання відомостей

Надання виписки щодо юридичної особи, витягу та довідки в електронній формі через офіційний веб-сайт розпорядника ЄДР здійснюється на підставі запиту, в якому вказуються критерії пошуку для їх формування.

У запиті про надання виписки щодо юридичної особи, витягу та довідки в електронній формі з ЄДР на вибір запитувача зазначається один із критеріїв пошуку відомостей у ЄДР для його формування (про них ішлося раніше).

Окрім цього, до запиту про надання відомостей з ЄДР додаються:

1

через Реєстраційний портал:

— відсканований документ, що підтверджує повноваження представника, у разі подання запиту про надання виписки, витягу та довідки уповноваженою особою;

— відсканований документ (копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала або квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку), що підтверджує внесення плати за отримання відомостей з ЄДР, засвідчений електронним цифровим підписом запитувача

2

через офіційний веб-сайт розпорядника ЄДР — інформація про внесення плати за отримання відповідних відомостей з використанням платіжних систем через мережу Інтернет

При цьому сканування паперових носіїв документів здійснюється з урахуванням таких вимог: формат зображення: чорно-біле; роздільна здатність: 150 х 150 точок на дюйм; глибина кольору: 4 біти; формат готового файла: компресований багатосторінковий TIFF. Документи, які містять більше однієї сторінки, скануються в один файл. Відсканований документ повинен бути придатний для сприйняття його змісту людиною.

Кожний електронний документ, що подається через Реєстраційний портал, засвідчується електронним цифровим підписом запитувача.

Порядок надання відомостей також передбачає можливість відмови державного реєстратора у наданні виписки, витягу та довідки в електронній формі на запит, поданий через Реєстраційний портал:

1

якщо запит про надання виписки щодо фізичної особи — підприємця подано особою, яка не підтвердила на це повноваження

2

якщо у запиті про надання відомостей з ЄДР відсутні критерії пошуку відомостей у ЄДР для формування виписки, витягу або довідки

3

якщо запитувачем не подано документ, що підтверджує внесення плати за отримання виписки, витягу та довідки, або плату внесено не в повному обсязі

Повідомлення про відмову у наданні відомостей з ЄДР на запит, поданий через Реєстраційний портал, направляється державним реєстратором у строк, знову ж таки, визначений ч. 7 ст. 20 Закону № 755. Тобто протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження запиту.

Отже, за відсутності підстав для відмови в наданні виписки, витягу та довідки в електронній формі на запит, поданий через Реєстраційний портал, державний реєстратор направляє запитувачу засвідчені виписку, витяг, довідку шляхом надання доступу до них на Реєстраційному порталі. Ці документи засвідчуються електронним цифровим підписом державного реєстратора.

А от виписки, витяги та довідки на запит, поданий через офіційний веб-сайт розпорядника ЄДР, формуються за допомогою програмних засобів ведення ЄДР та надаються в електронній формі через офіційний веб-сайт розпорядника ЄДР в режимі реального часу.

Безоплатний доступ до відомостей ЄДР через офіційний веб-сайт розпорядника ЄДР. Такий доступ до актуальних на момент запиту відомостей ЄДР забезпечується через офіційний веб-сайт розпорядника ЄДР шляхом їх пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування.

Зокрема, пошук інформації здійснюється за такими критеріями:

про юридичних осіб

за повним або скороченим найменуванням юридичної особи або ідентифікаційним кодом юридичної особи

про фізичних осіб — підприємців

за прізвищем, ім’ям, по батькові фізичної особи — підприємця або реєстраційним номером облікової картки платника податку (або серією та номером паспорта — для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)

про сформовані виписки, витяги та довідки

за номером та датою формування виписки, витягу та довідки

Ми здійснили лише стислий екскурс у Порядок надання відомостей і багатьох його положень у статті не відобразили через брак сторінок. Проте найважливіші для ОМС моменти ми розглянули. Тож решту норм Порядку надання відомостей вам доведеться опрацювати самостійно.

Порядок отримання відомостей

Порядком отримання відомостей визначені умови та підстави для отримання органами державної влади, ОМС, органами внутрішніх справ, органами прокуратури, органами Служби безпеки України та їх посадовими особами13 відомостей з ЄДР в електронній формі з метою здійснення ними повноважень, визначених законом.

13 Далі за текстом — користувачі.

Отже, користувачі отримують відомості з ЄДР в електронній формі у вигляді виписки, витягу та довідки через офіційний веб-сайт розпорядника ЄДР.

Увага! Доступ користувача до ЄДР з метою отримання відомостей з нього в електронній формі надається на підставі договору, укладеного між таким користувачем та технічним адміністратором ЄДР шляхом приєднання користувача до договору, що розміщується на офіційному веб-сайті технічного адміністратора ЄДР.

Якщо користувачем є посадова особа органу державної влади або ОМС, договір укладається між органом, у якому працює такий користувач, та технічним адміністратором ЄДР.

При цьому договір, крім умов, які є обов’язковими для даного виду договору відповідно до закону, повинен містити такі умови:

1

посилання на те, що приєднання до договору здійснюється шляхом надсилання відповідної заявки

2

вимоги до заявки про надання доступу до ЄДР з метою отримання відомостей з ЄДР

3

вимоги до робочого місця користувача

4

вимоги до повідомлення технічного адміністратора ЄДР про перелік посадових осіб користувача в електронній формі

До того ж текст договору потрібно погоджувати з розпорядником ЄДР.

Зверніть увагу: виписки, витяги та довідки засвідчуються підписом користувача, скріпленим його печаткою (за наявності), та залишаються у відповідній справі, у зв’язку з якою здійснено пошук інформації.

Окрім цього, користувач має вживати заходів до забезпечення зберігання, запобігання несанкціонованому доступу та поширенню персональних даних фізичних осіб, отриманих згідно з Порядком отримання відомостей, відповідно до законодавства. Надавати іншим особам за їх зверненням інформацію, отриману відповідно до цього Порядку, крім випадків, установлених законом, забороняється.

Тож для отримання ОМС доступу до ЄДР ви маєте зайти на офіційний веб-сайт технічного адміністратора ЄДР, яким наразі є ДП «Інформаційно-ресурсний центр» (http://irc.gov.ua).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
Наступна публікація

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд