Теми статей
Обрати теми

Держгеокадастр: куди ще відкритіше?

Рибалко К., юрист Головного управління Держгеокадастру у Харківській області
Основний Закон України наголошує на тому, що держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Базове право кожного громадянина — особисто звертатись до органів державної влади — дає змогу підвищити рівень відкритості органів державної влади та посилити довіру до останніх з боку суспільства. Держгеокадастр не стоїть осторонь, а навпаки, активно крокує шляхом відкритості, постійно посилюючи її присутність під час реалізації своїх безпосередніх повноважень через проведення особистого прийому громадян, організацію доступу до публічної інформації та завдяки наданню адміністративних послуг. Про складові відкритості Держгеокадастру — далі в статті.
img 1

Почути кожного

Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органах, затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23.11.16 р. № 481 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.12.16 р. за № 1641/29771, визначив основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органах з питань, що належать до їх компетенції.

Так, вказаний Порядок дає змогу на паритетних умовах поєднати прийом громадян за попереднім записом і без попереднього запису у порядку черговості.

Передбачається приділення першочергової уваги таким категоріям громадян: жінки, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інваліди Великої Вітчизняної війни, учасники антитерористичної операції, Герої Соціалістичної Праці, Герої Радянського Союзу та Герої України.

Особлива увага приділяється при цьому вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

Важливим аспектом особистого прийому є також щомісячний виїзний прийом керівників територіальних органів Держгеокадастру в областях, передбачений наказом Держгеокадастру від 14.02.17 р. № 69 «Про затвердження графіків щодо проведення особистого прийому громадян головними управліннями Держгеокадастру в областях, м. Києві».

Доступно не означає повністю безкоштовно

Право на доступ до публічної інформації є конституційним правом людини, передбаченим і гарантованим ст. 34 Конституції України, яка, у свою чергу, ґрунтується на положеннях ст. 10 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, ст. 19 Загальної декларації прав людини, ст. 18 та 19 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права тощо. Так, кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір. Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

Для об’єктивної реалізації Закону України від 13.01.11 р. № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» з урахуванням особливостей діяльності Держгеокадастру та його територіальних органів прийнято Порядок складання, подання та опрацювання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальні органи, затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20.12.16 р. № 556 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.01.17 р. за № 21/29889, який визначає механізм складання, подання та опрацювання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальні органи.

«Справжня» відкритість даного Порядку обумовлена наступними положеннями: під час подання запиту на отримання публічної інформації запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації із зазначенням у запиті своїх прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, за дорученням якої його подано.

Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

1

щодо інформації, яка становить суспільний інтерес

2

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок

3

особі у разі надання інформації про неї

Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі виготовлення більш як 10 сторінок запитуваних документів починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальні органи, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20.12.16 р. № 555.

Не виходячи з дому

Державна політика у сфері надання адміністративних послуг базується на обов’язковому принципі відкритості та прозорості. Практичне відображення такого принципу знайшло своє гідне місце в низці інновацій, які час від часу запроваджуються шляхом технічного удосконалення земельних адміністративних послуг.

Зокрема, створено веб-ресурс електронних послуг Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (https://e.land.gov.ua/). На цьому веб-ресурсі кожен може замовити адміністративні та отримати сервісні електронні послуги Держгеокадастру. Для цього необхідно лише зареєструватися та авторизуватися в електронному кабінеті за допомогою електронної пошти, електронного цифрового підпису або платіжної картки банку (BankID).

Раніше адміністративні послуги «надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку», «видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки», «видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників» та «видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів» видавались завдяки поданню заявником відповідної заяви в письмовому вигляді виключно через центр надання адміністративних послуг, що передбачено імперативними вимогами розпорядження КМУ від 16.05.14 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

Тепер, щоб оформити витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, треба лише обрати потрібну земельну ділянку на Публічній кадастровій карті, заповнити запит та оплатити послугу онлайн. Повідомлення про готовність документа буде надіслано на електронну пошту замовнику. Забрати вже виготовлений витяг можна у найближчому Центрі надання адміністративних послуг, обраному користувачем.

Для замовлення витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки потрібно на Публічній кадастровій карті знайти за кадастровим номером необхідну ділянку та натиснути на функцію замовлення послуги. Послуга надається безкоштовно. Забрати вже виготовлений витяг можна також у найближчому Центрі надання адміністративних послуг, обраному користувачем.

Демонополізація в наданні адміністративних послуг

Перший крок в напрямку демонополізації надання адміністративних послуг законодавцем зроблено завдяки прийняттю в березні 2015 року Закону України від 05.03.15 р. № 247-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення повноважень нотаріусів та особливостей реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення», яким передбачено, що нотаріус під час вчинення нотаріальних дій щодо земельної ділянки (крім посвідчення заповіту) та/або під час здійснення державної реєстрації речових прав на земельну ділянку здійснює пошук у Державному земельному кадастрі відомостей про зареєстровану земельну ділянку та за його результатами за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру формує витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку, який підписує та посвідчує своєю печаткою. Витяг залишається у справі державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса.

Другим значним кроком на шляху демонополізації доступу в наданні адміністративних послуг Держгеокадастру стало прийняття постанови КМУ від 21.03.16 р. № 205 «Деякі питання ведення Державного земельного кадастру», якою було затверджено Порядок проведення стажування у сфері земельних відносин.

Цей Порядок визначає механізм проведення стажування у сфері земельних відносин адміністраторів центрів надання адміністративних послуг та уповноважених посадових осіб виконавчих органів, органів місцевого самоврядування, які мають право надавати відомості з Державного земельного кадастру відповідно до Закону України від 07.07.11 р. № 3613-VI «Про Державний земельний кадастр».

Стажування проводиться безоплатно з відривом від основної роботи протягом одного дня. За особами, направленими на стажування, зберігається місце роботи (посада) та їм здійснюються виплати, передбачені законодавством за основним місцем роботи.

Територіальні органи Держгеокадастру:

1

організовують проведення стажування

2

призначають державних кадастрових реєстраторів керівниками стажування

3

перевіряють відповідність осіб кваліфікаційним вимогам, зазначеним у п. 3 цього Порядку

4

ведуть облік осіб, які проходять стажування

5

забезпечують підвищення ефективності стажування, у тому числі шляхом проведення лекцій, тренінгів, інших заходів

6

розглядають скарги щодо проходження стажування

7

вживають інших заходів до проведення стажування

Місцева держадміністрація, виконавчий орган сільської, селищної, міської ради на підставі письмових заяв осіб про направлення на стажування формує перелік претендентів на проходження стажування, який надсилає до відповідного територіального органу Держгеокадастру.

Після закінчення стажування особа складає залік, під час якого виконує тестові та практичне завдання, за результатом якого їй видається довідка про результати стажування, в якій зазначається оцінка виконання нею завдань, передбачених типовим індивідуальним планом стажування (задовільна або незадовільна).

Чи стає насправді відкритим Держгеокадастр — покаже час, але можна з впевненістю стверджувати, що міф про його закритість так і залишиться міфом.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі