Теми статей
Обрати теми

Зміни до КЕКВ: найголовніше

Ковшова О., економіст-аналітик ВБ «Фактор»
Зміни у застосуванні кодів економічної класифікації видатків відбуваються щороку, а інколи й по декілька разів на рік. Керівники й бухгалтери бюджетних установ мають встигати ознайомлюватись із новаціями, аби правильно віднести свої видатки до потрібного коду. Чергова хвиля змін завітала до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету1 04.04.17 р. Саме з цієї дати набрав чинності наказ Мінфіну від 14.02.17 р. № 135 «Про затвердження Змін до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету»2. Давайте разом дізнаємось, чого чекати від оновленої Інструкції.

1 Далі за текстом — Інструкція.

2 «Офіційний вісник України», № 27 (04.04.17 р.), ст. 801, далі — Наказ № 135.

Загальне враження

На щастя, суттєвих змін Інструкція завдяки Наказу № 135 не зазнала. У цілому зміни мають уточнюючий та доповнюючий характер. Зокрема, нарешті термінологію Інструкції приведено у відповідність до вимог чинного законодавства. Наприклад, формулювання:

1

«торги із закупівлі товарів, робіт та послуг» змінено на «публічні закупівлі», що узгоджується із вимогами чинного Закону України від 25.12.15 р. № 922-VIII «Про публічні закупівлі»

2

«будівництво (придбання), ремонт, модернізація, реконструкція та реставрація (у тому числі житла (приміщень), інших об’єктів)» замінено словами «капітальні інвестиції, капітальний ремонт», що більш повно розкриває сутність терміна «капітальні видатки» й виключає можливість віднесення ремонту до поточного

Увага! Оновлена Інструкція № 333 містить важливе уточнення щодо здійснення оплати витрат на транспортування, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування товарів, установку, монтаж, налагодження, заготівлю товарів та оплату тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи. Здійснювати такі витрати треба за тим кодом економічної класифікації видатків бюджету, за яким здійснюється придбання товару, якщо це передбачено умовами договору придбання.

Довідково зазначимо, що оновлена Інструкція містить уточнення щодо видів КЕКВ, за якими треба здійснювати фінансування видатків на утримання органів Національної поліції України. На жаль, Мінфін майже 2 роки за час існування зазначеного органу не навів в Інструкції особливостей використання КЕКВ для поліцейських.

Завдяки Наказу № 135 необхідні зміни нарешті внесено. Кому цікаво, то відповідні доповнення можна знайти у КЕКВ 2110 «Оплата праці», 2112 «Грошове забезпечення військовослужбовців», 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали», 2230 «Продукти харчування» та 2250 «Видатки на відрядження» Інструкції.

Зупинимось більш детально на суттєвих змінах, яких зазнала Інструкція.

Видатки на заклади охорони здоров’я

Наказ № 135 говорить, що проводити видатки закладам охорони здоров’я, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (крім закладів охорони здоров’я, видатки на які передбачені у ст. 87 «Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України Бюджетного кодексу України»), тобто це заклади комунальної форми власності, треба за КЕКВ 2282 «Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм» (тобто поточні видатки) та 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (тобто капітальні видатки).

Зауважимо: така норма є довгоочікуваною не лише для самих комунальних закладів охорони здоров’я, але й для органів місцевого самоврядування. Підстава — внесення змін до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ3, які принесла із собою постанова КМУ від 30.11.16 р. № 8754.

3 Затверджений постановою КМУ від 28.02.02 р. № 228.

4 Набрала чинності з дня опублікування («Урядовий кур’єр», 06.12.16 р., № 229), далі за текстом — постанова № 875.

Постанова № 875 передбачила необхідність затвердження комунальними закладами охорони здоров’я планів використання бюджетних коштів, що, у свою чергу, передбачає планування видатків закладів охорони здоров’я у кошторисах за двома кодами економічної класифікації видатків бюджету. Завдяки Наказу № 135 такі коди нарешті з`явились в Інструкції.

Нагадаємо: раніше плани використання бюджетних коштів (тобто до набрання чинності постановою № 875) складали заклади охорони здоров’я, які надавали первинну медичну допомогу, а також ті заклади охорони здоров’я, які надавали вторинну та екстрену медичну допомогу в рамках пілотного проекту у світлі реформування системи охорони здоров’я.

З дати набрання чинності постановою № 875 (тобто починаючи з 01.01.17 р.) комунальні заклади охорони здоров’я мають складати кошторис, план асигнувань загального фонду бюджету, план використання бюджетних коштів, помісячний план використання бюджетних коштів та план спеціального фонду на поточний рік.

У своєму листі від 06.03.17 р. № 09020-12-10/5830 Мінфін виклав особливості застосування норм постанови № 875.

Як зазначає компетентний орган, планування видатків комунальних закладів охорони здоров’я має здійснюватись відповідно до норм постанови № 875.

У разі, якщо розпис місцевих бюджетів затверджено за повною економічною класифікацією видатків бюджету, такі бюджети потребують внесення змін та приведення у відповідність до норм постанови № 875.

Після внесення відповідних змін до бюджетів щодо планування видатків закладів охорони здоров’я за двома кодами економічної класифікації видатків, мають бути затверджені плани використання бюджетних коштів та помісячні плани використання бюджетних коштів, які є невід’ємними частинами кошторису і затверджуються разом із цим кошторисом.

Як бачимо, зазначеним листом Мінфін наголошує на необхідності внесення змін до рішення про затвердження місцевого бюджету на 2017 рік в частині видатків на охорону здоров’я.

Видатки на покриття судових витрат

Не оминув Наказ № 135 й уточнення щодо коду, за яким можна проводити судові витрати. Ним виявився вже знайомий КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки».

Відтепер за КЕКВ 2800 з урахуванням вимог Наказу № 135 проводять:

1

відшкодування моральних збитків та майнової шкоди юридичним та фізичним особам згідно з рішенням суду (якщо рішенням суду не визначено сутності платежу) та судових витрат

2

сплату:

штрафів, пені тощо, у тому числі за несвоєчасну сплату податків

сплату податкових, неподаткових та інших платежів на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством (включаючи плату за адміністративні послуги); сплату грошового внеску (гарантії) для забезпечення виконання зобов’язань у зв’язку з участю у закупівлях (конкурсі)

Нагадаємо: судові витрати складаються із судового збору та витрат, пов’язаних з розглядом справи, а сам розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються Законом України від 08.07.11 р. № 3674-VI «Про судовий збір».

Статтею 79 Цивільного процесуального кодексу України визначені витрати, пов’язані з розглядом судової справи. До них належать витрати:

1

на правову допомогу

2

сторін та їх представників, що пов’язані з явкою до суду

3

пов’язані:

із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз

з проведенням огляду доказів за місцем їх знаходження та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи

з публікацією в пресі оголошення про виклик відповідача

У спільному листі Мін’юсту, Державної судової адміністрації та Державної казначейської служби України від 09.03.17 р. № 2220/20/17-17|5-08/1571-3972|1-1905/17 «Про виконання судових рішень щодо стягнення судового збору, накладення штрафу (як засобу процесуального примусу)» зазначена наступна важлива інформація для тих, хто буде сплачувати судовий збір:

<...> вважаємо за необхідне рекомендувати судам при видачі виконавчих документів, окрім визначених частиною першою статті 4 Закону вимог до виконавчого документа, зазначати вичерпну інформацію про стягувача: повне найменування (Державна судова адміністрація України), місце знаходження (вул. Липська, 18/5, м. Київ, 01601), ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (код ЄДРПОУ 26255795), а також реквізит рахунка для зарахування до державного бюджету надходжень за кодом класифікації доходів бюджету 22030106 «Судовий збір (стягувачем є Державна судова адміністрація України)»:

отримувач коштів:

ГУК у м. Києві / м. Київ / 22030106;

код за ЄДРПОУ:

37993783;

банк отримувача:

Головне управління Державної казначейської служби України у м. Києві;

код банку отримувача:

820019;

рахунок отримувача:

31215256700001;

код класифікації доходів бюджету:

22030106

<...> основними виконавчими документами є виконавчий лист та наказ. У разі пред’явлення до виконання ухвал, постанов судів (у разі, якщо вони відповідно до процесуального законодавства є виконавчими документами) у цивільних, господарських, адміністративних справах, справах про адміністративні правопорушення, кримінальних провадженнях, останні повинні відповідати усім вимогам до виконавчого документа, визначеним частиною першою статті 4 Закону.

<...>

Порядок виконання рішень судів про стягнення коштів з державних органів регулюється статтею 25 Бюджетного кодексу України та постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 845 «Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників» (далі — Порядок).

Відповідно до пункту 24 Порядку стягувачі, на користь яких прийняті рішення про стягнення коштів з рахунків боржника, подають до органу Казначейства, в якому обслуговується боржник, документи, зазначені в пункті 6 Порядку.

Ураховуючи наведене, відповідно до зазначених норм законодавства, у разі прийняття рішення про стягнення судового збору, про накладення штрафу (як засобу процесуального примусу) з боржника, яке в подальшому передбачає стягнення коштів з державних органів або бюджетних установ, переконливо просимо суди невідкладно направляти до Державної судової адміністрації України - стягувачу, оригінал виконавчого документа про стягнення зазначених коштів для подальшого пред’явлення для виконання до органів Державної казначейської служби України у строки, встановлені статтею 12 Закону. <...>

Інші видатки

Наказ № 135 вніс важливі уточнення й до інших КЕКВ, які розглянемо більш детально:

Назва КЕКВ

Сутність зміни

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»

за цим КЕКВ відтепер здійснюють не лише:

придбання або передплату періодичних, довідкових, інформаційних видань у паперовому вигляді, але й електронних

придбання:

— посуду, термосів, фляг, але й кайданків, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів незалежно від вартості та іншого спеціального екіпірування);

— реактивів, хімікатів, біопрепаратів, насіння, добрив, зокрема для науково-дослідних робіт, наукових цілей та навчального процесу, але й придбання реактивів, хімікатів, біопрепаратів, насіння та добрив для лабораторних досліджень (випробувань)

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)

за вказаним КЕКВ проводять:

видатки на:

інформаційні послуги, що надаються інформагентствами засобами електронного зв’язку (новини «он-лайн», анонс тощо), послуги з доступу в режимі on-line до усіх електронних баз наукової та науково-технічної інформації, інформаційних ресурсів (раніше за вказаним КЕКВ проводили видатки лише на зарубіжні електронні бази);

компенсаційні виплати в іноземній валюті працівникам, направленим у довготермінове відрядження відповідно до законодавства;

— відрядження (у тому числі проїзд, добові, польові тощо) фізичних осіб, які мають правовідносини з бюджетною установою і на яких розповсюджується дія наказу (розпорядження), виданого керівником: учнів, студентів, тренерів, інших учасників на навчально-тренувальні збори, змагання, олімпіади, фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи, наукові конференції тощо

оплату:

— транспортних послуг (у тому числі компенсацію відповідних витрат працівникам закордонних дипломатичних установ України відповідно до законодавства);

— (відшкодування) витрат на проїзд, наймання житла та добових тільки присяжних за час виконання ними обов’язків у суді (раніше й народних засідателів);

— (відшкодування) проїзду, добових, проживання та інших витрат відповідно до законодавства тренерів, суддів, інших учасників не лише молодіжних та фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, але й національно-патріотичних. Звісно, відповідно до укладених угод та інших підтвердних документів на проведення таких заходів

2274 «Оплата природного газу»

за цим КЕКВ тепер проводять не лише плату за природний газ, але й оплату послуг за розподіл природного газу, його зберігання, постачання та транспортування

За наступними змінами в Інструкції будемо слідкувати разом.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі