Теми статей
Обрати теми

Подаруємо авто: а хто хоче?

Ковшова О., економіст-аналітик ВБ «Фактор»
Приводом для написання статті стало наступне запитання від читача: «Нашій сільській раді приватне підприємство хоче надати як благодійну допомогу автомобіль. Власних коштів у ради для такої дорогої покупки немає. Чи не буде це вважатись корупцією? Чи може рада прийняти від приватного підприємства автомобіль? Чи не краще прийняти допомогу грошовими коштами та придбати автомобіль самостійно? Якими нормативно-правовими актами керуватись у цих питаннях? Чи може благодійний фонд , який діє на території нашої громади, придбати талони на паливо для такого автомобіля та передати їх сільській раді?» Усі ці запитання ми розглянемо у статті.
img 1

Автоподарунок: чи можливо це?

Питання надання та обліку благодійної допомоги бюджетним установам регулюють наступні нормативно-правові документи:

1

Бюджетний та Цивільний кодекси України

2

Закон України від 05.07.12 р. № 5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації»1

1 Далі за текстом — Закон № 5073.

3

постанови КМУ від:

04.08.2000 р. № 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування»

28.02.02 р. № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»

17.08.98 р. № 1295 «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт»

4

накази Мінфіну від:

23.08.12 р. № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів»

23.01.15 р. № 11 «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору»

13.09.16 р. № 818 «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання»

5

наказ Державного казначейства України від 27.07.2000 р. № 68 «Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання»

Одночасно Закон № 5073 в жодному разі не обмежує коло таких суб’єктів, тобто ними можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

Але благодійність як для бенефіціара, так і для благодійника завжди викликає пильну увагу з боку контролюючих органів. Особливо у випадку, коли благодійну допомогу отримує державний орган чи орган місцевого самоврядування2. А все через дію Закону України від 14.10.14 р. № 1700-VII «Про запобігання корупції»3.

2 Далі за текстом — ОМС.

3 Далі за текстом — Закон № 1700.

Та не плутайте подарунки і благодійну допомогу, які оформлюються різними документами відповідно до вимог чинного законодавства.

У розумінні Закону № 1700 подарунокгрошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової.

У нашому випадку автомобіль, який хоче подарувати приватне підприємство, або кошти на його закупівлю, з огляду на запитання читача, будуть надаватись як благодійна допомога.

Щодо подарунків зазначимо наступне.

Вимогами Закону № 1700 заборонено робити подарунки посадовим особам місцевого самоврядування. Але ст. 23 цього Закону дозволяє робити подарунки, зокрема територіальній громаді.

Але ОМС уповноважений діяти від імені територіальної громади згідно із Законом України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»4. Це випливає, зокрема, із терміна «представницький орган місцевого самоврядування»:

4 Далі за текстом — Закон № 280.

Представницький орган місцевого самоврядування — виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення.

Увага! Порядок передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, АР Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затверджено постановою КМУ від 16.11.11 р. № 11955.

5 Далі за текстом — постанова № 1195.

Як свідчить практика, щоб не ризикувати, зазвичай приймається не подарунок, а саме благодійна допомога. Хоча ми вже писали на сторінках газети про те, що за договором пожертви ОМС може прийняти саме подарунок від імені територіальної громади. З деталями можете ознайомитись у жовтневому номері нашої газети за 2011 рік, с. 59.

На нашу думку, прямої заборони у чинному законодавстві з приводу того, аби сама рада прийняла благодійну допомогу від того, хто хоче її надати, немає. Адже відповідно до вимог Закону № 1700 рада має право приймати подарунки для територіальної громади та розпоряджатись ними відповідно до цільового призначення (якщо його не визначено — визначити його відповідно до рішення ради).

Тож на наш погляд, Закон № 1700 не обмежує надання благодійної допомоги. Тому за аналогією із подарунками ОМС може приймати й благодійну допомогу від імені громади.

Тож розглянемо «доступні» варіанти прийняття благодійної допомоги ОМС у вигляді автомобіля.

Перший варіант. Благодійну допомогу краще напряму надавати саме тій бюджетній установі, яка її потребує та знаходиться у підпорядкуванні відповідної ради (наприклад, дошкільному навчальному закладу, іншій бюджетній установі).

У цьому випадку з боку контролюючих органів виникає менше запитань щодо отримання благодійної допомоги бюджетною установою. Здебільшого контролюючі органи перевіряють правильність оформлення такої допомоги та питання її цільового використання.

Тобто в описаному читачем випадку краще, якщо така допомога буде надана бюджетній установі, яка перебуває у підпорядкуванні ради. Наприклад, це може бути навчальний заклад комунальної власності (наприклад, дитячий садок) чи будь-яка інша бюджетна установа. У такому випадку благодійнику не доречно визначати цільове призначення наданої благодійної допомоги. Чому?

Оскільки після передачі благодійної допомоги у натуральному вигляді (автомобіля) такій установі отриманий нею основний засіб автоматично зараховується до переліку об’єктів комунальної власності.

І якщо благодійник не визначив цільового використання благодійної допомоги, своїм рішенням для такого об’єкта рада визначає напрям його використання.

В нашому випадку своїм рішенням рада може визначити напрям використання автомобіля, зокрема, як для службових відряджень працівників виконавчого апарату ради. При цьому у рішенні може бути прописана й необхідність передачі цього автомобіля на баланс самої ради.

Зауважимо: необов’язково передавати авто на баланс ради. Його можна залишити й на балансі тієї бюджетної установи, яка його отримала (якщо у цьому є об’єктивна потреба). Але рішенням ради все одно мають бути закріплені напрям використання такого авто та інформація щодо того, хто саме та яким чином буде його використовувати. Це вбереже від зайвих запитань з боку контролюючих органів.

Другий варіант. У запитанні читача йдеться про передачу автомобіля від приватного підприємства саме ОМС. Й тут є підводне каміння. Яке?

З одного боку, рада є бюджетною установою та працює для задоволення потреб своєї громади. Тому логічно, що «благодійний» автомобіль, який планується використовувати як службовий, є одним із засобів, завдяки якому такі потреби будуть задоволені.

З іншого — навряд чи перевіряючі з цим погодяться. Адже це дуже спірне питання, яке у кожному конкретному випадку може мати різне тлумачення (у тому числі у ньому можуть бути знайдені «ноти» корупції).

За практикою за КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» ради не поспішають отримувати будь-яку благодійну допомогу у вигляді товарів, робіт чи послуг. Навіть незважаючи на те, що територіальна громада не є юридичною особою у розумінні чинного законодавства, тому від її імені та у її інтересах правочин має бути укладений із відповідним ОМС. Тобто з місцевою радою або її виконавчим комітетом (якщо він зареєстрований як юридична особа).

Отже, якщо рада вирішує прийняти благодійну допомогу (саме благодійну допомогу, а не подарунок) для територіальної громади, доцільно затвердити відповідну програму або внести зміни в раніше затверджені радою програми із зазначенням джерел фінансування (наприклад, за рахунок позабюджетних коштів у вигляді коштів, отриманих як благодійна допомога, тощо).

Це і буде підставою для отримання громадою благодійної безоплатної допомоги у натуральному вигляді (наприклад, автомобіля тощо).

Одночасно укладається договір на отримання благодійної допомоги, у якому прописується, що автомобіль передається громаді в особі відповідного ОМС на безоплатній основі. Після цього автомобіль відповідно до вимог чинного законодавства може бути поставлений на баланс ради (підставою є акт приймання-передачі основних засобів6).

6 Затверджений наказом Мінфіну від 13.09.16 р. № 818 «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання».

У цьому випадку не забувайте подати до територіального органу Державної казначейської служби України довідку про надходження у натуральній формі (на безоплатній основі) на підставі рішення ради (за відповідною програмою) та договору. У такому разі автомобіль також отримує повне право бути зарахованим до переліку об’єктів комунальної власності.

Третій варіант. На нашу думку, цей варіант також має право на життя, коли благодійну допомогу у натуральній формі (автомобіль) може прийняти саме ОМС.

Вважаємо, що він відповідає чинному законодавству та не суперечить Закону № 1700.

Прийняти автомобіль ОМС може у випадку, коли є бюджетна програма розвитку місцевого самоврядування на відповідний рік чи роки.

Наголосимо: таку програму розробляють з метою створення належних умов для реалізації територіальними громадами та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених Конституцією та Законом № 280, Європейською Хартією місцевого самоврядування тощо.

Програма розвитку місцевого самоврядування передбачає основні напрями розвитку місцевого самоврядування, та в ній, зокрема, прописуються джерела фінансування.

Якщо такими джерелами є не лише кошти місцевого бюджету, але й інші джерела, не заборонені чинним законодавством (благодiйнi внески, гранти, дарунки), то автомобіль рада може прийняти від підприємства саме в рамках дії такої програми.

Наголосимо: в програмі має бути прописаний відповідний захід (наприклад, зміцнення матеріально-технічної бази апарату виконавчого комітету ради та створення умов для його повноцінної діяльності з виконання повноважень).


Ще раз повторимо: Закон № 5073 не встановлює обмежень щодо того, хто саме може виступати благодійником. За його нормами це можуть бути фізичні та юридичні особи, як резиденти України, так і нерезиденти.

Тож на нашу думку, приватне підприємство (резидент України) має повне право надати благодійну допомогу територіальній громаді, представницьким органом якої є відповідна рада, не лише у вигляді автомобіля, а й іншої техніки, якщо вважає таку благодійну допомогу у натуральному вигляді за необхідне.

За аналогією, якщо благодійник хоче надати кошти, рада може придбати автомобіль самостійно.

Важливо про рахунки

Автомобіль, який приватне підприємство має намір надати у вигляді благодійної допомоги, має пряме відношення до другої групи власних надходжень бюджетної установи підгрупи 1 «Благодійні внески, гранти та дарунки» згідно із ст. 13 Бюджетного кодексу України. Наданий автомобіль є доходом бюджетної установи.

Якщо благодійник надає кошти на придбання автомобіля, то це друга група власних надходжень підгрупи 2 «Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб». Кошти на придбання автомобіля також відносяться до доходу бюджетної установи та мають бути використані до цільового призначення, визначеного благодійником (тобто лише на придбання автомобіля).

Зауважимо: з 01.01.17 р. бюджетні установи мають застосовувати Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 «Доходи»7.

7 Далі за текстом — Стандарт.

Стандарт затверджено наказом Мінфіну від 24.12.10 р. № 1629.

Стандарт встановив нові вимоги до відображення та поділу доходів у бухгалтерському обліку. Документ поділяє доходи на дві групи:

доходи від:

1

обмінних операцій

2

необмінних операцій

За Стандартом підгрупа 1 «Благодійні внески, гранти та дарунки» та підгрупа 2 належать до доходів від необмінних операцій (абз. 4 пп. 1.2 п. 1 розд ІІ Стандарту).

Своїм листом від 30.12.16 р. № 31-11420-06-5/37851 Мінфін надав Рекомендації зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку доходів та витрат з кодами бюджетної класифікації8.

8 Далі за текстом — Рекомендації.

За новим Планом рахунків відповідно до Рекомендацій код класифікації доходів бюджету9:

9 Коди класифікації доходів бюджету визначені наказом Мінфіну «Про бюджетну класифікацію» від 14.11.11 р. № 11.

25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» (для випадку, коли благодійник дарує автомобіль)

відображають на субрахунку 7511 «Доходи за необмінними операціями»

25020200 «Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб» (для випадку, коли благодійник дарує кошти на закупівлю автомобіля)

Про паливо та нюанси використання службового авто

Звернемо увагу, що «благодійний» автомобіль має використовуватись лише для службових відряджень. Ми неодноразово наголошували на цьому на сторінках газети. Але ще раз наголосимо про три ключові моменти.

По-перше. ОМС доцільно затвердити порядок використання легкового автомобіля для поїздок, пов’язаних із службовою діяльністю посадових осіб.

Зауважимо: це прямо не передбачено постановою КМУ від 04.06.03 р. № 848 «Про впорядкування використання легкових автомобілів бюджетними установами та організаціями», оскільки затвердити такий порядок мають лише керівники органів виконавчої влади. Але ОМС доцільно буде прийняти власний порядок для уникнення запитань з боку контролюючих органів щодо використання службового автомобіля.

У Порядку доцільно визначити:

1

посадових осіб (керівник чи його заступник), які мають право визначати необхідність здійснення відряджень (службових поїздок) на службовому автомобілі

2

коло тих, хто керує та обслуговує службовий автомобіль

3

порядок використання службового автомобіля (обумовити нюанси технічного огляду та заправки службового автомобіля, оформлення необхідних документів на автомобіль перед поїздкою у відрядження та після повернення з нього)

По-друге. Легковий автомобіль має використовуватись тільки для поїздок, пов’язаних із службовою діяльністю посадових осіб. Після кожної поїздки посадова особа, в розпорядження якої надано автомобіль, в подорожньому листі водія має підтвердити особистим підписом час закінчення його обслуговування.

По-третє. Користування легковими автомобілями у вихідні та святкові дні, а також відрядження на легковому автомобілі за межі області, АР Крим на відстань, що перевищує 200 кілометрів, здійснюють лише з дозволу керівника установи.

Тепер поговоримо про талони на пальне.

Якщо благодійний фонд бажає придбати для службового автомобіля ради талони на пальне та передати їх їй, це має бути обумовлено в його благодійній програмі та кошти на це мають бути закладені до бюджету цього фонду. Чому?

Передача талонів на паливо від благодійного фонду до ради здійснюється за актом приймання-передачі. В ньому доцільно прописати назву благодійної програми, в рамках якої надається така допомога, а також час та дату їх передачі. Це буде фактичним доказом «законності» наданої благодійної допомоги і для самого фонду, і для бюджетної установи — одержувача.

Отже, щоб отримати талони на паливо від благодійного фонду, рада повинна письмово звернутись до нього із проханням надати їй цільову благодійну допомогу в рамках відповідної програми благодійного фонду у вигляді талонів на паливо.

Як правило, до свого звернення (складається у довільній формі) раді доцільно додати рішення про її включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Редакція газети висловлює вдячність за допомогу у підготовці статті начальнику фінансового управління Чугуївської міської ради Харківської області Олені Бутовій.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі