Теми статей
Обрати теми

Реєстри територіальних громад: нові повноваження ОМС

Брусенцова Я., юрист-аналітик ВБ «Фактор»
В цій статті ми поговоримо про чергову порцію нових повноважень, які на законодавчому рівні були делеговані органам місцевого самоврядування1. Залишилося лише здійснити низку певних дій, аби можна було впровадити новий функціонал в життя на практиці. Йдеться про повноваження в сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб, які були передані ОМС відповідно до Закону України від 10.12.15 р. № 888-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»2, який набрав чинності 29.12.15 р. Більш детально про це читайте нижче.

1 Далі за текстом — ОМС.

2 Далі за текстом — Закон № 888.

img 1

Слід зазначити, що Законом № 888 ОМС відповідного рівня взагалі були делеговані повноваження з надання базових адміністративних послуг. А от серед іншого останнім передбачено, що органом реєстрації, зокрема, місця проживання є виконавчий орган сільської, селищної чи міської ради, його посадові особи, сільський голова (у разі, якщо відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено). Крім іншого, відповідних змін також зазнав Закон України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні». Цей законодавчий акт було доповнено новою ст. 371 «Повноваження у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб», яка визначила, що до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать такі делеговані повноваження: формування та ведення реєстру територіальної громади відповідно до закону.

Нові органи реєстрації отримують повноваження вносити інформацію до реєстру територіальної громади (який створюється, ведеться й адмініструється відповідним органом реєстрації), документів, до яких уносяться відомості про місце проживання / перебування особи, із зазначенням адреси житла / місця перебування з унесенням надалі відповідної інформації до Єдиного державного демографічного реєстру.

При цьому п. 3 розд. II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 888 було визначено:

До 4 квітня 2016 року житлово-експлуатаційні організації, інші підприємства, установи та організації, що забезпечували або забезпечують ведення картотек з питань реєстрації фізичних осіб, передають їх відповідним виконавчим органам сільських, селищних, міських рад.

До 4 квітня 2016 року центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, передає відповідним виконавчим органам сільських, селищних, міських рад картотеки з питань реєстрації фізичних осіб, наявні в його територіальних органах.

Передача картотек з питань реєстрації фізичних осіб здійснюється одночасно з передачею у комунальну власність обладнання для зберігання та обробки зазначених картотек, якщо воно перебуває у державній власності.

В той же час слід зауважити, що Закон № 888 висуває низку умов (вимог), виконання (дотримання) яких є обов’язковим для здійснення ОМС зазначеного виду реєстраційних функцій3. Так, зокрема, абз. 1 п. 4 все того ж розд. II «Прикінцеві та перехідні положення» ухваленого Закону визначено, що:

3 Нагадаємо, що, окрім означених повноважень в сфері реєстрації, ОМС були наділені повноваженнями вчиняти реєстраційні дії в сфері речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

Орган реєстрації місця проживання визначає можливість здійснення ним реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання за допомогою засобів Єдиного державного демографічного реєстру з урахуванням організаційного та технічного забезпечення його реалізації.

Зміст вказаної норми не дає чіткого розуміння того, що хотів сказати законодавець. Можна лише здогадуватися: таким чином, скоріш за все, висуваються певні вимоги до ОМС щодо забезпечення ними належної організаційної та технічної реалізації взятих на себе повноважень із застосуванням саме засобів Єдиного державного демографічного реєстру. Це лише припущення. Зазначена норма вимагає роз’яснення та уточнення.

Крім того, є й інша умова. Про її наявність свідчить зміст абз. 2 п. 4 розд. II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 888. В другому абзаці цього розділу зазначається:

У разі прийняття органом реєстрації рішення про здійснення ним реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання згідно з цим пунктом такий орган реєстрації здійснює реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання шляхом внесення інформації до реєстру територіальної громади, до документів, до яких вносяться відомості про місце проживання особи, із зазначенням адреси житла, та до Єдиного державного демографічного реєстру.

Знову-таки не зовсім зрозуміло, про що ж йдеться у цій нормі. Виникає поки що одна думка: законодавець зобов’язав орган державної реєстрації, який буде здійснювати реєстрацію / зняття з реєстрації місця проживання за допомогою засобів Єдиного держаного демографічного реєстру, вносити інформацію за результатами вчинення такої дії в тому числі і до Єдиного державного демографічного реєстру (а не лише до реєстру територіальної громади та відповідних документів). Цю норму також не завадило б роз’яснити.

Взагалі, на час написання цього матеріалу виникла ситуація, коли законодавчий акт прийнято, а роз’яснень щодо впровадження його в життя поки що немає.

Відомо лише, що станом на сьогодні територіальними підрозділами Державної міграційної служби4 (діючі органи державної реєстрації) здійснюються попередні заходи щодо забезпечення виконання Прикінцевих та перехідних положень Закону № 888 та доручення Прем’єр-міністра України від 11.01.16 р. № 52170/1/1-15 до нього. Зокрема, започатковані підготовчі заходи щодо інвентаризації наявних картотек з питань реєстрації та визначення необхідного інформаційного масиву для його передачі разом з обладнанням для зберігання органам сільських, селищних, міських рад, готуються проекти нормативно-правових актів відповідно до компетенції ДМС, з урахуванням досвіду та практики роботи ДМС у сфері реєстрації розробляються відповідні методичні рекомендації для визначених Законом № 888 органів реєстрації5.

4 Далі за текстом — ДМС.

5 Текст доручення від 11.01.16 р. № 52170/1/1-15 не вдалося знайти. Наведена в цій статті інформація щодо дій ДМС використана з офіційного сайта Іваничівської районної державної адмінстрації. З нею можна ознайомитись за посиланням: http://ivaadm.gov.ua/novyny/item/5289-decentralizaciya-%E2%80%93-strategiya-nacional-nogo-uspihu

Проблематику ми озвучили. Сподіваємося на прояснення в означених питаннях найближчим часом. Нижче ж пропонуємо вам як органам державної реєстрації в уже недалекому майбутньому ознайомитися з базовими положеннями у новій для вас сфері.

Про реєстрацію місця проживання

Основні положення здійснення реєстрації / зняття з реєстрації місця проживання визначені в Законі України від 11.12.03 р. № 1382-IV «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»6. Зауважте, що до цього законодавчого акта Законом № 888 були внесені зміни7, в тому числі і щодо делегування відповідних повноважень виконавчим органам сільських, селищних та міських рад у сфері державної реєстрації. Поряд з цим було змінено термінологію та інші норми, які стосуються питань реєстрації.

6 Далі за текстом — Закон № 1382.

7 Набирають чинності 04.04.16 р.

Не дивлячись на те, що поки ще незрозуміло, яким чином будуть здійснені заходи щодо делегування вам нових повноважень, вже сьогодні бажано починати знайомитися з нормами законодавства, які регламентують означену сферу.

Почнемо з термінології. Здійснюючи новий функціонал, важливо розуміти, наприклад, такі визначення, як «місце проживання», «довідка про місце проживання» тощо. Нижче в таблиці наведено ті визначення, які були змінені, але займають не останнє місце в «реєстраційній сфері».

орган реєстрації

виконавчий орган сільської, селищної або міської ради, сільський голова (у разі якщо відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено), що здійснює реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання особи на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради

місце проживання

житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає, а також спеціалізовані соціальні установи, заклади соціального обслуговування та соціального захисту, військові частини

реєстр територіальної громади

база даних, призначена для зберігання, обробки, використання визначеної цим Законом інформації, що створюється, ведеться та адмініструється органом реєстрації для обліку осіб, які проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці

реєстрація

внесення інформації до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця перебування із подальшим внесенням відповідної інформації до Єдиного державного демографічного реєстру в установленому КМУ порядку

зняття з реєстрації

внесення інформації про зняття з реєстрації до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця перебування із подальшим внесенням відповідної інформації до Єдиного державного демографічного реєстру в установленому КМУ порядку

документи, до яких вносяться відомості про місце перебування

довідка про звернення за захистом в Україні, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

документи, до яких вносяться відомості про місце проживання

паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист

довідка про реєстрацію місця проживання

документ, який видається органом реєстрації особі за її вимогою та підтверджує реєстрацію місця проживання особи

Окремо доцільно зупинитися на реєстрі територіальної громади, ведення та адміністрування якого має забезпечуватися органом реєстрації, тобто відповідним виконавчим органом сільської, селищної чи міської ради. Положення щодо реєстру територіальної громади визначені в ст. 112, якою було доповнено Закон № 1382. В ній зазначається, що орган реєстрації для потреб реєстрації місця проживання формує та веде реєстр територіальної громади. Орган реєстрації є розпорядником відповідного реєстру територіальної громади.

Передбачається, що органи реєстрації здійснюють обмін відомостями між реєстрами різних територіальних громад для реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання особи у разі її вибуття з однієї адміністративно-територіальної одиниці та прибуття до іншої адміністративно-територіальної одиниці в порядку, встановленому КМУ.

Увага! Вимоги до збирання, зберігання, обробки, використання і захисту інформації у реєстрах територіальних громад визначаються законом.

Оновлений Закон № 1382 встановив перелік відомостей, які орган реєстрації вносить до реєстру територіальної громади. Це:

1

дані про особу:

— прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові;

— дата та місце народження;

— місце проживання;

— відомості про громадянство

2

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (якщо така інформація внесена до паспорта громадянина України)

3

дата реєстрації місця проживання

4

прізвище, ім’я та по батькові представника, якщо він діє від імені особи, та відомості про документ, що посвідчує повноваження представника

5

інформація про попереднє місце проживання

6

дата зняття з реєстрації місця проживання (після вибуття особи)

7

найменування органу реєстрації, прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, яка вносила записи до реєстру

Не менш важливими для вас є й положення ст. 113, якою також було доповнено Закон № 1382 і яка визначила правила доступу до реєстрів територіальних громад та використання інформації, яка в них міститься.

Так, цією нормою передбачено, що доступ до інформації, що міститься у реєстрах територіальних громад, здійснюється з дотриманням вимог Закону № 1382, законів України «Про інформацію» та «Про захист персональних даних».

Службовим та посадовим особам розпорядників реєстрів та інших органів державної влади, що обробляють персональні дані, внесені до реєстрів, забороняється розголошувати персональні дані, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

Увага! Органу реєстрації заборонено передавати дані з реєстру територіальної громади третім особам з метою, не передбаченою Законом № 1382.

Крім іншого, оновленим Законом № 1382 визначено вимоги до обміну інформацією стосовно фізичної особи, яка міститься в реєстрі територіальних громад.

Передбачається, що обмін інформацією між органами реєстрації та іншими органами державної влади, ОМС здійснюється за загальними правилами лише за письмовою згодою особи з метою надання їй адміністративних послуг.

При цьому у випадках, передбачених законом, дозволяється передача персональних даних, внесених до реєстрів територіальних громад, органам державної влади без письмової згоди особи.

Зауважте, що дані реєстрів територіальних громад можуть використовуватися із статистичною або науковою метою за умови їх знеособлення.

Тепер зупинимо вашу увагу, власне, на самому процесі реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання. Вони закріплені відповідно в ст. 6, 61, 7 та 91 Закону № 1382 (в оновленій редакції, яка набере чинності 04.04.16 р.).

Отже, ст. 6 зазначеного Закону висуває до громадян України, а також іноземців чи осіб без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зареєструвати своє місце проживання протягом 30 календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання.

Порушення вимоги щодо здійснення реєстрації місця проживання є підставою для притягнення до адміністративної відповідальності та накладення штрафу. Це передбачено оновленою ст. 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення8 (набере чинності з 04.04.16 р.).

Повноваженнями щодо розгляду зазначеної категорії адміністративних справ наділені виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад. Крім іншого, ч. 2 ст. 219 КпАП передбачено, що від імені виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені в тому числі і ст. 197 цього Кодексу (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження в центрі надання адміністративних послуг), мають право адміністратори центрів надання адміністративних послуг.

Крім іншого, зауважте, що протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 197 КпАП, можуть складати посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад.

Тож питання реєстрації місця проживання є для вас цікавим не лише як для потенційних органів реєстрації місця проживання, а й як для суб’єктів, які можуть виявляти порушників в означеній сфері та притягати їх до відповідальності шляхом накладення штрафу.

8 Далі за текстом — КпАП.

Окрема вимога передбачена в частині строків звернення для здійснення реєстрації місця проживання новонародженої дитини. Батьків або інших законних представників зобов’язано зареєструвати місце проживання протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження.

Оновленою ст. 6 Закону № 1382, як і раніше, передбачено, що реєстрація місця проживання особи здійснюється в день подання особою документів. При цьому реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена органом реєстрації з одночасним зняттям з попереднього місця проживання.

Майте на увазі: Закон № 1382 дозволяє у разі, якщо особа не може самостійно звернутися до органу реєстрації, здійснювати таку реєстрацію за зверненням її законного представника або представника на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку.

Нижче наведено перелік документів9, які має подати особа (її представник) для реєстрації органу реєстрації (у тому числі через центр надання адміністративних послуг):

9 Звертаємо увагу, що новий перелік не містить такого документа, як талон зняття з реєстрації (у разі зміни місця проживання в межах України). Сьогодні передбачається, що талон зняття з реєстрації не подається лише у разі оформлення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання.

1

письмова заява

2

документ, до якого вносяться відомості про місце проживання. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження

Примітка. Йдеться про паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідку на постійне проживання, посвідку на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.

3

квитанція про сплату адміністративного збору

4

документи, що підтверджують право на проживання в житлі, перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту, проходження служби у військовій частині, адреса яких зазначається під час реєстрації

5

військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку)

6

документ, що посвідчує особу представника

додатково подаються у разі подання заяви представником особи

Примітка. Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

7

документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі)

Увага! Забороняється вимагати для реєстрації місця проживання подання особою інших, ніж передбачених цією статтею, документів.

Закон № 1382 в оновленій редакції також дозволив за бажанням батьків чи одного з них документи для реєстрації місця проживання дитини подавати органам державної реєстрації актів цивільного стану під час проведення державної реєстрації народження дитини. В свою чергу, органи державної реєстрації актів цивільного стану мають направити зазначені документи органам реєстрації для реєстрації місця проживання новонаро­дженої дитини. Механізм передачі документів має бути визначений окремою постановою КМУ. Тож не дивуйтеся, якщо з проханням зареєструвати новонароджену дитину до вас звернуться не самі батьки.

Крім іншого, як і сьогодні, реєстрація місця проживання новонародженої дитини може здійснюватися також на підставі направлених органами соціального захисту населення даних, що зазначив законний представник, з яким постійно проживає дитина, у заяві про призначення допомоги при народженні дитини.

У сфері реєстрації з 04.04.16 р. з’являється новий гравець, якому особа може доручити в установленому законодавством порядку подати заяву про реєстрацію місця проживання. Таке доручення може бути надане відповідній посадовій особі виконавців послуг з управління (утримання) багатоквартирного будинку (гуртожитку), об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу, управителя багатоквартирного будинку за місцем проживання особи.

Закон № 1382 закріпив: реєстрація місця проживання здійснюється тільки за однією адресою. Передбачається, що у разі якщо особа проживає у двох і більше місцях, вона здійснює реєстрацію місця проживання за однією з цих адрес за власним вибором.

Ще одне цікаве нововведення. Закон № 1382 зобов’язує орган реєстрації після реєстрації нового місця проживання особи, якщо воно знаходиться в іншій адміністративно-територіальній одиниці, надіслати повідомлення про зняття особи з реєстрації відповідному органу реєстрації за попереднім місцем проживання особи. Порядок такої взаємодії двох суб’єктів реєстрації знову ж таки має бути встановлений Кабінетом Міністрів
України.

Крім іншого, Закон № 1382 визначив механізм виправлення помилкових відомостей про особу, які були внесені органом реєстрації. У разі виникнення такої ситуації орган реєстрації зобов’язано на підставі поданих особою або її представником достовірних відомостей у день звернення внести необхідні зміни до:

1

документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування

2

реєстру територіальної громади

3

Єдиного державного демографічного реєстру

Також обов’язковим є внесення змін до реєстру територіальної громади із подальшим внесенням цієї інформації до Єдиного державного демографічного реєстру в разі зміни нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої, які відбуваються на підставі прийнятих відповідними органами рішень.

Закон № 1382 не зобов’язує осіб звертатися до органів реєстрації з метою внесення до документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування, для внесення до них відповідних змін у разі зміни нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої. Такі відомості вносяться безоплатно і лише за бажанням особи.

Не залишив Закон № 888 поза увагою й ті ситуації, коли орган реєстрації може виявити в реєстрі територіальних громад помилкові відомості про особу. Якщо це станеться, такий орган реєстрації має:

1

повідомити вказану особу про виявлені помилкові відомості у тридцятиденний строк з дня виявлення

2

звернутися до особи з проханням надати достовірні відомості для внесення змін до відповідного реєстру та/або документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування

3

передати відповідну інформацію в установленому КМУ порядку для внесення змін до Єдиного державного демографічного реєстру

Ще декілька моментів, на яких необхідно акцентувати увагу.

Закон № 1382 визначив умови надання органами реєстрації та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, відомостей про місце проживання особи та інших персональних даних.

Увага! Це здійснюється виключно у випадках, передбачених законами України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини або за згодою самої особи.

Також вказаний Закон зобов’язав осіб, які не проживають за адресою, що зареєстрована як місце їх проживання, більше одного місяця і які мають невиконані майнові зобов’язання, накладені в адміністративному порядку чи за судовим рішенням, або призиваються на строкову військову службу і не мають відстрочки або беруть участь у судовому процесі в будь-якій якості, письмово повідомляти орган реєстрації про своє місце перебування.

Крім іншого, Закон № 1382 вперше передбачив
особливості реєстрації місця проживання бездомних осіб (ст. 61). Так, зокрема, визначено, що бездомні та інші особи, які не мають постійного місця проживання, реєструються за адресою спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту, створених ОМС.

Увага! Подання заяви про реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання таких осіб у порядку і строки, встановлені Законом № 1382, покладається на відповідну спеціалізовану соціальну установу, заклад соціального обслуговування та соціального захисту, де проживають зазначені особи.

З прийняттям Закону № 888 в Законі № 1382 було закріплено також підстави для відмови в реєстрації або знятті з реєстрації місця проживання (ст. 91). Так, передбачається, що орган реєстрації відмовляє в реєстрації або знятті з реєстрації місця проживання,
якщо:

1

особа не подала передбачені Законом № 1382 документи або інформацію

2

у поданих особою документах містяться недостовірні відомості або подані нею документи є недійсними

3

для реєстрації або зняття з реєстрації звернулася особа, яка не досягла 14-річного віку

Увага! Рішення про відмову приймається в день звернення особи. Заява про реєстрацію чи зняття з реєстрації місця проживання повертається особі із зазначенням у ній причин відмови.

Наприкінці зазначимо: Закон № 1382 встановив, що правила здійснення реєстрації місця проживання, форми необхідних для цього документів, порядок передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру встановлюються КМУ. Тобто відповіді на всі ті запитання, які станом на сьогодні залишаються незрозумілими, маємо всі шанси отримати у відповідному документі, прийнятому КМУ.

Тож доведеться почекати, а поки що ви мали змогу ознайомитися з основними положеннями у сфері реєстрації місця проживання.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі